-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 08.04.2020 - Dionizego, Januarego, Apolinarego
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

Darmowe wejściówki do stałego kina w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu!!!

Zapraszamy od 14 lutego do 16 lutego br. (piątek, sobota, niedziela,) do Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na kinowe seanse.

Mamy do rozdania w sumie 10 wejściówek na filmy: ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA, GANG ZWIERZAKÓW, 365 DNI, 1917, PRAZIOMEK, BÓL I BLASK, JOKER, BOŻE CIAŁO.

Zapraszamy do udziału w zabawie. Wystarczy zadzwonić w czwartek tj. 13.02.2020 r. w godzinach od 12:00 do 12:30, do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (biuro promocji), pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „Kino w Golubiu-Dobrzyniu”. Pierwszych 10 osób otrzyma darmowe wejściówki.

 • film ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA
 • film BÓL I BLASK
 • film 1917
 • film Boże Ciało
 • film Joker
 • film 365
 • film Praziomek

Oddaj krew ocal życie

 • krew (1)

Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu

6 stycznia br. już po raz czwarty odbył się Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem orszaku była Parafia pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Natomiast Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Orszak wyruszył z Placu 1000 lecia i przeszedł ulicami miasta na Golubską Starówkę. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia żywej szopki. Były również ciepłe napoje oraz ciasta. Na zakończenie w kościele w Golubiu odbył się koncert kolęd w wykonaniu Olgi Szomańskiej.

Dziękujemy za liczny udział w orszaku.

 

 • Grupa ludzi w orszaku Trzech Króli
 • grupa ludzi w Orszaku 
Trzech Króli
 • Trzej Królowie
 • Orszak Trzech Króli
 • Orszak Trzech Króli
 • Orszak Trzech Króli
 • Święta Rodzina z aniołami
 • Członkowie KGW
 • Orszak Trzech Króli
 • Ksiądz z Parafii w Golubiu
 • Orszak Trzech Króli
 • Uczestnicy orszaku przy żywej szopce
 • Przemawia Ksiądz z Parafii w Golubiu
 • Występ Olgi Szomańskiej
 • Występ Olgi Szomańskiej

Spotkania informacyjne „Dobry czas na lepsze jutro”

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne. Na spotkaniach omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych kursami/szkoleniami oraz dla rodziców dzieci do lat 3 planujących powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia (dofinansowanie na żłobki i nianie).

Data i miejsce spotkań

15 stycznia 2020 r. Grudziądz, ul. Waryńskiego 4 budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, sala B-25, godz. 10:00 – 13:00,

16 stycznia 2020 r. Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25 Starostwo Powiatowe, sala nr S-5, godz. 10:00-13:00.

 

Uczestnicy spotkań

Osoby niepracujące oraz zatrudnione na umowy cywilno-prawne oraz krótkookresowe, których wynagrodzenie nie przekracza wynagrodzenia minimalnego oraz rodzice dzieci do lat 3 planujący powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia. 

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Program spotkania

Pobierz program tutaj Grudziądz 15.01.2020

Pobierz program tutaj Golub-Dobrzyń 16.01.2020

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pomocą  formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 883 oraz 797 304 124

Organizator spotkań w Grudziądzu oraz w Golubiu-Dobrzyniu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

86-300 Grudziądz

ul. Waryńskiego 4  

tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124

 

 • loga unijne

100. rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw Wolnej Polski

 • 100

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

 • Info na stronę II

Darmowe wejściówki do stałego kina w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu !!!

Zapraszamy od 17 do 19 stycznia br. (piątek, sobota, niedziela) do Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na seanse KINA FERMENT.

Mamy do rozdania w sumie 10 wejściówek na filmy: URWIS, KRAINA LODU 2, MAYDAY, JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM, PSY 3. W IMIĘ ZASAD.

Zapraszamy do udziału w zabawie. Wystarczy zadzwonić w ŚRODĘ tj. 15.01.2020 r. w godzinach od 9:00 do 10:00, do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (biuro promocji), pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „Kino w Golubiu-Dobrzyniu”. Pierwszych 10 osób otrzyma darmowe wejściówki.

