Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Miasto Golub-Dobrzyń wydało książkę

Dzisiaj 10 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Ryszardem Kowalskim autorem książki pt. Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym. Publikacja została wydana na zlecenie Miasta Golubia-Dobrzynia i ukazuje kształtowanie się życia społecznego, kulturowego, historycznego oraz budowanie tożsamości narodowej Golubia i Dobrzynia po I wojnie światowej. Książka przybliża nam osoby kształtujące rozwój miast, szczególnie burmistrzów okresu międzywojennego - patriotów i społeczników oddanych miastom i Ojczyźnie. Swój wkład w przygotowanie materiałów oraz zdjęć włożyła Pani Ewa Kaźmierkiewicz. Fotografie wykorzystane w książce pochodzą ze zbiorów prywatnych Anny Gassen-Piekarskiej, Anny Golus-Dębickiej, Ewy Kaźmierkiewicz, Ryszarda Kowalskiego, Anny Marii Piątkowskiej, Kornelii Trędewicz, Mariana Wąsewicza i Tomasza Wesołowskiego.
Promocja książki zaplanowana jest online, na dzień 25 listopada 2020 roku, w imieniny św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia. Warto nadmienić również, że parafie w Golubiu oraz Dobrzyniu są p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 
  • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz,...
  • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz,...
  • zdjęcie kładki książki

« wstecz