Treść strony

ZŁOTE I ŻELAZNE GODY

W środę 27 marca, w uroczystej atmosferze, odbyła się wyjątkowa ceremonia, podczas której uhonorowano 11 par z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz jedną parę, Państwa Ludwika i Helenę Parnowskich, którzy obchodzili żelazne gody, czyli 65. rocznicę ślubu
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Katarzyną Kukielską. Burmistrz Mariusz Piątkowski złożył życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych szczęśliwych lat wspólnego pożycia. Dla wszystkich gości przekazaliśmy słowa uznania za wspólnie przebytą drogę, za poświęcenie i trud pracy włożony dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Życzenia dla Dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie życie małżeńskie, złożyli również Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak oraz Zastępca Burmistrza Pani Róża Kopaczewska. Oprócz medali jubilatom zostały wręczone bukiety kwiatów, listy gratulacyjne oaz okolicznościowe upominki.
Pół wieku temu ślubowały sobie miłość i wierność następujące pary:
1. Adam i Weronika Dec
2. Danuta i Waldemar Karpińscy
3. Jerzy i Halina Kołodziejscy
4. Zbigniew i Agnieszka Malinowscy
5. Lech i Bogusława Różalscy
6. Marek i Janina Rygielscy
7. Jan i Halina Skibińscy
8. Bronisław i Aniela Trybuła
9. Marian i Barbara Wojciechowscy
10. Wojciech i Mirosława Wykner
W uroczystości z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć jedna z Par, tj. Państwo Jan i Wanda Rębacz.
Nie zabrakło również symbolicznego toastu za zdrowie i szczęście Jubilatów. Dla uwiecznienia uroczystości wykonano pamiątkowe fotografie. Oprawę muzyczną, niezmiennie od kilku lat, zapewnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Wesoła Harmonia”. Po części oficjalnej wszystkie pary oraz goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Na twarzach jubilatów podczas tak podniosłej chwili było widać łzy wzruszenia oraz dumę.
Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy długich lat życia w zdrowiu, miłości bez trosk i zmartwień oraz sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy pary małżeńskie, które w 2024 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu. Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkańcom miasta medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci oraz członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.
Zgłoszenia można dokonać:
- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 39
- listownie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w mieście Golubiu-Dobrzyniu, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia związku małżeńskiego, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy. Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sporządzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wniosku o nadanie jubilatom medalu za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.
 • 421788080_1095466368371573_7356161156666261620_n
 • 418947619_1106581680576578_4667896085008630640_n
 • 418949060_432682769126074_785656807357102159_n
 • 418955475_977642223789183_499183941596653865_n
 • 418969456_1067520174353897_5860695462946713153_n
 • 418986796_798073188839489_913431019245026164_n
 • 418995722_783028526657841_8613651655232632137_n
 • 419001846_648079097447699_3217822831809950319_n
 • 419006709_279597518527163_561643350771510461_n
 • 419018250_386601070799282_761268166317191533_n
 • 419045291_400710519561882_26471233479775814_n
 • 419045294_731439052520126_3583823969315239704_n
 • 419067319_981535020073903_5106843373341858800_n
 • 419133278_787358336176465_8548234067353059156_n
 • 419188947_961043002398853_1468153963252005842_n
 • 419213262_335061546236470_8243944882952133667_n
 • 419227505_252096121226685_889546838539384502_n
 • 419240603_1485257888866372_6452275689687133182_n
 • 419324710_1340038930140036_1788557096247912546_n
 • 419334660_1350631459662931_2094790394610356413_n
 • 419344019_1331995787478856_450578680336648829_n
 • 419487377_1074985137122730_6892565117310148486_n
 • 419567043_1764653633958927_4763750432677473887_n
 • 419569380_344199254756947_7878067886143642597_n
 • 420525661_966745605108739_931247447218640773_n
 • 420690676_899030601999862_1315302595252462303_n
 • 420694003_738201205121981_469084776325552019_n
 • 421778259_313031454836033_2172876511977102393_n
 • 421931029_397909042989201_8383503147415676510_n
 • 421974059_8134192419941337_6929816919024465482_n
 • 422029938_1085676502699157_1444548454504772277_n
 • 422101433_711578597548597_1360054448199629737_n
 • 422134558_322103167178917_7749350841658307136_n
 • 422258592_389075283890844_9134178015046685835_n