-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
-
- 20.10.2020 - Ireny, Kleopatry, Wendelina
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 /

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 października 2018 r. o dyżurach pełnionych w dniu poprzedzającym wybory i w dniu głosowania

 • -

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu Dobrzyniu z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

KOMUNIKAT PKW - JAK GŁOSOWAĆ

 • -
 • -
 • -

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • data: 2018-09-28
 • -

KLAUZULA RODO

 • data: 2018-09-27

INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • -

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • data: 2018-09-24
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I DYŻURACH

 • -
 • -
 • -

IPN - ODDZIAŁOWE BIURO LUSTRACYJNE

INFORMACJA

 

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Gdańsku udziela informacji dla kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (którzy już wcześniej składali oświadczenia lustracyjne) w zakresie podania daty złożenia oświadczenia
lustracyjnego.

Powyższe dane można uzyskać dzwoniąc pod następujące nr telefonów:


1/ 58 511 92 94;
2/ 58 511 92 80;


 

 • -

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych + załączniki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 • -

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

 • -
 • -

INFORMACJA o wykazie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • -
 • -
 • -
 • -

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • data: 2018-08-20
 • -

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 • data: 2018-08-20
 • -

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

 • data: 2018-08-20
 • -

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • -

UWAGA

Uprzejmie informuję, iż w związku z brakiem kandydatów na urzędnika wyborczego we wskazanych gminach, nadal trwa nabór na stanowiska urzędnika wyborczego na obszarze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia na wskazanym poniżej formularzu, do Dyrektora Delegatury KBW w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2 ( parter budynku Urzędu Marszałkowskiego).

 

Zakres zadań i sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania urzędnika wyborczego określa Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposób ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

( http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24571_Akty_prawne ).

Tryb i warunki powoływania urzędnika wyborczego określa Uchwała PKW z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych ( http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24571_Akty_prawne ) oraz Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

( http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/1/24571_Akty_prawne ).

 

Poniżej przedstawiamy wykaz powołanych urzędników wyborczych oraz wykaz Gmin,
w których nie powołano urzędnika wyborczego.

 • -

UCHWAŁĄ NR LXII/345/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE UTWORZENIA ODBĘBNEGO OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 • -

UCHWAŁA NR LV/311/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE OBWODÓW GŁOSOWANIA

 • -

UCHWAŁA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W SPRAWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH

 • data: 2018-04-04
 • -

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU

UWAGA

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023. PLIK DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

UWAGA

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego w kadencji 2018-20123 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu - PLIK DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

 

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

 

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

 

Co masz zrobić?

 

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 • data: 2018-01-16

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! (język polski migowy)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-