Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W GOLUBIU - DOBRZYNIU

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w  Golubia-Dobrzynia z dniem 09 listopada 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;

2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy MOPS będą przyjmować interesantów, tylko w specjalnie przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Ośrodka.

3) Sprawy, w których nie jest konieczny kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka będą załatwiane: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP i platformy Emp@tia lub za pomocą urny wystawionej w holu na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu;

4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka w celu wyznaczenia daty i godziny osobistego kontaktu.                                                                                                                                                                               
Telefony:

Pomoc Społeczna 056 683 54 10 – 13 wew. 39,43,

Fundusz Alimentacyjny 056 683 54 10- 13 wew. 46,

Świadczenia Rodzinne 056 683 54 10 – 13 wew. 45.

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientami +48 882 650 080.

5) Interesanci umówieni na konkretny dzień i godzinę zostają wpuszczeni do budynku Ośrodka po uprzednim naciśnięciu domofonu i otwarciu drzwi przez pracownika Ośrodka. Pracownik właściwy w danej sprawie obsłuży interesanta w specjalnie wyznaczonym Punkcie Obsługi.

6) W celu ograniczenia ryzyka zakażeń zabrania się poruszania po pozostałej części budynku Ośrodka ,za wyjątkiem holu, w którym umieszczona jest urna do składania: podań, pism, wniosków.

7) Prosimy nie wrzucać do urny wniosków w sprawach:

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczenia „ Dobry start” (300+)

gdyż wymagany jest osobisty kontakt z właściwym pracownikiem celem wstępnego zweryfikowania wniosku.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

« wstecz