-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Aktualności 2020
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / Aktualności 2020 /

Darmowe wejściówki do stałego kina w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu!!!

Zapraszamy od 14 lutego do 16 lutego br. (piątek, sobota, niedziela,) do Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na kinowe seanse.

Mamy do rozdania w sumie 10 wejściówek na filmy: ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA, GANG ZWIERZAKÓW, 365 DNI, 1917, PRAZIOMEK, BÓL I BLASK, JOKER, BOŻE CIAŁO.

Zapraszamy do udziału w zabawie. Wystarczy zadzwonić w czwartek tj. 13.02.2020 r. w godzinach od 12:00 do 12:30, do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (biuro promocji), pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „Kino w Golubiu-Dobrzyniu”. Pierwszych 10 osób otrzyma darmowe wejściówki.

 • film ŚNIEŻKA I FANTASTYCZNA SIÓDEMKA
 • film BÓL I BLASK
 • film 1917
 • film Boże Ciało
 • film Joker
 • film 365
 • film Praziomek

Oddaj krew ocal życie

 • krew (1)

Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu

6 stycznia br. już po raz czwarty odbył się Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem orszaku była Parafia pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Natomiast Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Orszak wyruszył z Placu 1000 lecia i przeszedł ulicami miasta na Golubską Starówkę. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia żywej szopki. Były również ciepłe napoje oraz ciasta. Na zakończenie w kościele w Golubiu odbył się koncert kolęd w wykonaniu Olgi Szomańskiej.

Dziękujemy za liczny udział w orszaku.

 

 • Grupa ludzi w orszaku Trzech Króli
 • grupa ludzi w Orszaku 
Trzech Króli
 • Trzej Królowie
 • Orszak Trzech Króli
 • Orszak Trzech Króli
 • Orszak Trzech Króli
 • Święta Rodzina z aniołami
 • Członkowie KGW
 • Orszak Trzech Króli
 • Ksiądz z Parafii w Golubiu
 • Orszak Trzech Króli
 • Uczestnicy orszaku przy żywej szopce
 • Przemawia Ksiądz z Parafii w Golubiu
 • Występ Olgi Szomańskiej
 • Występ Olgi Szomańskiej

Spotkania informacyjne „Dobry czas na lepsze jutro”

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne. Na spotkaniach omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych kursami/szkoleniami oraz dla rodziców dzieci do lat 3 planujących powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia (dofinansowanie na żłobki i nianie).

Data i miejsce spotkań

15 stycznia 2020 r. Grudziądz, ul. Waryńskiego 4 budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, sala B-25, godz. 10:00 – 13:00,

16 stycznia 2020 r. Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25 Starostwo Powiatowe, sala nr S-5, godz. 10:00-13:00.

 

Uczestnicy spotkań

Osoby niepracujące oraz zatrudnione na umowy cywilno-prawne oraz krótkookresowe, których wynagrodzenie nie przekracza wynagrodzenia minimalnego oraz rodzice dzieci do lat 3 planujący powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia. 

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Program spotkania

Pobierz program tutaj Grudziądz 15.01.2020

Pobierz program tutaj Golub-Dobrzyń 16.01.2020

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pomocą  formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 883 oraz 797 304 124

Organizator spotkań w Grudziądzu oraz w Golubiu-Dobrzyniu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

86-300 Grudziądz

ul. Waryńskiego 4  

tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124

 

 • loga unijne

100. rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw Wolnej Polski

 • 100

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

 • Info na stronę II

Darmowe wejściówki do stałego kina w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu !!!

Zapraszamy od 17 do 19 stycznia br. (piątek, sobota, niedziela) do Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na seanse KINA FERMENT.

Mamy do rozdania w sumie 10 wejściówek na filmy: URWIS, KRAINA LODU 2, MAYDAY, JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM, PSY 3. W IMIĘ ZASAD.

Zapraszamy do udziału w zabawie. Wystarczy zadzwonić w ŚRODĘ tj. 15.01.2020 r. w godzinach od 9:00 do 10:00, do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (biuro promocji), pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „Kino w Golubiu-Dobrzyniu”. Pierwszych 10 osób otrzyma darmowe wejściówki.

 • Zbiorczy plakat z wykazem filmów, które będą grane w kinie
 • Repertuar 17- 19 stycznia 2020 r.
 • Informacja o zastępczych miejscach parkingowych w dniu 17...

Zapraszamy do udziału w debacie

 • zaproszenie do udziału w debacie, która odbędzie się dnia...

UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA!!!!

 • Prośba o wywieszenie w oknach flag państwowych
 • wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 • ŻYCZENIA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

157. Rocznica Powstania Styczniowego

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemysławem Kuczkowskim uczcili pamięć bohaterów Powstania Styczniowego. Złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych, który znajduje się na cmentarzu w Dobrzyniu. Zapalili również znicz na pomniku weterana powstania Antoniego Wasilewskiego urodzonego w 1836 roku. Ksiądz Jarosław Kulesza Proboszcz Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu wraz uczestnikami odmówił modlitwę za poległych.

 • złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów powstania...
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów powstania...
 • grób weterana powstania styczniowego Antoniego...

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

       

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 23 stycznia 2020 roku.

WO.0002.22.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

 

            Zapraszam na XXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28  stycznia  2020 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI /19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

  b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XX1/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
  e)  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  h)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności drogowej;
  i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w   Golubiu-Dobrzyniu ul. Doktora Jerzego Koppa;
  j)  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Golub-Dobrzyń przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub-Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Golub-Dobrzyń.
  12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

                                 

                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                

                                                                                      

WSPANIAŁE ŚWIĘTO GOLUBIA-DOBRZYNIA

Prezentujemy przepiękne, dotąd niepublikowane zdjęcia z uroczystości 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski.

17 stycznia 2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.

To wspaniałe święto naszego miasta rozpoczęło się konferencją naukową pn. „100 lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości. Następnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Mirosław Golon oraz Przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak otworzyli plenerową wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. Wystawa została użyczona przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego został złożony wieniec. Następnie pochód ruszył ulicą Kilińskiego aby przejść na most łączący Golub z Dobrzyniem. Tam odbyła się inscenizacja wydarzeń, które miały miejsce 17 stycznia 1920 roku. Po symbolicznym otwarciu bramy granicznej ulicą 17 stycznia uczestnicy wydarzeń udali się na Golubską Starówkę. Na rynku odbyła się ceremonia przekazania klucza przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz witanie chlebem i solą Generała Józefa Hallera przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W dalszej części Marszałek Piotr Całbecki oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Po krótkiej inscenizacji opisującej wydarzenia nastąpiła oficjalna uroczystość według ceremoniału wojskowego.

Natomiast od godziny 13:30 na Zamku Golubskim miał miejsce Piknik Historyczny „Moja Niepodległa” i ciepły poczęstunek. W ramach pikniku odbyła się również inscenizacja historyczna „Żołnierze Hallera. Z Francji ku wolnej Polsce”.

Organizatorem wydarzenia byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński.  Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda, patronat Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Szanowni Państwo!

W imieniu mieszkańców Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Starosty  Golubsko-Dobrzyńskiego, Pana Franciszka Gutowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Pana Marka Ryłowicza oraz własnym serdecznie dziękuję Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie, za objęcie Narodowym Patronatem 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski.

Dziękuję Wojewodzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi oraz Władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za objęcie patronatem uroczystości. Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu za współorganizację obchodów 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski w Golubiu-Dobrzyniu. To dzięki samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, na czele z Panem Marszałkiem uroczystości w naszym mieście zyskały rangę wojewódzką.

Dziękuję Dowódcy Garnizonu Toruń Panu Pułkownikowi Remigiuszowi Zielińskiemu, za współorganizację święta. Władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej, za wsparcie naukowe obchodów.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz pracownikom jednostek podległych za zaangażowanie w organizację uroczystości.

Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za ogrom pracy i poświęcenie w przygotowanie obchodów.

Dziękuję Mieszkańcom Miasta Golubia-Dobrzynia oraz pozostałym uczestnikom za udział w Wojewódzkich Obchodach 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski w Golubiu-Dobrzyniu.

Szczególne podziękowania dla właścicieli pojazdów za skuteczne usunięcie aut z miejsc zarezerwowanych na potrzeby uroczystości.

 

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Mariusz Piątkowski

 

 

 

 • NIK_9072
 • NIK_9079
 • NIK_9081
 • NIK_9082
 • NIK_9083
 • NIK_9090
 • NIK_9095
 • NIK_9107
 • NIK_9110
 • NIK_9115
 • NIK_9124 (1)
 • NIK_9128
 • NIK_9131 (1)
 • NIK_9133
 • NIK_9135
 • NIK_9135 (1)
 • NIK_9136
 • NIK_9140
 • NIK_9143
 • NIK_9147
 • NIK_9149
 • NIK_9153
 • NIK_9154
 • NIK_9160
 • NIK_9162
 • NIK_9166
 • NIK_9178
 • NIK_9210
 • NIK_9220
 • NIK_9239
 • NIK_9240
 • NIK_9143
 • NIK_9243
 • NIK_9247
 • NIK_9247
 • NIK_9258
 • NIK_9260
 • NIK_9264
 • NIK_9267
 • NIK_9277
 • NIK_9287
 • NIK_9295
 • NIK_9296
 • NIK_9300 (1)
 • NIK_9308
 • NIK_9310
 • NIK_9312
 • NIK_9317 (1)
 • NIK_9319
 • NIK_9320
 • NIK_9321
 • NIK_9324 (1)
 • NIK_9352
 • NIK_9352
 • NIK_9353
 • NIK_9355
 • NIK_9365
 • NIK_9373
 • NIK_9384
 • NIK_9391
 • NIK_9411 (1)
 • NIK_9412 (1)
 • NIK_9416 (1)
 • NIK_9417
 • NIK_9418
 • NIK_9425
 • NIK_9426
 • NIK_9435
 • NIK_9445
 • NIK_9465
 • NIK_9475
 • NIK_9477
 • NIK_9486
 • NIK_9488
 • NIK_9489
 • NIK_9507
 • NIK_9510
 • NIK_9513
 • NIK_9521
 • NIK_9523
 • NIK_9533
 • NIK_9534
 • NIK_9536
 • NIK_9544
 • NIK_9556 (1)
 • NIK_9571 (1)
 • NIK_9580
 • NIK_9587
 • NIK_9603
 • NIK_9608
 • NIK_9609 (1)
 • NIK_9609 (1)
 • NIK_9613
 • NIK_9616
 • NIK_9620
 • NIK_9645
 • NIK_9653
 • NIK_9659
 • NIK_9660
 • NIK_9663 (1)
 • NIK_9667 (1)
 • NIK_9676
 • NIK_9679
 • NIK_9692
 • NIK_9692
 • NIK_9695
 • NIK_9699
 • NIK_9701
 • NIK_9711
 • NIK_9728
 • NIK_9733
 • NIK_9736
 • NIK_9746
 • NIK_9762
 • NIK_9779
 • NIK_9783
 • NIK_9786
 • NIK_9825
 • NIK_9878
 • NIK_9894
 • NIK_9930
 • NIK_9936
 • z1
 • z2
 • z3
 • z4
 • z5

Zapraszamy na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 23.01.2020 r.

WO.MRM. 1.2020

 

                                                                                                                             Mieszkańcy Miasta

 

 

              Zapraszam na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się dnia  10 lutego 2020 roku  o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Stwierdzenie quorum.

  3.Ślubowanie radnych.

  4.Przemówienie  Burmistrza Miasta p. Mariusza Piątkowskiego.

  5. Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta p .Łukasza Pietrzaka.

  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

     a) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady Miasta.                

  7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.

     b) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących  Młodzieżowej Rady Miasta. 

  8. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

     c) podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru  członków Komisji

 Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

9. Wolne wnioski.

10 .Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

 

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy::

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 1. piekarz-Golub-Dobrzyń
 2. sprzątaczka-Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie zawodowe:

 1. elektryk-gm. Golub-Dobrzyń
 2. ślusarz-spawacz- gm. Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie średnie

 1. automatyk/informatyk-gm. Golub-Dobrzyń
 2. kierownik sali sprzedaży-Golub-Dobrzyń
 3. pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun medyczny/opiekun osób starszych-Golub-Dobrzyń
 4. technik mechanik - gm. Golub-Dobrzyń

Staż

 1. operator wprowadzania danych -Golub-Dobrzyń
 2. pomoc fakturzystki-Golub-Dobrzyń
 3. sekretarka-Golub-Dobrzyń
 4. sprzątaczka-Golub-Dobrzyń
 5. sprzedawca-Golub-Dobrzyń

 

Prace interwencyjne:

 1. opiekunka środowiskowa -Kowalewo Pomorskie

 

Doposażenie:

 1. spawacz-Golub-Dobrzyń

 

Oferty dla osób z orzeczeniem o st. niepełnosprawności:

 1. portier-Ciechocin

 

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

FERIE ZIMOWE 2020

FERIE ZIMOWE 2020

 • FERIE ZIMOWE 2020 (1)

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 • medale2

Wspaniałe Święto Golubia-Dobrzynia-List Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie 100. Rocznicy Powrotu Golubia do Wolnej Polski

  W dniu wczorajszym na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego wpłynęły podziękowania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

  Marszałek wyraża swoją wielką wdzięczność za zaangażowanie i współprace w związku z 100. Rocznicą powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z listem.

 • podziękowanie

Projekt edukacyjny "Projekt z ZUS"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego pod nazwą "Projekt z ZUS" skierowanego dla uczniów szkół podstawowych.

 • Przekaż 1odatku dla Zespołu Szkół Miejskich w...

Przekaż 1% podatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

HARMONOGRAM – KALENDARZ NA ROK 2020 wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Golub-Dobrzyń

Kondolecje

 • kondolencje1

Teresa Werner

 • Teresa Werner

SZTYWNY PAL AZJI

 • SZTYWNY PAL AZJI

UWAGA KONKURS !! WALENTYNKI 2020

 • szczegóły konkursu walentynkowego

1% dla SP nr 1

 • 10la Szkoły podstawowej nr 1

Kalendarz imprez - Luty

 • kalendarz imprez-luty
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-07

Szanowni Państwo przypominamy!!!

Trwa nabór wniosków w ramach otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs 1/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "WSPIERANIA l UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ".

Konkurs 2/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub—Dobrzyń w zakresie "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTUR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2020.

Więcej informacji pod adresem:

https://bip.golub-dobrzyn.pl/591,konkursy-ofert-2020

 • info
 • autor: inspektor Agnieszka Błażejewska, data: 2020-02-17

Kondolencje

 • Kondolencje z powodu śmierci Śp. Elżbiety Rybackiej
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • Plakat Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy...
  Plakat Miasto Golub-Dobrzyń - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Budżet Obywatelski 2020 !! Zgłaszaj Pomysły!!

 • Plakat Budżet Obywatelski 2020 Zgłaszaj Pomysły
  Plakat Budżet Obywatelski 2020 Zgłaszaj Pomysły
 • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Zwiedzanie Wieży Golubskiego Kościoła

Zapisy na wydarzenie od 20 lutego godz. 9.00 do 28 lutego godz. 21.00‼️
Więcej informacji : http://www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl/

 • plakat
  • autor: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska, data: 2020-02-18

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 20 lutego 2020 roku.

WO.0002.23.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Zapraszam na XXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25  lutego  2020 r.  o godz. 14:30  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                     

                     

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.  
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych  radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) 
  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości;
  c) 
  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  d) 
  uchylająca  uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
  e) 
  zmieniającą uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte  wyniki sportowe.

       12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

 

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                    

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PN. „OBYWATEL Z WŁASNĄ KASĄ”

 • KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PN...

REKRUTACJA !

 • Rekrutacja do Przedszkola Publicznego numer 2

Zielona Ławeczka

 • zielona ławeczka edycja2020

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. Miasto Golub-Dobrzyń

KONCERT Z OKAZJI 210. ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA 01.03.2020

W niedzielę, 1 marca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni będziemy świętować 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji tradycyjnie zapraszamy na wyjątkowy Koncert Urodzinowy. O godzinie 17.00 z recitalem fortepianowym wystąpi należąca do czołówki polskich pianistów Beata Bilińska – solistka, kameralistka, laureatka licznych konkursów pianistycznych, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach. Pianistce towarzyszyć będzie aktor toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy, Jarosław Felczykowski, który zaprezentuje fragmenty książki Fryderyk. Narodziny Geniusza T. Łopalewskiego dotyczące wybranych epizodów z życia Fryderyka Chopina.