 • Zbiorczy plakat z wykazem filmów, które będą grane w kinie
 • Repertuar 17- 19 stycznia 2020 r.
 • Informacja o zastępczych miejscach parkingowych w dniu 17...

Zapraszamy do udziału w debacie

 • zaproszenie do udziału w debacie, która odbędzie się dnia...

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

 • Prośba o wywieszenie w oknach flag państwowych
 • wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 • ŻYCZENIA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

157. Rocznica Powstania Styczniowego

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemysławem Kuczkowskim uczcili pamięć bohaterów Powstania Styczniowego. Złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych, który znajduje się na cmentarzu w Dobrzyniu. Zapalili również znicz na pomniku weterana powstania Antoniego Wasilewskiego urodzonego w 1836 roku. Ksiądz Jarosław Kulesza Proboszcz Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu wraz uczestnikami odmówił modlitwę za poległych.

 • złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów powstania...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów powstania...
 • grób weterana powstania styczniowego Antoniego...

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

       

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 23 stycznia 2020 roku.

WO.0002.22.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

 

            Zapraszam na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28  stycznia  2020 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI /19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

  b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XX1/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
  e)  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  h)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności drogowej;
  i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w   Golubiu-Dobrzyniu ul. Doktora Jerzego Koppa;
  j)  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Golub-Dobrzyń przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub-Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Golub-Dobrzyń.
  12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

                                 

                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                

                                                                                      

WSPANIAŁE ŚWIĘTO GOLUBIA-DOBRZYNIA

Prezentujemy przepiękne, dotąd niepublikowane zdjęcia z uroczystości 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski.

17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.

To wspaniałe święto naszego miasta rozpoczęło się konferencją naukową pn. „100 lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości. Następnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Mirosław Golon oraz Przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak otworzyli plenerową wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. Wystawa została użyczona przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego został złożony wieniec. Następnie pochód ruszył ulicą Kilińskiego aby przejść na most łączący Golub z Dobrzyniem. Tam odbyła się inscenizacja wydarzeń, które miały miejsce 17 stycznia 1920 roku. Po symbolicznym otwarciu bramy granicznej ulicą 17 stycznia uczestnicy wydarzeń udali się na Golubską Starówkę. Na rynku odbyła się ceremonia przekazania klucza przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz witanie chlebem i solą Generała Józefa Hallera przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W dalszej części Marszałek Piotr Całbecki oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Po krótkiej inscenizacji opisującej wydarzenia nastąpiła oficjalna uroczystość według ceremoniału wojskowego.

Natomiast od godziny 13:30 na Zamku Golubskim miał miejsce Piknik Historyczny „Moja Niepodległa” i ciepły poczęstunek. W ramach pikniku odbyła się również inscenizacja historyczna „Żołnierze Hallera. Z Francji ku wolnej Polsce”.

Organizatorem wydarzenia byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński.  Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda, patronat Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Szanowni Państwo!

W imieniu mieszkańców Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Starosty  Golubsko-Dobrzyńskiego, Pana Franciszka Gutowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza oraz własnym serdecznie dziękuję Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie, za objęcie Narodowym Patronatem 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski.

Dziękuję Wojewodzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi oraz Władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za objęcie patronatem uroczystości. Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu za współorganizację obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski w Golubiu-Dobrzyniu. To dzięki samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, na czele z Panem Marszałkiem uroczystości w naszym mieście zyskały rangę wojewódzką.

Dziękuję Dowódcy Garnizonu Toruń Panu Pułkownikowi Remigiuszowi Zielińskiemu, za współorganizację święta. Władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej, za wsparcie naukowe obchodów.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz pracownikom jednostek podległych za zaangażowanie w organizację uroczystości.

Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za ogrom pracy i poświęcenie w przygotowanie obchodów.

Dziękuję Mieszkańcom Miasta Golubia-Dobrzynia oraz pozostałym uczestnikom za udział w Wojewódzkich Obchodach 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski w Golubiu-Dobrzyniu.

