-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- O MIEŚCIE / Miasto w liczbach /
LICZBA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA

Liczba Mieszkańców - stan na 31.12.2016 rok

Pobyt stały           - 12 167

Pobyt czasowy    -  545

                 razem - 12 712

Rok 2016

URZĄD STANU CYWILNEGO OBEJMUJĄCY SWYM ZASIĘGIEM MIASTO I GMINĘ GOLUB-DOBRZYŃ DOKONAŁ PODSUMOWANIA MINIONEGO ROKU

 Urząd Stanu Cywilnego obejmujący swym zasięgiem miasto i gminę Golub-Dobrzyń dokonał podsumowania minionego roku.

 

W 2016 roku zarejestrowano 281 urodzeń, jednak te dane nie odzwierciedlają faktycznej liczby nowych mieszkańców, choćby dlatego, że wiele mieszkanek Golubia-Dobrzynia z różnych przyczyn, decyduje się także na porody w innych miastach, a z kolei w naszym szpitalu rodzą się dzieci mieszkańców innych ościennych miejscowości. Niewielka część zarejestrowanych aktów to akty dzieci obywateli polskich urodzone za granicą, które otrzymały polski akt urodzenia. W ubiegłym roku zarejestrowano 30 zagranicznych aktów urodzenia. Najwięcej aktów dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Norwegii, Niemczech. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców – 153, dziewczynek - 128).

 

Wśród imion, które rodzice wybierają dla dziewczynek bezkonkurencyjna jest jednak nadal – Julia - w rankingu dekady zajmuje szczytowe pozycje. Rodzice chętnie też wybierają dla swoich córek imiona: Maja, Zofia, Lena, Zuzanna, Wiktoria, Nadia, Alicja. Wśród nowo narodzonych chłopców najwięcej jest – Jakubów. Rodzice chętnie też obdarzali swoich synów imionami: Mikołaj, Szymon, Wiktor, Wojciech, Alan, Bartosz, Marcel, Aleksander, Antoni. Te imiona były zdecydowanie najpopularniejsze. Tylko nieliczni rodzice zdecydowali się nadać swoim dzieciom dość powszechne niegdyś imiona: Paweł, Artur, Sebastian, Patryk, Andrzej, Monika, Kamila, Paulina, Emilia, Marlena. Każde z nich zarejestrowano w minionym roku zaledwie raz.

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych decyzji jaką muszą podjąć świeżo upieczeni rodzice. Niekiedy bywa ona wyzwaniem, a sprawy nie ułatwia z pewnością świadomość, że imię będzie towarzyszyło dziecku przez całe życie. Z początkiem marca 2015 roku weszły w życie przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego. Ułatwiają one rodzicom nadawanie imion obcego pochodzenia – to ważne np. dla małżeństw mieszanych oraz imigrantów uzyskujących polskie obywatelstwo. Rodzice pozostali do tej pory tradycyjni w swoich wyborach. Zainteresowanie imionami obcego pochodzenia było raczej niewielkie.

 

W 2016 roku w golubsko-dobrzyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 103 akty małżeństwa. Siedem par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego poza granicami kraju z obywatelami: Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Syrii, Ukrainy.

Nowe przepisy zezwalają na zawarcie związku małżeńskiego w plenerze. Generalnie powinno być to miejsce zapewniające uroczystą formę i bezpieczeństwo uczestników. W ubiegłym roku z możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego skorzystała jedna para. Podstawowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa to 84 zł. Zapłacić musi ją każdy. Dodatkowa opłata za ślub poza siedzibą Urzędu wynosi – 1.000 zł.

 

W ciągu 2016 r. rozwiodły się 53 pary. Częściej rozpadają się związki z krótkim stażem. Pary z dłuższym stażem pożycia małżeńskiego rzadziej ulegają rozpadowi. Coraz więcej par decyduje się na wolne związki. Dzieci pochodzące z wolnych związków zazwyczaj uznawane są przez ojców. Przyjęto 89 oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 

W minionym roku zarejestrowano 259 aktów zgonu z czego 3 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Zorganizowano także uroczystości wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 15 par Jubilatów.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Kukielska

Rok 2014

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował miniony rok

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 299 aktów urodzenia z czego 24 to urodzenia poza granicami kraju, które zostały wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Najwięcej dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii. Dla porównania w 2013 roku zarejestrowano 319 urodzeń, to o 20  urodzeń więcej niż w roku 2014. Najmłodsza mama miała - 16 l., najmłodszy tata  - 20 l., najstarsza mama – 48 l., najstarszy tata – 62 l.,  W podsumowywanym okresie urodziło się więcej dziewczynek niż chłopców, choć różnice są nieznaczne (dziewczynek- 152, chłopców - 147). W porównywanym  2013 roku urodziło się natomiast  więcej chłopców niż dziewczynek  ( 168 – chłopców, 151 – dziewczynek). Dla chłopców w tym roku najczęściej wybierano imię – Marcel. W czołówce jest też: Bartosz, Kacper, Alan, Jakub, Jan, Nikodem, Szymon. Dla dziewczynek, wiodąca od kilku lat prym – Julia, została wyparta przez Lenę, Amelię, Zuzannę, Agatę, Nadię, Nikolę,  Maję.

