Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Golub-Dobrzyń w statystykach

W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 326 aktów urodzeń, z czego 21 to urodzenia poza granicami kraju. Najczęściej dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Stanów Zjednoczonych i Białorusii. Dla porównania w 2019 r. zarejestrowano 290 aktów urodzeń, to o 36 urodzeń mniej niż w roku 2020. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 167, dziewczynek - 159). Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: czerwcu, wrześniu i październiku. Natomiast najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: marcu, kwietniu i maju.
   W 2020 r. na ślubnym kobiercu stanęło 88 par. Liczba małżeństw utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do 2019 r. gdzie na założenie rodziny zdecydowały się 92 pary, 4 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelami: Cypru, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Odnotowano ten fakt poprzez tzw. transkrypcję. Największą liczbę zawartych związków małżeńskich odnotowano w miesiącach: lipcu, wrześniu i październiku.

  Wpisano 34 orzeczenia Sądów Okręgowych o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, czyli o 23 orzeczenia mniej niż w roku poprzednim.
W minionym roku zarejestrowano 396 aktów zgonu, z czego dwa to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. Wśród osób zmarłych były 163 kobiety i 222 mężczyzn. Liczba zgonów wzrosła o 18 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: kwietniu, maju i sierpniu.  • stayst

« wstecz