-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- MIEJSKA EKO-EDUKACJA /

WYNIKI KONKURSU "SEGREGUJ Z NAMI – WALCZ Z ODPADAMI"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie zorganizował konkurs ekologiczny pn. "Segreguj z nami – walcz z odpadami". Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papierowych, elektrycznych i elektronicznych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli w naszym mieście.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Publicznego.

Zebrano łącznie 14.373,23 kg makulatury, 1324 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz 847,214 kg baterii, 358,86 kg plastikowych nakrętek, 100 szt. zabawek i 54 książki, w tym

- w przedszkolu: 39 szt. elektrośmieci, 400 kg baterii i 2.500 kg makulatury;

- w Szkole Podstawowej Nr 1: 196 szt. elektrośmieci, 53,6 kg baterii, 1.876,45 kg makulatury; 242,96 kg plastikowych nakrętek, 73 szt. zabawek i 30 książek

- w Zespole Szkół Miejskich: 1089 szt. elektrośmieci, 393,614 kg baterii, 9.996,78 kg makulatury, 115,9 kg plastikowych nakrętek, 27 szt. zabawek i 24 książki

Zgodnie z regulaminem konkursu:

I miejsce – klasa VIC Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 809 pkt.

II miejsce – klasa IVD Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 699,56 pkt.

III miejsce – klasa VIA Szkoła Podstawowa Nr 1 – 655,94 pkt.

 

Za zajęcie I miejsca nagrodą była wycieczka jednodniowa do Kórnika i Poznania, II miejsca – wizyta na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu oraz na basenie w Wąbrzeźnie, natomiast za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe dla każdego ucznia z klasy.

 • -

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W COROCZNEJ AKCJI EKOLOGICZNEJ

 • -
 • data: 2019-04-01
 • -

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO „AKCJA – SEGREGACJA, 2X WIĘCEJ,  2X CZYŚCIEJ!”

Rozstrzygnięty został konkurs ekologiczny pod hasłem tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata „Akcja – segregacja, 2x więcej, 2x czyściej!”. Konkurs prowadzony był przez Miasto Golub-Dobrzyń w ramach projektu Miejska Eko-Edukacja”.

Zwycięzcami w konkursie zostali:

Kategoria: Przedszkolaki

I miejsce: Zofia Górna, Przedszkole Publiczne Nr 2, grupa Żabki

II miejsce: Nikodem Gościński, lat 5 Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

III miejsce: Maria Radzikowska, Przedszkole Publiczne Nr 2, grupa Motyle

 

Kategoria: Uczniowie klas 0-III

I miejsce: Alan Zieliński, kl.I, Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

II miejsce: Janina Gołębiewska kl. IIa, Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa Nr 2

III miejsce: Patryk Janiszewski, kl.0a, Szkoła Podstawowa Nr 1

 

Kategoria: Uczniowie klas IV-VIII i Gimnazjum

I miejsce: Jan Melerski, kl.IVc, Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa Nr 2

II miejsce: Joanna Siegieda, kl.IV, Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

III miejsce: Maja Jankowska, kl.VII Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

 • -
 • data: 2018-11-12
 • -
 • -

MIEJSKA EKO-EDUKACJA I SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek 21 września odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach programu Miejska Eko-Edukacja, prowadzonej w Golubiu-Dobrzyniu dzieci z miejskich szkół i przedszkola wysprzątały okoliczne lasy i otoczenie wokół swoich placówek. W nagrodę za promowanie proekologicznych postaw i udział konkursie uczniowie otrzymali nagrody z logiem naszej akcji. Najmłodsze dzieci zostały nagrodzone zabawą na „dmuchańcach” i słodyczami.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2018-09-24

WIOSENNE SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY

W sobotę 14 kwietnia 2018 r. odbyła się IV edycja wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Marcin Jodłowski i fundacja Life Promotion. Po raz kolejny do akcji włączyło się Miasto Golub-Dobrzyń.