Szczególne podziękowania dla właścicieli pojazdów za skuteczne usunięcie aut z miejsc zarezerwowanych na potrzeby uroczystości.

 

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Mariusz Piątkowski

 

 

 

 • NIK_9072
 • NIK_9079
 • NIK_9081
 • NIK_9082
 • NIK_9083
 • NIK_9090
 • NIK_9095
 • NIK_9107
 • NIK_9110
 • NIK_9115
 • NIK_9124 (1)
 • NIK_9128
 • NIK_9131 (1)
 • NIK_9133
 • NIK_9135
 • NIK_9135 (1)
 • NIK_9136
 • NIK_9140
 • NIK_9143
 • NIK_9147
 • NIK_9149
 • NIK_9153
 • NIK_9154
 • NIK_9160
 • NIK_9162
 • NIK_9166
 • NIK_9178
 • NIK_9210
 • NIK_9220
 • NIK_9239
 • NIK_9240
 • NIK_9143
 • NIK_9243
 • NIK_9247
 • NIK_9247
 • NIK_9258
 • NIK_9260
 • NIK_9264
 • NIK_9267
 • NIK_9277
 • NIK_9287
 • NIK_9295
 • NIK_9296
 • NIK_9300 (1)
 • NIK_9308
 • NIK_9310
 • NIK_9312
 • NIK_9317 (1)
 • NIK_9319
 • NIK_9320
 • NIK_9321
 • NIK_9324 (1)
 • NIK_9352
 • NIK_9352
 • NIK_9353
 • NIK_9355
 • NIK_9365
 • NIK_9373
 • NIK_9384
 • NIK_9391
 • NIK_9411 (1)
 • NIK_9412 (1)
 • NIK_9416 (1)
 • NIK_9417
 • NIK_9418
 • NIK_9425
 • NIK_9426
 • NIK_9435
 • NIK_9445
 • NIK_9465
 • NIK_9475
 • NIK_9477
 • NIK_9486
 • NIK_9488
 • NIK_9489
 • NIK_9507
 • NIK_9510
 • NIK_9513
 • NIK_9521
 • NIK_9523
 • NIK_9533
 • NIK_9534
 • NIK_9536
 • NIK_9544
 • NIK_9556 (1)
 • NIK_9571 (1)
 • NIK_9580
 • NIK_9587
 • NIK_9603
 • NIK_9608
 • NIK_9609 (1)
 • NIK_9609 (1)
 • NIK_9613
 • NIK_9616
 • NIK_9620
 • NIK_9645
 • NIK_9653
 • NIK_9659
 • NIK_9660
 • NIK_9663 (1)
 • NIK_9667 (1)
 • NIK_9676
 • NIK_9679
 • NIK_9692
 • NIK_9692
 • NIK_9695
 • NIK_9699
 • NIK_9701
 • NIK_9711
 • NIK_9728
 • NIK_9733
 • NIK_9736
 • NIK_9746
 • NIK_9762
 • NIK_9779
 • NIK_9783
 • NIK_9786
 • NIK_9825
 • NIK_9878
 • NIK_9894
 • NIK_9930
 • NIK_9936
 • z1
 • z2
 • z3
 • z4
 • z5

Zapraszamy na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 23.01.2020 r.

WO.MRM. 1.2020

 

                                                                                                                             Mieszkańcy Miasta

 

 

              Zapraszam na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się dnia  10 lutego 2020 roku  o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Stwierdzenie quorum.

  3.Ślubowanie radnych.

  4.Przemówienie  Burmistrza Miasta p. Mariusza Piątkowskiego.

  5. Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta p .Łukasza Pietrzaka.

  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

     a) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady Miasta.                

  7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.

     b) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących  Młodzieżowej Rady Miasta. 

