-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 30.05.2020 - Ferdynanda, Jana, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

XXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                   

 

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 21 maja 2020 roku.

WO.0002.27.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

             Informuję, że dnia 26 maja 2020 r.  o godz. 14:30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie  się  XXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.  
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)
   w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
  d)
   zmieniająca uchwałę nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

        12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

 

 

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  mgr. Łukasz Pietrzak

 

                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                               

                                                                                                   

                                    

 

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-