-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA /

HARMONOGRAM – KALENDARZ NA ROK 2020 wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Golub-Dobrzyń

 • oddzielacz

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

 • -

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).

Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.

Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha                  

Korzyści z BDO

 • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
 • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
 • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
 • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

 

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pli dowiedz się więcej.

 • -

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • -

„ŚMIECI W GÓRĘ”; „WZROST CEN ŚMIECI” …

Ceny odbioru odpadów komunalnych w Polsce rosną tam, gdzie już wygasły umowy i konieczne było ogłoszenie nowych przetargów. Wynika to głównie z faktu, że koszty zagospodarowania tony odpadów są drastycznie wyższe niż kilka lat temu, zmienił się rynek pracy i koszty zatrudnienia, np. w ciągu ostatnich trzech lat 300 % wzrosła opłata marszałkowska.

Prawdopodobnie ceny odbioru będą także rosły w latach następnych.

Z końcem tego roku kończy się umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszym mieście. Jesienią planujemy przeprowadzić przetarg na wybór kolejnego odbiorcy. Biorąc pod uwagę sytuację, jaka ma obecnie miejsce w Polsce dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi musimy liczyć się z tym, że usługi te mogą być droższe i konieczne będzie podniesienie, od nowego roku, stawek za odbiór śmieci.

Szczegółowe wysokości opłat będziemy mogli ustalić dopiero po przetargu.

Już teraz chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom, że mimo zadeklarowanej sporej grupy osób segregujących, w naszym mieście bardzo dużo powstaje odpadów zmieszanych, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej (bloki). To niestety też może wpłynąć na wysokość ofert przetargowych, a co za tym idzie na wzrost opłaty.

Dlatego też bardzo prosimy o jak największą segregację odpadów komunalnych.

 • -

WYNIKI KONKURSU "SEGREGUJ Z NAMI – WALCZ Z ODPADAMI"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie zorganizował konkurs ekologiczny pn. "Segreguj z nami – walcz z odpadami". Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papierowych, elektrycznych i elektronicznych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli w naszym mieście.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Publicznego.

Zebrano łącznie 14.373,23 kg makulatury, 1324 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz 847,214 kg baterii, 358,86 kg plastikowych nakrętek, 100 szt. zabawek i 54 książki, w tym

- w przedszkolu: 39 szt. elektrośmieci, 400 kg baterii i 2.500 kg makulatury;

- w Szkole Podstawowej Nr 1: 196 szt. elektrośmieci, 53,6 kg baterii, 1.876,45 kg makulatury; 242,96 kg plastikowych nakrętek, 73 szt. zabawek i 30 książek

- w Zespole Szkół Miejskich: 1089 szt. elektrośmieci, 393,614 kg baterii, 9.996,78 kg makulatury, 115,9 kg plastikowych nakrętek, 27 szt. zabawek i 24 książki

Zgodnie z regulaminem konkursu:

I miejsce – klasa VIC Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 809 pkt.

II miejsce – klasa IVD Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 699,56 pkt.

III miejsce – klasa VIA Szkoła Podstawowa Nr 1 – 655,94 pkt.

 

Za zajęcie I miejsca nagrodą była wycieczka jednodniowa do Kórnika i Poznania, II miejsca – wizyta na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu oraz na basenie w Wąbrzeźnie, natomiast za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe dla każdego ucznia z klasy.

 • -

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w naszych domach, na naszych nieruchomościach. Oddzielamy te frakcje od pozostałych śmieci – czyli tych, które nie nadają się już do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami.

 1. Pojemnik niebieski: tu wrzucamy papier (m.in. opakowania z papieru, kartony, tekturę, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe);

UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.

 1. Pojemnik zielony: tu wrzucamy szkło (m.in. butelki i słoiki po napojach i żywności – także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków);

UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szyb, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek.

 1. Pojemnik żółty: tu wrzucamy plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (m.in. odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach np. po szamponach, pastach do zębów, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, art. gospodarstwa domowego i zabawki – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kliku surowców);

UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 1. Pojemnik brązowy: ten kolor przypisany jest odpadom ulegającym biodegradacji (m.in. resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew, gałęzie drzew i krzewów).

UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów komunalnych oraz tzw. niebezpiecznych.

Pojemniki te oprócz odpowiednich kolorów powinny posiadać napis oznaczający dany rodzaj surowca.

Oczywiście nieruchomość, na której są segregowane odpady komunalne wyposażona jest także w jeszcze jeden piąty pojemnik przeznaczony na tzw. odpady zmieszane – jest on najczęściej także koloru zielonego z opisem „odpady zmieszane”.

Odpady segregowane i zmieszane odbierane są zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce: NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA

 

 • -
 • -

KONKURS EKOLOGICZNY

"Segreguj z nami – walcz z odpadami"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  organizuje konkurs ekologiczny pn. „Segreguj z nami – walcz z odpadami ".