  8. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

     c) podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru  członków Komisji

 Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

9. Wolne wnioski.

10 .Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

 

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy::

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 1. piekarz-Golub-Dobrzyń
 2. sprzątaczka-Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie zawodowe:

 1. elektryk-gm. Golub-Dobrzyń
 2. ślusarz-spawacz- gm. Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie średnie

 1. automatyk/informatyk-gm. Golub-Dobrzyń
 2. kierownik sali sprzedaży-Golub-Dobrzyń
 3. pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun medyczny/opiekun osób starszych-Golub-Dobrzyń
 4. technik mechanik - gm. Golub-Dobrzyń

Staż

 1. operator wprowadzania danych -Golub-Dobrzyń
 2. pomoc fakturzystki-Golub-Dobrzyń
 3. sekretarka-Golub-Dobrzyń
 4. sprzątaczka-Golub-Dobrzyń
 5. sprzedawca-Golub-Dobrzyń

 

Prace interwencyjne:

 1. opiekunka środowiskowa -Kowalewo Pomorskie

 

Doposażenie:

 1. spawacz-Golub-Dobrzyń

 

Oferty dla osób z orzeczeniem o st. niepełnosprawności:

 1. portier-Ciechocin

 

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

FERIE ZIMOWE 2020

FERIE ZIMOWE 2020

 • FERIE ZIMOWE 2020 (1)

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 • medale2

Wspaniałe Święto Golubia-Dobrzynia-List Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski

  W dniu wczorajszym na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego wpłynęły podziękowania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

  Marszałek wyraża swoją wielką wdzięczność za zaangażowanie i współprace w związku z 100. Rocznicą powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z listem.

 • podziękowanie

Projekt edukacyjny "Projekt z ZUS"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego pod nazwą "Projekt z ZUS" skierowanego dla uczniów szkół podstawowych.

 • Przekaż 1odatku dla Zespołu Szkół Miejskich w...

Przekaż 1% podatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

HARMONOGRAM – KALENDARZ NA ROK 2020 wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Golub-Dobrzyń

Kondolecje

 • kondolencje1

Teresa Werner

 • Teresa Werner

SZTYWNY PAL AZJI

 • SZTYWNY PAL AZJI

UWAGA KONKURS !! WALENTYNKI 2020

 • szczegóły konkursu walentynkowego

1% dla SP nr 1

 • 10la Szkoły podstawowej nr 1

Kalendarz imprez - Luty

 • kalendarz imprez-luty
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-07

Szanowni Państwo przypominamy!!!

Trwa nabór wniosków w ramach otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs 1/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "WSPIERANIA l UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ".

Konkurs 2/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTUR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2020.

Więcej informacji pod adresem:

https://bip.golub-dobrzyn.pl/591,konkursy-ofert-2020

 • info
 • autor: inspektor Agnieszka Błażejewska, data: 2020-02-17

Kondolencje

 • Kondolencje z powodu śmierci Śp. Elżbiety Rybackiej
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • Plakat Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy...
  Plakat Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Budżet Obywatelski 2020 !! Zgłaszaj Pomysły!!

 • Plakat Budżet Obywatelski 2020 Zgłaszaj Pomysły
  Plakat Budżet Obywatelski 2020 Zgłaszaj Pomysły
 • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Zwiedzanie Wieży Golubskiego Kościoła

Zapisy na wydarzenie od 20 lutego godz. 9.00 do 28 lutego godz. 21.00‼️
Więcej informacji : http://www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl/

 • plakat
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 20 lutego 2020 roku.

WO.0002.23.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Zapraszam na XXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25  lutego  2020 r.  o godz. 14:30  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                     

                     

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.  
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) 
  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości;
  c) 
  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  d) 
  uchylająca  uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
  e) 
  zmieniającą uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte  wyniki sportowe.

       12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

 

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                    

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PN. „OBYWATEL Z WŁASNĄ KASĄ”

 • KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PN...

REKRUTACJA !

 • Rekrutacja do Przedszkola Publicznego numer 2

Zielona Ławeczka

 • zielona ławeczka edycja2020

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. Miasto Golub-Dobrzyń

KONCERT Z OKAZJI 210. ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA 01.03.2020

W niedzielę, 1 marca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni będziemy świętować 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji tradycyjnie zapraszamy na wyjątkowy Koncert Urodzinowy. O godzinie 17.00 z recitalem fortepianowym wystąpi należąca do czołówki polskich pianistów Beata Bilińska – solistka, kameralistka, laureatka licznych konkursów pianistycznych, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach. Pianistce towarzyszyć będzie aktor toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy, Jarosław Felczykowski, który zaprezentuje fragmenty książki Fryderyk. Narodziny Geniusza T. Łopalewskiego dotyczące wybranych epizodów z życia Fryderyka Chopina.