Akcja prowadzona była w wielu sektorach zanieczyszczonego obszaru jednocześnie. Posprzątane zostały miejskie laski oraz brzegi rzeki.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji  dziękujemy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY JUŻ W SOBOTĘ 14 KWIETNIA - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Miasto Golub-Dobrzyń  wspólnie z  Fundacją Life Promotion i Gminą Golub-Dobrzyń już po raz czwarty organizuje ekologiczną, społeczną akcję Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy.

Już w sobotę 14 kwietnia wolontariusze z Golubiu-Dobrzynia będą sprzątać rzekę i Dolinę Drwęcy, a młodzież z szkolna miejskie lasy. Sprzątanie rozpocznie się jak co roku o godz. 9.00 odprawą przy Drwęcy, w pobliżu miejskiej kładki. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w akcji Mieszkańców miasta i gminy Golub-Dobrzyń, wędkarzy, harcerzy, młodzież, lokalne organizacje.

Warto przypomnieć, że rzeka Drwęca jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce. Dolina Drwęcy została objęta programem Natura 2000, a rzeka włączona w krajowy program restytucji ryb wędrownych. Drwęca ze względu na swoje położenie jest ważnym korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim.

Niestety, Dolina Drwęca - perła naszego regionu - od wielu lat jest zaśmiecana stałymi odpadami komunalnymi. Śmiecą najbardziej mieszkańcy biesiadujący przy rzece , śmiecą turyści (spływy kajakowe), a także niektórzy wędkarze. Stałym źródłem zanieczyszczeń są niektóre posesje i nielegalne wysypiska. W tych przypadkach podejmowane są interwencje przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dawne RZGW) i postępowania administracyjne.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa nie ograniczy się tylko do działań naprawczych i interwencji ale także wpłynie na zmianę mentalności tych, którzy śmiecą. Zależy nam również na edukacji ekologicznej młodego pokolenia.

 • -
 • data: 2018-04-11

KONKURS EKOLOGICZNY "Ratuj Naturę - zbieraj makulaturę"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  organizuje konkurs ekologiczny pn. „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę". Konkurs polega na selektywnej zbiórce makulatury, zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz niezniszczonych zabawek oraz książek. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 11, tel. 56 683 54 10 wew. 32. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE

Bank Ochrony Środowiska S.A. wraz z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela kredytów dla podmiotów prowadzących inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedmiot kredytowania:

- modernizacja systemów grzewczych i ciepłej wody przynosząca efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

- budowa systemów grzewczych i ciepłej wody.

Z kredytu może być finansowany :

- zakup i montaż energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania (bez ograniczenia mocy) opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą lub zasilanych energią elektryczną
z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania w tym zbiorników do magazynowania paliwa i wkładów kominowych, 

- zakup i montaż energooszczędnych wymienników i pozostałej instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z kotłów gazowych, olejowych, na biomasę, zasilanych energią elektryczną oraz z pomp ciepła i sieci cieplnej z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania, 

- zakup i montaż promienników gazowych i elektrycznych z oprzyrządowaniem  i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania,

- zakup i montaż grzejników konwekcyjnych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż grzejników akumulacyjnych,

- zakup i montaż pomp ciepła i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,

- zakup i montaż przyłączy i węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,

- budowa przyłączy gazowych do budynków oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 200.000 zł i nie może ona przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizowanej inwestycji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu http://www.wfosigw.torun.pl/strona-294-linie_kredytowe_bos.html

 • autor: Miejska Eko-Edukacja, data: 2017-12-05
 • -
 • -

ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE EKOLOGICZNYM pn. „Nie bądź na spalonym”

We wtorek 14 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia wręczone zostały nagrody laureatom konkursu ekologicznego pn. „Nie bądź na spalonym”.

W ramach projektu Miejska Eko-Edukacja Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wspólnie z Prezesem PEC Sp. z o. o. Michałem Piotrowiczem zorganizowali konkurs pn. „Nie bądź na spalonym”. Celem ekologicznego konkursu prac plastycznych było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji związanej m. in. ze spalaniem odpadów w przydomowych piecach oraz informowanie o szkodliwości tego postępowania.