Konkurs polega na selektywnej zbiórce makulatury, zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz niezniszczonych zabawek, książek a także plastikowych nakrętek od butelek.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 11, tel. 56 683 54 10 wew. 32. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

 

 • data: 2019-01-14

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK

 • autor: Małgorzata Gołębiewska, data: 2019-01-09

HARMONOGRAM – KALENDARZ NA ROK 2018 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Golub-Dobrzyń odpady z budynków jednorodzinnych oraz działalności gospodarczych zbierane w pojemnikach 60, 120, 240 litrów

 • -

Informacja o osiągniętych poziomach w 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.) informujemy, iż:

 

-       poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2016 wyniósł: 0,00 % (poziom maksymalny 45%);

-       poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 29,57 % (poziom minimalny 20%);

-       poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 % (poziom minimalny 45%).

 • autor: Małgorzata Gołębiewska, data: 2018-04-24

KONKURS EKOLOGICZNY "Ratuj Naturę - zbieraj makulaturę"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  organizuje konkurs ekologiczny pn. „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę". Konkurs polega na selektywnej zbiórce makulatury, zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz niezniszczonych zabawek oraz książek. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 11, tel. 56 683 54 10 wew. 32. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018 ROK

Pliki do pobrania w załączeniu. 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w naszych domach, na naszych nieruchomościach. Oddzielamy te frakcje od pozostałych śmieci – czyli tych, które nie nadają się już do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami.

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Obowiązują one jednakowo na terenie całego kraju.

Od tego czasu odpady segregowane dzielone są na cztery grupy, którym przypisany został odpowiedni kolor pojemnika. I tak:

 1. Pojemnik niebieski: tu wrzucamy papier (m.in. opakowania z papieru, kartony, tekturę, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe);

UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.

 1. Pojemnik zielony: tu wrzucamy szkło (m.in. butelki i słoiki po napojach i żywności – także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków);

UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szyb, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek.

 1. Pojemnik żółty: tu wrzucamy plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (m.in. odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach np. po szamponach, pastach do zębów, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, art. gospodarstwa domowego i zabawki – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kliku surowców);

UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 1. Pojemnik brązowy: ten kolor przypisany jest odpadom ulegającym biodegradacji (m.in. resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew, gałęzie drzew i krzewów).

UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów komunalnych oraz tzw. niebezpiecznych.

Pojemniki te oprócz odpowiednich kolorów powinny posiadać napis oznaczający dany rodzaj surowca.

Oczywiście nieruchomość, na której są segregowane odpady komunalne wyposażona jest także w jeszcze jeden piąty pojemnik przeznaczony na tzw. odpady zmieszane – jest on najczęściej także koloru zielonego z opisem „odpady zmieszane”.

Nowe zasady dotyczące segregacji odpadów zostały wprowadzone, aby ujednolicić system w całym kraju oraz m.in. z powodu konieczności zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi.

W naszym mieście wprowadzone regulacje nie wywołały zmian, gdyż od początku jak tylko gminy przejęły odbiór odpadów komunalnych przyjęliśmy taki system segregacji odpadów. Wobec tego mieszkańcy naszego miasta, pomimo różnych medialnych informacji, nie muszą się martwić przepisami nowego rozporządzenia Ministra Środowiska. 

DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  zorganizował konkurs ekologiczny pn. „ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY". Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papierowych, elektrycznych i elektronicznych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli w naszym mieście.

W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Publicznego.

Zebrano łącznie 8.191,15 kg makulatury, 94 szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz 201,1 kg baterii, w tym

- w przedszkolu: 68 szt. elektrośmieci, 172,1 kg baterii i 2.154,55 kg makulatury;

- w Szkole Podstawowej Nr 1: 26 szt. elektrośmieci, 29 kg baterii i 250 kg makulatury;

- w Zespole Szkół Miejskich: 5.786,6 kg makulatury.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

I miejsce – klasa IVC Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 846,38 pkt.

II miejsce – klasa IVD Szkoła Podstawowa Nr 2 (Zespół Szkół Miejskich) – 660,54 pkt.

III miejsce – Grupa Motyle Przedszkole Publiczne – 586,76 pkt.

 

Za zajęcie I miejsca  nagrodą jest wycieczka jednodniowa do Trójmiasta, II miejsca – wizyta na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu oraz na basenie w Wąbrzeźnie, natomiast za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe (zabawki edukacyjne).

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Golub-Dobrzyń

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?c=557

 

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5309

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE "KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMIECI"

W dniu 4.04.2017 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wręczył nagrody w konkursie plastycznym pn.: „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także dzieci z oddziałów przedszkolnych w Golubiu-Dobrzyniu. Polegał  na wykonaniu indywidualnych prac plastycznych (w dowolnej technice, maksymalny format A3). Prace plastyczne zostały ocenione w danych kategoriach wiekowych (oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe), z których wyłoniono zwycięzców.