Wybór imienia dla dziecka to decyzja na całe życie. Imię to jeden z najważniejszych elementów tożsamości dziecka, a potem dorosłego życia. Obecnie panuje moda na oryginalne, niekonwencjonalne rzadko spotykane imiona. Widoczne są dwie tendencje w wyborze imion: jedni rodzice doceniają tradycje i sięgają po tradycyjne imiona typu: Maria, Zofia, Franciszek. Inni zainspirowani  bohaterami filmowymi czy literackimi podążają za modą i decydują się na nietypowe imiona, takie jak: Luna, Diana, Izaura.

W 2014 r. na ślubnym kobiercu stanęło 105 par, czyli tyle samo, co w roku ubiegłym. Siedem par zawarło związek małżeński poza granicami kraju z obywatelami: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Odnotowano ten fakt w księgach stanu cywilnego poprzez tzw. transkrypcję. Dla porównania w  2012 r.  na założenie rodziny zdecydowało się 140 par. Spadek liczby ślubów wynika prawdopodobnie z tego, że obecnie najwięcej małżeństw zawierają osoby urodzone w drugiej połowie lat 80- tych, i pierwszej połowie lat 90- tych, czyli po wyżu demograficznym.  Przekłada się to także na aktualną liczbę urodzeń.

W 2014 roku zarejestrowano 62 orzeczenia  rozwodowe czyli 16 orzeczeń  więcej niż w roku poprzednim. Coraz więcej par decyduje się na wolne związki. Dzieci pochodzące z wolnych związków zazwyczaj uznawane są przez ojców. Sporządzono 92 protokoły przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka  przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Liczba ta zmniejszyła się o 5 oświadczeń w stosunku do roku ubiegłego.

W minionym roku zarejestrowano 197 aktów zgonu, z czego 2 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. Wśród osób zmarłych były 93 kobiety i 104 mężczyzn. Liczba zgonów zmalała o 41 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego.

Medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie zostało odznaczonych 8 par. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył Burmistrz Miasta.

 

                                                                                              Katarzyna Kukielska

                                                                                  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  • -
LICZBA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA

Liczba Mieszkańców - stan na 31.12.2013 rok

Pobyt stały           - 12 485

Pobyt czasowy    - 551

                 razem - 13 036

 

URZĄD STANU CYWILNEGO DOKONAŁ PODSUMOWANIA MINIONEGO ROKU

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 319 urodzeń. To o 52 akty mniej w porównaniu do 2012 roku, w którym wystawiono 371 aktów urodzenia. Ważne jest, że urodzeń było więcej niż zgonów, których w 2013 roku odnotowano 238. Liczba ta zwiększyła się o 7 osób w stosunku do 2012 roku. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 168, dziewczynek - 151). Dla porównania w ubiegłym roku przyszło na świat również więcej chłopców niż dziewczynek (chłopców - 193,   dziewczynek - 178 ). W urzędzie sporządzono także 22 akty dzieci urodzonych poza granicami Polski. Najwięcej dotyczy dzieci urodzonych na Wyspach Brytyjskich. Wciąż najbardziej popularnym, męskim imieniem niezmiennym od kilku lat jest -  Jakub. W czołówce najchętniej nadawanych imion są także: Marcel, Filip, Kacper, Hubert, Mateusz, Nikodem, Antoni, Błażej. Dziewczynkom rodzice niezmiennie nadają imię – Julia. Popularne były również imiona: Maja, Zuzanna, Amelia, Nikola, Wiktoria, Oliwia, Klaudia, Laura. Rodzice nie mają też tendencji do nadawania dzieciom imion wymyślnych. Są raczej ostrożni w nadawaniu dzieciom nietypowych imion. Jedyny wyjątek to ci przebywający za granicą. Rodzice wybierają imiona w pisowni obowiązującej w danym kraju. Stąd do golubsko-dobrzyńskiego urzędu trafiają metryki z danymi w obcym brzmieniu np. Chloe, Mathew, Nicole, Riyan. Mieszkający w kraju, raczej trzymają się tradycji.

