Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

       Szanowny Mieszkańcy

       Informuję o XXXVIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się  w dniu 16 LUTEGO 2021 roku o godz. 16:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia  22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok;
  b)
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

      4.Zamknięcie sesji.

 

 

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

            Łukasz Pietrzak

 

« wstecz