Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji bardzo ważnej inwestycji

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwodnicy miasta Golubia – Dobrzynia. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego,
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką
4. Gmina Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Wójta Gminy - Pana Marka Ryłowicza

Budowa obwodnicy to wspólna inicjatywa Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń, oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Decydujący jednak głos w sprawie realizacji inwestycji ma samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podpisaniem niniejszego listu intencyjnego potwierdza gotowość tej inwestycji.
Strony podpisując list intencyjny potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań, które mają na celu wybudowanie obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia. Dzięki współpracy powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Golubia - Dobrzynia oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta.
Działania te przyczynią się do poprawy stanu dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja ta sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.
Planowana obwodnica Golubia - Dobrzynia przebiegać będzie głównie przez tereny Gminy Golub-Dobrzyń.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako Lider zadania wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji.

Opracowanie w/w dokumentacji jest I etapem zadania i zostanie sfinansowane przez Strony w równych proporcjach tj. po 25 % kosztów i przyczyni się do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia.
Sygnatariusze listu zobowiązali się do dołożenia wszelkich starań w poszukiwaniu środków zewnętrznych oraz krajowych na realizację przedmiotowego zadania.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

  • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
  • Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji...
  • List Intencyjny

« wstecz