-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 25.10.2020 - Darii, Bonifacego, Ingi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WSPÓŁPRACA NGO /

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • -
 • data: 2018-11-09
 • -

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

 • -
 • data: 2018-02-26

NABÓR CZŁONKÓW DO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Nabór członków do zespołu roboczego ds. pożytku publicznego

 
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w zespole roboczym ds. pożytku publicznego, którego zadaniem będzie udoskonalenie procedur dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym opracowanie nowej karty oceny projektów.
 
Inicjatywa utworzenia zespołu roboczego zrodziła się podczas dyskusji na temat rozstrzygnięć tegorocznych otwartych konkursów ofert, która miała miejsce 19 marca 2013 r. na posiedzeniu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Planowana organizacja pracy zespołu roboczego:
 
 • skład zespołu – 10-15 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za organizację otwartych konkursów ofert;
 • przewidywany okres pracy zespołu – od drugiej połowy maja do końca września 2013 r.;
 • przewidywane min. 3 kilkugodzinne spotkania robocze (w Urzędzie Marszałkowskim
  w Toruniu, w godz. pracy Urzędu);
 • praca w zespole będzie miała charakter społeczny;
 
Od osób chętnych do pracy w zespole oczekujemy:
 
 • doświadczenia w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i/lub doświadczenia w pracach rad organizacji pozarządowych i innych tego typu gremiów na poziomie wojewódzkim;
 
 • umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji, tj. „przestawienia się” na myślenie w kategorii dobra wspólnego;
 
 • możliwości uczestnictwa w kilku spotkaniach roboczych w Toruniu w okresie od drugiej połowy maja do końca września 2013 r.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach zespołu roboczego ds. pożytku publicznego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do dnia 25 kwietnia 2013 r. na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
 
Wyboru członków zespołu, spośród zgłoszonych osób, dokona komisja złożona z przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wynikach naboru zamieścimy na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia 10 maja 2013 r.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, tel. 56 62 18 371, 56 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
 
 • -

XIV FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  14 czerwca 2013 roku we Włocławku odbędzie konferencja pn. XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O tematyce konferencji decydują organizacje pozarządowe poprzez uczestnictwo w konsultacjach.

            Do 20 kwietnia b.r. przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta, za pośrednictwem której można wskazać interesujący Państwa organizację temat. Wypełnienie ankiety zajmuje 1-2 minuty. Ankieta jest dostępna na stronie PCK we Włocławku

www.pckwloclawek.org.pl, w zakładce formularz konsultacyjny

http://www.pckwloclawek.org.pl/index.php/formularz-konsultacyjny.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online lub przesyłanie informacji drogą elektroniczną na adres forum@pckwloclawek.org.pl, pocztową na adres Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek lub pod nr fax 54 231 46 65. Informacje nt. preferencji tematycznych mogą Państwo przekazać również telefonicznie w sekretariacie PCK we Włocławku  pod nr 54 231 46 56.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach tematyki

XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

             

XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

organizator: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
adres: Zduńska 14, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 54 231 46 56, faks: 54 231 46 65
e-mail: forum@pckwloclawek.org.pl
www: pckwloclawek.org.pl

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-