Treść strony

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA ZAPRASZA NA KONCERTY Z OKAZJI DNIA KOBIET


"Piosenki Krzysztofa Krawczyka" w wykonaniu Mirosława Deredasa z zespołem.
Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Piątek 8 marca godz. 17.00 i 19.30
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKORDOWE WSPARCIE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA 2024 ROK

Otwarty konkurs ofert 1/2024 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:
https://www.golub-dobrzyn.pl/plik,7450,zalacznik-nr-1a...