W programie Koncertu Urodzinowego znalazły się wyłącznie kompozycje najsłynniejszego polskiego kompozytora. Ten niezwykły wieczór otworzy pierwsza z czterech chopinowskich ballad – nostalgiczna Ballada g-moll op. 23. Nie zabraknie także najbardziej znanej etiudy­ – c-moll op. 10 nr 12 zwanej rewolucyjną. Usłyszymy również porywające walce z op. 34, inspirowane rodzimym folklorem mazurki z op. 68 oraz Tarantellę As-dur op. 43. Na zakończenie zabrzmi poruszający, heroiczny Polonez As-dur op. 53.

Po koncercie zapraszamy wszystkich gości na słodki, urodzinowy poczęstunek.

Bilety w cenie 15/20 złotych można rezerwować telefonicznie (56 682-79-30) lub za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:

z Torunia

15:00 – CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

15:10 – Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)

z Golubia-Dobrzynia

15:50 – Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)

Powrót po koncercie.

 • KONCERT Z OKAZJI 210. ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA...

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

 • plakat stypendia Spes

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 r.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 1000-lecia 25, będzie czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Godziny pracy Punktu w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 13, pozostają bez zmian:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800

Piątek 830-1230

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH,KOREI POŁUDNIOWEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

 • komunikat głównego inspektora sanitarnego
 • komunikat głównego inspektora sanitarnego
 • komunikat głównego inspektora sanitarnego

Podziękowania z Instytutu Pamięci Narodowe

 • Podziękowania z Instytutu Pamięci Narodowe

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 • JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE !!!

 • ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Golubiu-Dobrzyniu

 • Wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Golubiu-Dobrzyniu

Sekcja Piłki Siatkowej

 • plakat siatkówka

Sztafety 100 na 100 z okazji 100 -lecia Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski !!!

Zapisy: https://zapisy.sts-timing.pl/603/?fbclid=IwAR1ClOZy1PVBCOzpbc674YC4Vcc7QB0uSBz1rrCbUBYYVgtOz_yVsffHkQc

 • grafika zapisy sztafety
 • grafika baner
 • grafika baner

KALENDARZ IMPREZ NA MIESIĄC MARZEC

 • KALENDARZ IMPREZ NA MIESIĄC MARZEC

Akcja „Poznaj region z przewodnikiem” już za nami!!!

Miasto Golub-Dobrzyń uczestniczyło w wydarzeniu pn. „Poznaj region z przewodnikiem”. Akcja odbywała się po raz szósty, w ramach  corocznych wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Turyści oraz mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia w dniach 29 lutego oraz 1 marca br.  w godzinach od 13 do 16, za darmo zwiedzali Wieżę Golubskiego Kościoła z przewodnikiem.

Wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało nam się zachęcić mieszkańców i turystów do poznawania historii naszego miasta oraz regionu.

Dziękujemy Proboszczowi Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu księdzu kanonikowi Andrzejowi Zblewskiemu za udostępnienie wieży kościoła.

Podziękowania również dla wszystkich uczestników zwiedzania Wieży Golubskiego Kościoła.

Autorem zdjęć jest Pan Adam Chrzanowski

 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie dzwon z wieży Kościoła w Golubiu
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego
 • zdjęcie zwiedzanie wieży Kościoła golubskiego

REKRUTACJA !!!

 • INFORMACJA O REKRUTACJI

Przedstawienie Teatralne dla najmłodszych w Domu Kultury zapraszamy

 • ART RE PRZYGODY KUBUSIA I

DZIEŃ KOBIET !

 • DZIEŃ KOBIET

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy::

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 1. krawiec/szwaczka-Golub-Dobrzyń
 2. piekarz-Golub-Dobrzyń
 3. sprzedawca-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 1. mechanik pojazdów samochodowych -Golub-Dobrzyń
 2. pakowacz-Kowalewo Pomorskie
 3. pomocnik hydraulika – G-D
 4. pracownik produkcyjno – magazynowy -Golub-Dobrzyń

Wykształcenie średnie

 1. instruktor nauki jazdy-Golub-Dobrzyń

Oferty stażu:

 1. kosmetyczka-Golub-Dobrzyń
 2. laborant budowlany- Gałczewko
 3. operator wprowadzania danych - Golub-Dobrzyń
 4. pomoc fryzjera-Golub-Dobrzyń
 5. sprzedawca – Golub-Dobrzyń
 6. sprzedawca w branży przemysłowej -Golub-Dobrzyń
 7. technik administracji-Radomin

Doposażenie:

 1. spawacz-Golub-Dobrzyń

 

 

 

Oferty w ramach prac interwencyjnych:

 1. drukarz – Golub-Dobrzyń
 2. introligator -Golub-Dobrzyń
 3. konserwator części – Radomin
 4. monter sieci wodno-kanalizacyjnej -Golub-Dobrzyń
 5. pomoc nauczyciela-Zbójno
 6. technik administracji-Golub-Dobrzyń

 

 • urzad pracy logo

Dzień Kobiet !

W dniu 8 marca 2020 roku w Domu Kultury odbył się występ Kabaretu Trójka z Bydgoszczy przygotowany specjalnie dla mieszkanek Golubia-Dobrzynia z okazji Dnia Kobiet.

Wydarzenie rozpoczęło się od życzeń, które złożył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wszystkim kobietom obecnym podczas wydarzenia. Po dawce dobrego humoru wszyscy goście zostali zaproszenia na poczęstunek. Aby tradycji stało się zadość każda pani została obdarowana tulipanem i drobnym upominkiem.

 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet

SZAFARSKA SCENA MŁODYCH

Sobotni koncert Szafarska Scena Młodych to doskonała okazja, by posłuchać świetnie zapowiadającej się pianistki młodego pokolenia, laureatki międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych – Justyny Krueger. W jej interpretacji usłyszymy dzieła fortepianowe od baroku do współczesności. W programie znalazły się między innymi: poruszająca Sonata Es-dur op. 31 nr 3 Ludwiga van Beethovena,  wirtuozowska Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5 Fryderyka Chopina, impresjonistyczne Des pas sur la neige (Ślady na śniegu)  Claude’a Debussy’ego, a także jazzowa Etiuda op. 40 nr 6 Nikolaia Kapustina.

Na koncert zapraszamy 14 marca do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na godzinę 17.00. Wstęp wolny! Chopin Bus nie kursuje

 • SZAFARSKA SCENA MŁODYCH

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

  https://www.facebook.com/220016634714927/videos/2841645065901428/

 • Koronawirus-Numery telefonów
 • Plakat Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 • plakat odwołanie zajęć w szkołach

Uwaga !!!

1. Spotkanie w sprawie sekcji siatkarskiej dla dziewcząt zostanie przeprowadzone w innym terminie
2.. Sztafeta zaplanowana na 14 marca zostanie przeprowadzana w innym terminie

 • informacja o odwołaniu zajęć na OSIR

INFORMACJA

Pełny wykaz numerów telefonów dostępny pod linkiem:

https://www.golub-dobrzyn.pl/17,urzad-miasta-przyjmowanie-skarg-i-wnioskow

 • INFORMACJA

UWAGA !

 • INFORMACJA O TARGOWISKU

UWAGA !

 • dobry Dzienny Dom pobytu

Informacja

 • informacja zamknięcie bibliotek w związku z zaistniałą...

Uwaga !

 • informacja obsługa interesantów
 • sala nr 1 Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Komunikat

 • informacja wodociągi

Uwaga !

 • informacja dom kultury

UWAGA !

 • kasa info

Uwaga !

 • przedszkole info

Uwaga !

 • przedszkole zapisy odbiór dzieci

Informacja !

 • PEC info na stronę

Informacja !

 • azbest info

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

Materiały można pobrać pod adresem: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

 • Dzieci uczą rodziców

Informacja !

 • Urząd Skarbowy info

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia !!!

 • urząd zamknięty A3

Ogłoszenie Dyrektora MOPS w Golubiu-Dobrzyniu !!!

 • komunikat zatwierdzony MOPS (1)-1

Informacja

 • urna składanie dokumentówA3

JAK SKUTECZNIE DEZYNSEKOWAĆ RĘCE !

 • jak skutecznie dezynfekować ręce

UWAGA !

Informacja dotyczącą zmian rozkładu jazdy w związku z wdrożeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Informacja !

 • budżet obywatelski koronawirus-informacja

UWAGA !

Szanowni Pasażerowie,

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, od dnia 19.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszona zostanie komunikacja autobusowa wykonywana przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wyjątkiem wyszczególnionych poniżej kursów.

Ciekawa oferta lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole

Zachęcam uczniów do korzystania z oferty lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole .

Transmisja online na: http://www.kujawsko-pomorskie.pl oraz https://edupolis.pl/e-learnig/

Projekt jest odpowiedzią Marszałka Województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Codziennie możecie Państwo skorzystać z 6 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowują wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści, którym towarzyszyć będą moderatorzy (za ich pośrednictwem będzie można zadawać pytania prowadzącym lekcje).
Wszystkich Uczniów zachęcam do pozostania w domach i udziału w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole.

Program zajęć
Czwartek 19 marca
• godz. 9.00- 9.30 - matematyka (prowadzi Anna Berent)
• godz. 10.00-10.30 - matematyka (prowadzi Anna Berent)
• godz. 11.00-11:30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
Piątek 20 marca
• godz. 9.00-9.30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
• godz. 10.00-10.30 - język polski (prowadzi Brygida Surdyk)
• godz. 11:00- 11:30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)

Czwartek (19 marca)
• 12.00-12.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
• 13.00-13.30 - WOS (prowadzi Marcin Empel)
• 14.00-14.30 - biologia (prowadzi Magdalena Lutowska)
Piątek (20 marca)
• 12.00-12.30 - język polski (prowadzi Joanna Serocka)
• 13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
• 14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska)

Proszę na bieżąco sprawdzać w/w strony ponieważ będą pojawiały się kolejne lekcje.

RACHUNKI BANKOWE GMINY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ

 • rachunki bankowe-1

Informacja ! Odpady Komunalne !

 • infomacja śmieci-1

Stypendium/nagrody sportowe !

 • urna składanie dokumentów-1-1

Zarządzenie 2/2020 Burmistrza Miasta

Zarządzenie 2/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2020 roku.

Zarządzenie 20/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie szczególnych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Golub-Dobrzyń 

https://bip.golub-dobrzyn.pl/587,2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • pomoc psychologiczna-1

INSTRUKCJA DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWARANTANNIE W ZAKRESIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA I ODBIORU ODPADÓW Z MIEJSCA KWARANTANNY

 1. Odpady z miejsc kwarantanny powinny być zapakowane w podwójne worki przeznaczone do zwykłych odpadów komunalnych.
 2. Do miejsca kwarantanny worki dostarczone będą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 3. Odbiór worków z odpadami pochodzącymi z miejsc kwarantanny (bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę) odbywa się po ustaleniu terminu odbioru z osobą/osobami przebywającymi w miejscu kwarantanny, z uwagi na to, że osoby te mają zakaz opuszczania swoich lokali/mieszkań.
 4. Odbioru i utylizacji odpadów dokonywać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
 5. Worki z odpadami z miejsc kwarantanny powinny być oznaczone przywieszoną do nich kartką z napisem "KWARANTANNA" (przywiązana, przyszyta zszywaczem, itp.).
 6. Częstotliwość odbioru odpadów z miejsc kwarantanny będzie uwzględniać liczbę osób
  w nich przebywających, jednak nie będzie odbywać się rzadziej niż co 7 dni.
 7. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać.
 8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
 9. Odbiór odpadów odbywać się będzie we wtorki i piątki w godzinach
  od 900 do 1200 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ok. pół godz. przed przyjazdem na miejsce objęte kwarantanną).
 10. Odpadów nie należy wynosić przed swoje lokale/mieszkania bez uprzedniego telefonu od osób odbierających odpady.

DODATKOWY NUMER TELEFONU !

 • DODATKOWY NUMER TELEFONU

UWAGA !

Szanowni Pasażerowie,

Informacja dotyczącą zmian rozkładu jazdy w związku z wdrożeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Aplikacja Kwarantanna Domowa

Aplikacja Kwarantanna Domowa

 • ulotka z QR_stan epidemii_jpg

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Toruniu

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Toruniu w sprawie udostępnienia lasów dla społeczeństwa w obecnej sytuacji, tj. zagrożenia epidemią.

 • Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Komunikat...
 • las2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • ZPOW-571-32-20 ws
 • ZPOW-571-32-20 ws1

NOWE RONDO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Trwają prace budowalne w związku z kompleksowym przygotowaniem i uzbrojeniem terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Rozpoczęły się roboty związane z budową ronda na ul. Sokołowskiej. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie należytej ostrożności.

 • nowe rondo w Golubiu-Dobrzyniu
 • nowe rondo w Golubiu-Dobrzyniu

Informacja o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję o XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 1 kwietnia  2020 r.  o godz. 15:30  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                     

                       

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
 1. zmieniająca uchwałę Rady  Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 roku;
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2020-2023;
 3. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020’’;
 4. zmieniając uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Zamknięcie Sesji.                                      

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Informacja !

 • 90250796_2787003244682907_6285128306287181824_o

Informacja !

 • 89863093_2787000884683143_1057335899332804608_o

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych

 • lokale mieszkalne

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • sprzedaż nieruchomości

15. Rocznica śmierci Papieża Polaka. Pamiętamy!!!

Dzisiaj tj. 2 kwietnia 2020 roku przypada rocznica śmierci Papieża Polaka świętego Jana Pawła II. 15 lat temu odszedł od nas wspaniały Papież, człowiek, nasz rodak.

Chcąc uczcić ten dzień Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemysławem Kuczkowskim złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża świętego Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich.

 • zdjęcie JPII 1
 • JPII 3

Newsletter ZUS!

 • ZUS newsletter-1
 • ZUS newsletter-2
 • ZUS newsletter-3
 • ZUS newsletter-4
 • ZUS newsletter-5
 • ZUS newsletter-6
 • ZUS newsletter-7
 • ZUS newsletter-8

Tarcza antykryzysowa wsparcie z ZUS!

 • Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS -1
 • Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS -2

Kondolencje

 • kondolencje Jola Sztym

Kondolencje

 • kondolencje Błażejewska

Zakaz wstępu do lasu!

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje o wprowadzeniu w dniu 03.04.2020 r., od godz. 17:00 zakazu wstępu do lasu.

W załączeniu Zarządzenie Nr 24/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.

 • Zakaz wstępu do lasu

Uwaga pobór krwi od honorowych dawców zawieszony !

 • oddawanie krwi

Dziękujemy!

 • światowy dzień zdrowia golubdobrzyń finał

Informacja o sesji

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 7 kwietnia 2020 r.  o godz. 16:30 odbędzie się pierwsza przeprowadzona w trybie zdalnym (online) Nadzwyczajna XXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .Obrady będą transmitowane w internecie  na zwykłych zasadach.  

         Porządek obrad przedstawia się następująco:                                               

                       

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę Rady  Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 roku;
  b)
   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2020-2023;
  c) 
  w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2020’’;
  d) 
  zmieniając uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
  e) 
  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Zamknięcie Sesji.                                     

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Dezynfekcja!

 • dezynfekcja poprawne

Pierwsza E-Sesja Rady Miasta online Jedna z pierwszych w Polsce Sesja w trybie zdalnym!

Z uwagi na zmienione przepisy dotyczące możliwości głosowania zdalnego organów kolegialnych w związku z pandemią Covid-19, jak również w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2020 roku przeprowadzono z powodzeniem jedną z pierwszych w Polsce w trybie zdalnym (online) Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Była to Nadzwyczajna XXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Obrady były transmitowane w internecie  na dotychczasowych zasadach.  

 • Sesja zdalna

Dodatkowe numery telefonów‼️

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia na czas epidemii koronawirusa uruchomił dodatkowe numery telefonów w celu ułatwienia kontaktu
z mieszkańcami.

 • telefony koronawirus

Odbiór odpadów komunalnych od osób przebywających w kwarantannie!

Szanowni Mieszkańcy,

Od 23 marca 2020 r. służby miejskie realizują obowiązek odbioru odpadów komunalnych od osób przebywających w kwarantannie. Pracownicy odbierający odpady  z tych miejsc wyposażeni są w odzież ochroną. Odbiór odpadów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje odnośnie odbioru odpadów komunalnych dla osób przebywających w kwarantannie dostępne są na stronie internetowej Urzędu  Miasta Golubia -Dobrzynia (https://www.golub-dobrzyn.pl/567,aktualnosci-2020?tresc=15308 ) na profilu Facebook oraz  w aplikacji EcoHarmonogram, którą to można pobrać na urządzenia mobilne.

 • odbiór śmieci kwarantanna

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 1. hydraulik-Golub-Dobrzyń
 2. kierowca CE- gm.Golub-Dobrzyń
 3. operator koparko-ładowarki lub walca lub równiarki – Ciechocin
 4. ślusarz- Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie zawodowe:

 1. mechanik pojazdów samochodowych -Golub-Dobrzyń
 2. pakowacz-Kowalewo Pomorskie
 3. stolarz-Radomin
 4. sprzątaczka biurowa – G-D (mile widziane orzeczenie)

Wykształcenie średnie

 1. instruktor nauki jazdy-Golub-Dobrzyń

Doposażenie:

 1. spawacz-Golub-Dobrzyń
 2. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Informacja starosty:

 1. pomocniczy robotnik budowlany -gmina Golub-Dobrzyń

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

SPRZĘT KOMPUTEROWY TRAFI DO SZKÓŁ MIEJSKICH!