 

Lista nagrodzonych:

kategoria przedszkola

I miejsce – Aleksandra Zglenicka

II miejsce – Maja Zglenicka

III miejsce - Karina Radzikowska

 

kategoria szkół podstawowych:

I miejsce – Wiktoria Lewandowska

II miejsce – Aniela Wróbel

III miejsce – Maja Jankowska

 

kategoria szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Izabela Zelmańska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KONKURS - ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie  organizuje konkurs ekologiczny pn. „ZAMIEŃ ODPADY NA KLASOWE WYPADY". Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz makulatury. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 29, tel. 56 683 54 10 wew. 26. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

HARMONOGRAM - KALENDARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ W ROKU 2017

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY PN.: „KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI".

      W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także dzieci z oddziałów przedszkolnych w Golubiu-Dobrzyniu.

Konkurs polega na wykonaniu indywidualnych prac plastycznych (w dowolnej technice, maksymalny format A3).

Wykonane i dostarczone prace plastyczne zostaną ocenione w danych kategoriach wiekowych (oddziały przedszkolne, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne,), z których wyłonionych zostanie po 3 indywidualnych zwycięzców.

Prace plastyczne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia. 16.12.2016  do godz. 14.00 do pokoju nr 29 w Urzędzie Miasta.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do dnia 22.12.2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 56 683 54 10 wew. 26

​INFORMACJA dotycząca postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn.zm.) uprzejmie informuję mieszkańców naszego miasta, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.) reguluje sprawy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym m.in., w następującym zakresie:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (art. 37, ust.1 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 2. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 37, ust.3 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 3. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 40 ust. 1 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 4. Zbierający zużyty sprzęt – rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.

 

WYKAZ
instytucji zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
działających na terenie Miasta Golub-Dobrzyń

 

Lp.

Nazwa i adres
zbierającego sprzęt

Numer rejestrowy

Punkt zbierania sprzętu

Rodzaj zbieranego sprzętu

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13

87-200 Wąbrzeźno

E0007850Z

Zużyty sprzęt odbierany bezpośrednio z nieruchomości

- na zgłoszenie do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2*

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Handlowe Inwest-Satelit, Dąbrowski Marek

Oddział w Golubiu-Dobrzyniu

Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń

E0019720Z

ul. Młyńska 23, 87-400 Golub-Dobrzyń

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zgodnie z wpisem do Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez GIOŚ

3*

BIOPROJEKT Krzysztof Łukaszewski

E0004090Z

ul. Szosa Rypińska 30A, 87-400 Golub-Dobrzyń

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zgodnie z wpisem do Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez GIOŚ

 

* na podstawie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez GIOŚ  http://rzseie.gios.gov.pl.

 

 • autor: Małgorzata Gołębiewska, data: 2016-11-22

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEŚCIE GOLUBIU-DOBRZYNIU - 01.09.2016- 31.01.2017

Sprzątanie świata – Polska 2016

Sprzątanie świata – Polska 2016
16-18 września 
Dołącz do nas!
23. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem
„Podaj dalej... drugie życie odpadów"
 
 
    Sprzątanie świata to polska edycja międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, którego celem jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalna gospodarkę odpadami.
    Od 1994 roku kampania organizowana jest nieprzerwanie, co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w Polsce.
    W bieżącym roku akcja odbędzie się w dniach 16-18 września.
Głównym celem tegorocznej kampanii jest uświadomienie Polaków o indywidualnym wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności, m.in. zakupów, a także wyrabianie postaw i zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska.
Akcja przebiega pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Oprócz tradycyjnej akcji sprzątania terenów naszego miasta organizujemy zbiórkę rzeczy, które nie musza trafić do śmieci, ale mogą posłużyć innym, potrzebującym w naszym mieście np. odzieży, pościeli, zabawek, sprawnego sprzętu AGD itp.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do udziału w tegorocznej akcji. Urząd Miasta zapewnia dla sprzątających – worki na śmieci a dla chętnych do oddania niepotrzebnych rzeczy – odbiór bezpośrednio z nieruchomości (po uprzednim zgłoszeniu do UM)

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 29, tel. 56 683 54 10 wew. 26.


Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

 • -

NOWA DEKLARACJA I REGULAMIN GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że od 22 lipca 2016 roku obowiązuje nowa deklaracja i regulamin dtyczący gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniżej odpowiednie załączniki:

Informacja o osiągniętych poziomach w 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, iż:

 •         poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2014 wyniósł: 18,67 % (poziom maksymalny 50%);
 •         poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 15,55 % (poziom minimalny 14%);
 •         poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 % (poziom minimalny 38%).
 • autor: Małgorzata Gołębiewska

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ za rok 2013

ZGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW MIASTA W SPRAWIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż wszelkie zgłoszenia dotyczące terminowości i sposobu odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Golub-Dobrzyń przyjmowane są pod numerem telefonu: 56 683 54 10 wew. 26.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta, od kwietnia 2015 r. do września 2016 r.

