-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- O MIEŚCIE / Zasłużeni dla Golubia-Dobrzynia /

ZASŁUŻENI DLA GOLUBIA-DOBRZYNIA

19 maja 2018 roku, na wniosek Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz Golubia-Dobrzynia,  po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły  w skład której weszli Zasłużeni dla Golubia-Dobrzynia nadał  medale „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia” osobom, które swoją działalnością i postawą szczególnie przysłużyły się naszemu Miastu. Dzięki wytężonej pracy i poświęceniu tych osób Golub-Dobrzyń nabiera coraz piękniejszych cech i staje się miastem przyjaznym dla swoich Mieszkańców i odwiedzających.

 

- Weronika Barbara Dec – Przewodnicząca Golubsko-Dobrzyńskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wieloletni pracownik Samorządowy, aktywizatorka Seniorów, działaczka społeczna, przyjaciółka Golubia-Dobrzynia

 

- Ewa Kaźmierkiewicz – Prezes Koła Sybiraków i Przewodnicząca Społecznego Komitetu Przywrócić Pamięć, od wielu lat dba o dziedzictwo kulturowe
i historyczne Golubia-Dobrzynia, inicjatorka tworzenia miejsc pamięci
o Mieszkańcach Miasta i Regionu, kustosz dorobku kulturalnego, bibliotekoznawczyni

 

- Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, czołowa aktywistka na rzecz rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego księgozbioru, pomysłodawczyni wspaniałych inicjatyw, z poświęceniem realizująca misję rozwoju najbogatszej w dziejowe wspomnienia instytucji kultury w naszym mieście, specjalistka od pozyskiwania Funduszy Europejskich na rzecz rozwoju Biblioteki

 

- Edward Bartkowski – były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golubiu-Dobrzyniu, wieloletni nauczyciel historii, członek Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, działacz społeczny, Członek Społecznego Komitetu Przywrócić Pamięć, miłośnik i wielki znawca  historii naszego Miasta, współautor inicjatyw lokalnych

 

- Stefan Borkowicz – obecny Prezes Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, zaangażowany działacz na rzecz rozwoju turystyki w Golubiu-Dobrzyniu, organizator wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencjach 1998-2002 i 2002-2006. Zaangażowany w tworzenie Powiatu Golubsko-dobrzyńskiego, budowę nowego budynku szkoły podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz mostu łączącego Golub i Dobrzyń.

 

- Roman Borys – wieloletni członek Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, uczestnik życia kulturalnego Miasta, właściciel prężnie działającego przedsiębiorstwa, producent wyrobów promujących nasze Miasto w regionie, darczyńca na rzecz Miasta, zaangażowany w kampanie przeciwdziałania uzależnieniom – sponsor Pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka i Dnia bez Alkoholu

 

- Pośmiertne odznaczenie dla – druha Mariana Huberta – Marian Hubert urodził się 10 kwietnia 1917 roku w Dobrzyniu n. Drwęcą. W wieku 22 lat został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do stoczni gdańskiej funkcjonującej wówczas przy obozie Stutthof. Po zakończeniu wojny wrócił do Dobrzynia – społecznie pracował na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Drwęca, pełnił funkcję radnego Rady Miasta i ławnika sądu powiatowego. W latach 1948-1982 kierował jednostką  OSP w Golubiu-Dobrzyniu – pełnił funkcję naczelnika. Był współzałożycielem 22 jednostek OSP w ówczesnym powiecie golubsko-dobrzyńskim, budowniczym Domu Strażaka w Golubiu-Dobrzyniu. Wieloletni członek Zarządu Wojewódzkiego i Głównego OSP. Za życia odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżek Zasługi, Złotym znakiem OSP RP i wieloma innymi orderami. Ostatnie lata życia spędził u córki w Gdyni. Zmarł w 92 roku życia, 2 marca 2009 roku, został pochowany na cmentarzu w Dobrzyniu.

 

 • -
 • -

5 września 2014 roku wręczono tytuły Zasłużonych dla Golubia-Dobrzynia.