Jury konkursowe wyróżniło po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznało dodatkową nagrodę za rysunek, który umieszczony zostanie na ulotce edukacyjno-informacyjnej z poradami od dzieci dla dorosłych – jak dbać o najbliższe środowisko.

 

Wyniki konkursu:

KATEGORIA KLAS I-III

MIEJSCE I – Maja Jagielska – Klasa 3b – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

MIEJSCE II – Iga Chmielewska – Klasa 3b – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu

MIEJSCE III – Karina Radzikowska – Klasa 1c - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu

 

KATEGORIA KLAS IV-VII

MIEJSCE I – Wiktoria Kocińska – Klasa V – Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

MIESJCE II – Maja Jankowska – Klasa VI - Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

MIEJSCE III – Oliwia Kamińska  - klasa IV - Świetlica Socjoterapeutyczna w Golubiu-Dobrzyniu

Nagroda specjalna trafiła w ręce Mai Jagielskiej.

Wszystkim dzieciom oraz rodzicom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2017-11-16
 • -

MIEJSKA EKO-EDUKACJA I „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W piątek 15 września 2017 r. odbyła się kolejna edycja „Sprzątania Świata”, której po raz drugi towarzyszyła Miejska Eko-Edukacja.

Dzięki zorganizowanej akcji, promującej dbałość o najbliższe środowisko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów i przedszkolaki posprzątali okolicę oraz wzięli udział tworzeniu poradnika dla dorosłych – jak dbać o czyste środowisko? Porady uczniów znajdą się na ulotce edukayjno-informacyjnej, która posłuży wszystkim Mieszkańcom Golubia-Dobrzynia.

 • data: 2017-09-18
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2017-09-18
 • -

KONKURS W RAMACH MIEJSKIEJ EKO-EDUKACJI

Już w najbliższy weekend kolejna edycja „Sprzątania Świata”, której po raz kolejny towarzyszy Miejska Eko-Edukacja.

 W Golubiu-Dobrzyniu, dokładnie rok temu miejskie władze i instytucje – szkoły, OSiR, MZWiK Sp. z o.o. oraz PEC Sp. z o. o. -  zainicjowały projekt pn. Miejska Eko-Edukacja.  Dzięki zorganizowanej akcji, promującej dbałość o najbliższe środowisko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posprzątali okolicę, wzięli udział w konkursie ekologiczno-artystycznym przy OSiRze i posadzili  drzewa w parku.

Miejski program edukacyjny  po raz drugi wpisuje się  w obchodzone na całym globie „Sprzątanie Świata”. Z tej okazji Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Michał Piotrowicz ogłaszają konkurs prac plastycznych pn. „Nie bądź na spalonym”, którego celem jest przeciwdziałanie niskiej emisji związanej ze spalaniem odpadów w piecach przydomowych.

Zapraszamy uczniów klas I-III i IV-VII miejskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły dostępne w regulaminie na stronie www.golub-dobrzyn.pl oraz w szkołach. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Dodatkowo zwycięska praca pojawi się na ulotce edukayjno-informacyjnej, która posłuży Mieszkańcom Golubia-Dobrzynia. 

 • -

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w naszych domach, na naszych nieruchomościach. Oddzielamy te frakcje od pozostałych śmieci – czyli tych, które nie nadają się już do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami.

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Obowiązują one jednakowo na terenie całego kraju.

Od tego czasu odpady segregowane dzielone są na cztery grupy, którym przypisany został odpowiedni kolor pojemnika. I tak:

 1. Pojemnik niebieski: tu wrzucamy papier (m.in. opakowania z papieru, kartony, tekturę, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe);

UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.

 1. Pojemnik zielony: tu wrzucamy szkło (m.in. butelki i słoiki po napojach i żywności – także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków);

UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szyb, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek.

