-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

UWAGA FAJERWERKI !!!

W czasie Świąt Bożego Narodzenia, zbliżającego się Sylwestra oraz Nowego Roku kupujemy i używamy różnego rodzaju wyroby pirotechniczne. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa ich używania i nierozważne eksperymentowanie tymi materiałami może zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią.

 

Zgodnie z Uchwałą  Nr IV/32/94 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 1994 r. zakazuje się używania petard i podobnie działających środków i materiałów w miejscach publicznych, a w szczególności: na terenie ulic, placów zabaw, boisk sportowych,

parków , podwórek, stadionu, w klatkach schodowych i pomieszczeniach zamkniętych, w każdym czasie za wyjątkiem okresu Nowego Roku, poczynając od 31 grudnia do 01 stycznia włącznie.

 

Strażnicy ostrzegają i przypominają:

  • używanie wyrobów pirotechnicznych w ciągu całego roku , z wyjątkiem  wymienionych w Uchwale przypadków jest wykroczeniem określonym w artykule 54 Kodeksu Wykroczeń, w którym czytamy, że:

„Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych , podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.”

            W niektórych sytuacjach używanie fajerwerków może zostać zakwalifikowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego , czyli jako wykroczenie z art. 51 KW, za które grozić może kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • sprzedaż fajerwerków niepełnoletnim jest przestępstwem i każdy kto dopuszcza się takiego czynu podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch,

(Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

art. 31§ 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu tożsamości,

art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji... osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

 

Pamiętajmy:

  • wyroby pirotechniczne i ich odpalanie  to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
  • wybuchająca nagle petarda może spowodować oparzenia rąk i twarzy, uszkodzenia ciała takie jak: utrata wzroku, palców a nawet śmierć,
  • nie wolno używać petard w pomieszczeniach zamkniętych i w  pobliżu obiektów,które mogą być narażone na pożar,
  • nie należy odpalać fajerwerków będąc w stanie nietrzeźwym lub w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo,
  • jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu, okaże się ,że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić , co się stało,
  • petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

 

Apelujemy !!!

Twoja czujność może uratować kolejne osoby przed nieszczęściem, dlatego powinieneś reagować gdy jesteś świadkiem sprzedaży petard nieletnim lub niebezpiecznej zabawy z nimi.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-