Odznaczenie otrzymali:

Ryszard Stanisław MazurWieloletni Dyrektor PKO BP S.A., Radny Rady Miasta II kadencji (1994-1998).

Roman Brymora - ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1976 r. Przez wiele lat pracował w służbie zdrowia, współtworzył pierwsze niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w kraju. Członek Rotary International.

Piotr Paweł SzczygielskiAktywny działacz sportowy.

Edward Dębicki Działacz Solidarności, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

Jan Edward Skibiński - Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

Henryka Zawadzka - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Kazimierz Skop - Zaangażowany w życie Miasta, „Kronikarz” życia miasta.

Jan Mejzner Inspektor Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia I kadencji (1990-1994), Radny Rady Miasta II kandencji (1994-1998).

Eugeniusz Guzowski - Dyrektor Szkoły Zbiorczej, Zastępca Inspektora Oświaty.

ZASŁUŻENI DLA GOLUBIA-DOBRZYNIA

16 czerwca 2011 roku po raz trzeci Burmistrz Golubia-Dobrzynia - Roman Tasarz wręczył tytuły "Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia". Uroczystość odbyła się w ramach DNI MIASTA.

Uhonorowani tytułem zostali:

śp. Mirosław Gassen - Piekarski

Stanisława Kamińska

Zbigniew Miciak

Eugeniusz Stefański

Zbigniew Winiarski

Leszek Żuchowski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZASŁUŻENI DLA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 12 czerwca 2009 roku podczas DNI MIASTA po raz drugi zostały wręczone tytuły "Zasłużonych dla Golubia-Dobrzynia".
W tym roku otrzymali je:

Kazimierz Adamski
Przedsiębiorca. Właściciel Adabetu, firmy znanej na ternie całego kraju i cenionej w swojej branży. Od lat jeden z większych pracodawców i płatników podatków w Naszym Mieście

 
Bohdan Bartoszewski
Burmistrz Golubia-Dobrzynia w latach 1998 - 2002
 
ś.p. Kazimierz Goszkowski (ur. 01 lipca 1939 r., zm. 21 czerwca 2010 r.)
Lekarz, aktywny działacz PCK. Człowiek bardzo zasłużony dla honorowego krwiodawstwa. Radny Rady Miasta w latach 1998-2002. Działacz, opiekun młodzieży.
 
ś.p. Edward Jasieniecki (ur. 15 września 1932 r., zm. 15 czerwca 2010 r.)
Całe zawodowe życie związał z pomocą społeczną, w latach 1956—1960 – Prezes PCK, Pierwszy Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1991-1998 , członek pierwszej Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Mieczysław Kaliski
Przedsiębiorca. Właściciel AGROLOKU, firmy znanej na ternie całego kraju i cenionej w swojej branży. Od lat jeden z większych pracodawców i płatników podatków w Naszym Mieście
 
Henryk Kowalski
Burmistrz Golubia-Dobrzynia w latach 1990-1995. Pierwszy Burmistrz po latach PRL-u. Pod jego kierunkiem odbudowano i budowano zręby współczesnej demokracji.
 
Zygmunt Kujawa
Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie emeryt. Animator życia sportowego, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Człowiek zasłużony dla rozwoju fizycznego Mieszkańców Naszego Miasta.
 
Idzi Kurpiel
Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Za pełnienia jego funkcji powstała nowa szkoła przy ul. Żeromskiego. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Szczególne zasługi na polu oświaty
 
Edward Kwiatkowski
Nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie emeryt, działacz sportowy, trener dzieci i młodzieży, metodyk w Zakładzie Doradztwa Nauczycieli w Toruniu oraz Metodyk w Zespole Doradców Metodycznych w Golubiu-Dobrzyniu
 
Jan Lewandowski
Odznaczony za wybitne zasługi dla rzemiosła najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą Jana Kilińskiego. Jest długoletnim członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Golubiu-Dobrzyniu, wychowawcą i nauczycielem młodzieży (wyszkolił w zawodzie około osiemdziesięciu uczniów.) Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, aktywny obywatel działający od lat dla dobra Naszego Miasta.
 