PROCEDURA WYBORU PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE - NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW

Procedury przetargowe:

1. Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia” z dnia 20.11.2014 roku (czas trwania umowy 36 miesięcy)
- wartość zamówienia 4.320.000,00 zł
- jedna oferta: konsorcjum firm Ekosystem Wąbrzeźno i PUM Grudziądz (podwykonawca Inwest-Satelit), kwota 6.804.000,00 zł
Przetarg unieważniony

2. Zamówienie z wolnej ręki z dnia 17.12.2014 roku na 3 miesiące (zgodnie z ustawą UCPG)
- wartość zamówienia 120.000,00 zł/m-c
- negocjacje z PUM Grudziądz, kwota 171.721,00 zł/m-c
- unieważnienie postępowania

3. Zamówienie z wolnej ręki z dnia 23.12.2014 roku na 3 miesiące (zgodnie z ustawą UCPG)
- wartość zamówienia 120.000,00 zł/m-c
- negocjacje z Inwest-Satelit, kwota 151.200,00 zł/m-c
- podpisana umowa nr 156/2014 w dniu 30.12.2014

4. Przetarg nieograniczony na „ Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia” z dnia 15.12.2014 roku (czas trwania umowy 18 miesięcy)
- wartość zamówienia 2.160.000,00 zł
- dwie oferty:
a)konsorcjum firm Ekosystem Wąbrzeźno i PUM Grudziądz, kwota 2.974.320,00
b) Inwest-Satelit, kwota 2.838.240,00
- wybrana oferta Inwest-Satelit (umowa jeszcze nie podpisana – konieczność zachowania terminów)

Na co przeznaczone będą wpływy z opłat za śmieci:

Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

-    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-    obsługi administracyjnej tego systemu,

-   koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania       odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie    sanitarnym, porządkowym i technicznym,

-    związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami    komunalnymi,

-   usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców. Gmina nie może do systemu odbioru odpadów komunalnych dopłacać ani też na tym zarabiać.

Stawki za wywóz odpadów komunalnych w miastach województwa kujawsko-pomorskiego:

 

Powyższe zestawienia w jednoznaczny sposób wskazują, że średnia na mieszkańca proponowanych przez Urząd Miasta Golub-Dobrzyń stawek jest niższa od średniej wojewódzkiej na mieszkańca.
Zestawienia te wskazują również zdecydowane dysproporcje w stawkach za odpady segregowane w stosunku do zmieszanych, w wymiarze wojewódzkim.
Proponowane przez Radę  Miasta stawki są bardzo mało zróżnicowane, co w konsekwencji może grozić  brakiem możliwości osiągnięcia poziomu recyclingu.
Rekomendowano zatem Wysokiej Radzie zwiększenie dysproporcji pomiędzy stawkami.

W dniu 05.03.2015 r. połączone komisje Rady Miasta podczas obrad ustaliły stawki za wywóz nieczystości stałych.
Stawka za wywóz odpadów zbieranych selektywnie wynosi 13 zł za osobę
Stawka za wywóz odpadów zbieranych nieselektywnie wynosi 15 zł za osobę

OSTATECZNIE DECYZJĄ RADY MIASTA OD KWIETNIA 2015 R. ZA ODPADY SEGREGOWANE ZAPŁACIMY 11 zł, ZAŚ ZA ZMIESZANE -14 zł.

(w załączeniu Uchwała nr VIII/22/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor: Dawid Jarecki-Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 27-28 marca 2015 r.

Informujemy, że w dniach 27-28 marca2015 r.w godz. 8.00 – 15.00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego.

Odpady będą zbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia z podaniem adresu, numeru telefonu oraz rodzaju odpadów do Wydziału Gospodarki Komunalnej, pokój nr 29 (II piętro) lub telefonicznie 56 683 54 10 wew. 26.

Zgłoszenia prosimy składać do 25 marca 2015 r. do godz. 15.30.

 

 • -

Informacja

Informujemy, iż firma „PUM” Grudziądz zabiera swoje pojemniki na odpady komunalne. Pojemniki te były w formie dzierżawy.

Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

W związku z tym właściciel nieruchomości zapewnia sobie pojemniki na odpady zmieszane poprzez zakup lub ich ewentualne wydzierżawienie.

Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 56 683 54 10 wew. 26

 • autor: Wydział Gospodarki Komunalnej, data: 2015-02-17

Informacja o osiągniętych poziomach w 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, iż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2012 wyniósł: 0 %. Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 9,2 %.

 

Informacja o osiągniętych poziomach w 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, iż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2013 wyniósł: 50,36 %. Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 5,69 %.

 • -

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEŚCIE GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • -

KONKURS EKOLOGICZNY PN. „SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH"

W celu promocji ekologicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowania dobrych nawyków i poszerzenia wiedzy na temat ochrony środowiska Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował konkurs ekologiczny pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Golubiu-Dobrzyniu”.

