-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 21.01.2020 - Agnieszki, Jarosława, Jarosławy
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

W czwartek 29 sierpnia br. z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. W trakcie spotkania omówiono aktualny stan realizacji inwestycji związanej z wymianą sieci ciepłowniczej.

Dostawy ciepłej wody, zgodnie z harmonogramem, zostały wstrzymane w dniu 28 sierpnia 2019r.

Roboty budowalne są w trakcie i postępują zgodnie z planem, a ich zakończenie i planowany termin wznowienia dostaw ciepłej wody, jak wynika z harmonogramu, nastąpi 12 września br.

Głównym punktem spotkania było ponowne przeanalizowanie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł ciepła na czas prowadzenia robót, polegających na przebudowie głównej magistrali PEC. Jedynym możliwym sposobem dostaw ciepłej wody na czas robót jest zastosowanie kotłowni kontenerowej. Taką alternatywę proponował wcześniej Burmistrz Miasta.

Jak poinformowali przedstawiciele PEC, spółka nie jest przystosowana technicznie do zastosowania takiego rozwiązania. Wiąże się ono z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej, wykonaniem robót polegających na wpięciu kotłowni do sieci, co z kolei jest równoznaczne z koniecznością wyłączenia sieci i kolejnymi przerwami w dostawie ciepłej wody.

Burmistrz Mariusz Piątkowski wyraził zaniepokojenie faktem, iż PEC Sp. z o.o. wcześniej nie powziął działań zmierzających do zastosowania alternatywnych rozwiązań dostaw ciepłej wody. Polecił także, aby spółka niezwłocznie przystąpiła do opracowania konkretnych działań, aby w przyszłości zminimalizować negatywne dla mieszkańców skutki ewentualnych awarii lub modernizacji.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-