Treść strony

II ETAP SKATEPARKU NA LIŚCIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie dotyczący zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap, został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szacowany koszt całej inwestycji wynosi ponad 160 tys. zł, z czego suma dotacji to nieco ponad 145 tys. zł (co stanowi ponad 90% dofinansowania).
W najbliższym czasie rozpoczniemy procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planujemy wykonać zadanie do końca pierwszego kwartału 2023 r.
W ramach inwestycji istniejący skatepark zostanie rozbudowany o minirampę. Przypominamy, że zaprojektowany wariant rozbudowy skateparku mieszkańcy miasta wybrali w wyniku głosowania.
 
  • skatepark

« wstecz