W programie Koncertu Urodzinowego znalazły się wyłącznie kompozycje najsłynniejszego polskiego kompozytora. Ten niezwykły wieczór otworzy pierwsza z czterech chopinowskich ballad – nostalgiczna Ballada g-moll op. 23. Nie zabraknie także najbardziej znanej etiudy­ – c-moll op. 10 nr 12 zwanej rewolucyjną. Usłyszymy również porywające walce z op. 34, inspirowane rodzimym folklorem mazurki z op. 68 oraz Tarantellę As-dur op. 43. Na zakończenie zabrzmi poruszający, heroiczny Polonez As-dur op. 53.

Po koncercie zapraszamy wszystkich gości na słodki, urodzinowy poczęstunek.

Bilety w cenie 15/20 złotych można rezerwować telefonicznie (56 682-79-30) lub za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:

z Torunia

15:00 – CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

15:10 – Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)

z Golubia-Dobrzynia

15:50 – Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)

Powrót po koncercie.

 • KONCERT Z OKAZJI 210. ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA...

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

 • plakat stypendia Spes

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 r.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 1000-lecia 25, będzie czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Godziny pracy Punktu w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 13, pozostają bez zmian:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800

Piątek 830-1230

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH,KOREI POŁUDNIOWEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

 • komunikat głównego inspektora sanitarnego
 • komunikat głównego inspektora sanitarnego
 • komunikat głównego inspektora sanitarnego

Podziękowania z Instytutu Pamięci Narodowe

 • Podziękowania z Instytutu Pamięci Narodowe

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 • JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE !!!

 • ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Golubiu-Dobrzyniu

 • Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Golubiu-Dobrzyniu

Sekcja Piłki Siatkowej

 • plakat siatkówka

Sztafety 100 na 100 z okazji 100 -lecia Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski !!!

Zapisy: https://zapisy.sts-timing.pl/603/?fbclid=IwAR1ClOZy1PVBCOzpbc674YC4Vcc7QB0uSBz1rrCbUBYYVgtOz_yVsffHkQc

 • grafika zapisy sztafety
 • grafika baner
 • grafika baner

KALENDARZ IMPREZ NA MIESIĄC MARZEC

 • KALENDARZ IMPREZ NA MIESIĄC MARZEC

Akcja „Poznaj region z przewodnikiem” już za nami!!!

Miasto Golub-Dobrzyń uczestniczyło w wydarzeniu pn. „Poznaj region z przewodnikiem”. Akcja odbywała się po raz szósty, w ramach  corocznych wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Turyści oraz mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia w dniach 29 lutego oraz 1 marca br.  w godzinach od 13 do 16, za darmo zwiedzali Wieżę Golubskiego Kościoła z przewodnikiem.

Wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało nam się zachęcić mieszkańców i turystów do poznawania historii naszego miasta oraz regionu.

Dziękujemy Proboszczowi Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu księdzu kanonikowi Andrzejowi Zblewskiemu za udostępnienie wieży kościoła.

Podziękowania również dla wszystkich uczestników zwiedzania Wieży Golubskiego Kościoła.

Autorem zdjęć jest Pan Adam Chrzanowski

 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie dzwon z wieży Kościoła w Golubiu
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego

REKRUTACJA !!!

 • INFORMACJA O REKRUTACJI

Przedstawienie Teatralne dla najmłodszych w Domu Kultury zapraszamy

 • ART RE PRZYGODY KUBUSIA I

DZIEŃ KOBIET !

