-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 19.02.2020 - Konrada, Arnolda, Henryka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

Zapraszamy na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 23.01.2020 r.

WO.MRM. 1.2020

 

                                                                                                                             Mieszkańcy Miasta

 

 

              Zapraszam na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się dnia  10 lutego 2020 roku  o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Stwierdzenie quorum.

  3.Ślubowanie radnych.

  4.Przemówienie  Burmistrza Miasta p. Mariusza Piątkowskiego.

  5. Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta p .Łukasza Pietrzaka.

  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

     a) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady Miasta.                

  7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.

     b) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących  Młodzieżowej Rady Miasta. 

  8. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

     c) podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru  członków Komisji

 Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

9. Wolne wnioski.

10 .Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

 

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-