Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzvniu. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką

Budowa ronda to inicjatywa Miasta Golub-Dobrzyń oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Władzom miasta i powiatu udało się przekonać do wspólnej inwestycji samorząd województwa.
Dzięki podjętym działaniom skrzyżowanie zostanie przebudowane na jednopoziomowe rondo, które usprawni ruch drogowy oraz przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa na w/w drogach.
Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider zadania wykona opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Opracowanie dokumentacji technicznej jest I etapem zadania, które będzie realizowane w latach 2021 - 2022 i zostanie sfinansowane przez Strony w równych częściach tj. po 1/3 kosztów. Natomiast wykonanie robót budowlanych stanowić będzie kolejny etap zadania, a jego finansowanie planowane jest ze środków zewnętrznych przy partycypacji w kosztach wkładu własnego w równych częściach przez Strony tj. po 1/3 kosztów.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

  • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
  • Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu
  • List Intencyjny

« wstecz