 • DZIEŃ KOBIET

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy::

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 1. krawiec/szwaczka-Golub-Dobrzyń
 2. piekarz-Golub-Dobrzyń
 3. sprzedawca-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 1. mechanik pojazdów samochodowych -Golub-Dobrzyń
 2. pakowacz-Kowalewo Pomorskie
 3. pomocnik hydraulika – G-D
 4. pracownik produkcyjno – magazynowy -Golub-Dobrzyń

Wykształcenie średnie

 1. instruktor nauki jazdy-Golub-Dobrzyń

Oferty stażu:

 1. kosmetyczka-Golub-Dobrzyń
 2. laborant budowlany- Gałczewko
 3. operator wprowadzania danych - Golub-Dobrzyń
 4. pomoc fryzjera-Golub-Dobrzyń
 5. sprzedawca – Golub-Dobrzyń
 6. sprzedawca w branży przemysłowej -Golub-Dobrzyń
 7. technik administracji-Radomin

Doposażenie:

 1. spawacz-Golub-Dobrzyń

 

 

 

Oferty w ramach prac interwencyjnych:

 1. drukarz – Golub-Dobrzyń
 2. introligator -Golub-Dobrzyń
 3. konserwator części – Radomin
 4. monter sieci wodno-kanalizacyjnej -Golub-Dobrzyń
 5. pomoc nauczyciela-Zbójno
 6. technik administracji-Golub-Dobrzyń

 

 • urzad pracy logo

Dzień Kobiet !

W dniu 8 marca 2020 roku w Domu Kultury odbył się występ Kabaretu Trójka z Bydgoszczy przygotowany specjalnie dla mieszkanek Golubia-Dobrzynia z okazji Dnia Kobiet.

Wydarzenie rozpoczęło się od życzeń, które złożył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wszystkim kobietom obecnym podczas wydarzenia. Po dawce dobrego humoru wszyscy goście zostali zaproszenia na poczęstunek. Aby tradycji stało się zadość każda pani została obdarowana tulipanem i drobnym upominkiem.

 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet

SZAFARSKA SCENA MŁODYCH

Sobotni koncert Szafarska Scena Młodych to doskonała okazja, by posłuchać świetnie zapowiadającej się pianistki młodego pokolenia, laureatki międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych – Justyny Krueger. W jej interpretacji usłyszymy dzieła fortepianowe od baroku do współczesności. W programie znalazły się między innymi: poruszająca Sonata Es-dur op. 31 nr 3 Ludwiga van Beethovena,  wirtuozowska Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5 Fryderyka Chopina, impresjonistyczne Des pas sur la neige (Ślady na śniegu)  Claude’a Debussy’ego, a także jazzowa Etiuda op. 40 nr 6 Nikolaia Kapustina.

Na koncert zapraszamy 14 marca do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na godzinę 17.00. Wstęp wolny! Chopin Bus nie kursuje

 • SZAFARSKA SCENA MŁODYCH

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

  https://www.facebook.com/220016634714927/videos/2841645065901428/

 • Koronawirus-Numery telefonów
 • Plakat Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 • plakat odwołanie zajęć w szkołach

Uwaga !!!

1. Spotkanie w sprawie sekcji siatkarskiej dla dziewcząt zostanie przeprowadzone w innym terminie
2.. Sztafeta zaplanowana na 14 marca zostanie przeprowadzana w innym terminie

 • informacja o odwołaniu zajęć na OSIR

INFORMACJA

Pełny wykaz numerów telefonów dostępny pod linkiem:

https://www.golub-dobrzyn.pl/17,urzad-miasta-przyjmowanie-skarg-i-wnioskow

 • INFORMACJA

UWAGA !

 • INFORMACJA O TARGOWISKU

UWAGA !

 • dobry Dzienny Dom pobytu

Informacja

 • informacja zamknięcie bibliotek w związku z zaistniałą...

Uwaga !

 • informacja obsługa interesantów
 • sala nr 1 Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Komunikat

 • informacja wodociągi

Uwaga !

 • informacja dom kultury

UWAGA !

 • kasa info

Uwaga !

 • przedszkole info

Uwaga !

 • przedszkole zapisy odbiór dzieci

Informacja !

 • PEC info na stronę

Informacja !

 • azbest info

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

Materiały można pobrać pod adresem: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

 • Dzieci uczą rodziców

Informacja !