Celem konkursu było przedstawienie problemu gospodarki odpadami w Mieście Golubiu-Dobrzyniu (ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów komunalnych), poprzez bezpośredni wpływ uczniów na stan środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

W konkursie uczestniczyli uczniowie miejskich szkół podstawowych oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Konkurs polegał na rywalizacji uczniów pomiędzy poszczególnymi klasami, a w przypadku dzieci przedszkolnych pomiędzy oddziałami w zbiórce makulatury.

W Szkole Podstawowej nr 1 zebrano 378,8 kg, w Szkole Podstawowej nr 2 – 7.188,6 kg a w Przedszkolu Publicznym Nr 2 – 3.189 kg. Łącznie zebrano 10.755,8 kg makulatury.

 

Lista nagrodzonych

I miejsce – klasa VIb Szkoła Podstawowa Nr 2 im Orła Białego

II miejsce – klasa Vc Szkoła Podstawowa Nr 2 im Orła Białego

III miejsce – Grupa „Pszczółki” Przedszkole Publiczne Nr 2

Wyróżnienia

- Grupa „Zerówka Przedszkolna Nr 1” Przedszkole Publiczne Nr 2

- Grupa „Sowy” Przedszkole Publiczne Nr 2

- Grupa „Zerówka Przedszkolna Nr 2” Przedszkole Publiczne Nr 2

-  klasa VIc Szkoła Podstawowa Nr 2 im Orła Białego

-  klasa Ia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

W nagrodę za zajęcie I miejsca zorganizowano wycieczkę.

Wycieczka odbyła się 23.06.2014 r. – klasa VIb wybrała się do Brzozy koło Torunia.

Za zajęcie II miejsca uczniowie klasy Vc otrzymali nagrody książkowe, a Grupa Przedszkolna „Pszczółki” za zajęcie III miejsca zabawki.  Dodatkowo każde dziecko z klasy lub grupy wyróżnionej zostało nagrodzone drobnym upominkiem.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2014r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Odpady można dostarczać w godz. 8.00 -12.00 na bazę Inwest –Satelit przy ul. Młyńskiej 21 (była baza MZK).

Odpady będą przyjmowane bezpłatnie za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • -

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEŚCIE GOLUBIU-DOBRZYNIU W ROKU 2014

 • -

KOMUNIKAT - ŚMIECI

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/207/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r., poz. 2368) do dnia 10 każdego miesiąca należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc (np. opłatę za listopad należy uiścić do 10 grudnia).

W związku z tym prosimy o terminowe regulowanie swoich zobowiązań.

Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miasta w godz. 7.30 – 14.00 lub na konto nr 13 9551 0002 0100 2219 2000 0009 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. o/Zbójno.

         Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 poz. 1015) do osób, które nie regulują swoich zobowiązań zostaną wysłane upomnienia, a to wiąże się z tym, że opłata za śmieci wzrośnie o koszty upomnienia.

 

                    Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 • -

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, także zbieranych selektywnie.

NOWY DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • -

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane przekazaniem selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, mogą zgłaszać ten fakt do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi (tel. 56 683 54 10 wew. 26) w godz. 8.00 – 15.00.

W ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zostaną dostarczone na nieruchomość odpowiednie pojemniki lub inny sprzęt techniczny celem zebrania i odbioru odpadów. 

 • -

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA HASŁO

3 września 2013 roku o godz. 15.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia dot. hasła promocyjnego na segregację odpadów.

 

Każda wyróżniona osoba otrzymała zestaw pojemników do segregacji odpadów.

 

Lista wyróżnionych:

Helena Węglarz

Świetlica Socjoterapeutyczna

Jadwiga Zgardowska

Piotr Węglarz

Maja Jankowska

Teresa Czyżniewska

Daniel Falk

Izabela Trejderowska

Jan Czyżniewski

Marieta Trzpiot

Dagmara Orłowska

Artur Zglenicki

Zofia Gołębiewska

Agata Walczak

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2013r. na parkingu przy ul. Konopnickiej w godz. od 8.00 do 12.00  ustawiony zostanie pojazd z kontenerem na odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Odpady będą przyjmowane bezpłatnie.

INFORMACJA

            Na ogłoszony przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia konkurs, zakończony 31 lipca, związany z hasłem dotyczącym segregacji odpadów wpłynęło bardzo dużo ciekawych propozycji. W związku z tym postanowiono przyznać wyróżnienie wszystkim uczestnikom konkursu. Każdy wyróżniony otrzyma nagrodę – zestaw pojemników do segregacji odpadów. Odbiór nagród odbędzie się w dniu 3 września 2013 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

            Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

Lista wyróżnionych:

Helena Węglarz

Świetlica Socjoterapeutyczna

Jadwiga Zgardowska

Piotr Węglarz

Maja Jankowska

Teresa Czyżniewska

Daniel Falk

Izabela Trejderowska

Jan Czyżniewski

Marieta Trzpiot

Dagmara Orłowska

Artur Zglenicki

Zofia Gołębiewska

Agata Walczak

 

 • -

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2013 r. upłynął termin wnoszenia opłaty za „śmieci” za miesiąc lipiec.