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała grant w wysokości prawie 70 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół. Na początku przyszłego tygodnia do szkół miejskich przekazanych zostanie 8 laptopów i 83 tablety, które następnie będą użyczone uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia udziału w zdalnych lekcjach.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • 92146119_2494557890646145_1817243569660887040_n
 • 94114191_878807949248810_7004868630714253312_n

KOLEJNA DEZYNFEKCJA MIASTA

 • dezynfekcja (2)

Wydłużenie terminu wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

https://www.golub-dobrzyn.pl/589,konkursy-ofert-2020

 • Wydłużenie terminu wyboru ofert NGO

PAMIĘTAMY !

 • 77j (2)

Praca Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, tak jak inne instytucje kulturalne w kraju w czasie pandemii jest zamknięta. Nie obsługuje czytelników i użytkowników biblioteki, ale pracownicy przychodzą do pracy i wykonują te zadania, które są związane z książką i księgozbiorem. Prowadzone jest czyszczenie księgozbioru, pozycje zniszczone, zaczytane są ubytkowane. Do tworzonej bazy MAK+ wprowadzane są nowe rekordy, brakuje już tylko 20% aby pod koniec roku udostępnić całość katalogów on-line. Obecnie tylko Filia Osiedle Młodych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży korzystają z pełnych możliwości nowego systemu bibliotecznego. Czytelnia i wypożyczalnia dołączą do nich wraz z końcem roku. Od początku przyszłego roku biblioteka  planuje poszerzyć usługi sieciowe swoich placówek o nowe usługi dla czytelników.

 

Biblioteka zakupiła też nowe pozycje książkowe z beletrystyki, które są opracowywane i przygotowywane do udostępniania swoim czytelnikom gdy tylko będzie możliwe otwarcie bibliotek. Trwają obecnie prace przygotowujące pomieszczenia biblioteczne do bezpiecznego odbioru książek od czytelników biblioteki, tworzone są regulaminy i zabezpieczenia normujące zasady poruszania się po bibliotece. Bibliotekarze zmuszeni obecną sytuacją szukają nowych dróg kontaktowania się z czytelnikami i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej. W MiPBP będą regularnie nagrywane programy, w których nie tylko użytkownicy biblioteki ale również osoby zainteresowane znajdą coś ciekawego dla siebie. Złożony również został projekt do Narodowego Centrum Kultury : „Kultura w sieci hula", jeżeli zostaną przyznane środki biblioteka zakupi „produkty kulturalne" związane z literaturą i muzyką i będzie mogła udostępniać je w Internecie na różnych stronach promując literaturę, kulturę, muzykę.

Dyrektor biblioteki pani Barbara Wasiluk zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do odwiedzania strony internetowej biblioteki: www.bibliotekagd.pl oraz facebooka i proponowania  tematów z dziedzin kultury, które Państwo chcieliby aby były przez bibliotekę  propagowane i poruszane.

 • basia wasiluk 1

LAPTOPY I TABLETY TRAFIŁY DO SZKÓŁ

22.04.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał sprzęt komputerowy dyrektorom szkół miejskich tj. Zespołowi Szkół Miejskich i Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja.
Laptopy i tablety zakupione ze środków pozyskanych w ramach programu grantowego ZDALNA SZKOŁA, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Łącznie zakupiono 83 tablety i 8 laptopów za niespełna
70 000 zł. Sprzęt został przekazany do szkół w ilościach proporcjonalnych do liczby uczniów w danej placówce.
Rozdysponowaniem laptopów i komputerów zajmą się dyrektorzy poszczególnych szkół.
Docelowo sprzęt ma wspomóc proces zdalnego nauczania w czasie zamknięcia szkół spowodowanego pandemią koronawirusa.
Kiedy sytuacja się unormuje i uczniowie wrócą do szkół, sprzęt będzie wykorzystywany na lekcjach i zajęciach dydaktycznych.

 • laptop 1
 • laptop 2
 • laptop 3

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi ! Dbajmy o naszą ziemię ‼️

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy już od 50 lat. Wydarzenie to ma na celu uświadomienie nam jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jest to dzień, w którym każdy z nas może się na chwilę zatrzymać i zastanowić co może zrobić dla naszej planety Ziemi. Na pewno możemy m.in. segregować śmieci, używać toreb i opakowań ekologicznych, oszczędzać prąd i wodę, nie wypalać traw.
Hasło Dnia Ziemi w tym roku to "Działania na rzecz ochrony klimatu". Pamiętajmy! Każdy z nas ma wpływ na ochronę klimatu. Nasza Ziemia została nam pożyczona od kolejnych pokoleń

 • dzień zemii

Pobór krwi!

 • krew2222

Dezynfekcja !

 • dezynfekcja

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia funkcjonuje na normalnych zasadach. Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00. Jedynymi niedogodnościami są nieczynna kasa oraz brak możliwości wejścia przez mieszkańców na 1 i 2 piętro Urzędu Miasta. Jednak jeżeli istnieje pilna potrzeba załatwienia sprawy lub według przepisów prawa wymagany jest bezpośredni kontakt z mieszkańcem, pracownicy przyjmują petentów w holu głównym.

 

 • zdjęcie Urząd

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

 

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

 • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
 • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Jeśli ktoś chce wniosek złożyć elektronicznie należy to zrobić za pośrednictwem naszej platformy PUE ZUS.

 

Jak założyć profil PUE?

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu

 

Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,
 • bezpośrednio ze strony swojego banku.

 

Mając już założone konto na Platformie Usług Elektronicznych, będziemy mogli szybko i bezpiecznie, nie wychodząc z domu, składać elektroniczne wnioski o wsparcie z ZUS w ramach m.in. przepisów tarczy antykryzysowej.

INFORMACJA !

 • roboty budowlane 24 kwietnia info (2)

Praca Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w czasie pandemii

 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, tak jak inne instytucje kulturalne w kraju w czasie pandemii jest zamknięty dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia.
Pracownicy placówki ten czas przeznaczyli na prace remontowe oraz szereg działań zdalnych chcąc umilić czas, który z powodu epidemii musimy spędzać w domach.
W ramach działań remontowych w Domu Kultury zostanie odświeżona sala lustrzana, która zyska zupełnie nowy wygląd. Wymienione zostanie oświetlenie, podłoga, struktura i kolor ścian. Sala zyska na elegancji ze względu na nowe, większe lustra oraz dekoracje wnętrza, którym będą rustykalne cegły. Dodatkowo wymienione zostały 4 szt. drzwi. Również kuchnia zyska nowy wygląd, na tę chwilę zostały w niej wymienione okna, planowane są dalsze prace remontowe w tym kierunku.
Dom Kultury podejmuje szereg działań z cyklu "Zdalnie-kulturalnie". Mają one na celu uatrakcyjnienie czasu i spotkania on-line z kulturomaniakami. W ramach tych działań zaplanowano:
1) Konkurs fotograficzny "Rodem z PRLu"
2) Konkurs plastyczny "Pocztówka z Polski" w ramach obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3) Warsztaty twórcze "Pomysłowe Dzieciaki"
4) Pluszowy Świat Koali Mądrali
5) Spotkania "Zagadki z kulturą"
6) Zostań w domu z muzyką
7) Wspomnień czar
8) Wirtualna wystawa "żywych obrazów" - "Galeria propagandy"
9) Wspomnienia pisane dźwiękiem / Warsztaty biało-czerwone online
10) Spotkania "Powrót do przeszłości - na kartach historii"

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 • DOM KULTURY 1
 • DK 2
 • DK 3
 • DK 5
 • DK 6

Pocztówka z Polski!

 • pocztówka

Malowanie oznakowania poziomego w Golubiu-Dobrzyniu

Prace drogowe związane z malowaniem oznakowania poziomego rozpoczęto w czwartek 16 kwietnia 2020 roku. Do dnia dzisiejszego wykonano malowanie Ronda Żołnierzy Wyklętych, ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Sosnowa, ul. Konopnickiej (od ul. Żeromskiego do ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki -część).
W dniu dzisiejszym malowane są pasy na Placu 1000-lecia, ul. Wojska Polskiego, a jeżeli warunki pogodowe pozwolą to także na ul. Działyńskich i Konopnickiej.
Od poniedziałku dalsze prace będą kontynuowane i mają zostać zakończone do 30 kwietnia 2020 r.

 • 94361089_2866135326769698_7188116464119840768_n
 • 94423278_2866136060102958_2979335705618022400_n
 • 94692332_2866136153436282_3037489584280698880_n
 • 94723816_2866135416769689_9171968717205012480_n
 • 94922153_2866135220103042_7353561636608671744_n

Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas epidemii

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu w czasie epidemii nie prowadzi działalności, którą na co dzień się zajmuje. Hale sportowe, orlik, plac zabaw, siłownia są zamknięte. Pracownicy przychodzą do pracy i wykonują zadania remontowe i porządkowe. Wykonaliśmy renowację boiska głównego i bocznego. Przeprowadziliśmy wertykulację, dosialiśmy trawę w miejscach ubytków, pomalowane zostały bramki – prace zostały wykonane przy czynnym udziale przedstawicieli KS Piłkarz i MKS Drwęca. Przerwa w treningach i rozgrywkach pozwoli na znaczną poprawę stanu murawy. Orlik doczekał się wymiany piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym oraz naprawy olinowania pozostałych piłkochwytów. Przeprowadzona została konserwacja sztucznej murawy. Wykonywany jest remont jednej z łazienek. Przed budynkiem biurowym oraz w okolicach placu zabaw przeprowadziliśmy cięcie formujące krzewy oraz odnowiliśmy ławki i kosze na śmieci. Obecnie malowane jest ogrodzenie główne obiektu. Montujemy szlaban parkingowy, który zabezpieczy wjazd w godzinach nocnych na parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej. W najbliższym czasie planujemy wymianę uszkodzonych siedzeń na trybunach, malowanie balustrad oraz części wieży widokowej. Odnowione i dostosowane do aktualnych przepisów zostaną miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przy Hali Widowiskowo-Sportowej. W przyszłym tygodniu pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji uporządkują teren lasu miejskiego od ulicy Miłej do oczyszczalni ścieków. Mamy nadzieję, że stopniowe poluzowanie przepisów pozwoli gościć mieszkańców na naszych obiektach.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
Krzysztof Ośka

 • 94381799_2866125363437361_3442448362559766528_o
 • 94558149_2866125866770644_2561649122469740544_o
 • 94588768_2866125543437343_3092037975337336832_o
 • 94619299_2866124900104074_6096871213869563904_o
 • 94816017_2866125133437384_4629633668850122752_o

Kolejna dezynfekcja!

 • 94235872_2866113346771896_2634718456183783424_o
 • 94127879_2866114366771794_5849407408866066432_n
 • 94404632_2866115003438397_3567346660067508224_n
 • 94419490_2866114146771816_8522885084448030720_n
 • 94419651_2866114610105103_3815146142534991872_n
 • 94564140_2866114883438409_2566978030127808512_n

Miasto Golub-Dobrzyń rozdaje flagi!

2 Maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tej okazji miasto zakupiło 100 flag, które chce rozdać mieszkańcom.

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem flagi powinna zadzwonić w poniedziałek 27 kwietnia br. w godzinach 12:00-15:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930. Pierwsze 100 osób otrzyma flagę narodową.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w dniu 2 maja wywiesili flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zadbajmy aby nasze miasto przybrało barwy biało-czerwone.

 • 2maja

Nadzwyczajna XXVI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                 Szanowni Mieszkańcy

 

Szanowni Mieszkańcy informuję, że dnia 28 kwietnia 2020 r., o godz.16:00 odbędzie się przeprowadzona w trybie zdalnym
(online) Nadzwyczajna XXVI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia obrad sesji Rady Miasta na stronie esesjatv.pl

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji,

2.Stwierdzenie quorum,

3.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń”.

4. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                         Łukasz Pietrzak

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej !!!

 • PKW pismo

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

 

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień
i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.
Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać
w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P)
– wyjaśnia Krystyna Michałek.

 

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.
Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone - dodaje rzeczniczka.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

25 października 2019 r. zostały podpisane umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

- Przebudowa ulicy Mazowieckiej,

- Budowa jezdni ul. Miłej w Golubiu-Dobrzyniu - etap II.

Łączny koszt robót budowlanych to ponad 1,2 mln. zł. Dofinansowanie z FDS stanowi 55% tej kwoty, co wynosi ponad 660 tys. zł.

Roboty drogowe na ulicy Miłej miały rozpocząć się w tym tygodniu, jednak z przyczyn niezależnych od Gminy Miasto Golub-Dobrzyń rozpoczną się w pierwszej połowie
maja br.

Rozpoczęcie prac na ulicy Mazowieckiej planuje się na czerwiec br.

 • 1 (8)
 • 1 (9)
 • 1 (11)
 • 1 (12)
 • 1 (18)
 • 1 (14)
 • 1 (1)
 • 1 (2)

Przedszkole Publiczne w czasie pandemii.

Przedszkole Publiczne Nr2 im. Marii Konopnickiej, tak jak wszystkie placówki oświatowe jest zamknięte dla dzieci.

Nauczyciele wykonują obowiązki zdalnie, kontaktując się z dziećmi i ich rodzicami poprzez media społecznościowe, komunikatory elektroniczne, pocztę przedszkolną oraz telefonicznie. Przesyłają ciekawe propozycje zadań do wykonania , zabaw, ćwiczeń i eksperymentów.  Nauczyciele oddziałów zerowych przygotowali i przekazują rodzicom informacje o gotowości szkolnej dzieci. Cyklicznie odbywają się również zebrania Rady Pedagogicznej on- line.

Mimo trudności i ograniczeń udało się pomyślnie zakończyć rekrutację do Przedszkola na rok 2020/2021 i przyjąć wszystkie chętne dzieci z terenu miasta Golubia- Dobrzynia.

Pracownicy niepedagogiczni wykorzystują ten czas na prace:

- porządkowe, obejmujące bardzo szczegółowe porządki typu pranie i dezynfekcja zabawek, sprzętu , dywanów, firan, zasłon itp.

- prace porządkowe w ogrodach przedszkola

- prace konserwatorskie sprzętu ogrodowego, impregnacja drewnianych elementów placów zabaw

-spis inwentarza wszystkich pomieszczeń w budynkach przedszkola

- drobne prace remontowe- malowanie pomieszczeń z wykorzystaniem pozyskanych od sponsorów materiałów

- wykonywanie   dekoracji wykorzystywanych podczas imprez przedszkolnych o stałym charakterze ( np. Dzień Matki, Piknik Biało-Czerwony, Pożegnanie Przedszkola itp.).

Kochane Przedszkolaki, my wszyscy pracownicy Przedszkola oraz Wasze sale i zabawki bardzo  już za Wami tęsknimy. Życzymy Wam zdrowia. Do szybkiego zobaczenia w Przedszkolu.

 • IMG_1128
 • IMG_1127
 • IMG_1125

O zasadach i terminie przywrócenia działalności miejskiego przedszkola.

 • przedszkole 3

Tymczasowy profil zaufany załatwisz online

Ministerstwo Finansów informuje, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę tymczasowego profilu zaufanego (PZ)

 • Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę tymczasowego profilu zaufanego (PZ).
 • Aby go założyć, nie trzeba wizyty w punkcie potwierdzającym PZ.
 • Oznacza to, że podatnicy i płatnicy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, nie kontaktują się z urzędem skarbowym by potwierdzać tam swój PZ.

Zapraszamy klientów Krajowej Administracji Skarbowej do skorzystania z tymczasowego profilu zaufanego podczas załatwiania spraw online.

Jak uzyskać tymczasowy PZ? Szczegóły znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Tymczasowy profil zaufany – już jest!

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ? Już nie musisz się martwić! Załóż tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkaj się online.

Ponad 6,2 miliona Polaków ma już swój profil zaufany. Zależy nam, aby możliwość korzystania z niego miało jeszcze więcej osób, w tym te, które obecnie – nawet gdyby chciały – nie mogą tego robić.

Likwidujemy bariery

Przyczyny są dwie. Pierwsza – brak konta w banku umożliwiającym online założenie i potwierdzenie PZ. Druga – dbanie o zdrowie, a to wyklucza wizytę w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Aby to zrozumieć musicie wiedzieć, jak „standardowo” można założyć PZ.  