 • Urząd Skarbowy info

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia !!!

 • urząd zamknięty A3

Ogłoszenie Dyrektora MOPS w Golubiu-Dobrzyniu !!!

 • komunikat zatwierdzony MOPS (1)-1

Informacja

 • urna składanie dokumentówA3

JAK SKUTECZNIE DEZYNSEKOWAĆ RĘCE !

 • jak skutecznie dezynfekować ręce

UWAGA !

Informacja dotyczącą zmian rozkładu jazdy w związku z wdrożeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Informacja !

 • budżet obywatelski koronawirus-informacja

UWAGA !

Szanowni Pasażerowie,

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, od dnia 19.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszona zostanie komunikacja autobusowa wykonywana przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wyjątkiem wyszczególnionych poniżej kursów.

Ciekawa oferta lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole

Zachęcam uczniów do korzystania z oferty lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole .

Transmisja online na: http://www.kujawsko-pomorskie.pl oraz https://edupolis.pl/e-learnig/

Projekt jest odpowiedzią Marszałka Województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Codziennie możecie Państwo skorzystać z 6 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowują wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści, którym towarzyszyć będą moderatorzy (za ich pośrednictwem będzie można zadawać pytania prowadzącym lekcje).
Wszystkich Uczniów zachęcam do pozostania w domach i udziału w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole.

Program zajęć
Czwartek 19 marca
• godz. 9.00- 9.30 - matematyka (prowadzi Anna Berent)
• godz. 10.00-10.30 - matematyka (prowadzi Anna Berent)
• godz. 11.00-11:30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
Piątek 20 marca
• godz. 9.00-9.30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
• godz. 10.00-10.30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
• godz. 11:00- 11:30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)

Czwartek (19 marca)
• 12.00-12.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
• 13.00-13.30 - WOS (prowadzi Marcin Empel)
• 14.00-14.30 - biologia (prowadzi Magdalena Lutowska)
Piątek (20 marca)
• 12.00-12.30 - język polski (prowadzi Joanna Serocka)
• 13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
• 14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska)

Proszę na bieżąco sprawdzać w/w strony ponieważ będą pojawiały się kolejne lekcje.

RACHUNKI BANKOWE GMINY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ

 • rachunki bankowe-1

Informacja ! Odpady Komunalne !

 • infomacja śmieci-1

Stypendium/nagrody sportowe !

 • urna składanie dokumentów-1-1

Zarządzenie 2/2020 Burmistrza Miasta

Zarządzenie 2/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2020 roku.

Zarządzenie 20/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Golub-Dobrzyń 

https://bip.golub-dobrzyn.pl/587,2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • pomoc psychologiczna-1

INSTRUKCJA DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWARANTANNIE W ZAKRESIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA I ODBIORU ODPADÓW Z MIEJSCA KWARANTANNY

1. Odpady z miejsc kwarantanny powinny być zapakowane w podówjne worki przeznaczone do zwykłych odapdów komunalnych.
2. Do miejsca kwarantanny worki dostarczone będą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
3. Odbiór worków z odpadami pochodzącymi z miejsc kwarantanny (bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę) odbywa się po ustaleniu terminu odbioru z osobą/osobami przebywającymi w miejscu kwarantanny, z uwagi na to, że osoby te mają zakaz opuszczania swoich lokali/mieszkań.
4. Odbioru i utylizacji odpadów dokonywać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
5. Worki z odpadami z miejsc kwarantanny powinny być oznaczone przywieszoną do nich kartką z napisem "KWARANTANNA" (przywiązana, przyszyta zszywaczem, itp.).
6. Częstotliwość odbioru odpadów z miejsc kwarantanny będzie uwzględniać liczbę osób
w nich przebywających, jednak nie będzie odbywać się rzadziej niż co 10 dni.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie w poniedziałki, środki i piątki w godzinach
od 12:00 do 15:00. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ok. 15 min. przed przyjazdem na miejsce objęte kwarantanną).
8. Odpadów nie należy wynosić przed swoje lokale/mieszkania bez uprzedniego telefonu od osób odbierajcych odpady.

