-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 13.08.2020 - Diany, Gertrudy, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

Szanowni Mieszkańcy                                                                          

           Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                    

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII  Sesji Rady Miasta, oraz XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Absolutorium:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok;
  b) debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum zaufania;
  d) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok i sprawozdania finansowego;
  e) zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 8/S/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  f)dyskusja;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  h) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17czerwca 2020 r. na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
  i) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Golubia- Dobrzynia za 2019 rok:
  j) dyskusja;
  k)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Przerwa w obradach
 13. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)
  w sprawie nieuwzględnienia petycji;
  c)
  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń;
  d) 
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golub-Dobrzyń
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacje i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Łukasz Pietrzak

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-