W związku z tym prosimy o uregulowanie swoich zobowiązań.

Przypominamy, że należności można wpłacać w kasie Urzędu Miasta w godz. 7.30 – 14.00 lub na konto nr 13 9551 0002 0100 2219 2000 0009 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. o/Zbójno.

ZAGŁOSUJ NA HASŁO DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

Na ogłoszony przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia konkurs, zakończony 31 lipca, związany z hasłem dot. segregacji odpadów wpłynęło bardzo dużo ciekawych propozycji.

W związku z tym, że według nas każde hasło jest ciekawe, wybór "najlepszego" pozostawiamy Państwu.

Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy sondę za pomocą której możecie zagłosować na hasło, które wg was jest najciekawsze. Zwycięskie hasło w przyszłości zostanie wykorzystane w celach promocyjnych.

Na hasło głosować można do końca sierpnia.

Wręczenie nagród (pojemników do segregacji odpadów) planowane jest również na koniec sierpnia.

 

 Zapraszamy do oddawania głosów.

 

 • -

INFORMACJA

W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła nowe uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

Uchwały te weszły w życie z dniem 18 lipca 2013 r.

 

Obowiązujący nowy wzór deklaracji (dla mieszkańców i przedsiębiorców)

 • -

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEŚCIE GOLUBIU-DOBRZYNIU

Poniżej umieściliśmy dla Państwa szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Golubia-Dobrzynia.

 • -

Z uwagi na opóźnienia (ze strony firmy, która wygrała przetarg tj. „PUM” Grudziądz), w dostawie pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych tj. na papier, szkło, plastik i bioodpady, informujemy, że zostały ponownie rozstawione tzw. „dzwony” – duże, ogólnodostępne pojemniki do segregacji.

Pojemniki rozstawione są na terenie miasta Golubia-Dobrzynia w następujących miejscach:

- ul. Miła (przy lesie za stadionem)

- skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Sosnowej

- ul. Lipnowska (naprzeciwko Polo Marketu)

- ul. Sokołowska (koło garaży)

- ul. Szkolna (między blokami nr 13 i 15)

- ul. Malinowskiego (koło Energetyki)

- ul. Sienkiewicza (koło Bricomarche)

- ul. Działyńskich (koło telekomunikacji)

- Plac Tysiąclecia (koło domu towarowego)

- ul. Chopina

- ul. Podmurna (przy byłym kościele ewangelickim)

- ul. Zamurna (przy Zaciszu)

                                    - skrzyżowanie ul. Szosa Rypińska i ul. Wapiennej (za stacją diagnostyczną).

Jednocześnie informujemy, że do czasu dostarczenia pojemników do segregacji wszystkie odpady komunalne można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, bez ponoszenia przez właścicieli nieruchomości konsekwencji finansowych.

 • -

INFORMACJA O WYBORZE FIRMY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 1 lipca 2013r. informujemy, że przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Golub-Dobrzyń wygrało:

 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o.,

 ul. Cegielniana 4,

 86-300 Grudziądz

 tel. 56 45 04 300

 • -

ULOTKA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZAPOZNAJ SIĘ

 • -
 • -

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru odpadów komunalnych informujemy, że w dniach 29 i 30 czerwca 2013 r. (sobota-niedziela) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM z Grudziądza – firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia, będzie rozwoziła i wstawiała pojemniki na odpady komunalne.

W tych dniach zainteresowani właściciele nieruchomości będą mieli możliwość zawarcia umowy na dzierżawę pojemników przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane z w/w firmą.           

Przedstawiciel PUM-u poinformował, że opłata za dzierżawę pojemnika będzie płatna z góry za okres 6 miesięcy.

Koszt dzierżawy pojemników (cena brutto):

- 60 l – 3 zł/m-c

- 120 l – 4 zł/m-c

- 240 l – 6 zł/m-c

- 1100 l – 24,60 zł/m-c

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną otrzymają bezpłatnie pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych tj. na papier, szkło, plastik i bioodpady.

 

                                                                       Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 • -

INFORMACJA

            Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który można przekazać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Wszystkie wpłaty dotyczące tzw. Opłaty śmieciowej prosimy kierować na nr :
13 9551 0002 0100 2219 2000 0009 w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kuj. o/Zbójno.

 

UWAGA!!!

Dotyczy tylko opłaty za odpady komunalne.

 • -

UWAGA MIESZKAŃCY GOLUBIA-DOBRZYNIA !!!

UWAGA MIESZKAŃCY GOLUBIA-DOBRZYNIA !!!

W dniu 31 marca upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że złożenie ww. dokumentu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Na mieszkańców, którzy tego obowiązku nie dopełnią - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nałożona zostanie decyzją administracyjną w wysokości uwzględniającej uzasadnione szacunki.