Najprościej zrobić to przez bank – możliwość założenia i jednoczesnego potwierdzenia PZ daje 10 największych banków w Polsce. Ich listę znajdziecie na stronie www.pz.gov.pl. Jeśli macie tam rachunek, założenie profilu zaufanego trwa kilka minut. Wszystko dzięki temu, że bank ma nasze dane – nie musimy więc ich dodatkowo potwierdzać.

WAŻNE! Z tej możliwości można korzystać bez zmian. Jeśli sprawdziliście listę banków i Wasz na niej jest, zakładajcie PZ.

Druga możliwość założenia profilu zaufanego to wypełnienie wniosku na stronie www.pz.gov.pl, a następnie wizyta w punkcie potwierdzającym. Takich punktów na terenie całej Polski jest ponad 1500. To urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ. Nie każdy jednak może się tam pojawić.

Co więc miałyby zrobić osoby, które nie mają konta w odpowiednim banku, nie chcą wychodzić z domu, chcą za to załatwiać online sprawy urzędowe? To właśnie o nich myśleliśmy projektując nowe rozwiązanie, które dziś udostępniamy. To tymczasowy profil zaufany.

Tymczasem w internecie...

- Tymczasowy PZ, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Różni się jednak tym, że jest ważny trzy miesiące – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie wymagamy też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem przenieśliśmy do internetu – dodaje szef MC. 

Jak to możliwe? Stawiamy na wideoweryfikację! Jesteście ciekawi jak to będzie wyglądać w praktyce? Czytajcie dalej.

Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego jest wizyta na naszym portalu www.GOV.pl. Tam wybierzcie e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany. Jesteście na miejscu? Kliknijcie przycisk „Załóż tymczasowy profil zaufany”. Od teraz system będzie Was prowadził za rękę.  

Waszym pierwszym zadaniem będzie ustalenie danych do logowania, czyli podanie nazwy użytkownika, której chcecie używać i hasła, którym będziecie się później logować do systemów e-administracji. Dlatego zadbajcie o to, aby je zapamiętać, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Te najważniejsze to niepodawanie nazwy i hasła postronnym osobom oraz wybór „nieoczywistego” hasła.

Pierwsze kroki e-Polaka

Mamy w tym zakresie kilka wytycznych: hasło musi mieć minimum osiem znaków, w tym jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny. Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może za to zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.

Przechodzimy do kolejnego kroku. Na tym etapie musicie podać swoje dane:

 • pierwsze i drugie imię (o ile je posiadacie),
 • nazwisko,
 • numer PESEL.

W kolejnym kroku podajecie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) i… wybieracie termin wideorozmowy! Zanim go wybierzecie, upewnijcie się, że Wasz sprzęt (telefon, tablet, laptop) ma kamerę i mikrofon. Bez tego rozmowa się nie uda.

Nigdy nie korzystaliście z takiego rozwiązania? To nic trudnego. Na stronie podajemy Wam nazwy dwóch, bezpłatnych aplikacji, z których możecie skorzystać. Są intuicyjne i proste w obsłudze. Na pewno sobie poradzicie. W końcu e-Polak potrafi!

Halo, halo

Zależy nam na dostosowaniu się do Waszych planów. Dlatego zapytamy jeszcze, w których porach dnia moglibyście porozmawiać i zobaczyć się z urzędnikiem oraz potwierdzić swój tymczasowy profil zaufany.

W kolejnym kroku - na podsumowaniu wniosku - sprawdźcie wszystkie swoje dane. Upewnijcie się, że są prawidłowe. Wyślijcie wniosek. Na podany numer telefonu dostaniecie kod autoryzacyjny. Wpiszcie go w odpowiednie pole i kliknijcie „Dalej”.

Zajrzyjcie do swojej skrzynki e-mail. Na podany adres poczty elektronicznej dostaniecie dwie wiadomości:

 • pierwsza - potwierdzenie założenia konta w serwisie Profil Zaufany,
 • druga - potwierdzenie wysłania wniosku.

WAŻNE! W drugiej wiadomości znajdziecie numer wniosku. Będzie Wam potrzebny podczas rozmowy z urzędnikiem. Nikomu nie podawajcie tego numeru!

Teraz zostaje poczekać Wam na telefon od urzędnika. Jak szybko do Was zadzwoni? To będzie zależało od liczby wniosków, które wpłyną. Warto być cierpliwym J

Oto jak będzie wyglądała videorozmowa:

 1. Urzędnik do Ciebie zadzwoni i poda Ci numer Twojego wniosku. Sprawdź, czy numer się zgadza z tym, który wysłaliśmy Ci w potwierdzeniu. Jeśli tak, możesz kontynuować rozmowę.
 2. Na Twój adres e-mail dostaniesz link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype kliknij dodatkowo zielony przycisk Zadzwoń).
 3. Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.  
 4. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, Twój profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia PZ dostaniesz na swój adres e-mail.

Gotowe! Możesz przystępować do załatwiania online spraw urzędowych.

Tymczasowy, czyli inny

- Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane na czas pandemii. Osobom, które są klientami banków umożliwiających założenie standardowego PZ, polecamy korzystanie z dotychczasowych możliwości – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

A w ostatnim czasie Polacy robią to bardzo często. Od początku tego roku profil zaufany założyło niemal 1 600 000 osób!

Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – 3 lata. Jeśli ważność Twojego tymczasowego PZ dobiegnie końca, złóż wniosek o zwykły profil zaufany.

 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!! PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła decyzję

W związku  z podjęciem uchwały NR XXVI/129/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty najbliższych  rat podatku płatnych do 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. po uprzednim wypełnieniu oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć przed upływem płatności rat podatku tj. do 15 maja 2020 r. lub 15 czerwca 2020 r.

Uchwała do zapoznania oraz należne dokumenty do wypełnienia i przedłożenia w Urzędzie znajdują się w załącznikach.

Zapowiedź wykładu dr Jana Wiśniewskiego pt. „Konstytucja 3 maja w historii, tradycji i kulturze polskiej” Zapraszamy ‼️

Informacja !!!

 • przedszkole 30 kwietnia

Wykładu dr Jana Wiśniewskiego pt. „Konstytucja 3 maja w historii, tradycji i kulturze polskiej"

Informacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 4.05.2020 r. biblioteki mają być otwierane. Niestety jeszcze sporo czasu musi upłynąć, aby biblioteka była takim miejscem, jak przed pandemią.

Abyśmy mogli otworzyć naszą instytucję konieczne będzie zachowanie wielu zasad bezpieczeństwa. Ograniczona będzie ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach biblioteki. Tak, jak w innych przestrzeniach publicznych konieczna będzie dezynfekcja rąk, przebywanie w maseczkach i rękawiczkach oraz zachowanie odpowiedniej odległości między ludźmi. Zasady te dotyczyć będą zarówno bibliotekarzy jak i wypożyczających. Wszystkie oddawane przez czytelników zbiory będą poddawane kwarantannie. W przypadku naszej biblioteki będzie to 10 dni, aby mieć stuprocentową gwarancję bezpieczeństwa. Wirus SARS-COV-2 może przetrwać poza organizmem ludzkim kilka dni, więc powierzchniowe skażenie publikacji jest możliwe. W siedzibie głównej biblioteki przy ul. Żeromskiego 11, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Filii Osiedle Młodych oraz w Wypożyczalni przy ul. Hallera 13 będą specjalnie wydzielone półki i miejsca, w których będą przetrzymywane książki poddane kwarantannie. Czytelnikom będziemy udzielali informacji, czy interesująca ich pozycja książkowa jest gotowa do wypożyczenia.

Bardzo prosimy czytelników aby sami nie dezynfekowali wypożyczonych książek żadnymi preparatami do dezynfekcji ani detergentami aby ich nie uszkodzić. Do odwołania nie będzie można korzystać na miejscu z czytania czasopism ani korzystania z komputerów bibliotecznych. Odbiór księgozbioru od naszych czytelników rozpoczniemy, kiedy otrzymamy zamówione wcześniej ekrany z pleksy niezbędne dla ochrony czytelnika i bibliotekarza. Prosimy o śledzenie wiadomości na naszej stronie internetowej i stronie Urzędu Miasta.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

 • dzien strazaka

Golub-Dobrzyń dla szpitala Miasto Golub-Dobrzyń przekazało przyłbice dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, w dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski formalnie przekazał Szpitalowi Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu 400 szt. przyłbic ochronnych o wartości 19 680 zł.

Burmistrz oraz Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Pan Michał Kamiński w Urzędzie Miasta podpisali protokół przekazania.

Finansowanie zakupu przyłbic realizowane jest na podstawie zarządzenia Burmistrza, ze środków z zarządzania kryzysowego.

 • 1
 • 2
 • IMG_20200504_085440_HDR
 • IMG_20200504_085446_HDR
 • IMG_20200504_102457_HDR
 • IMG_20200504_102539_HDR

Pobór krwi!

 • krew5

Budowa studni ! Miejskie wodociągi inwestują !

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu po przygotowaniu stosownej dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpił do  budowy kolejnej studni zastępczej na ujęciu wody w Białkowie.

Koszt budowy wyniesie około 100 000 zł brutto plus koszty dokumentacji.

Studnia ta będzie już ósmą studnią wybudowaną od początku istnienia ujęcia Białkowo.

Z uwagi na bezpieczeństwo zaopatrywania mieszkańców w wodę spółka dba o to, aby na terenie ujęcia były czynne zawsze cztery studnie głębinowe.

W koszt budowy  wliczone będą również koszty likwidacji jednej z nieczynnych już studni głębinowych.

Przypominamy, że w 2015 roku na ujęciu w Białkowie została wybudowana studnia zastępcza, która na dzień dzisiejszy jest jedną ze studni zaopatrujących mieszkańców w wodę. Najstarszą czynną studnia jest studnia wybudowana jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jest to studnia, która funkcjonuje od początku powstania tego ujęcia.

Na dzień dzisiejszy funkcjonowanie miejskiego ujęcia wody nie jest zagrożone, a budowa nowej studni jest jednym ze strategicznych i planowanych wcześniej przedsięwzięć.

 

 • Budowa studni 3
 • Budowa Studni 1
 • Budowa Studni 2
 • Budowa studni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje

 • Informacja MOPS

Zapowiedź wykładu dr Jana Wiśniewskiego dotyczącego dwóch dat zakończenia II wojny światowej.Zapraszamy !!

TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEJ OTWARTE OD 8 MAJA

 • targ3

Przypominamy numery rachunków bankowych Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

 • rachunki bankowe miasta

Informacja!

 • opłaty lokalne punkt kasowy informacja

BRONCHOSKOP

Miasto Golub-Dobrzyń przekazuje dotację dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Dziś Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Prezesem Zarządu Michałem Kamińskim podpisali umowę, na podstawie której Miasto Golub-Dobrzyń przekazało dla Szpitala Powiatowego kwotę 50 000,00 zł na zakup aparatu EBUS bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną.

Aparat zostanie umieszczony w nowo wyremontowanym oddziale chorób płuc i gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • 3
 • 96580201_573117370006520_2307701304123719680_n
 • 96584224_679045009332060_4230718042700513280_n

Wykład pt. " Dwie daty" dr Jana Wiśniewskiego,dotyczący dwóch dat zakończenia II Wojny Światowej

Dwie daty zakończenia II wojny światowej

W ostatnich latach możemy oglądać w telewizji, jak również w Internecie relacje z Moskwy, z urządzanych z niesamowitym rozmachem defilad wojskowych z okazji kolejnych rocznic zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Relacje te pokazywane są zawsze 9 maja, a my przecież obchodzimy Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą 8 maja. Skąd się zatem wzięła się ta rozbieżność i dlaczego my przez 70 lat zwycięstwo świętowaliśmy zakończenie II wojny światowej w Europie według daty ze Związku Sowieckiego?
Wszystko to przez zamieszanie z podpisaniem kapitulacji Niemiec, którą sygnowano dwa razy. Najpierw stało się to 7 maja 1945 roku we francuskim Reims. Było to jednak kością w gardle dla Józefa Stalina. Wyraźnie zdenerwowało go to, że przy tak ważnym wydarzeniu uczestniczył reprezentujący najwyższe dowództwo radzieckie „tylko” generał artylerii Iwan Susłoparow. Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa w Berlinie, powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu i innych sił zbrojnych III Rzeszy. Obecni byli: amerykański generał Carl Spaatz, brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder oraz marszałek Gieorgij Żukow. Na uroczystość do Berlina generał Charles de Gaulle wysłał również swojego wysłannika. Zagroził on samobójstwem, gdyby odmówiono mu prawa do podpisania dokumentu i wywieszenia francuskiej flagi. Na to podpisujący akt kapitulacji (Wehrmachtu) w imieniu zwyciężonych Niemiec feldmarszałek Wilhelm Keitel odparł, że Francuz powinien złożyć podpis po obu stronach – składających i przyjmujących kapitulację.
Po jeszcze pewnych przepychankach i złośliwościach w końcu obie delegacje późnym wieczorem złożyły swoje podpisy. Była wówczas w Berlinie 22:43, natomiast zgodnie z czasem moskiewskim było już po północy i zaczynał się w ZSRR 9 maja. Stąd wynikła różnica w świętowaniu pokonania nazizmu: 8 maja na Zachodzie oraz 9 maja w ZSRR oraz państwach satelickich, a później m.in. Rosji.
W Polsce Ludowej zastanawiano się nad datą obchodzenia faktu zwycięstwa nad Niemcami. Oprócz daty 9 maja proponowano ustanowienie święta na dzień 8 maja (propozycja marszałka Michała Roli-Żymierskiego) oraz 10 maja (propozycja rządu). Ostatecznie w Polsce Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności zostało ustanowione na 9 maja 1945 decyzją Krajowej Rady Narodowej, której przewodził Bolesław Bierut. Święto obchodzone było uroczyście w latach 1946–1989, a w okresie 1945–1950 był to dzień wolny od pracy. Główne obchody przeprowadzano na Placu Zwycięstwa lub Placu Defilad w Warszawie.
Obecnie nie ma już oficjalnych uroczystości organizowanych przez najwyższe władze państwowe, jednak w wielu miastach jednostki wojskowe wspólnie z samorządami organizują własne obchody święta, często połączone z defiladami Wojska Polskiego. Oprócz tego nieregularnie żołnierze polscy biorą udział w paradach zwycięstwa w innych krajach.
70-letnia tradycja obchodów Dnia Zwycięstwa w Polsce ostatecznie - pod względem formalnym – została przerwana przez Sejm RP w kwietniu 2015 roku, kiedy uchwalono ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. Początkowo planowano dla święta 8 maja nazwę Święto Zwycięstwa albo nawet całkowite zniesienie tego święta, tj. bez ustanawiania innego święta związanego z zakończeniem II wojny światowej.
Pamiętajmy przy tym, że 8 maja 1945 roku to nie był jeszcze koniec II wojny światowej, jak często przyszło myśleć. Została jeszcze kwestia rozprawienia się z Japonią. Kapitulację Kraju Kwitnącej Wiśni podpisano dopiero 2 września 1945 roku.

dr Jan Wiśniewski
koordynator
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

PRZEBUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ

W związku z informacją otrzymaną od Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. w siedzibą w Brodnicy – roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” rozpoczną się 13.05.2020 r.
Inwestycja zakłada przebudowę polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych jak również budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Kościuszki. Ponadto zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa.
Koszt realizacji zadania to ponad 780 tys. zł. 55% wartości inwestycji to dofinansowane pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych.
Mieszkańców uprzedzamy o możliwości wystąpienia utrudnień i prosimy o zachowanie ostrożności.

 • mapa

Pamiętamy‼️

75. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. To państwowe święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie.
Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski złożyli kwiaty pod pomnikiem na Placu 1000-lecia.
Cześć bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność

 • 2
 • 6
 • 4
 • 7

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Obchodzony 8 maja ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem przyświecającym inicjatorom jest wskazanie korzyści płynących z czytania oraz promowania czytelnictwa.
Z tej okazji składamy życzenia wszystkim pracownikom bibliotek, a szczególnie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Życzymy niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa. Aby każdy z przyjemnością sięgał po książkę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 • plakat ostateczna wersja

75. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

 

W dniu 8 maja obchodzimy 75 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
My Polacy pamiętamy o niezłomnej walce naszego narodu. Państwo Polskie nigdy nie skapitulowało. Rząd nieprzerwanie prowadził swoją aktywność na emigracji i w okupowanym kraju.
Ceną niezłomnej walki z Niemcami była śmierć prawie 6 mln obywateli. Straty materialne szacowane są na 860 mld dolarów. 40 % dóbr kultury zostało zniszczonych lub wywiezionych. Terytorium Polski skurczyło się o 20%.

Pamiętamy o naszych bohaterach!

 • plakat

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miasto Golub – Dobrzyń, składowanego na działce o nr 366/4, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia”

Więcej informacji: https://bip.golub-dobrzyn.pl/578,ogloszenia-2020-rok

Józef Piłsudski (5 grudnia 1867 r. – 12 maja 1935 r.)

Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930). Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

11 listopada 1920 roku Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi.

W czasie wojny polsko-sowieckiej osobiście kierował wyprawą wileńską (IV 1919), wyprawą kijowską (IV-V 1920), Bitwą Warszawską (VIII 1920) oraz Bitwą nad Niemnem (IX 1920).
19 marca 1920 r. mianowany został Marszałkiem Polski.

 • pilsudski1 (1)

Dziękujemy !

 • dzienpielegniarek3

Przypominany ! WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!! PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rada Miasta Golubia-Dobrzynia podjęła decyzję

W związku  z podjęciem uchwały NR XXVI/129/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty najbliższych  rat podatku płatnych do 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. po uprzednim wypełnieniu oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć przed upływem płatności rat podatku tj. do 15 maja 2020 r. lub 15 czerwca 2020 r.

Uchwała do zapoznania oraz należne dokumenty do wypełnienia i przedłożenia w Urzędzie znajdują się w załącznikach.

ARiMR: Pomoc suszowa - pierwszy etap kolejnej transzy zrealizowany

ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków – 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja wykonawcza, sukcesywnie – w miarę posiadanych środków – realizuje wypłatę pomocy suszowej. Pomoc wypłacana jest w oparciu o wytyczne, które ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ostatnim czasie ARiMR otrzymała 280 mln zł do rozdysponowania z tytułu ubiegłorocznej pomocy suszowej. W ciągu 6 dni na konta 100 tys. rolników przekazała blisko 200 mln zł. Tym samym zakończyła pierwszy etap wypłat kolejnej transzy pomocy suszowej.

W ramach nowej puli otrzymanych środków, w pierwszej kolejności wsparcie zostało przekazane rolnikom, którzy wnioskowali o pomoc do 5 tys. zł. Otrzymali oni dofinansowanie przyznane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Jednocześnie rozpoczęto już wypłatę drugiego etapu. W tej turze pomoc trafi do producentów rolnych, których straty oszacowano powyżej 5 tys. zł. Agencja zasili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 tys. zł.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30%.

 

Mam staż - mam możliwości zawodowe!

 • plakat Mam staż mam możliwości zawodowe (1)

Szanowni Mieszkańcy

 Dzisiaj 14 maja 2020 r. służby miejskie w godzinach pomiędzy 5:00 - 8:00 przeprowadziły kolejną dezynfekcję miejsc publicznych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Aktualne informacje z ZUS

Szanowni Państwo,

 

przesyłam aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Dodatkowo informuję, że dziś (7 maja 2020 r.) na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniliśmy:

nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
 • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

 

Zachęcam też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Marta Foltyn-Wiśniewska

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Marszałkowski pakiet antykryzysowy - dziś start pożyczek płynnościowych

740 milionów złotych – taka jest wartość samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Pakiet obejmuje wsparcie sprzętowe dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz zakupy środków ochrony osobistej, a także e-szkołę, czyli pomoc w nauce uczniom szkół podstawowych i średnich. Dziś start pożyczek płynnościowych, których udziela Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 

- Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działania interwencyjne i to czynimy. Ufam, że dzięki posunięciom, do których realizacji już przystąpiliśmy, unikniemy kryzysu humanitarnego, uratujemy wiele firm i miejsc pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki:

 

Leczenie i ochrona zdrowia przede wszystkim

 

Na wsparcie dla szpitali składają się zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa. Dotyczy wszystkich publicznych szpitali w regionie – wojewódzkich, klinicznych i powiatowych - a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Wśród zakupów m.in. respiratory, ambulansy, aparatura do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty RTG i USG, a także dedykowane systemy informatyczne. Te ostatnie to m.in. system do pracy zdalnej dla lekarzy radiologów,  umożliwiający ocenę i opis materiału diagnostycznego poza szpitalem. Inne rozwiązanie teleinformatyczne, wykorzystujące m.in. telefony komórkowe pacjentów i szpitalne wi-fi, pozwoli na zdalną komunikację głosową pacjentów z personelem pielęgniarskim.

 

Samorząd województwa uruchomił ośrodki wytchnieniowe dedykowane lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym z pierwszej linii walki z epidemią. Dysponują setką miejsc, pobyt w nich jest bezpłatny.

 

Segment medyczny

·         wartość: 130 milionów złotych

·         w tym tomograf komputerowy

·         158 respiratorów

·         11 ambulansów

·         50 defibrylatorów

·         3 miliony rękawic jednorazowych

·         650 tys. masek

·         ćwierć miliona fartuchów jednorazowych

 

Zobacz też Ośrodki wytchnieniowe służą medykom

 

Wsparcie strefy usług socjalnych

 

Środki ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób i dodatkowe wynagrodzenie (1000 zł brutto przez trzy miesiące) dla blisko 5 tysięcy pracowników na pierwszej linii, a także zakup 10 tysięcy testów diagnostycznych  – tak wygląda wart 41 milionów złotych segment wsparcia systemu usług społecznych.

 

Środki ochrony osobistej otrzyma w szczególności personel domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych. Chodzi, z jednej strony, o zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, z drugiej – o zapewnienie ciągłości pracy tych instytucji. Z tych samych powodów tego typu środki, przede wszystkim maski ochronne, Urząd Marszałkowski przekazuje służbom mundurowym - policji i straży pożarnej.

 

Wsparcie dla:

·         144 gmin

·         50 DPS-ów

·         11 zakładów opiekuńczo-leczniczych

·         19 schronisk dla bezdomnych

·         3 noclegowni

·         Komendy Wojewódzkiej Policji

·         Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej

 

Do koordynacji zakupów i dystrybucji testów w kierunku Covid-19 marszałek województwa powołał zespół składający się ze specjalistów od zamówień publicznych, ekspertów medycznych i ekspertów w dziedzinie usług społecznych, a także przedstawicieli starostów i prezydentów miast. To właśnie samorządy powiatowe i miasta na prawach powiatu, jako podmioty zarządzające m.in. domami opieki społecznej, są partnerami administracji marszałkowskiej w tym projekcie. Zakupy dokonywane są grupowo, bo taki tryb pozwala na uzyskanie niższych cen. Pierwsze testy wśród personelu domów pomocy społecznej już są wykonywane. Zrobiono je w DPS-ach powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego, świeckiego, nakielskiego i  żnińskiego.

 

Na wypadek, gdyby opisane działania okazały się niewystarczające, przygotowane zostały interwencyjne ośrodki opieki nad osobami starszymi. Chodzi o sytuację, w której nie mogłyby one uzyskać pomocy w miejscach zamieszkania lub domach opieki, w których aktualnie przebywają.

 

Ratunek dla gospodarki

 

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – pożyczki obrotowe oraz startujące właśnie pożyczki płynnościowe (informacje na stronie KPFP: https://kpfp.org.pl/pozyczka-plynnosciowa/ i https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/ )

 

Marszałkowskie wsparcie dla gospodarki

·         pożyczki obrotowe (do 150 tys. na 2,44-2,84 proc. na 3-5 lat) 

·         pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, 0,5-1 mln zł na 2,09-2,84 proc. na 6 lat)

·         mikrogranty (30-60 tys. zł; dodatkowo 2 tys. zł na zakup filtrów powietrza dla małych sklepów i punktów usługowych)

·         e-bony (do 250 tys. zł)

 

Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. Dodatkową zachętą jest z pewnością niezwykle łatwe aplikowanie o te pieniądze. Wnioski, w bardzo uproszczonej formule, będzie można składać online za pomocą dedykowanego formularza. Program mikrograntowy uruchamia Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR). Uruchomiła już  infolinię, w połowie maja ogłosi pierwszy nabór. 

 

E-bony – na 25 tysięcy, 100 tysięcy lub ćwierć miliona złotych, w zależności od wielkości firmy - pozwolą kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności. Opłaceni przez samorząd województwa fachowcy zrobią diagnozę technologiczną, zarekomendują możliwe rozwiązania, skroją na miarę i wdrożą narzędzia z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami www, wirtualne środowiska pracy. Zakładany na dwa lata projekt z budżetem 9 milionów złotych przygotowuje także TARR. Pierwsze e-bony trafią do firm jeszcze tego lata.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorząd województwa dołożył do tych instrumentów 70 milionów złotych z naszego RPO.

 

Powiatowe urzędy pracy proponują         

 • niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do 5000 zł)
 • świadczenia dla samozatrudnonych
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla małych i średnich firm
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS dla organizacji pozarządowych
 • szczegóły w Twoim powiatowym urzędzie pracy

Nasza e-szkoła                                  

 

Od dwóch miesięcy działa Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, jak dotąd jedyna taka w kraju. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę – pół tysiąca cieszących się powodzeniem lekcji, 1,5 miliona wyświetleń praktycznie z całego świata, ponad 13 tysięcy subskrypcji. Zajęcia są ofertą dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (4-7) i licealistów. Uzupełnieniem jest wsparcie psychologiczne, zajęcia z religii i wychowanie fizyczne. 

 

·         Zobacz Byliśmy pierwsi w Polsce (https://kujawsko-pomorskie.pl/wywiad-tygodnia/35717-bylismy-pierwsi-w-polsce )

                                                                                                                                                                                

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 maja 2020 r.

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ ROZDAJE FLAGI 69 – LECIE POŁĄCZENIA GOLUBIA I DOBRZYNIA

15 maja obchodzimy święto Golubia-Dobrzynia.
69 lat temu Rozporządzeniem Rady Ministrów Dobrzyń nad Drwęcą i Golub zostały połączone w jedno miasto pod nazwą Golub-Dobrzyń.

Z tej okazji mamy do rozdania 10 flag Miasta Golubia-Dobrzynia.

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem flagi powinna zadzwonić w piątek
 tj. 15 maja w godzinach 8:00-9:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930. Pierwsze 10 osób otrzyma flagę naszego miasta.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w dniu 15 maja wywiesili flagi Miasta Golubia-Dobrzynia.

Udekorujmy odświętnie Golub-Dobrzyń!

 • flaga Miasta Golubia-Dobrzynia

„Mój przyjaciel Jan Paweł II"

W poniedziałek (18 maja) obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Mój przyjaciel Jan Paweł II".

 

Konkurs powstał z myślą o dzieciach, młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami o papieżu Polaku lub uczcić ten wielki jubileusz poprzez sztukę.

 

Do środy (20 maja) czekamy na zdjęcia, filmy, prace plastyczne oraz utwory literackie i muzyczne, które wiążą się ze świętym, jego pielgrzymkami i pontyfikatem. Szczególnie zachęcamy do zdalnego nagrywania piosenek, które będziemy promować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

- prace indywidualne,

- prace zbiorowe.

 

Wśród prac indywidualnych nagrodzimy autorów w trzech grupach wiekowych:

- do lat 8,

- 8-15 lat,

- powyżej 15 lat.

 

W każdej z powyższych kategorii przyznamy trzy nagrody główne i wyróżnienie:

I miejsce – 2 000 złotych,

II miejsce – 1 500 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

 

Prace zbiorowe mogą przesyłać przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury i inne placówki oświatowe. Spośród nadesłanych prac wybierzemy i nagrodzimy cztery:

I miejsce – 2 000 złotych,

II miejsce – 1 500 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

Nagrody zostaną przekazane na konto bankowe placówki.

 

Prace prosimy przesyłać na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Mój przyjaciel Jan Paweł II".  Od jutra (14 maja) na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl dostępne będzie oświadczenie, które należy podpisać i dołączyć do zgłoszenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 62 18 477; e-mail: ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

Zapraszamy do włączenia się w jubileuszowe obchody i udział w konkursie. Niech nasze działania będą świadectwem wciąż żywej pamięci o papieżu Polaku.

 

 

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

 

Liceum Sztuk Plastycznych Golub-Dobrzyń

 • liceum

69-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia

DZIŚ 69 - ZA ROK 70 ROCZNICA

69-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia  

Dziś tj. 15 maja przypada 69 rocznica połączenia Golubia i Dobrzynia. Do 1951 r. miasta Golub i Dobrzyń były dwoma odrębnymi organizmami miejskimi, które oddzielała od siebie rzeka Drwęca. Ostatecznie miasta te, zostały prawnie połączone w jeden ośrodek miejski pod nazwą GOLUB-DOBRZYŃ z przynależnością do powiatu wąbrzeskiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 roku, które właśnie w dniu 15 maja zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 27 pozycja 200.

Dzisiejsze święto zapoczątkuje czas przygotowań do upamiętnienia 70-LECIA POŁĄCZENIA GOLUBIA i DOBRZYNIA. Pokażmy jak nasze miasto zmieniło się na przestrzeni lat.

Już dziś zapraszam Państwa do wspólnego udziału w przygotowaniach, które będą trwały przez najbliższy rok.

Burmistrz Miasta

Mariusz Piątkowski

 • PLAKAT 15 MAJA

69-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia

69-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 roku

Miasto Golub-Dobrzyń zostały prawnie połączone w jeden ośrodek miejski, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 roku, które właśnie w dniu 15 maja zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 27 pozycja 200

 • dziennik ustaw poprawiony

Miasto Golub-Dobrzyń rozdaje historyczne kalendarze

Miasto Golub-Dobrzyń rozdaje historyczne kalendarze

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski

Od 11 maja br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu znów jest otwarta dla miłośników książek.

Nadmieniamy, że od marca w związku z epidemią koronawirusa biblioteka była nieczynna dla czytelników.

Uprzejmie informujemy, że biblioteka posiada naścienny Kujawsko-Pomorski Kalendarz Historyczny na rok 2020, który powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski.

Kalendarz może być pamiątką dla przyszłych pokoleń i inspiracją do poznawania historii naszego regionu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem kalendarza zapraszamy do naszej biblioteki w godzinach pracy instytucji. Ilość egzemplarzy ograniczona.

Odwiedzając bibliotekę należy jednak pamiętać, że nadal obowiązuje zachowanie wszelkich środków ostrożności w związku z pandemią. W bibliotece obowiązuje Regulamin wypożyczania książek w okresie koronowirusa, z którym można zapoznać się na stronie http://bibliotekagd.pl/

 • NIK_0605
 • NIK_0607

Wspomnienia mieszkańca Golubia-Dobrzynia…..

 • 26c Zapomniana uliczka (2)-1
 • B Moje małe G-D
 • chciałbym kiedyś
 • Dobranoc pożegnaie
 • na fali wspomnień (2)
 • nasza mała ojczyzna

WSPOMINAMY 65-LECIE POŁĄCZENIA GOLUBIA I DOBRZYNIA

Ogłoszenie o wznowieniu działania przedszkola

18 maja  2020 r. przedszkole Publiczne nr 2 wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą.Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem  i procedurą działania przedszkola w czasie epidemii.

Dokumenty znajdują się na stronie Bip przedszkola:

https://pp2gd.naszbip.pl/pliki/plik/regulamincovid-1588838268.pdf

https://pp2gd.naszbip.pl/pliki/plik/procedura-covit-19-w-przedszkolu-publicznym-nr2-1589438832.pdf

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Brzóska

 

NOCNE ZWIEDZANIE WIEŻY GOLUBSKIEGO KOŚCIOŁA

Nasi księża o Świętym Janie Pawle II

Cała rozmowa Proboszczów Jarosława Kuleszy oraz Andrzeja Zblewskiego "... to się do Papieża jeździło..."

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada….” słowa Papieża Jana Pawła II

Dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II. 18 maja 1920 roku w Wadowicach na świat przyszedł Karol Wojtyła. Człowiek, który 16 października 1978 roku został Papieżem i przybrał imię Jan Paweł II. Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego świata, gdyż po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup nie-Włoch.
Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przedstawicielami innych chrześcijańskich kościołów, wyznawcami religii niechrześcijańskich, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą.
Wielki człowiek, nasz rodak.

JESTEŚMY DUMNI!

 • jan paweł ii kk1

Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W dniu dzisiejszym obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  Papieża Polaka, który między innymi wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Papieża Jana Pawła II.

 • na stronę
 • 1

" JAN PAWEŁ II - DROGA DO ŚWIĘTOŚCI " Wykład ks.prof.Pawła Bortkiewicza Zapraszamy !

Wdrożenie zmian w rozkładzie jazdy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

PRZEBUDOWA ULICY MAZOWIECKIEJ

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Mazowieckiej. Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych jak również budowę bezpiecznego - wyniesionego skrzyżowania z ul. Kościuszki. Ponadto zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa.

Inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności oraz przepraszamy za niedogodności.

 • 97727227_850932152066424_6725314801465032704_n
 • 98124726_302377880773107_6157170037854568448_n

Kondolencje

 • kondolecje

XXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                   

 

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 21 maja 2020 roku.