DODATKOWY NUMER TELEFONU !

 • DODATKOWY NUMER TELEFONU

UWAGA !

Szanowni Pasażerowie,

Informacja dotyczącą zmian rozkładu jazdy w związku z wdrożeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Aplikacja Kwarantanna Domowa

Aplikacja Kwarantanna Domowa

 • ulotka z QR_stan epidemii_jpg

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Toruniu

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Toruniu w sprawie udostępnienia lasów dla społeczeństwa w obecnej sytuacji, tj. zagrożenia epidemią.

 • Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Komunikat...
 • las2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • ZPOW-571-32-20 ws
 • ZPOW-571-32-20 ws1

NOWE RONDO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Trwają prace budowalne w związku z kompleksowym przygotowaniem i uzbrojeniem terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Rozpoczęły się roboty związane z budową ronda na ul. Sokołowskiej. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie należytej ostrożności.

 • nowe rondo w Golubiu-Dobrzyniu
 • nowe rondo w Golubiu-Dobrzyniu

Informacja o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 1 kwietnia  2020 r.  o godz. 15:30  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                     

                       

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
 1. zmieniająca uchwałę Rady  Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 roku;
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2020-2023;
 3. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020’’;
 4. zmieniając uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Zamknięcie Sesji.                                      

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Informacja !

 • 90250796_2787003244682907_6285128306287181824_o

Informacja !

 • 89863093_2787000884683143_1057335899332804608_o

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych

 • lokale mieszkalne

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • sprzedaż nieruchomości

15. Rocznica śmierci Papieża Polaka. Pamiętamy!!!

Dzisiaj tj. 2 kwietnia 2020 roku przypada rocznica śmierci Papieża Polaka świętego Jana Pawła II. 15 lat temu odszedł od nas wspaniały Papież, człowiek, nasz rodak.

Chcąc uczcić ten dzień Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemysławem Kuczkowskim złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża świętego Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich.

 • zdjęcie JPII 1
 • JPII 3

Newsletter ZUS!

 • ZUS newsletter-1
 • ZUS newsletter-2
 • ZUS newsletter-3
 • ZUS newsletter-4
 • ZUS newsletter-5
 • ZUS newsletter-6
 • ZUS newsletter-7
 • ZUS newsletter-8

Tarcza antykryzysowa wsparcie z ZUS!

 • Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS -1
 • Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS -2

Kondolencje

 • kondolencje Jola Sztym

Kondolencje

 • kondolencje Błażejewska

Zakaz wstępu do lasu!

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje o wprowadzeniu w dniu 03.04.2020 r., od godz. 17:00 zakazu wstępu do lasu.

W załączeniu Zarządzenie Nr 24/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.

 • Zakaz wstępu do lasu

Uwaga pobór krwi od honorowych dawców zawieszony !

 • oddawanie krwi

Dziękujemy!

 • światowy dzień zdrowia golubdobrzyń finał

Informacja o sesji

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 7 kwietnia 2020 r.  o godz. 16:30 odbędzie się pierwsza przeprowadzona w trybie zdalnym (online) Nadzwyczajna XXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .Obrady będą transmitowane w internecie  na zwykłych zasadach.  

         Porządek obrad przedstawia się następująco:                                               

                       

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę Rady  Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 roku;
  b)
   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2020-2023;
  c) 
  w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020’’;
  d) 
  zmieniając uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
  e) 
  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Zamknięcie Sesji.                                     

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Dezynfekcja!

 • dezynfekcja poprawne

Pierwsza E-Sesja Rady Miasta online Jedna z pierwszych w Polsce Sesja w trybie zdalnym!

Z uwagi na zmienione przepisy dotyczące możliwości głosowania zdalnego organów kolegialnych w związku z pandemią Covid-19, jak również w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2020 roku przeprowadzono z powodzeniem jedną z pierwszych w Polsce w trybie zdalnym (online) Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Była to Nadzwyczajna XXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Obrady były transmitowane w internecie  na dotychczasowych zasadach.  

 • Sesja zdalna
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-