Wypełnione deklaracje składać należy w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Obowiązek złożenia stosownej deklaracji dotyczy również właścicieli wszystkich lokali niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 • -

POBIERZ PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -
 • -

DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA!!!

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dostosowuje polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej
– nakładając na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CO MNIE CZEKA JAKO MIESZKAŃCA?

W nowym systemie każdy mieszkaniec, będzie obowiązkowo płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy, która zadba o to, żeby zostały one odebrane i poddane odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. W związku z tym właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwem odbierającym odpady – umowę taką podpisze gmina z firmą wybraną w drodze przetargu. Nowa opłata zacznie obwiązywać od 1 lipca 2013 roku, dlatego do końca czerwca 2013 roku obowiązują aktualne umowy. Umowy te jednak powinny być rozwiązane przed dniem wprowadzenia nowej opłaty, tj. przed dniem 1 lipca 2013 roku.

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci będą wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych wszyscy zapłacą jedną niższą stawkę opłaty. Za odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych przez mieszkańca) stawka opłaty będzie wyższa!

ILE WYNOSI STAWKA OPŁATY?

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalone zostały przez Radę Miasta w drodze uchwały i wynoszą odpowiednio:

 • 8,00 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób selektywny, tzn. segreguje produkowane przez siebie odpady;
 • 10,00 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób zmieszany, tzn. nie dokonuje segregacji wytwarzanych przez siebie odpadów.

Stawka miesięcznej opłaty dla gospodarstwa domowego będzie zatem zależała od liczby mieszkańców w tym gospodarstwie oraz od wybranego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 CO I JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ?

Zgodnie z nowymi przepisami zobowiązani jesteśmy do selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:
z tworzywa sztucznego, metali oraz opakowań wielomateriałowych; papieru i tektury; szkła; bioodpadów (w tym odpadów zielonych); przeterminowanych leków i chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów; zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych; zużytych opon; tekstyliów i odzieży oraz pozostałych niesegregowanych odpadów komunalnych.

W celu umożliwienia mieszkańcom łatwego i sprawnego oddania większości kłopotliwych odpadów (stare opony, meble, sprzęt RTV i AGD, itp.) na terenie miasta powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy bezpłatnie będą mogli oddać zebrane przez siebie odpady. Mieszkańcy zostaną poinformowani o miejscach lokalizacji takich punktów, godzinach ich działania oraz rodzajach przyjmowanych odpadów w późniejszym terminie.

 

CO TO JEST DEKLARACJA I JAK NALEŻY JĄ WYPEŁNIĆ?

Wysokość opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych określają właściciele nieruchomości składając „deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Druk deklaracji otrzymaliście Państwo wraz
z niniejszą informacją.

Deklarację należy wypełnić czytelnie i dostarczyć najpóźniej do dnia 31 marca 2013 roku do Urzędu Miasta Golubia
-Dobrzynia.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na ostatniej stronie formularza oraz
z poniższymi wskazówkami:

W pkt 1. formularza należy wskazać organ właściwy, do którego kierujemy naszą deklarację. Organem właściwym dla mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.

W pkt 2. formularza należy zaznaczyć, czy deklaracja jest składana po raz pierwszy, czy dotyczy aktualizacji wcześniej złożonych dokumentów.

W pkt 3. formularza należy zadeklarować, czy dane do wyliczenia opłaty za odpady komunalne składamy jako właściciel, współwłaściciel, zarządca, użytkownik wieczysty, najemca czy też inny podmiot do tego uprawniony (uwaga: mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych/wielolokalowych przekazują wypełnioną deklarację zarządcy/zarządowi budynku, a ten następnie jedną deklarację „zbiorczą” przekazuje do Urzędu Miasta).

W pkt 4. i 5. formularza należy podać dane składającego deklarację oraz adres nieruchomości, na której powstają i są odbierane odpady komunalne.

W pkt 6. formularza deklarujemy miesięczną stawkę opłaty wybierając sposób gromadzenia odpadów komunalnych (selektywny/zmieszany) oraz podając liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna kwota opłaty jest wynikiem przemnożenia stawki opłaty oraz liczby mieszkańców (np. stawka opłaty dla czteroosobowej rodziny segregującej odpady komunalne wyniesie 32 zł miesięcznie).

W pkt 7. formularza należy oszacować maksymalną ilość odpadów komunalnych powstających na terenie danej nieruchomości oraz wskazać, czy odpady ulegające biodegradacji będą przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, czy też gromadzone na kompostowniku i wykorzystywane na własne potrzeby. 

W pkt 8. formularza należy zapoznać się ze znajdującym tam oświadczeniem oraz złożyć czytelny podpis wraz
z oznaczeniem miejscowości i daty.

Termin złożenia deklaracji do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu upływa w dniu 31.03.2013 r.

Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć oddzielną deklarację.

Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.

System gospodarowania odpadami komunalnymi będzie podlegał bieżącej kontroli danych wykazanych w deklaracjach.

Uwaga!!!

