-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Wybory Prezydenta RP 2020
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Wybory Prezydenta RP 2020 /
  • oddzielacz
  • oddzielacz

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń

Do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. W takim przypadku kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania.
 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu go obsługującego. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski, ul. Plac 1000 -lecia 25, pokój 7.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (godz. 14.00).

W załączeniu formularze zgłoszeniowe.

  • odzielacz

Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r. Poz. 988 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w

  • odzielacz

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  • odzielacz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  • odzielacz

POSTANOWIENIE NR 27/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Golub-Dobrzyń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach

Pełnomocnictwo w II turze

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-