WO.0002.27.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

             Informuję, że dnia 26 maja 2020 r.  o godz. 14:30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie  się  XXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.  
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)
   w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
  d)
   zmieniająca uchwałę nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

        12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

       13. Wolne wnioski.

       14. Zamknięcie Sesji.    

 

 

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  mgr. Łukasz Pietrzak

 

                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                               

                                                                                                   

                                    

 

 

Badanie słuchu

 • 98006493_254262049257410_3234623450681180160_n

„Premie dla młodych rolników”

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

„Premie dla młodych rolników”

w ramach poddziałania

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa osobiście*) albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 oraz z 2020 poz. 695) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR*) (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

*) forma osobistego kontaktu z ARiMR może być uzależniona od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju

KWARANTANNA NIE IZOLUJE OD PRZEMOCY

Budowa ulicy Miłej– II etap”

 

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Trwają prace w ramach zadania pn.: „Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu – II etap”.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa jezdni, zjazdów oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • miła 1
 • miła2

NIEBIESKA LINIA

 • Plakat_I(3)
 • Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu

STYPENDIA SPORTOWE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA !

Została zakończona weryfikacja złożonych wniosków o stypendia sportowe za zdobyte osiągnięcia w 2019 roku. Wnioski dotyczyły osiągnięć sportowych między innymi w piłce nożnej, karate, taekwon-do, koszykówce.
Wydano 24 pozytywne decyzje.
Stypendia będą wypłacane przez okres 8 miesięcy od maja do grudnia 2020 roku. W tym roku stypendia sportowe zostaną wypłacone łącznie na kwotę 14 600 zł.
Część środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe pochodzi z diet radnych. Zadeklarowane kwoty przekazują poszczególni radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia: Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, , Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, , Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników sportowych!.

 • stypendia sportowe zdjęcie 2
 • stypendia sportowe zdjęcie

DZIEŃ CIEPŁOWNIKA

 • dzień ciepłownika

Nie zaśmiecaj!

Więcej: www.gov.pl/koronawiruswww.gis.gov.pl

 • wyrzucanie maseczek rękawiczek
 • infografika
 • infografika2

DZIEŃ MATKI

 • dzien matki 3

KONCERTY ONLINE W OŚRODKU CHOPINOWSKIM W SZAFARNI

Już dziś z okazji Dnia Matki, o godzinie 18.00, na stronie internetowej i Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni będzie można wysłuchać wyjątkowego Koncertu Życzeń. W programie znajdzie się kilka znanych piosenek rozrywkowych z dawnych lat. Po raz kolejny pracownicy Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zaśpiewają specjalnie dla wszystkich sympatyków instytucji i ich najbliższych. Zabrzmią utwory z repertuaru Ireny Jarockiej, Wojciecha Młynarskiego, Alicji Majewskiej i Aleksandra Żabczyńskiego, przeplatane specjalnymi dedykacjami i życzeniami. Minikoncert dostępny będzie na stronie internetowej Ośrodka Chopinowskiego oraz na profilu na Facebooku.

W najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 17.00. będzie można wysłuchać online koncertu Szafarska Scena Młodych. Wystąpi w nim Justyna Krueger - świetnie zapowiadająca się pianistka młodego pokolenia, laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. W jej interpretacji zabrzmią dzieła fortepianowe od baroku do współczesności. W programie znalazły się między innymi: poruszająca Sonata Es-dur op. 31 nr 3 Ludwiga van Beethovena,  wirtuozowska Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5 Fryderyka Chopina, impresjonistyczne Des pas sur la neige (Ślady na śniegu) Claude’a Debussy’ego, a także jazzowa Etiuda op. 40 nr 6 Nikolaia Kapustina. Link do transmisji dostępny będzie na stronie ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni cały czas prowadzi działalność online.

Od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00 na Facebooku pojawiają się nowe muzyczne rebusy, zagadki, krzyżówki i wykreślanki dla dzieci.  Dla najmłodszych melomanów prezentujemy cykl Baśniowa Szafarnia, w którym pracownicy Ośrodka Chopinowskiego czytają baśnie i wiersze o muzyce. Dostępny jest już najnowszy film z Orkiestrą krowy Zosi, którą napisał i do której ilustracje wykonał Geoffroy de Pennart. 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, pojawi się kolejna odsłona cyklu, w której wszyscy pracownicy wykonają Ptasie radio Juliana Tuwima.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni:

http://www.szafarnia.art.pl

https://www.facebook.com/ChopinCentre/

 • szf1
 • szf2

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie gimnazjalne:

 • kierowca B/żałobnik-Kowalewo Pomorskie
 • pomoc dekarza- Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 • kasjer/sprzedawca-Golub-Dobrzyń
 • kierowca B-Golub-Dobrzyń
 • mechanik maszyn i urządzeń-gm. Kowalewo Pomorskie
 • mechanik pojazdów samochodowych - Golub-Dobrzyń
 • mechanik-gm. Kowalewo Pomorskie
 • murarz-Golub-Dobrzyń
 • pomocnik murarza-Golub-Dobrzyń
 • spawacz-Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-gm. Kowalewo Pomorskie
 • ślusarz-Golub-Dobrzyń
 • ślusarz-mechanik-Elgiszewo

Wykształcenie średnie

 • pielęgniarka- Golub-Dobrzyń

Staż:

 • inspektor ds. członkowskich -Golub-Dobrzyń

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

Miasto przesunęło środki finansowe na rzecz walki z pandemią koronawirusa Konsultacje społeczne pn. „Obywatel z własną kasą”

W związku z pandemią koronawirusa Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Zarządzeniem wprowadził zmiany w wyniku, których część środków finansowych przeznaczonych pierwotnie na realizację zadań w ramach konsultacji z mieszkańcami Miasta Golubia-Dobrzynia pn. „Obywatel z własną kasą” zostały przekazane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki zostały wydane między innymi na zakup środków ochrony osobistej.

 

27 MAJA DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • DOBRY

Informacja!

 • place zabaw nie otwieramy

WIADOMOŚĆ NIESPODZIANKA !

 • lody

ROCZNICA NADANIA SZTANDARU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • nadanie sztandaru plakat

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • Dodaj trochę treści (5)

Dzisiejszą niespodzianką Burmistrza Mariusza Piątkowskiego dla dzieci są LODY

 • Burmistrz rozdaje lody

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 • kierowca B/żałobnik-Kowalewo Pomorskie
 • pomoc dekarza- Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 • elektryk-automatyk- Golub-Dobrzyń
 • elektryk-Golub-Dobrzyń
 • mechanik maszyn i urządzeń-gm. Kowalewo Pomorskie
 • mechanik pojazdów samochodowych - Golub-Dobrzyń
 • mechanik-gm. Kowalewo Pomorskie
 • murarz-Golub-Dobrzyń
 • pomocnik murarza-Golub-Dobrzyń
 • spawacz- Golub-Dobrzyń
 • spawacz-Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-gm. Kowalewo Pomorskie
 • ślusarz-Golub-Dobrzyń
 • ślusarz-mechanik-Elgiszewo
 • tokarz- Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie średnie

 • pielęgniarka- Golub-Dobrzyń
 • księgowa- Kowalewo Pomorskie
 • kadrowa- Kowalewo Pomorskie

 

Staż:

 • inspektor ds. członkowskich -Golub-Dobrzyń

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

KOLEJNY DZIEŃ LODOWEJ NIESPODZIANKI

 • lody drugi dzień

PRZYPOMINANY !

 • maseczki

Informacja !

 • otwarcie kasy

Informacja !

 • zmieniony Informacja na stronę obsługa interesanci

Lodowej niespodzianki ciąg dalszy!

 • lodowa niespodzianka

KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI

 • produkt polski

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń

Do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego.

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. W takim przypadku kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania.
 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu go obsługującego. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski, ul. Plac 1000 -lecia 25, pokój 7.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (godz. 14.00).

W załączeniu formularze zgłoszeniowe.

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

 • wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
 • wypełnić krótki formularz
 • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
 • Grupy wsparcia_ulotka-1
 • Grupy wsparcia_grafika

Zwiedzanie wieży!

 • 103208862_1158083014554046_2024050976994382631_n

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://bip.golub-dobrzyn.pl/604,wybory-prezydenta-rp-2020?fbclid=IwAR0SH23516lZbYLtQMcNCVbt1hbwfs1zFHUFd5iOCA6dS7BuhRjYK8v104I

Zostały niecałe 3 tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS.
W województwie kujawsko-pomorskim ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzystało już blisko 83,2 tys. firm, a łączna kwota umorzenia za marzec i kwiecień przekroczyła 358,4 mln zł.

 

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej część firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty. Zależy to od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

 

7,5 mld umorzonych składek ZUS

W województwie kujawsko-pomorskim ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzystało już niemal 83,2 tys. firm. Kwota, jaką Pastwo już pokryło składki za wnioskujących w naszym województwie przekroczyła ponad 358,4 mln zł., a w całym kraju ponad 7,5 mld zł.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start.  Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do tej daty złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania.
– przypomina Krystyna Michałek.

 

Więcej informacji na temat wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie www.zus.pl

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy.

 

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, w którym składki na koncie ubezpieczonego były objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. To z kolei przekładało się na wysokość świadczenia. Dlatego
w poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek, co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. Różnica w wysokości emerytury o którą wnioskowano
w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł.

 

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

 

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii

Przypominamy również, że osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. Taki wniosek wraz z oświadczeniem
o symbolu ERO można złożyć w ZUS w ciągu 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wskazując datę należy pamiętać, że na ten dzień muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

 

– Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny – podpowiada Krystyna Michałek.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Informacja!

 • targowisko parkowanie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miasto Golub – Dobrzyń, składowanego na działce o nr 366/4, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia”

https://bip.golub-dobrzyn.pl/578,ogloszenia-2020-rok

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które
po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł
i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

 

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

 

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek
o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu
i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi
15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy,
a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Telefoniczna informacja turystyczna!

 • plakat telefoniczna informacja

Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021

Szanowni Państwo,

 

Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość stypendium kształtuje się od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na rok. Celem jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i wysokie wyniki w nauce w poszczególnych dziedzinach.

Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach, w tym również dane kontaktowe oraz zasady przyznawania stypendiów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych projektów:

 1.  „Prymus Pomorza i Kujaw” https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/
 2.  „Humaniści na start!” https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl
 3.  „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Uczestnictwo w projektach stypendialnych jest dużym wyróżnieniem dla szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Stanowi mobilizację dla innych uczniów, szczególnie w czasie pandemii, podczas której uczniowie zostali zobowiązani do samodzielnej nauki oraz realizacji dodatkowych zainteresowań edukacyjnych. Dzieci i młodzież samodzielnie podejmują wyzwania edukacyjne, a możliwość otrzymania stypendium stanowi dla nich dodatkową zachętę i dużą satysfakcję. Inspirując i promując młodych stypendystów, zwiększają Państwo ich szanse i aspiracje konieczne przy wyborze drogi życiowej i ścieżki edukacyjnej.  

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o nadchodzącym, wrześniowym naborze stypendystów na rok szkolny 2020/2021 wśród lokalnej społeczności oraz na stronach internetowych Państwa jednostki oraz szkół, dla których Państwo jesteście organami prowadzącymi. 

W załączeniu przesyłamy regulaminy oraz plakaty informacyjno-promocyjne poszczególnych projektów stypendialnych.

 

W razie jakichkolwiek pytań, informacje udzielane są pod numerami telefonów 668 506 961, 883 353 678, 571 293 087 lub 883 359 314 oraz na stronie Departamentu Edukacji https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl i platformie edukacyjnej www.edupolis.pl

 

Z poważaniem

 

Kamila Łajczak

 

p.o. kierownik Biura Realizacji Projektów Edukacyjnych

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres do korespondencji:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Tel. +48 883 359 314

e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

 

II Sesja Młodzieżowej  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  

                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 18.06.2020 r.

WO.MRM. 2.2020

 

                                                                               Mieszkańcy Miasta

               Informuję, że dnia 23 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Sali nr 8 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się II Sesja Młodzieżowej  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  

 

Porządek Sesji  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Propozycje aktywizacja młodzieży w naszym mieście. 
 6.  Dyskusja i omówienie potrzeb młodzieży w mieście Golub-Dobrzyń.
 7.  Podjęcie dyskusji na temat  rozwoju miejsc rekreacyjnych i sportowych  dla młodzieży na terenie miasta.
 8. Współpraca MRM z innymi instytucjami i partnerami.
 9. Zamknięcie Sesji

 

 

                                                                                                        Z poważaniem  

                                                                                Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

                                                                                                         Jakub Kamiński

 • otwieramy place zabaw

KONKURS !

 • wianki

Noc Świętojańska !

 • noc świętojańska

ŚLUBOWANIE RADNYCH!

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wiceburmistrz Różą Kopaczewską, złożyli serdeczne gratulacje nowo wybranym Radnym do Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Uroczystości odbyły się podczas II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
Życzymy Państwu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

 • 2

Łukasz Bejger - duma Miasta Golubia-Dobrzynia

 

18 letni Łukasz Bejger jest znanym mieszkańcem Golubia-Dobrzynia. Łukasz jest piłkarzem angielskiej drużyny Manchester United. Na swój sukces ciężko pracuje od najmłodszych lat. Swoje pierwsze kroki stawiał w Klubie Sportowym Piłkarz, by po latach ciężkiej pracy jako 13 latek rozpocząć grę w klubie Lech Poznań, a następnie w Manchester United. Łukasz ma ogromny talent, który rozwija pod okiem najlepszych fachowców. Wspierają go również rodzice Państwo  Izabela i Krzysztof Bejger, którzy są bardzo dumni ze swojego syna.

Chcąc wyrazić swoje uznanie dla wspaniałego sportowca jakim jest Łukasz Bejger oraz jego rodziców, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, w dniu 22 czerwca 2020 roku spotkał się z Panią Izabelą Bejger w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Burmistrz wręczył list gratulacyjny dla Państwa Bejger, w którym wskazał na umiejętności i klasę sportową Łukasza, ale nade wszystko na jego siłę charakteru oraz waleczność. Od lat Łukasz Bejger  jest powodem dumy dla Miasta Golubia-Dobrzynia oraz wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. Warto jednak pamiętać, że ogromny wpływ na sukces piłkarza mają jego rodzice Państwo Izabela i Krzysztof Bejger, którzy włożyli ogromny trud w jego wychowanie.

Łukasz kocha Golub-Dobrzyń i promuje go na arenie międzynarodowej, za co burmistrz Mariusz Piątkowski jest mu bardzo wdzięczny.

Mając świadomość jak ważne jest trenowanie piłki nożnej od najmłodszych lat, burmistrz wspiera rozwój m.in. Klubu Sportowego Piłkarz oraz Klubu Sportowego Drwęca poprzez przyznawanie dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w ramach corocznych konkursów. 

 • IMG_0859

Nabory wniosków o powierzenie grantu

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020 r. planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach następujących zakresów:

TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe,
b) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
b) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Projekty objęte grantem, wybrane do dofinansowania, będą realizowane w ramach Projektu grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy", RPO WK-P 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekty objęte grantem dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w w/w zakresach zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD: 56 682 03 53, biuro@lgddolinadrwecy.org.pl.

 • APRIL 23, 2019From your friends at the Bookworm (3)

Informacja!

 • sekretariat telefony

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.  Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. wyłącznie elektronicznie.

 

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego mogą być składane do 31 sierpnia br. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

 

Tylko w niedzielę, w pierwszym dniu obowiązywania przepisów o dodatku solidarnościowym do placówek ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 217 wniosków o nowe świadczenie, w całym kraju ponad 5 tys. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy za 3 miesiące, wniosek należy złożyć do końca czerwca. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w lipcu, to świadczenie będzie przysługiwać już tylko przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu) – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dla kogo dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy to świadczenie dla osób, z którymi pracodawca po 15 marca 2020 roku z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku. Nie można mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

 

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. W sytuacji, gdy zasiłek dla bezrobotnych został już wypłacony za czerwiec, to ZUS za ten miesiąc pomniejszy dodatek solidarnościowy o wypłaconą kwotę zasiłku. Obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy o przyznanym dodatku solidarnościowym spoczywa na uprawnionym. W takiej sytuacji urząd pracy od następnego miesiąca zawiesi prawo do dotychczas wypłacanego zasiłku czy stypendium – wyjaśnia rzeczniczka.

 

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

 

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Stypendia na I rok

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych osiemnastu edycjach Programu przyznano 16 749 stypendiów na I rok studiów.

Wicej informacji pod adresem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Nagrody Marszałka 2020

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do Jubileuszowa XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego,działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Z poważaniem
Beata Sbwińska
Dyrektor Gabinetu Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2;
87-100 Toruń
tel. + 48 56 621 84 90

www.kujawsko-pomorskie.pl

Wiecej informacji pod adresem:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

                                                                           Szanowni Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020r., o godz.15:30 odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019r. z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b) w sprawie wyrażenia woli o pozostaniu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ”Dolina Drwęcy”;
  c) w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Łukasz Pietrzak

Oddział Medycyny Paliatywnej

Pragniemy poinformować, iż Szpital Lipno Sp. z o.o. w swojej strukturze organizacyjnej posiada Oddział Medycyny Paliatywnej.

