-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

NIE SPALAJ ODPADÓW !!!

Spalanie śmieci w domu to problem , który powraca wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów w kotłowniach domowych.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. art.71

Kto:

  1. wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza instalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  podlega karze aresztu lub grzywny

 

Spalanie m.in. odpadów  opakowaniowych z tworzyw sztucznych, głównie butelek typu PET, worków foliowych, starych mebli, butów, drewna lakierowanego, wielomateriałowych opakowań po sokach, mleku, odpadów gumowych jest źródłem wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw.”mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia oraz pożaru budynku mieszkalnego.

Spalanie odpadów w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie, które powoduje zatruwanie uprawianych w przydomowych ogródkach warzyw i owoców.

Za szkodliwością spalania odpadów przemawia też fakt, że zanieczyszczenia są emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym  zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

W celu zapobieżenia w/w zjawiskom straż miejska przeprowadzi akcję kontrolną

i profilaktyczno-edukacyjną mającą na celu informowanie mieszkańców o szkodliwości spalania odpadów.

 

Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza w oparciu o art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska uprawnieni są do przeprowadzania kontroli i wstępu  przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 06/00 do 22/00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.          

 

Dbajmy o środowisko ! Miejmy na uwadze dobro swoje i innych ludzi.

Zanieczyszczając nasze najbliższe otoczenie, szkodzimy całej planecie.

 

Straż Miejska w Golubiu-Dobrzyniu

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-