Różnice odnotowano w przypadku ślubów zawartych w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego. Mniej par zdecydowało się zawrzeć związek małżeński. W 2013 r. na ślubnym kobiercu stanęło 105 par, gdzie rok wcześniej na założenie rodziny zdecydowało się 140 par. Najbardziej oblegane miesiące, w których pary decydowały się na zawarcie związku małżeńskiego to: kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień. W tym ostatnim przypadku działa najwyraźniej magia świąt.  Coraz więcej par decyduje się na wolne związki. Dzieci pochodzące z wolnych związków uznawane są przez ojców. W 2013 r. sporządzono 97 protokołów o uznaniu ojcostwa. Dla porównania w 2012 roku  sporządzono 76 protokołów.

W minionym roku odnotowano również 46 rozwodów. To nieco więcej niż w roku poprzednim. Wówczas rozpadło się 37 małżeństw.

W ciągu całego 2013 roku 10 parom wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  • autor: Katarzyna Kukielska, data: 2014-01-02
  • -

Rok 2012

LICZBA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA

Liczba Mieszkańców - stan na 31.12.2012 rok

Pobyt stały           - 12 548

Pobyt czasowy    - 512

                 razem - 13 060

 

PODSUMOWANIE ROKU 2012 W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu obejmujący swym zasięgiem miasto i gminę Golub-Dobrzyń dokonał podsumowania minionego roku.  Statystyki są nie tylko interesujące, ale przede wszystkim optymistyczne. Zdecydowanie w minionym roku było więcej urodzeń  niż zgonów.

W 2012 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono łącznie 371 aktów urodzenia. To o 22 akty więcej niż w roku poprzednim.  Dzieci, to nowi mieszkańcy nie tylko miasta i gminy Golub-Dobrzyń, ale także miejscowości sąsiednich z terenu powiatu i regionu.  Niewielka część aktów to akty dzieci urodzonych za granicą zarejestrowane w Polsce. W 2012r. zanotowano 31 takich aktów urodzenia. W minionym roku w odróżnieniu do lat ubiegłych urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek (chłopców – 193, dziewczynek - 178). Dla porównania w roku 2011 przyszło na świat 158 chłopców i 191 dziewczynek.  Najczęściej wybieranym przez rodziców imieniem żeńskim było imię  Lena, a męskim – niezmienne od kilku lat – Jakub.  Bardzo popularne były również wśród noworodków imiona – Wiktoria, Julia, Amelia, Zuzanna, Nadia, Marcel, Mikołaj, Nikodem, Filip, Kacper. Najmniej popularne imiona żeńskie to: Urszula, Zofia, Sylwia, Sara, Roksana, męskie to: - Robert, Radosław, Przemysław, Piotr, Maksymilian.  Rodzice w minionym roku nie byli ekstrawaganccy i nie nazywali egzotycznie swoich pociech. Niczym szczególnym ten rok się nie wyróżnił.

Do końca grudnia ubiegłego roku na terenie miasta i gminy Golub-Dobrzyń obrączkami wymieniło się 140 par. W analogicznym okresie roku poprzedniego było ich nieco mniej bo 125.  Przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zawarło związek małżeński – 50 par ( to o 4 pary więcej niż w roku poprzednim). Pozostałe  90 to śluby wyznaniowe ( o 11 więcej niż w roku poprzednim). Najstarsza osoba składająca oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński miała 71 lat. Nadal w zawieraniu związków małżeńskich króluje tendencja do wyboru tych miesięcy, które w swej nazwie mają literę „r”. Największą popularnością cieszyły się w ubiegłym roku miesiące: czerwiec, sierpień, wrzesień, październik.  Urząd Stanu Cywilnego w 2012 r. zarejestrował 37 rozwodów. To nieco więcej niż w roku poprzednim. Wówczas rozpadły się 34 małżeństwa spośród tych, które  wcześniej zawarły związek małżeński w tut. Urzędzie.

Są jednak pary, które związały się na „dobre i na złe”. W 2012 r. 7 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Wśród  jubilatów  znalazła się 1 para, która po 60 latach małżeństwa świętowała swoje diamentowe jubileusze.

W minionym roku zarejestrowano 231 aktów zgonu. Liczba ta zmalała o 19 osób w stosunku do 2011 roku.

Setne urodziny obchodziła 1 osoba.

