-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie OSiR
-
- 25.10.2020 - Darii, Bonifacego, Ingi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie OSiR /
 • -

NOWA INFRASTRUKTURA NA TERENIE OSiR-u  - ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

Dnia 6 kwietnia 2018 r. dokonany został odbiór zadania pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu". Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020. Łączna kwota inwestycji wynosi ponad 145 tys. zł, z czego 70 989,00 zł stanowi dofinansowanie. W ramach dofinansowania powstało m. in. wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych oraz siłownia zewnętrzna. Nowopowstałe obiekty są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

 • data: 2018-04-16
 • -
  • data: 2018-04-16
 • -
  • data: 2018-04-16
 • -
  • data: 2018-04-16
 • data: 2018-04-16
 • -

NOWA INFRASTRUKTURA NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W związku z dofinansowaniem w wysokości 70 989,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 oraz na podstawie podpisanej dnia 28.12.2017 r. umowy z firmą P.U.H.P. MURABET obecnie trwają prace dotyczące zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”. W wyniku realizacji zadania powstanie m. in. boisko wielofunkcyjne oraz siłownia zewnętrzna.

 • -
 • -
 • -
 • -

INWESTYCJE MIASTA DLA TURYSTYKI I REKREACJI

W czwartek 21 grudnia 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na Wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą rekreacyjną i turystyczną na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Wykonawcą części I – Przebudowa muszli koncertowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: "Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu" oraz części II - "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu" zostało P.U.H.P. MURABET z Golubia-Dobrzynia, natomiast Wykonawcą części III - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap" została firma BIOS s. c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży.

Podpisanie umów z Wykonawcami nastąpi jeszcze w tym roku. Inwestycje zrealizowane zostaną w pierwszym kwartale 2018 r. Inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

 • data: 2017-12-22
 • -

MIASTO PRZEBUDUJE MUSZLĘ, WYBUDUJE ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ I ROZBUDUJE OSiR

Dnia 19 października 2017 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o przyznaniu pomocy dla następujących zadań:

1.            Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu

2.            Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu  i                       Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

3.            Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap.

W ramach naboru Miasto złożyło trzy wnioski o przyznanie dofinansowania. Wszystkie z nich zostały ocenione pozytywnie, a zadania będą wkrótce realizowane.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację poszczególnych inwestycji wynosi:

1.            Odnowienie i ożywienie muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu -48 tys. 603 zł

2.            Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i                         Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - 70 tys. 989 zł

3.            Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap - 71 tys. 572 zł.

 • -
 • data: 2017-10-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-