Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Zagrożenie związane ze śniegiem zalegającym na dachach

W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, o obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Obowiązek ten dotyczy także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg może spowodować uszkodzenie obiektu lub zagrożenie takim uszkodzeniem.

W przypadku wystąpienia intensywnych, nadmiernych opadów śniegu, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nadmiernej pokrywy śnieżnej z dachów, usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych.

Sylwia Foksińska  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
          

  • dach

« wstecz