-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb OSTRZEŻENIA / INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- OSTRZEŻENIA / INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW /

UWAGA

 • -
 • data: 2019-05-16
 • -

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 • -
 • data: 2019-05-10

UWAGA

 • -
 • data: 2019-03-27
 • -
 • -
 • -
 • data: 2019-03-11
 • -
 • -
 • data: 2019-02-28
 • -

UWAGA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w parku miejskim rozpoczęły się cięcia sanitarne koron drzew. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i prosimy o zachowania szczególnej ostrożności.  

 • -
 • data: 2019-02-19
 • -

KOŁO ŁOWIECKIE GAWRA INFORMUJE

 • -
 • data: 2019-01-09

GODZINY PRACY URZĘDU W SYLWESTRA

 • -

GODZINY PRACY URZĘDU W WIGILJĘ

 • -

1 listopada 2018 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2018-10-29
 • -

MZWiK SP. Z O. O. INFORMUJE

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu- Dobrzyniu informuje, że w związku z koniecznością wymiany uszkodzonej zasuwy w ul. Kościuszki przy rondzie w terminie:

od 09.10.2018 r. od godz. 22:00

do 10.10.2018 r. do godz. 6:00

nastąpi przerwa w dostawie wody do bloków:

1. ul. Żeromskiego od nr 2 do nr 38,

2. ul. Kościuszki nr 59 i 61

oraz Osiedla Królów:

1. ul. Bolesława Chrobrego,

2. ul. Władysława Łokietka,

3. ul. Mieszka I,

4. ul. Kazimierza Wielkiego

jak również do nieruchomości przy

1. ul. Żeromskiego 40 (budynek SM)

2. ul. Żeromskiego 40 (myjnia samochodowa)

3. ul. Sokołowskiej 13 (firma Drutpol)

Jest to kluczowy element sieci wodociągowej w tej części miasta, o czym świadczy ilość odbiorców.

Pragnąc w jak największym stopniu ograniczyć uciążliwości związane z przeprowadzeniem tych prac, zostaną one wykonane w godzinach nocnych.

Licząc na Państwa zrozumienie pozostaję z poważaniem

 

Róża Kopaczewska

Prezes Zarządu

 • -
 • data: 2018-10-09

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 • -

UWAGA - DODATKOWE MIEJSCA POSTOJOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU W DNIU 25 SIERPNIA 2018 R.

 • -
 • data: 2018-08-24

UWAGA

 • -
 • data: 2018-08-22

UWAGA

 • -

UWAGA

 • -
 • data: 2018-06-26
 • -

Decyzja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku ze złożonym wnioskiem przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne działające pod firmą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na okres trzech lat

UWAGA - ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

 • -
 • data: 2018-05-21
 • -
 • data: 2018-05-17

UWAGA

 • -
 • data: 2018-03-22

UWAGA

 • -
 • data: 2018-01-19

UWAGA

 • -
 • data: 2017-12-29

UWAGA

 • -

Plik do pobrania w załączeniu - szczegóły dot. czasowej zmiany organizacji ruchu w dn. 1.11.2017r.

 • -
 • -
 • data: 2017-10-31

UWAGA

 • -
 • data: 2017-10-19

UWAGA

 • -
 • -
 • data: 2017-10-17

UWAGA

 • -
 • data: 2017-09-13

UWAGA

 • -
 • data: 2017-07-27

UWAGA

 • -
 • -
 • -
 • autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-07-21

STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I BRAVO-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium RP – od dnia 20 lipca od godz. 00:00 do 1 sierpnia do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Administracja została też zobligowana, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych oraz dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

 • data: 2016-07-21
 • -
 • -

UWAGA

 • -
 • data: 2016-06-16

UWAGA

 • -
 • data: 2016-05-10

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZYPOMINA

GRYPY MOŻNA SIĘ USTRZEC!

Co robić,  aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych;

 • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, ponadto:
 • regularnie myj ręce. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu, zmniejsza ryzko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy,
 • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
 • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
 •  jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
 • w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 • unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
 • unikaj masowych zgromadzeń,
 • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych. Przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się  z lekarzem.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • -
 • -
 • -
 • -

WYZNACZONO MIEJSCA PARKINGOWE NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R.

 • -
 • -
 • -
 • -

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadzono przy ul. Pięknej i Polnej nową organizację ruchu. Znaki "ustąp pierwszeństwa" ustawiono także przy ul. Gagarina i Bohaterów Kosmosu. Przedmiotowa organizacja ruchu powstała z inicjatywy Radnego Rady Miasta Konrada Zaporowicza. Ponadto wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Pl. Tysiąclecia (za budynkiem urzędu), dotyczącą prawidłowego parkowania aut. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PARKINGI NA KOŚCIUSZKI WYZNACZONE NA NOWO

16 września 2015 r. w godzinach wieczornych  wyznaczone zostały nowe znaki poziome w stałej organizacji ruchu, określające sposób parkowania samochodów osobowych i dostawczych wzdłuż ul. Kościuszki.

W związku z tym obowiązywać będzie parkowanie równoległe do ciągu pieszego przy ul. Kościuszki, w obrębie linii wyznaczających stanowiska postojowe.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przy parkingach skośnych, jakie  wyznaczone były dotychczas, minimalna długość linii konstrukcyjnej stanowisk pod kątem 45 stopni powinna wynosić 4,8 m. Ponadto strefa wolnego przejazdu dla samochodów osobowych nie powinna być mniejsza niż 3,5 m. Przypomnijmy, iż szerokość pasa drogowego przy ul Kościuszki, w najwęższych jego miejscach wynosi jedynie 6,3 m. Przyjmując ww. sposób wyznaczania parkingów, nie jest możliwe zachowanie minimalnych wymiarów stanowisk postojowych i pasa ruchu, które określa Rozporządzenie.

O zmianę organizacji miejsc parkingowych wnioskowali również mieszkańcy Miasta i właściciele sklepów z ul. Kościuszki, gdyż poprzedni układ   znacznie utrudniał im przejazd oraz zagrażał bezpieczeństwu na drodze. Wcześniej planowane prace zaakceptowane zostały przez członków Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Prosimy o stosowanie się do nowej organizacji i pozostawianie aut w obrębie linii wyznaczających stanowiska postojowe.

następna strona »

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-