 1. Pojemnik żółty: tu wrzucamy plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (m.in. odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach np. po szamponach, pastach do zębów, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, art. gospodarstwa domowego i zabawki – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kliku surowców);

UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 1. Pojemnik brązowy: ten kolor przypisany jest odpadom ulegającym biodegradacji (m.in. resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew, gałęzie drzew i krzewów).

UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów komunalnych oraz tzw. niebezpiecznych.

Pojemniki te oprócz odpowiednich kolorów powinny posiadać napis oznaczający dany rodzaj surowca.

Oczywiście nieruchomość, na której są segregowane odpady komunalne wyposażona jest także w jeszcze jeden piąty pojemnik przeznaczony na tzw. odpady zmieszane – jest on najczęściej także koloru zielonego z opisem „odpady zmieszane”.

Nowe zasady dotyczące segregacji odpadów zostały wprowadzone, aby ujednolicić system w całym kraju oraz m.in. z powodu konieczności zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

W naszym mieście wprowadzone regulacje nie wywołały zmian, gdyż od początku jak tylko gminy przejęły odbiór odpadów komunalnych przyjęliśmy taki system segregacji odpadów. Wobec tego mieszkańcy naszego miasta, pomimo różnych medialnych informacji, nie muszą się martwić przepisami nowego rozporządzenia Ministra Środowiska. 

 • -

UTYLIZACJA AZBESTU

Miasto otrzymało promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Wstępnie na działania w Golubiu-Dobrzyniu została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości 12.887,70 zł.

Mieszkańcy Miasta mogli składać stosowne wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest do 17 lutego 2017r. Do tego dnia do Urzędu Miasta wpłynęło 15 wniosków. Szacujemy, że w tym roku z nieruchomości zniknie około 27 ton niebezpiecznych wyrobów.

 • -
 • data: 2017-05-09
 • -

BEZPŁATNA APLIKACJA DLA MIESZKAŃCÓW - Eco Harmonogram

 • -
 • -

WIOSENNE SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY - FOTORELACJA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MIASTO PO RAZ KOLEJNY W PROJEKCIE „SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY”

8 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia współorganizuje akcję "Sprzątanie Doliny Drwęcy", której inicjatorem jest Marcin Jodłowski z Fundacji Life Promotion.
W maju 2015  roku odbyła się pierwsza edycja wiosennego sprzątania doliny Drwęcy w obrębie Golubia-Dobrzynia. Burmistrz Miasta przychylił się wówczas do inicjatywy przedstawiciela Fundacji Life Promotion i wraz z pracownikami Urzędu włączył się w proekologiczną akcję.  Do akcji przyłączyli się również wędkarze PZW w Golubiu-Dobrzyniu. 
Początkowo sprzątanie odbyło się na niewielką skalę, jednak już rok później uczestniczyło w niej ok. 100 osób. W kwietniu 2016 roku fundacja wspólnie z  pracownikami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, uczniami i wolontariuszami w znacznym stopniu oczyściła odcinek Drwęcy w granicach miasta i gminy Golub-Dobrzyń. 
Już zimą 2016 r. rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej akcji sprzątania Doliny Drwęcy. W tym roku fundacja w partnerstwie z samorządem i PZW zorganizuje akcję, w której udział zadeklarowało ponad 100 miłośników ekologii.
Akcja rozpoczęta w Golubiu-Dobrzyniu rozszerzyła się na inne miasta i gminy, przez które przepływa Drwęca. W tym roku do sprzątania przyłączyły się również: Lubicz, Ciechocin, Wąpielsk, Brodnica i Brzozie. 

 

 • -

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  zorganizował konkurs ekologiczny pn. „ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY". Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papierowych, elektrycznych i elektronicznych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli w naszym mieście.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Publicznego.

