-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których średnia ocen za semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi i sportowymi oraz spełniają następujące kryteria :

1) pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych;
2) rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyn;
3) uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce;
4) pochodzą z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 560 zł brutto;
5) wykazują się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i osiągnięciami artystycznymi i  sportowymi.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w pok. 11 (I piętro) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia do dnia 15 lutego 2012r.
                    
Burmistrz Miasta
Roman Tasarz

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-