-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- INFORMACJA TURYSTYCZNA / Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu /

Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Przedstawiony tekst związany jest z projektem pn. "Rewitalizacja Golubskiej Starówki - Etap I /podetap 1A/" który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-