  • autor: Katarzyna Kukielska
  • -

LICZBA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA

Liczba Mieszkańców - stan na 31.12.2011 rok

Pobyt stały           - 12 545

Pobyt czasowy    - 460

                 razem - 13 005

w tym kobiet: 6799

       mężczyzn:6206

PODSUMOWANIE ROKU 2011 W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

     W roku 2011 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu obejmujący swym zasięgiem miasto i gminę Golub-Dobrzyń zarejestrowano 349 aktów urodzenia to o 3 dzieci więcej niż w roku 2010.
Na świat przyszło 191 dziewczynek i 158 chłopców. Najpopularniejszym imieniem żeńskim nadawanym w Urzędzie Stanu Cywilnego była Oliwia. Po Oliwii kolejne imiona to: Wiktoria, Nikola, Zuzanna, Amelia.
Najczęściej wybierane imię dla chłopca to Jakub. Na liście po Jakubie Są: Szymon, Bartosz, Filip, Kacper.
Sporadycznie w aktach urodzeń sporządzanych w minionym roku przez Urząd Stanu Cywilnego były bardzo popularne kiedyś imiona: Ignacy, Marianna, Adam, Andrzej, Teresa. Najbardziej oryginalne imiona z jakimi zetknęli się urzędnicy to: Naomi, Tymon. Lars, Marica.
     Więcej zarejestrowano również zgonów, których liczba wzrosła z 247 (rok 2010) na 250 (w roku 2011).
     W urzędzie sporządzono 125 aktów małżeństwa w tym 46 cywilnych i 79 wyznaniowych to  tylko o 2 śluby więcej niż w roku poprzednim.
     Nie brakowało również małżeństw mieszanych, których od  wejścia Polski do Unii jest coraz więcej. W minionym roku mieszkańcy oraz mieszkanki miasta i gminy Golub-Dobrzyń zawarli związek małżeński z obywatelami: Wielkiej Brytanii, Niemiec i  Stanów Zjednoczonych.
     Zorganizowano także uroczystości jubileuszowe z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 6 par.
W ubiegłym roku 1 osoba obchodziła setne urodziny.
 

  • -

W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU PODSUMOWANO ROK 2010.

W 2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu sporządzono 346 aktów urodzeń w tym 166 dziewczynek i 180 chłopców.

Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to: Julia, Zuzanna, Maja, Wiktoria, Amelia, Lena, Nikola, Zofia, Martyna.

Najczęściej nadawane imiona chłopcom to: Kacper, Jakub, Wiktor, Marcel, Filip, Szymon, Adam, Bartosz, Oliwier.

Zarejestrowano 123 aktów małżeństwa w tym: cywilne - 42, wyznaniowe-81.

Zarejestrowano 247 aktów zgonu.

Zorganizowano jubileusze z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 9 par.

100 lat w 2010 roku nie ukończyła żadna osoba.

W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU PODSUMOWANO ROK 2009

W 2009 roku na terenie Golubia-Dobrzynia sporządzono 392 aktów urodzeń,  w tym 185 dziewczynek i  207 chłopców.
158 osoby to dzieci zameldowane na terenie Golubia-Dobrzynia, 234 poza granicami miasta.

Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to: Julia, Maja, Nikola, Amelia, Martyna, Oliwia, Zofia, Marcelina, Wiktoria.

Najczęściej nadawane imiona chłopcom to: Jakub, Bartosz, Michał, Szymon, Mateusz, Mikołaj, Filip, Kacper, Wiktor.

W urzędzie zarejestrowano 145 aktów małżeństwa w tym: cywilnych - 38, wyznaniowych – 107.

W 2009r. sporządzono także 238 aktów zgonu.
Zorganizowano także 
jubileusze z okazji 50 –lecia pożycia małżeńskiego dla 5 par.

W roku 2009 w Golubiu-Dobrzyniu

* 100 lat kończyły:
- 1 pani
- 1 pan

* 101 lat kończył:
- 1 pan

* 102 lata kończył:
- 1 pan.

  • -
  • -

2008 rok w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

W 2008 roku na terenie Golubia-Dobrzynia sporządzono 398 aktów urodzeń,  w tym 201 dziewczynek i  197 chłopców.

152 osoby to dzieci zameldowane na terenie Golubia-Dobrzynia, 246 poza granicami miasta. 

Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to: Julia, Wiktoria, Zuzanna, Nikola, Oliwia, Amelia, Maja.

Najczęściej nadawane imiona chłopcom to: Jakub, Kacper, Bartosz, Szymon, Mateusz, Maciej, Marcel.

W urzędzie zarejestrowano 170 Aktów małżeństwa w tym: cywilne - 60, konkordatowe – 110.

W 2008r. sporządzono także 233 aktów zgonu.  

Zorganizowano także 2 uroczystości jubileuszowych dla 3 par małżeńskich, które obchodziły jubileusze z okazji 50 –lecia pożycia małżeńskiego.

W roku 2008 w Golubiu-Dobrzyniu

·       100 lat kończyły:
- 1 Pani
- 1 Pan

·       101 lat kończyły:
- 2 Panie
- 1 Pan

drukuj całą stronę

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-