-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /
 • -

XVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

  Szanowni Mieszkańcy

            Zapraszam na XVII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 8  października 2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z :
 1. XV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia ,
 2. XVI Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia ,
 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 3.  Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasto Golubia-Dobrzynia  za I półrocze 2019 r.

        – zapoznanie się z treścią  uchwały Nr 13/I/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 roku .

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Przerwa w obradach 20 min.  
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:

     a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019        rok

     b) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawnych.

     c) w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Lipnowska II w Golubiu-Dobrzyniu.

     d)  zmieniająca uchwałę Nr. VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2019’’.

     e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,

   f) w sprawie powołania Młodzieżowej  Rady Miasta i nadania jej statutu.

       13. Wybory Ławników

           -opinia Radcy Prawnego dot. trybu podjęcia uchwały o wyborze ławników.

           -wyłączenie jawności  sesji na pod. §25 Statutu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń dot. pkt 13a.

         a) opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

         b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

         c) zasady i tryb głosowania na kandydatów do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,

         d) głosowanie tajne,

         e) podjęcie uchwały:

           - w sprawie wyboru na ławników na kadencje  od 2020 do 2023 r.

       14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       15. Wolne wnioski.

       16. Zamknięcie Sesji.    

 

        Z poważaniem

       Przewodniczący Rady Miasta

      Łukasz Pietrzak

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-