-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu
-
- 27.10.2020 - Sabiny, Iwony, Wincentego
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Dzienny Dom Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu /

RUSZA REKRUTACJA DO DZIENNEGO DOMU POBYTU!

Szanowni Mieszkańcy!

Rozpoczynamy nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu (DDP), zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kościuszki 12. Podopiecznymi DDP mogą być osoby pełnoletnie z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, które są niesamodzielne z powodu choroby lub niepełnosprawności i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub ich otoczenie nie może takiej pomocy zapewnić.

DDP świadczy usługi opiekuńcze w formie dziennej opieki (godziny 8:00-16:00). W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

 1. zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 2. usługi opiekuńcze zapewniające m.in. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, pomoc w zakupie odzieży i obuwia;
 3. dzienną opiekę (standardową i specjalistyczną), w tym w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacji w chorobie;
 4. dostęp do usług fryzjersko–kosmetycznych;
 5. transport do i z miejsca zamieszkania do i z DDP;
 6. wyżywienie w siedzibie DDP (śniadanie, obiad);
 7. umożliwienie udziału w zajęciach psychologicznych i terapeutycznych;
 8. dostęp do środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz kontakt z otoczeniem;
 9. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
 10. pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami;
 11. umożliwienie udziału w fizjoterapii;
 12. możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo (j.w.);
 13. dostęp do książek i środków przekazu, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;
 14. dostęp do usług informacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz animacyjnych wspierających aktywność obywatelską.

Formularze rekrutacyjne na I turnus (01.04.2020-31.10.2020) należy dostarczyć do 25 MARCA 2020r. do:

 • Pracowni Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur (Małszyce 82, 87-408 Ciechocin) LUB
 • Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Kościuszki 12, 87-400 Golub-Dobrzyń) LUB
 • Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu Dobrzyniu (ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń)

Lub wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz wysłać poczta elektroniczna na adres: pracowniamazur@gmail.com

Ponadto zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17.03.2020r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-