Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

  • Kamienica zlokalizowana na Starówce Golubskiej przy ul...

Kamienica zlokalizowana na Starówce Golubskiej przy ul. Rynek 35

Kamienica przy ul. Rynek 35 w Golubiu-Dobrzyniu usytuowana jest na terenie zespołu staromiejskiego Golubia, stanowiącego od średniowiecza do 1950r. odrębne miasto. Położona jest w południowej pierzei dawnego rynku staromiejskiego.Czas powstania kamienicy datowany jest na przełom XIV/XVw. W okresie nowożytnym budynek uległ przekształceniu, o czym świadczy obecny kształt elewacji frontowej z dwustrefowym szczytem i sygnaturką z datą 1617, emblematem oraz inicjałami "C.(ubG?).K" (sygnaturka uległa uszkodzeniu w wyniku wichury w 2007r., jej pozostałości przechowywane są przez właściciela obiektu). Kolejne przekształceni8a miały miejsce w XIX w.l i na początku XX w.: wprowadzenie nowej klatki schodowej, podział tzw. wysokiej sieni szkieletowej ściankami działowymi na mniejsze pomieszczenia, wybicie witryny lokalu handlowego na parterze, zmiana konstrukcji więźby dachowej - zastąpienie dachu wysokiego pulpitowym.Kamienica posiada duże walory zabytkowe, opisane w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, T.XI, z 6 pow. golubsko-dobrzyński, s. 27 oraz karcie ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa z 2006 r., znajdującej się w zbiorach WUOZ w Toruniu.

  • Rynek 35

Z okresu gotyckiego zachowały się mury obwodowe budynku, piwnice, czytelna wysoka sień oraz elementy konstrukcyjne: pozostałość zapewne dwuprzęsłowego podcienia ze sklepieniami krzyżowymi - analogicznego jak w sasiedniej, nieistniejacej kamienicy pod nr 36, wnęki arkadowe na ścianach i prawdopodobnie duża część stropów.Elewacja frontowa (północna) kamienicy w swoim zasadniczym kształcie pochodzi z poczatku XVIIw. Tynkowana, trójosiowa, trzykondygnacyjna z poddaszem, zwieńczona manierystycznym, dwustrefowym szczytem - pierwotnie z sygnaturką. W przyziemiu, w miejscu dawnych arkad podcienia, otwory z okresu późniejszych przebudów: w części wschodniej drzwi wejściowe do korytarza i okno, w części zachodniej otwór drzwiowy i okno lokalu handlowego osadzone we wspólnej wnęce; wszystkie otwory prostokątne, zamknięte łukiem pełnym. Okna pięter prostokątne, zwieńczone ciągłymi, profilowanymi gzymsami, nie dochodzącymi do skrajów elewacji. W zwieńczeniu elewacji bogato dekorowany szczyt, wsparty na masywnym, profilowanym gzymsie. Szczyt dwustrefowy, trójosiowy, dzielony hermowymi pilastrami, zwieńczony tympanonem i flankowany w obu strefach spływami wolutowymi i sterczynami w formie postumentów z piramidkami. Głowne osie kompozycji tworzą pilastry o zwężających się ku dołowi trzonach, wspartych na profilowanych bazach oraz zwieńczonych profilowaną uskokowo głowicą przechodzaca w gzyms międzystrefowy. W dolnej strefie okno na osi, flankowane prostokątnymi niszami zamkniętymi łukiem pełnym.