-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 29.10.2020 - Euzebii, Felicjana, Wioletty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Urząd Miasta Przyjmowanie skarg i wniosków /
  • -

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. : + 48 56 683 54 10 do 13

tel.kom. 666 247 455
fax: + 48 56 683 54 15
e-mail:
um@golub-dobrzyn.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00

KASA URZĘDU MIASTA
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 14:00
wtorek:7:30 - 15:00
piątek: 7:30 - 13:00

nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

NIP Urzędu Miasta - 878-10-02-787

REGON Urzędu Miasta - 000523465

(NIP Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 5030054345
REGON Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 871118566)

  • -

BURMISTRZA MIASTA
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

 
W KAŻDY WTOREK W GODZINACH
OD 10.00 – 12.00


POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU
PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Piotr Pawłowski
e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

P.O. KIEROWNIKA WYDZIAŁU 
Przemysław Kuczkowski
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 33


Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Referent
Joanna Anuszewska

tel. 56 683 54 12 wew. 24

Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Pomoc administracyjna
Katarzyna Godlewska

tel. 56 683 54 12 wew. 24


Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu burmistrza i jego zastępcy
Daria Jachowska

tel. 56 683 54 12 wew. 18
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw kadr - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz koordynator czynności kancelaryjnych
Inspektor
Aleksandra Betker

tel. 56 683 54 12 wew. 23

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Mateusz Maliszewski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Kamil Dzikowski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw obsługi interesantów

pomoc administracyjna

Renata Kołodziejska-Stawska
tel. 56 683 54 12 wew. 31

Stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia
Inspektor
Roman Mirowski

tel. 56 683 54 12 wew. 34

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor
Natalia Wojciechowska

tel. 56 683 54 12 wew. 28

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej 
Inspektor
Monika Tryniszewska-Skarżyńska

tel. 56 683 54 12 wew. 38

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej 
Inspektor
Agnieszka Błażejewska

tel. 56 683 54 12 wew. 38

Sprzątaczki

Gońcy

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Skarbnik Miasta 
Jacek Dowgiałło

tel. 56 683 54 12 wew. 22
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Kierownik Wydziału - zastępca skarbnika, stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Bożena Małecka

tel. 56 683 54 12 wew. 22
 

Stanowisko do spraw wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US
Inspektor
Anna Żochowska

tel. 56 683 54 12  wew. 23

Stanowisko do spraw księgowości oraz windykacji należności budżetowych
Inspektor
Ewelina Gralik-Donarska

tel. 56 683 54 12  wew. 21

Stanowisko do spraw wymiaru podatków
Podinspektor
Natalia Fabiszak

tel. 56 683 54 12 wew. 21


Stanowisko do spraw rozliczeń budżetowych oraz egzekucji
Inspektor
Żaneta Rybicka

tel. 56 683 54 12 wew. 17
 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej oraz podatku od środków transportu
Podinspektor
Emilia Wiśniewska

tel. 56 683 54 12 wew. 17

Stanowisko do spraw kasowej obsługi urzędu
Podinspektor
Grażyna Felczak

tel. 56 683 54 12 wew. 25

Anna Stachewicz
Referent

tel. 56 683 54 12 wew. 25

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Inspektor
Karolina Sipak

tel. 56 683 54 12 wew. 26 

Referent
Anna Dropińska

tel. 56 683 54 12 wew. 26 
 

Inspektor
Julita Gęsicka

tel. 56 683 54 12 wew. 26

Inspektor
Małgorzata Gołębiewska

tel. 56 683 54 12 wew. 26

 

Pomoc administracyjna
Marta Pudlińska

tel. 56 683 54 12 wew. 26 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Kukielska

tel. 56 683 54 12 wew. 15
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Zastępca Kierownika
Marta Duszyńska

tel. 56 683 54 12 wew. 15
 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych
Inspektor

Małgorzata Lipińska
tel. 56 683 54 12 wew. 28

Podinspektor
Joanna Zakrzewska 
tel. 56 683 54 12 wew. 28

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik wydziału 
Justyna Stokowska

tel. 56 683 54 12 wew. 37 
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Inspektor 
Beata Kołodziejska

tel. 56 683 54 12 wew. 13

Stanowisko do spraw rolnictwa, środowiska, przyrody i leśnictwa oraz targowisk
Inspektor
Marta Duszyńska

tel. 56 683 54 12 wew. 13

Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy, planowania rozwoju oraz projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamówień publicznych 
Inspektor Marta Jaworska 

tel. 56 683 54 12 wew. 50

Stanowisko do spraw planowania i realizacji inwestycji oraz budownictwa
Inspektor
Kamila Kozłowska

tel. 56 683 54 12 wew. 50

 

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, geodezji i kartografii
Iwona Wrzesińska

Referent
tel. 56 683 54 12 wew. 13

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik wydziału 
Dawid Jarecki

tel. 56 683 54 12 wew. 36
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Zastępca kierownika  wydziału, stanowisko do spraw energetycznych i dróg gminnych
Karol Kaślewicz

kkaslewicz@golub-dobrzyn.pl
tel. 56 683 54 12 wew. 13


Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych
Inspektor
Kinga Kaptajn

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej  oraz ochrony zwierząt
Referent
Natalia Dworecka

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat za odpady komunalne
Inspektor
Łukasz Laskowski

tel. 56 683 54 12 wew. 32


Stanowiska robotnicze


Radcowie Prawni
Audytor Wewnętrzny
Koordynator czynności kancelaryjnych
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pion bezpieczeństwa informacji który obejmuje:
1) administratora bezpieczeństwa informacji;
2) lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji;
3) administratora systemu;
4) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
5) kierownika kancelarii tajnej;
6) administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego.

drukuj (WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-