-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Zlecanie zadań tryb uproszczony
-
- 04.07.2020 - Elżbiety, Malwiny, Teodora
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WSPÓŁPRACA NGO / Zlecanie zadań tryb uproszczony /

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                               Golub-Dobrzyń, dnia 08.01.2020 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę KS Piłkarz Golub-Dobrzyń.

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: Cykl turniejów PIŁKARZ CUP 2020

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

KS Piłkarz Golub-Dobrzyń

Termin realizacji zadania: 19.01.2020 r. - 23.02.2020 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Moniki Tryniszewskiej -Skarżyńskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38, e-mail: mskarzynska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-01-08

Informacja brak uwag do złożonej oferty

Informacja o celowości realizacji zadania publicznego

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-