-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 19.02.2020 - Konrada, Arnolda, Henryka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

       

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 23 stycznia 2020 roku.

WO.0002.22.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

 

            Zapraszam na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28  stycznia  2020 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI /19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

  b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XX1/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
  e)  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  h)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności drogowej;
  i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w   Golubiu-Dobrzyniu ul. Doktora Jerzego Koppa;
  j)  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Golub-Dobrzyń przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub-Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Golub-Dobrzyń.
  12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

                                 

                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                

                                                                                      

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-