Baner

Platforma Voxly.pl

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama".

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania
pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama" z podziałem na
etapy (Etap I: ul. Spacerowa, Etap II: ul. Równinna, Etap III: ul. Widokowa, Etap IV: ul. Jasna),
niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

  • WI.271.9.2021_Załącznik nr 1_Lokalizacja inwestycji_os...

« wstecz