Władysław Marciniak
Członek Ochotniczej Straży Pożarnej od 55 lat. Współorganizator i uczestnik wielu przedsięwzięć o charakterze ogólno miejskim i strażackim.
 
Liliana Maciejewska
Prezes Stowarzyszenia Akcja Katolicka przy parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą. Prowadzi akcje charytatywne na rzecz dzieci z Miasta Golubia-Dobrzynia
 
Alicja Metel
Była wieloletnia dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Wielokrotnie nagradzana za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej i zawodowej na rzecz lokalnego społeczeństwa.
 
Jerzy Nadolski
Działacz Solidarnościowy. Twórca i organizator wielu biegów, które znane są w całej Polsce, przede wszystkim Bieg Solidarności. Ciągle aktywny działacz sportowy. Organizator wielu przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Danuta Piórkowska
Nauczycielka. Obecnie emerytka. Wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży.
 
śp. Władysław Syguła (ur. 5 lutego 1931 r., zm. 31.12.2011 r.)
Lekarz
 
Janusz Śniegocki
Od początku lat 90 do 2006 roku proboszcz parafii św. Katarzyny nad Drwęcą. Aktywnie włączał się w życie Miasta, organizator i współorganizator wielu przedsięwzięć o charakterze świecko-religijnym, humanitarnym i kulturalnym.
 
Wojciech Świątkowski– przedsiębiorca. Właściciel MURABETU, lokalnej firmy znanej i cenionej w swojej branży. Od lat jeden z większych pracodawców i płatników podatków w Naszym Mieście
 
Janina Tuszyńska
Burmistrz Golubia-Dobrzynia w latach 1995-1998
 
Andrzej Warnel
Przedsiębiorca. Wieloletni Prezes Golpaszu, firmy znanej na ternie całego kraju i cenionej w swojej branży. Firmę w aktualnym kształcie stworzył od podstaw. Od lat jeden z większych pracodawców i płatników podatków w Naszym Mieście
 
 
 

zdjęcia z uroczystości wykonane przez Sławomira Zadrożnego

 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczystość wręczenia Pierwszych Tytułów „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia.
 
W dniu 15 czerwca 2007 roku przy okazji „Dni Miasta” zostały wręczone pierwsze Tytuły „Zasłużonych dla Golubia-Dobrzynia”. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury.
 
Zaszczytny tytuł, dyplom oraz medal po raz pierwszy otrzymali:
 
Badowski Hieronim
Senior, nestor golubskiej fotografii.

Bożek Władysław
Mistrz Kominiarski jest członkiem OSP od 1952r. zajmując różne stanowiska.

Brzóska Zdzisław
Wieloletni Prezes OSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Figurska Halina
Pielęgniarka środowiskowa.

Jagodziński Jan
Piewca uroków i historii miasta, poeta.

Kiliński Jan
Działacz PCK i OSP.

Müller Irena
Działaczka społeczna, od 27 lat Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów.

śp. Pietrzak Eugeniusz (ur. 1 stycznia 1928 r., zm. 26 września 2011 r.)
Lekarz.

śp. Sipak Henryk (ur. 7 kwietnia 1929 r., zm. 14 listopada 2011 r.)
Lekarz 52 lata. Wielokrotnie odznaczony za ofiarna służbę. Jeden z założycieli Szpitala. Działacz społeczny, członek PTTK.
 
Stogowski Edmund
Działacz Cechu Rzemiosł Różnych
Działacz OSP Golub-Dobrzyń jeden z pierwszych.
Wykształcił bardzo wielu uczniów.

śp. Strzałkowska Jadwiga (ur. 15 września 1914 r., zm. 17 kwietnia 2011 r.)
Żywa historia Miasta, krawcowa.

Szpejenkowska Bożena
Nauczycielka matematyki w chwili obecnej emerytka.
Jako nauczycielka pracowała 44 lata i 8 miesięcy.

Szymczak Ryszard
Wieloletni Włodarz Miasta, Naczelnik i Starosta.

Wąsewicz Marian
Wzór solidnego, skromnego pracownika. Dokumentuje historię Miasta.
 • autor: M.M.

Galeria zdjęć z uroczystości

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-