Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

1% podatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły!

Zwyczajem lat ubiegłych rozpoczynamy akcję

„Przekaż 1% swojego podatku na rzecz szkoły”

Akcja skierowana jest do wszystkich, którzy objęci są obowiązkiem rozliczania swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Procedura przekazania 1% podatku sprowadza się do wypełnienia odpowiednich rubryk w zeznaniu PIT za 2020 rok.

Przekazanie i rozliczenie zebranych na rzecz szkoły pieniędzy następuje poprzez Organizację Pożytku Publicznego posiadającą nr KRS. Nasza szkoła współpracuje z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole – KRS 0000121592

Pieniądze pozyskane z odpisów podatników są wydatkowane przez szkołę na ściśle określone cele.

Za 2019 rok szkoła otrzymała z tytułu 1% podatku kwotę 10 096,56 zł, z której kupiono m.in. projektory i komputery do klasopracowni.

 UWAGA!

Procedura przekazania 1% podatku zmienia swą formę!

Począwszy od 2020 roku zeznanie za podatnika wypełniać będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Podatnik będzie mógł zapoznać się ze swoim zeznaniem podatkowym do 30 kwietnia 2021 roku poprzez zalogowanie się na Portalu podatkowym (potrzebny będzie PESEL i kwota przychodu za 2019 rok). Po zalogowaniu podatnik może wprowadzić zmiany w swoim zeznaniu w zakresie m.in. przekazania kwoty 1% podatku.

Chcąc przekazać 1% dla Zespołu Szkół Miejskich należy wpisać:

w części "K" zeznania:

- w rubryce 132 nr KRS - 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

- w rubryce 133 kwotę odpisu 1% odpisu od podatku

w części "L" zeznania:

- w rubryce 134 nazwę naszej szkoły: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

- w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia x

  • grafika plakat 1odatku dla Zespołu Szkół Miejskich w...

« wstecz