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, domy
i budynki wielorodzinne) zobowiązani są do złożenia „DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” – będącej załącznikiem numer 1 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXXII/169/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, przedszkola, biura, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, itp.) zobowiązani są do złożenia „DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” – będącej załącznikiem numer 2 do Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXXII/169/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

 

Z poważaniem

Izabela Lewandowska

Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia

 • -

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

29 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Mieszkańcami Golubia-Dobrzynia dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.

Pracownicy urzędu w sposób rzeczowy i jasny przedstawili założenia nowego systemu oraz wyjaśniali wszelkie wątpliwości Mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Golubia-Dobrzynia o wypełnienie i przekazanie najpóźniej do 31 marca 2013 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miasta oraz pobrać ze strony internetowej magistratu (www.golub-dobrzyn.pl). Jeżeli posiadacie Państwo więcej niż jedną nieruchomość na terenie miasta Golubia-Dobrzynia - prosimy o wypełnienie odrębnej deklaracji dla każdej z nich. W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz pozostałymi uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numerem telefonu 56 683 54 10 lub 11, wew. 26, którzy służą swoją pomocą.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

DEKLARACJE

Szanowni Mieszkańcy!!!
 
W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przekazanie najpóźniej do dnia 31 marca 2013 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji do pobrania poniżej.
 
DEKLARACJA dla mieszkańca
DEKLARACJA dla przedsiębiorcy (lokale niezamieszkałe)
 
Jednocześnie zrwacamy się z prośbą o zapoznanie się z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz pozostałymi uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
UWAGA:
 
1. Jeżeli posiadacie Państwo więcej niż jedną nieruchomość na terenie miasta Golubia-Dobrzynia - prosimy o wypełnienie odrębnej deklaracji dla każdej z nich.
2. W imieniu mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej deklarację składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.
4. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr. telefonu 56 683 54 10 lub 11, wew. 26.
 • -

Uchwały do pobrania

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA O PODJETYCH DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Działania podjęte przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. W kwietniu 2012 r. został opracowany harmonogram wdrażania systemu oraz wstępny plan kampanii informacyjnej
 2. 21 czerwca 2012 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 52/2012 został powołany Zespół Zadaniowy ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Golub-Dobrzyń, w skład tego zespołu weszli: Jerzy Ostrowski, Małgorzata Gołębiewska, Sylwia Suchorska, Sandra Bruzda, Edward Blokowski i Paweł Jarosz. Odbyły się trzy posiedzenia zespołu, na dwóch zaproszone były także pani Izabela Lewandowska i Pani Elżbieta Rybacka.
 3. O opracowanym harmonogramie, planie kampanii oraz pracach zespołu Radni Miasta Golubia-Dobrzynia zostali poinformowani na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 19 września br. – było to posiedzenie, na którym obecni byli prawie wszyscy radni. Dodatkowo omówienie w/w tematu miało miejsce na Komisji Komunalnej w dniu 25 września br.
 4. W dniu 19 listopada na posiedzeniu komisji – wszystkich radnych zostały przekazane projekty uchwał w w/w sprawie w celu zapoznania się i złożenia uwag. Także zostały przyjęte zasady, co do wyboru metody opłaty oraz objęcia nowym systemem także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 • -

LIST BURMISTRZA MIASTA

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Nowa ustawa dostosowuje polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów oznacza, że mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów. Tę rolę przejmie miasto, które będzie odpowiedzialne za odbiór i utylizację odpadów. Dzięki tym zmianom mniej śmieci trafi na dzikie wysypiska. Liczymy też, że więcej śmieci będzie poddawanych segregacji.
Obecnie Golub-Dobrzyń przygotowuje się do wprowadzenia nowych rozwiązań.

Wszelkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu Systemu Gospodarki Odpadami w naszym mieście znajdziecie Państwo także na stronie internetowej: www.golub-dobrzyn.pl.

 

Roman Tasarz
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

 

 • -

Od dnia 1 stycznia  2012 r. obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, na wzór tych, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone tą ustawą, to:

 • powierzenie gminom władztwa nad odpadami
 • wprowadzenie dla właścicieli nieruchomości jednej opłaty za odbieranie odpadów

Nowy system zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów oraz przejęcia tej funkcji przez gminy, które na drodze przetargu będą wybierać firmę odbierającą odpady.

W nowym systemie każdy obywatel, będzie płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy, która zadba o to, żeby zostały one odebrane i poddane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu. Dzięki odprowadzaniu takiej opłaty za odpady, zniknie pokusa oszczędzania poprzez nielegalne wywożenie śmieci, np. do lasów.

Nowa ustawa rozwiąże także problem zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów trafiających do instalacji odzysku. Przyjęcie takich rozwiązań ma przyczynić się do zwiększenia wymaganych poziomów odzysku odpadów, a także umożliwi samorządom podejmowanie  działań w zakresie budowy nowych instalacji do przetwarzania odpadów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • odzielacz

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI-2019

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-