-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

BAŚNIE, LEGENDY, PODANIA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA I OKOLIC

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Fabryka Kultury serdecznie zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i podnadgimnazjalnych do udziału w I Edycji Konkursu traktującego o podaniach, legendach i baśniach, który odbędzie się w terminie  1.07.2012 – 31.09.2012.
Więcej informacji oraz zgłoszenia pod numerem telefonu Biblioteki 56 683 24 05
 

Organizatorzy:
         Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, www.bibliotekagd.eu.org, bibliotekagd@o2.pl
         Stowarzyszenie Fabryka Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń
 
Patronat:
         Patronat Honorowy – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – Roman Tasarz
         Patronat Medialny – Tygodnik CGD, Nowości, Gazeta Pomorska
 
Cele:
         zebranie i upowszechnienie legend i podań miasta i regionu Golubia-Dobrzynia, wydanie w formie folderu najlepszych prac,
         kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego regionu,
         transfer wiedzy między starszym a młodszym pokoleniem,
         uczenie współpracy, działania w zespole,
         umiejętność  parafrazowania zasłyszanych tekstów,
 
Ogólne informacje:
         konkurs ma charakter otwarty,
         adresatami konkursu są dzieci i młodzież miasta Golubia-Dobrzynia i okolic,
         konkurs składa się z dwóch części: pisemna (obowiązkowa), plastyczna (ilustracje nieobowiązkowa),
         każdy uczestnik może wziąć udział w jednej (pisemnej) lub w obu częściach konkursu
         konkurs rozpocznie się 1.07.2012, zakończy 15.09.2012 r.,
         organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty materiałów dostosowującej do druku,
 
Warunki uczestnictwa w konkursie
         udział w konkursie można wziąć indywidualnie lub grupowo (nie więcej niż 3 osoby),
         prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.  56 683 24 05 do dnia 20.09.2012 r.,
         do konkursu można zgłaszać prace nigdzie dotychczas niepublikowane,
 
Przebieg konkursu:
 
Część pisemna:
         na podstawie ustnych przekazów zbieranych od starszych mieszkańców miasta i regionu, spisane zostaną baśnie, legendy, podania,
         na podstawie istniejących i mało znanych legend, podań, baśni można napisać parafrazę jednej z wybranych form,
         praca nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4,
         zalecane jest przekazanie pracy pisemnej w formie elektronicznej,
 
Część plastyczna:
         Uczestnik, który będzie chciał do treści dodać wykonane ilustracje wykonuje prace w formie A4 tematycznie związane z baśnią, podaniem lub legendą – nie więcej niż trzy,
 
Na pracach pisemnych i plastycznych należy zamieścić Imię i Nazwisko, nazwę szkoły, telefon kontaktowy
 
 
 
Ocena prac:
Do oceny prac zostanie powołana Komisja, która oceni nadesłane prace. Decyzja Komisji będzie jednoznaczna i niepodlegająca dyskusji.
W trakcie oceniania prac brane będą następujące kryteria:
         zgodność z celem konkursu,
         poprawność stylistyczna,
         poprawność merytoryczna,
         oryginalność i estetyka,
         zgłoszenie w terminie
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
         wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki, Urzędu Miasta i Fabryki Kultury 21.10.2012 r.,
         zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród,
         wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-