Świadczenie opieki paliatywnej to wszechstronna, całościowa opieka leczenie objawowe osób dotkniętych chorobami nieuleczalnymi ( nowotworami i nienowotworam ) niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, w znaczny ograniczającymi życie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia to wymienione niżej schorzenia:
- choroba nowotworowa
- owrzodzenia odleżynowe
- następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
- kardiomiopatia
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
- choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności.

Opieka paliatywna zapewniona przez wielodyscyplinarny zespół ukierunkowana jest na poprawę.
Jakości życia pacjenta.Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzeniu, a także łagodzeniu cierpień psychicznych duchowych i socjalnych, przy pełnej trosce o zachowanie godności szacunku dla podopiecznych i ich rodzin.

Placówka świadczy także opiekę „wyręczającą ” poprzez przyjęcie pacjenta do Oddziału na okres - do 10 dni.Powyższe świadczenia realizowane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.(Pacjent nie pokrywa kosztów hospitalizacji)

Kontakt telefoniczny - 54 288 02 81 Szpital Lipno Sp. z o.o.

Płatne staże zawodowe

Płatne staże zawodowe
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2! osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają:

* Kobiety (10pkt)
* Osoby niepełnosprawne (10pkt)
* Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż
6 m-cy (10pkt)
* Osoby doświadczeniem zawodowym krótszym niż
12 m-cy ( 5pkt)
* osoby z wykształceniem ISCED 3 włącznie (5pkt)
* osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące
funkcje społeczno-gospodarcze (10pkt)
* były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WKP (10pkt)
* osoba uboga pracująca, zatrudniona na umowie krótkoterminowej
oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (10pkt)

W ramach uczestnictwa otrzymasz .:

* opracowanie/aktualizacje IPD,
* poradnictwo zawodowe,
* staże zawodowe,
* pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Więcej informacji pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • plakat-czas na staż 2

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.
Podpisana Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła m.in. zmiany w sposobie składania wniosków
o wsparcie w ramach tarczy, w tym o świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek (uwaga - wnioski tylko do 30 czerwca!), udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Od środy (24 czerwca) wnioski te można składać tylko online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Także wniosek o dodatek solidarnościowy można składać wyłącznie za pośrednictwem PUE - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS.
W zakładaniu profili na PUE będą pomagali pracownicy Zakładu.
Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku – tłumaczy rzeczniczka.
Coraz więcej osób korzysta z PUE. Obecnie profil ma już ponad cztery miliony dwieście tysięcy klientów. Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • zdjęcie

Informacja dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przypomina się, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
(dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października
2019 r.
Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r. na stronie -
https://www.gov.pl/…/komunikat-nr-12-dotyczacy-wydluzenia-t… krajowego-rejestru-sadowego-przed-13-pazdziernika-2019 r .
Wydłużenie terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r.,
które obowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
obowiązane są:
- spółki jawne;
- spółki komandytowe;
- spółki komandytowo-akcyjne;
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623);
- od 1 marca 2021 r. proste spółki akcyjne.
Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie przez system teleinformatyczny CRBR za pośrednictwem dedykowanej strony -
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Informacje dotyczące składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajdą Państwo na stronie:
- Ministerstwa Finansów - https://www.gov.pl/w…/finanse/centralny-rejestrbeneficjentow -rzeczywistych
- portalu podatki.gov.pl - https:// www.podatki.gov.pl/crbr/
-portalu biznes.gov.pl - https://www.biznes.gov.pl/…/centralny-rejestr-beneficjentow…

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o

Dzień dobry,

W załaczeniu pismo o realizowanych kursach, wykonywanych przez oddział w Toruniu od dnia 27 czerwca 2020r do odwołania.

Pozdrawiam,

Jacek Rogowski

Specjalista ds. analiz

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o

 

 • info o nie stawianieaut na rynku

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Dzień dobry,
w związku z rozpoczynającym się od dnia jutrzejszego (01.07.2020 r.) nowym okresem zasiłkowym bardzo proszę o zapozanie się z informacjami.
 
 
Z poważaniem

Magdalena Bąk
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kilińskiego 10
tel. 0 56 683 54 12 wew. 47
e-mail: mbak@golub-dobrzyn.pl
---
 • 0001-1
 • 0002-1

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia wizyty stacjonarnej lub porady zdalnej należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem telefonu: 784 637 815

Zgodnie z opracowanymi zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, w Punktach obowiązują następujące zasady:

 1. w Punktach może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać osoby, które są chore, przebywają
  z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami
  są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 2. w Punkcie nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się
  w celu uzyskania pomocy;
 3. do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy;
 4. każda osoba w miarę możliwości korzysta z własnych przyborów (długopis, notatnik);
 5. czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno zachować się odstęp minimum 2 metrów oraz mieć zasłonięte usta i nos;
 6. do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
 7. przed uzyskaniem pomocy należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki;

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa ograniczono dzienną ilość osób korzystających z pomocy. Godziny otwarcia Punktów pozostają bez zmian, tj.:

Punkt przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. od 1130 do 1530.

 

Punkt przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800 

Piątek 830-1230

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński  

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na Wakacje z Chopinem. To 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina odbywających się w każdą niedzielę wakacji, od 5 lipca do 30 sierpnia 2020 r., o godz.12.15. Koncerty są transmitowane online z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, miejsca, które zaistniało na kulturalnej mapie Europy dzięki wakacyjnym pobytom młodego Fryderyka Chopina w majątku rodziny Dziewanowskich w Szafarni. Głównym celem zadania jest podniesienie zainteresowania osobą Fryderyka Chopina i związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz propagowanie twórczości kompozytora.

W koncertach z repertuarem chopinowskim wystąpią uznani polscy pianiści, tacy jak: Szymon Nehring, Maciej Pabich, Krzysztof Książek, Zbigniew Raubo, Paweł Wakarecy. Utwory Chopina w jazzowych aranżacjach wykona Andrzej Jagodziński.
W projekcie weźmie również udział jeden zagraniczny pianista, pochodzący z Wielkiej Brytanii Anthony Adkins. Podczas Wakacji z Chopinem zaplanowano ukazanie dzieł Chopina nie tylko w interpretacji na fortepian, ale także na inne instrumenty. W aranżacji na klarnet i fortepian wykonają je artyści: Andrzej Wojciechowski i Bogdan Kułakowski. Ponadto, podczas jednego z koncertów wystąpi młoda pianistka, nagrodzona w jednej z poprzednich edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni Karolina Sekuła. Koncerty zostaną urozmaicone lekturą fragmentów listów kompozytora z różnych etapów życia, a przede wszystkim z pobytu w Szafarni w 1824 i 1825 r. oraz pisanego w tym miejscu "Kuriera Szafarskiego",
w wykonaniu aktorów  teatralnych i filmowych. Wakacje z Chopinem to bezpośrednie nawiązanie do pobytu Chopina na Kujawach i Pomorzu oraz możliwość poznania wydarzeń, które odbywały się w Szafarni ponad 190 lat temu.

Już w najbliższą niedzielę, 5 lipca o godzinie 12.15 odbędą się pierwsze Wakacje
z Chopinem. Cykl zainauguruje recital fortepianowy pianisty, pedagoga Macieja Pabicha. W jego wykonaniu zabrzmi 6 Pieśni polskich Fryderyka Chopina w opracowaniu Ferenca Liszta oraz Polonez d-moll op. 71, Mazurek B-dur op. 17  nr 1, Mazurek a-moll op. 17  
nr 4
, Walc e-moll op. posth., Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 Fryderyka Chopina. Fragmenty korespondencji kompozytora z pobytu w Szafarni zaprezentuje aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Paweł Kowalski. Koncert odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisja koncertu na
www.szafarnia.art.pl

 • Maciej Pabich
 • Paweł-Kowlaski
 • Maciej-Pabich

29 czerwca br. na zaproszenie burmistrza Mariusza Piątkowskiego do Golubia-Dobrzynia przybył Senator Ryszard Bober. Ważną kwestią omówioną podczas spotkania była planowana budowa obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Projekt powinien całkowicie omijać centrum miasta, a trasa obwodnicy zdaniem rozmówców miałaby przebiegać przez Podzamek, ul. Dworcową, tereny Gminy Golub-Dobrzyń
w Białkowie i Drwęcę, do drogi wojewódzkiej prowadzącej
w kierunku Rypina.
Należy nadmienić, że na budowę obwodnicy jest zgoda 4 samorządów: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Golubia-Dobrzynia, Starostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń. Wspólna inwestycja jest ważna dla wszystkich w/w samorządów. Dodatkowo wszyscy zdają sobie sprawę, że zadanie będzie rozłożone
na wiele lat z zaangażowaniem środków, które pochłoną dziesiątki milionów złotych. Jeśli prace nad dokumentacją dotyczącą budowy obwodnicy nie rozpoczną się niezwłocznie, to coraz trudniej będzie wytyczyć optymalny przebieg drogi
ze względu na urbanizację terenów wokół Golubia-Dobrzynia.
Na spotkaniu poruszone zostały również tematy dotyczące innych inwestycji realizowanych na terenie miasta. Pan Senator obiecał pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe.

 • IMG_0889

Szanowni Mieszkańcy                                                                          

           Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                    

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII  Sesji Rady Miasta, oraz XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Absolutorium:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok;
  b) debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum zaufania;
  d) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok i sprawozdania finansowego;
  e) zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 8/S/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  f)dyskusja;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  h) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17czerwca 2020 r. na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
  i) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Golubia- Dobrzynia za 2019 rok:
  j) dyskusja;
  k)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Przerwa w obradach
 13. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)
  w sprawie nieuwzględnienia petycji;
  c)
  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń;
  d) 
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golub-Dobrzyń
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacje i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Łukasz Pietrzak

Dzisiaj tj. 3 lipca 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski otworzył 44. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. W Golubiu na rynku przekazał na ręce Włodarza Golubskiego Zamku symboliczny klucz. Odczytując uniwersał skierował słowa do przybyłych rycerzy, życząc im wspaniałej walki i dobrej zabawy. Natomiast zebranych mieszkańców poprosił aby przybyłych rycerzy zgodnie z naszym zwyczajem dobrze ugościli.
Należy nadmienić, że w ramach 44. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego odbędzie się Konny Pokaz Kaskaderski, który został dofinansowany z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • 106903747_764752277602358_4961610525391485547_n
 • 106783401_299986537849704_5176567812481156900_n
 • 106719767_595307874739787_4791172755915488316_n
 • 106479362_562449804444658_4126254796752374633_n
 • 106935944_785071788696486_359757206667033664_n
 • 106659276_1233232030344258_3726969459897801644_n
 • 106620823_570858893619137_7843662103672215225_n

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ MIEJSKICH

W czerwcu br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał dyrektorom szkół miejskich sprzęt komputerowy, tj. 41 sztuk laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej. Sprzęt został pozyskany w ramach projektu grantowego ZDALNA SZKOŁA+. Jego wartość to niespełna 95 000,00 zł.

Jest to już druga w tym roku forma wsparcia dla podległych szkół. W kwietniu br. na ręce dyrektorów został przekazany sprzęt komputerowy o wartości prawie 70 000,00 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • IMG_0891
 • IMG_0911

Powszechny Spis Rolny 2020.

Przypominamy, że do 8 lipca 2020r. trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia parter pok. 1C.   Szczegóły pod numerem telefonu 56 683 54 10 wew.28.

 • spis rolny
 • Plażówka

Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia.

     W związku z sytuacja epidemiologiczną panującą w kraju, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia apeluje do mieszkańców Miasta mających zamiar uczestniczyć w XXIX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 7 lipca 2020 roku, o rozważne korzystanie z uprawnienia w uczestnictwie w ww. sesji.

   Drodzy Państwo mając na względzie realne i ciągle wzrastające zagrożenie zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 powodujący chorobę COVID-19 apeluję do mieszkańców Miasta zainteresowanych obecnością na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia o pozostanie w domach oraz obejrzenie obrad Rady przy użyciu transmisji internetowej na portalu esesja.tv. Obecnie jest to jedyny sposób minimalizowania zagrożenia zakażeniem a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia osób uczestniczących w sesji.

    Jednocześnie informuję, iż osoby, które zdecydują się na obecność na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, winny posiadać ze sobą środki ochrony osobistej tj. maseczki zakrywające usta i nos.

     W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia odstęp między obecnymi osobami wynosić będą minimum 2 metry.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                mgr. Łukasz Pietrzak

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie gimnazjalne:

 • brukarz/pracownik fizyczny - Kowalewo Pomorskie
 • kierowca CE-Gmina Lubicz
 • operator koparko-ładowarki- Kowalewo Pomorskie

 

Wykształcenie zawodowe:

 • kierowca samochodu dostawczego-Golub-Dobrzyń
 • operator urządzeń drukujących-Kowalewo Pomorskie
 • pracownik produkcji-Szychowo
 • robotnik gospodarczy-Frydrychowo

Wykształcenie średnie:

 • grafik komputerowy-Golub-Dobrzyń
 • pracownik sekretariatu (znajomość j.angielskiego)-Frydrychowo
 • specjalista ds. kadr-Frydrychowo
 • specjalista ds. księgowości-Frydrychowo
 • sprzedawca w branży budowlanej -Frydrychowo
 • sprzedawca-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie wyższe:

 • wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego -Golub-Dobrzyń

Staż:

 • blacharz budowlany-Golub-Dobrzyń
 • laborant chemiczny-Golub-Dobrzyń
 • pomoc księgowego-Ostrowite
 • sprzątaczka-Golub-Dobrzyń
 • recepcjonistka -Golub-Dobrzyń

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

 

 

 

Oferty aktualne na dzień 07.07.2020

 • OGŁOSZENIE AZBEST

Wakacje z Chopinem

W drugą wakacyjną niedzielę Ośrodek Chopinowski
w Szafarni zaprasza na kolejny koncert z cyklu Wakacje z Chopinem, który odbędzie się
w formie transmisji online.

 12 lipca w wykonaniu znakomitego pianisty Zbigniewa Raubo zabrzmią między innymi utwory zainspirowane wakacjami kompozytora na Majorce i klimatem Valldemossy: Scherzo cis-moll op. 39, Mazurek e-moll op. 41 nr 1 oraz Preludium Des-dur op. 28 nr 15 zwane Deszczowym. Usłyszymy także jeden z mazurków z opusu 50 (cis-moll), o których George Sand pisała, że są warte więcej niż czterdzieści romansów i wyrażają więcej niż cała literatura naszego stulecia”. Koncert zakończy wirtuozowski Wielki Polonez Es-dur op. 22 poprzedzony nokturnowym Andante Spianato.

Dopełnieniem utworów mistrza będą odczytywane fragmenty korespondencji Fryderyka Chopina z George Sand, pochodzące z różnych etapów znajomości. Listy kompozytora z Szafarni, Paryża, Nohant oraz Majorki odczyta aktorka współpracująca z Teatrem „Baj Pomorski” w Toruniu Barbara Rogalska.

Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 12 lipca, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

www.szafarnia.art.pl

https://www.facebook.com/ChopinCentre/

 • Barbara-Rogalska
 • Zbigniew Raubo

Radni na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 7 lipca 2020 r. udzielili Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu wotum zaufania. Na 13 obecnych na sesji radnych, 12 było za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Natomiast za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, 12 radnych było za podjęciem uchwały, 1 radny nie oddał głosu.

Za udzieleniem Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok było 11 radnych, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.

Serdecznie gratulujemy Burmistrzowi otrzymania absolutorium oraz wotum zaufania!.

 • 4
 • 6
 • 3
 • 2
 • 1

Wakacje z Chopinem

 

Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, zapraszamy na kolejną odsłonę Wakacji z Chopinem. O godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku odbędzie się recital chopinowski, transmitowany prosto z Szafarni, miejsca, w którym wakacje u rodziny Dziewanowskich spędzał nastoletni Fryderyk Chopin.

Dzieła Fryderyka Chopina wykona Paweł Wakarecy, absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, laureat m.in. nagród specjalnych w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2007) oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszego Polaka w XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010). W jego interpretacji zabrzmią znane miniatury Fryderyka Chopina: mazurki przeplatane preludiami i melancholijnym nokturnem. Koncert otworzy Polonez A-dur op. 40 zwany militarnym, a na koniec usłyszymy radosny i zarazem wytworny Grande Valse Brillante op. 18.

Fragmenty korespondencji Fryderyka Chopina, w tym redagowanego w Szafarni Kuriera Szafarskiego, odczyta aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu Edyta Soboczyńska, absolwentka wydziału lalkarskiego Akademii Teatralnej w Warszawie.