Zebrano łącznie 8.191,15 kg makulatury, 94 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz 201,1 kg baterii, w tym

- w przedszkolu: 68 szt. elektrośmieci, 172,1 kg baterii i 2.154,55 kg makulatury;

- w Szkole Podstawowej Nr 1: 26 szt. elektrośmieci, 29 kg baterii i 250 kg makulatury;

- w Zespole Szkół Miejskich: 5.786,6 kg makulatury.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

I miejsce – klasa IVC Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 846,38 pkt.

II miejsce – klasa IVD Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 660,54 pkt.

III miejsce – Grupa Motyle Przedszkole Publiczne – 586,76 pkt.

 

Za zajęcie I miejsca  nagrodą jest wycieczka jednodniowa do Trójmiasta, II miejsca – wizyta na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu oraz na basenie w Wąbrzeźnie, natomiast za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe (zabawki edukacyjne).

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

EKODOM

 • -
 • -

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE MIEJSKA EKO-EDUKACJA W MIEJSKICH SZKOŁACH

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA I WRĘCZENIE DYPLOMÓW ZA UDZIAŁ W AKCJI "MIEJSKA EKO-EDUKACJA"

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MIEJSKA EKO-EDUKACJA

Miejska Eko-Edukacja to projekt zainicjowany przez miejskie władze i instytucje.  Dzięki zorganizowanej akcji, promującej dbałość o najbliższe środowisko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posprzątali okolicę, wzięli udział w konkursie ekologiczno-artystycznym przy OSiRze i posadzili  drzewa w parku przy Placu Tysiąclecia.

Miejski program edukacyjny wpisał się dziś w obchodzone na całym globie „Sprzątanie Świata”, jednak na tym szczególnym dniu  nie zamierza się zakończyć.

Dziś akcję rozpoczęły dzieci z klas I-III. Najmłodsi parking przy hali widowiskowo-sportowej, za pomocą kolorowej kredy zamienili w czysty krajobraz naszego miasta. Starsi podstawówkowicze obrazy układali z eko-tworzywa – leśnych szyszek. Gimnazjaliści z „Działyńskiego” i „Plastyka” zasadzili w miejskim parku 15 drzewek – buków i czeremch pospolitych, pod którymi ukryli podpisane „kapsuły czasu”.

Uczestnicy w nagrodę otrzymali słodycze, naklejki z logo programu oraz indywidualne dyplomy.

Przy udziale Ośrodka Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i Domu Kultury dzieci i młodzież, uczęszczające do miejskich szkół będą mogły realizować zadania, będące ukłonem w stronę naszej małej ojczyzny.

Dziękujemy wszystkim uczniom:

Zespołu Szkół Miejskich
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu

oraz nauczycielom i wychowawcom, którzy wspólnie z nami wprowadzili dziś wśród swoich podopiecznych program Miejskiej Eko-Edukacji.

 • data: 2016-09-16
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2016-09-16
 • -

Sprzątanie świata – Polska 2016

Sprzątanie świata – Polska 2016
16-18 września 
Dołącz do nas!
23. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem
„Podaj dalej... drugie życie odpadów"
 
 
    Sprzątanie świata to polska edycja międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, którego celem jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalna gospodarkę odpadami.
    Od 1994 roku kampania organizowana jest nieprzerwanie, co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w Polsce.
    W bieżącym roku akcja odbędzie się w dniach 16-18 września.
Głównym celem tegorocznej kampanii jest uświadomienie Polaków o indywidualnym wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności, m.in. zakupów, a także wyrabianie postaw i zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska.
Akcja przebiega pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Oprócz tradycyjnej akcji sprzątania terenów naszego miasta organizujemy zbiórkę rzeczy, które nie musza trafić do śmieci, ale mogą posłużyć innym, potrzebującym w naszym mieście np. odzieży, pościeli, zabawek, sprawnego sprzętu AGD itp.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do udziału w tegorocznej akcji. Urząd Miasta zapewnia dla sprzątających – worki na śmieci a dla chętnych do oddania niepotrzebnych rzeczy – odbiór bezpośrednio z nieruchomości (po uprzednim zgłoszeniu do UM)

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 29, tel. 56 683 54 10 wew. 26.


Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-