-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 29.03.2020 - Eustachego, Wiktoryna, Helmuta
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

INSTRUKCJA DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWARANTANNIE W ZAKRESIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA I ODBIORU ODPADÓW Z MIEJSCA KWARANTANNY

1. Odpady z miejsc kwarantanny powinny być zapakowane w podówjne worki przeznaczone do zwykłych odapdów komunalnych.
2. Do miejsca kwarantanny worki dostarczone będą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
3. Odbiór worków z odpadami pochodzącymi z miejsc kwarantanny (bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę) odbywa się po ustaleniu terminu odbioru z osobą/osobami przebywającymi w miejscu kwarantanny, z uwagi na to, że osoby te mają zakaz opuszczania swoich lokali/mieszkań.
4. Odbioru i utylizacji odpadów dokonywać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
5. Worki z odpadami z miejsc kwarantanny powinny być oznaczone przywieszoną do nich kartką z napisem "KWARANTANNA" (przywiązana, przyszyta zszywaczem, itp.).
6. Częstotliwość odbioru odpadów z miejsc kwarantanny będzie uwzględniać liczbę osób
w nich przebywających, jednak nie będzie odbywać się rzadziej niż co 10 dni.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie w poniedziałki, środki i piątki w godzinach
od 12:00 do 15:00. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ok. 15 min. przed przyjazdem na miejsce objęte kwarantanną).
8. Odpadów nie należy wynosić przed swoje lokale/mieszkania bez uprzedniego telefonu od osób odbierajcych odpady.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-