Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Czyste Powietrze w Golubiu-Dobrzyniu

Porozumienie Miasta Golubia-Dobrzynia z WFOŚiGW w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze".
Informujemy, że w dniu 14.12.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu realizacji programu ,,Czyste Powietrze’’, którego celem jest poprawa jakości powietrzeoraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu lepszej realizacji zadania dotyczącego ,,Czyste powietrze’’ z tutejszego urzędu została wydelegowana osoba w celu przeszkolenia się w tym zakresie. Po odbyciu szeregu szkoleń, dla wszystkich mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia zostanie uruchomiona pomoc w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Ponadto informuję, że w celu wydawania zaświadczeń (stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW) w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia upoważnił Dyrektora MOPS-u ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu.
  • czyste powietrze

« wstecz