 

Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 19 lipca, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

www.szafarnia.art.pl

https://www.facebook.com/ChopinCentre

 • Edyta-Soboczyńska
 • Paweł-Wakarecy-3

MIASTO WSPIERA ZAMEK

W ramach konkursu ofert nr 2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego otrzymał dotację z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 3 000 zł na zadanie pn. IV Międzynarodowe Mistrzostwa w Łucznictwie Tradycyjnym.

Należy nadmienić, że również Konny pokaz kaskaderski w ramach 44. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim został dofinansowany  z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 6000 zł. Umowę dotacyjną podpisali Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego Stefan Borkowicz

 • zdjęcie miasto wspiera zamek

WYŚCIG KOLARSKI Z DOTACJI BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę dotacyjną z reprezentantami Toruńskiego Klubu Kolarskiego PACIFIC Prezesem Jarosławem Szczepańskim oraz Wiceprezesem ds. sportowych Leszkiem Szyszkowskim. W ramach umowy klub zrealizuje zadanie pn. Organizacja I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”. W dniach 1-2 sierpnia br. na terenie między innymi Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się kolarski etapowy wyścig elity kobiet, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
TKK PACIFIC otrzymał dotację z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 7 000 zł na realizację w/w zadania w ramach konkursu ofert nr 1/2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

 • zdjęcie wyścig kolarski
 • zdjęcie wyścig kolarski 1
 • spis rolny ulotka2

NOWA INWESTYCJA MIEJSKA

14 lipca br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców ulic Sosnowej i Kalinowej w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej”. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Kierownik i pracownicy Wydziału Infrastruktury, Radni, Mieszkańcy oraz projektant. Podczas konsultacji przedstawiono projekt koncepcyjny planowanej inwestycji. Mieszkańcy mogli zapoznać się z założeniami projektu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.
Opracowywana dokumentacja zakłada budowę jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem, z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia. Zgodnie z zawartą umową z biurem projektowym termin wykonania dokumentacji upływa 30 listopada 2020 r.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

WYŚCIG KOLARSKI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

15 lipca br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące realizacji zadania pn. Organizacja I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”. W dniach 1-2 sierpnia br. na terenie między innymi Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się kolarski, etapowy wyścig elity kobiet, którego organizatorem jest Klub Kolarski PACIFIC z Torunia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele klubu Prezes Jarosław Szczepański oraz Wiceprezes ds. sportowych Leszek Szyszkowski, dyrektor wyścigu Marian Krych, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń Krzysztof Pieczka, przedstawiciel policji, ochotniczej straży pożarnej, pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz jednostek podległych. Spotkanie dotyczyło ustalenia szczegółów organizacyjnych przedmiotowego wyścigu.
Warto nadmienić, że Miasto Golub-Dobrzyń zaangażuje się w pomoc przy realizacji wyścigu poprzez między innymi udostępnienie golubskiego rynku, domku z podcieniami, Placu 1000 – lecia, sali nr 1 w budynku urzędu, pomoc przy zamknięciu rynku oraz dróg, usunięcie odpadów po imprezie. Dodatkowo Klub Kolarski PACIFIC otrzymał 7 000 zł dotacji z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na realizację przedmiotowego zadania.

 • IMG_1055
 • IMG_1055
 • IMG_1059
 • IMG_1060
 • billboard2_intenet

Miasto Golub-Dobrzyń przygotowało koszulki!

 

W dniu 26 lipca obchodzimy imieniny Anny Wazówny Starościny Golubskiej. Z tej okazji miasto zakupiło koszulki promocyjne z grafiką przedstawiającą najbardziej znane zabytki Golubia-Dobrzynia, które chce wręczyć mieszkańcom.

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem koszulki powinna zgłosić się osobiście w czwartek 23 lipca br. w godzinach 12:00-15:00 do namiotu Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, który będzie rozstawiony w parku na Placu 1000-lecia. Pierwsze 150 osób bezpłatnie otrzyma koszulkę.

Zapraszamy!

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

 • dane

KOSZULKI NA IMIENINY ANNY WAZÓWNY STAROŚCINY GOLUBSKIEJ!

W dniu dzisiejszym o godz. 12:00 przygotowane przez Miasto Golub-Dobrzyń koszulki, zostały przekazane   mieszkańcom.

Koszulki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 6

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ ZAPRASZA NA WYŚCIG KOLARSKI !

W dniach 1-2 sierpnia br. na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Gminy Golub-Dobrzyń odbędzie się kolarski etapowy wyścig elity kobiet. Organizatorem wyścigu jest Toruński Klub Kolarski PACIFIC.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

 

 • baner wyścig kolarski (2)
 • święto policji

Konkurs Anki!

Zapraszamy do udziału w konkursie.

1. Podaj państwo i nazwę zamku, w którym urodziła się Anna.
2.Podaj dokładną datę urodzenia Szwedzkiej Królewny.
3. Z jakiego znanego rodu wywodziła się Anna, podaj imiona rodziców.
4. Ile rodzeństwa miała Anna, którym z kolei Ona była dzieckiem?
5.Jakiego wyznania była Królewna ?
6.Iloma językami władała Anna?
7.W którym roku otrzymała Starostwo Golubskie, a w którym Brodnickie?
8.Wymień rośliny uprawiane przez Annę na zboczach zamku golubskiego.
9.Wymień zamek, w którym zmarła Anna.
10. W jakim mieście została pochowana?

 • konkurs Anki plakat

Anny Anie Aneczki serdeczne życzenia z okazji imienin !!

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

- Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

 

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia). Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

 

 

 • IIpowstanie 2020 plakat

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie gimnazjalne:

 • kierowca – Rogowo
 • krawcowa – Golub-Dobrzyń
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń
 • tynkarz- Radomin
 • woźny/palacz - Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie zawodowe:

 • robotnik gospodarczy-Frydrychowo
 • specjalista ds. sprzedaży internetowej – Lisewo
 • sprzedawca-Golub-Dobrzyń
 • pracownik auto-serwisu - Podzamek Golubski

Wykształcenie średnie:

 • pracownik sekretariatu (znajomość j.angielskiego)-Frydrychowo
 • specjalista ds. kadr-Frydrychowo
 • specjalista ds. księgowości-Frydrychowo

Wykształcenie wyższe:

 • nauczyciel j. angielskiego - Lisewo

Staż:

 • blacharz budowlany-Golub-Dobrzyń
 • laborant chemiczny-Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-Golub-Dobrzyń
 • recepcjonistka -Golub-Dobrzyń

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

 

 

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

 

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

 

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane
w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

 

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU !!

 • utrudnienia 01.08.2020r.

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU !!

 • utrudnienia 2 ok-1
 • zmieniony numer - dodatkowe numery telefonów
 • ulotka-1

Wakacje z Chopinem

Szymon Nehring zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie i laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie wykona kompozycje Fryderyka Chopina podczas kolejnego koncertu z cyklu Wakacje z Chopinem.

W niedzielę, 2 sierpnia, podczas transmisji koncertu z Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni w jego interpretacji zabrzmią utwory, które Chopin stworzył podczas ostatnich dziesięciu lat swojego życia. Usłyszymy 3 mazurki z opusu 56, spokojne i refleksyjne impromptus Fis-dur op. 36 oraz Ges-dur op. 51, a także  dwa wspaniałe polonezy: fis-moll op. 44 Poloneza-Fantazję As-dur op. 61.

Dopełnieniem koncertu będą fragmenty listów Fryderyka Chopina wysyłanych do przyjaciela Jana Białobłockiego pochodzącego z Sokołowa. Zaprezentuje je aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Maciej Raniszewski.

Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 2 sierpnia, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

 • Szymon Nehring

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

 

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

 

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację.  Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie
o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

 

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

 

 

Ważne

W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS.
Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UWAGA UWAGA ‼️

Już w ten weekend (1-2 sierpnia) wyścig kolarski dla kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny", w związku z czym przypominamy o utrudnieniach w ruchu.

 • utrudnienia 01.08.2020r.
 • utrudnienia 2 ok-1

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

                                                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 29 lipca 2020 roku.

WO.0002.30.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

             Informuję, że dnia 30 lipca 2020 r.  o godz. 15:15 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie  się  XXX  Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta  Golubia-Dobrzynia .

                                         

Proponowany porządek obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:   

                   

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;
  b)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c)
  w sprawie regulaminu korzystania z palcu zabaw Pumptrack znajdującego się na działce nr 495/8, 495/10 obręb 0004 na terenie Miasta Golubia- Dobrzynia;
 4. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń.
 5. Zamknięcie Sesji.                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  mgr. Łukasz Pietrzak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NOCNE ZWIEDZANIE WIEŻY GOLUBSKIEGO KOŚCIOŁA .

 • 116718139_292428431995358_1490026717852622968_n

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 • Plakat A3

„Przywrócić pamięć”

29 lipca 2020 roku Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć” reprezentowane przez Panią Ewę Kaźmierkiewicz oraz Edwarda Bartkowskiego przekazało na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej publikację pn. „10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta – część druga”. W książce został przedstawiony rys historycznych najnowszych dziejów Polski, poczynając od agresji Niemiec na Polskę - 1.09.1939 roku, kończąc na napaści Rosji Sowieckiej 17.09.1939 roku. Publikacja została wydana w celu uczczenia 10. rocznicy tragedii pod Smoleńskiem.
W ramach uroczystych obchodów 10. rocznicy tragedii pod Smoleńskiem 10.04 2020 roku miała odbyć się promocja publikacji. Ze względu na epidemię koronawirusa COVID -19 i obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne uroczystość została odwołana. Publikacja została wydana w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” i została sfinansowana przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
 • 2

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA !

CHWAŁA BOHATEROM-GOLUB-DOBRZYŃ PAMIĘTA!

 • plakat powstanie warszawskie

"RAPORT Z OBLĘŻONEGO MIASTA"- ZAPRASZAMY GODZ. 21:30 MURY MIEJSKIE W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Zapraszamy na przedstawienie patriotyczne z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęcie o godzinie 21:30 przy murach miejskich koło przystani "Zacisze" w Golubiu-Dobrzyniu. Występ przygotowała i przedstawi grupa teatralna działająca przy Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 • powstanie warszawskie- wytęp pod murami

Dyżur telefoniczny – Bon turystyczny

 

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego.  Podczas rozmowy
z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; 56 498 35 81

 

 

 Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek
o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.
– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek. W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniobiorców od 24 lipca br. – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, m.in.: umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID – 19. Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to jest dla wniosków składanych w lipcu i sierpniu od kwoty 15 994,41 zł.

 

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 

Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy
z wykonywania umowy osiągnięty w czerwcu,  a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

 

ZUS  wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę
4,4 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano dotychczas 106,5 tys. przelewów na kwotę ponad 209,2 mln zł. –dodaje rzeczniczka.

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Już w ten piątek startujemy!!

POLAND TROPHY EXTREME w naszym pięknym Golubiu-Dobrzyniu!

Impreza skierowana do miłośników samochodów terenowych i nie tylko.

Otwarcie biura rajdu 7 sierpień 2020 r. godzina 13:00 w Domku Pod Cieniami, w piątek odbędzie się odcinek nocy, który potrwa do około godziny 03:00 nad ranem. W sobotę odcinek dzienny zaczynamy od godziny 10:00.

 • thropy 1

STARTUJEMY W PIĄTEK !

 • Harmonogram PTE

W weekend 1-2 sierpnia br. na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miał miejsce I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”.

Organizatorem sportowego wydarzenia był Klub Kolarski PACIFIC. Miasto Golub-Dobrzyń wsparło zadanie organizacyjnie oraz finansowo poprzez udzielenie dotacji w kwocie 7 000 zł.

W sobotę 1 sierpnia br. wyścig kobiet miał start oraz zakończenie na Golubskim Rynku. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz zaproszeni goście i organizatorzy dokonali wręczenia nagród zwycięzcom I etapu. Natomiast w niedzielę 2 sierpnia br. II etap wyścigu w kategorii Juniorka oraz Elita Kobiet + U23 rozpoczął się oraz zakończył na Placu 1000-lecia. Wręczenia nagród zwycięzcom II etapu dokonał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z zaproszonymi gośćmi oraz organizatorami.

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • klasyfikacja

GOLUB-DOBRZYŃ PAMIĘTAŁ !

1 sierpnia godzinie 21:30 przy murach miejskich koło przystani "Zacisze" w Golubiu-Dobrzyniu.

Odbyło się przedstawienie patriotyczne z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Występ przygotowała i przedstawiła grupa teatralna działająca przy Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

 • 5
 • 1
 • 7
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 11
 • 19
 • IMG_20200801_215241 (1)
 • IMG_20200801_215042

GOLUB-DOBRZYŃ PAMIĘTA !!

W GODZINĘ W.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • info na stronę o zamknięciu rynku

Uwaga na oszustów!!!

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS
i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług.  Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem
(lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

 

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres
e-mail i nr telefonu komórkowego.

 

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NABÓR WNIOSKÓW

 • Nabory (8)

NABÓR WNIOSKÓW

 • Nabory (9)
 • badanie mamograficzne
9 sierpnia br. o godzinie 12:15 odbędzie się kolejny koncert z cyklu Wakacje z Chopinem. Dzieła fortepianowe wykona młoda, świetnie zapowiadająca się toruńska pianistka, Karolina Sekuła. Z szafarskiej estrady popłyną dźwięki mazurków Fryderyka Chopina, baśniowego Scherza E-dur op. 54 nr 4 oraz wirtuozowskiej Etiudy F-dur op. 10 nr 8. Dopełnieniem koncertu będą utwory dwóch innych kompozytorów epoki romantyzmu: Etiuda z ,,Róży i cierni” op. 13/4 Juliusza Zarębskiego oraz Etiuda koncertowa “Waldesrauschen” Ferenca Liszta.
Podczas niedzielnego koncertu nie zabraknie także fragmentów listów Fryderyka Chopina, które przeczyta aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Arkadiusz Walesiak.
Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 9 sierpnia, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.
www.szafarnia.art.pl  https://www.facebook.com/ChopinCentre/
 • Karolina Sekuła
 • Arkadiusz-Walesiak
 • Karolina-Sekula

30. MISTRZOSTWA POLSKI W STRZELANIU Z KUSZY HISTORYCZNEJ.

 

W miniony weekend na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się 30. Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Kuszy Historycznej oraz IV Międzynarodowe Mistrzostwa w Łucznictwie Tradycyjnym. 

Miasto Golub-Dobrzyń wsparło zadanie finansowo poprzez udzielenie dotacji w kwocie 3 000 zł.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podczas otwarcia mistrzostw życzył wszystkim uczestnikom wspaniałych emocji oraz podziękował ze przybycie do Naszego miasta.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za kontynowanie tradycji.

 • 4
 • 5
 • 6

Gramy w piłkę!

W sobotę tj. 8 sierpnia 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski kibicował podczas meczu piłkarskiego, który odbył się na boisku przy ulicy Żeromskiego.

Mecz to inicjatywa rodziców dzieci, które po prostu bardzo kochają piłkę nożna. Poprzez sport rodzice propagują zdrowy i aktywny tryb życia oraz zaszczepiają ducha walki wśród dzieci i młodzieży.

Burmistrz został poproszony o wsparcie finansowe w postaci zakupu odzieży sportowej do gry w piłkę nożną. W ramach pomocy dzieci otrzymały znaczniki po 20 sztuk dla każdej z drużyny.

Dziękujemy za zaproszenie na mecz i wielkie emocję. Niech Wasza pasja do piłki nożnej rośnie razem z Wami!!

 • 6
 • 8
 • 4

POLAND THROPY EXTREME 07-08.08.2020 GOLUB-DOBRZYŃ.

Miasto Golub-Dobrzyń w miniony weekend zostało oponowane przez miłośników samochodów terenowych, pasjonatów off-rodu oraz motoryzacji. Impreza ma charakter pieczątkowo - OS`owy. Dla każdej z klas wyznaczone są sekcje, a ich trudność odpowiednio dobrana jest do poziomu sprzętu i zawodników startujących w danej klasie. Zwyciężyła załoga, która odbija jak najwięcej pieczątek oraz uzyskała najlepsze czasy przejazdów OS-ów.

Imprezę rozpoczął nocny etap, który potrwał do około 03:00 nad ranem.
Sobotni odcinek trwał około 8 godzin, a trasa przebiegała po malowniczej okolicy.

Rajd zostały objęty patronatem Burmistrza Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i był dofinansowany ze środków Miasta Golubia-Dobrzynia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom rajdu i dziękujemy za moc i adrenalinę

Do zobaczenia !

 • IMG_1447
 • IMG_1500
 • IMG_1308
 • IMG_1276
 • IMG_1264
 • 3
 • 1
 • IMG_1268
 • IMG_1293
 • IMG_1337
 • IMG_1229
 • IMG_1228

UWAGA ! Spis rolny rozpocznie się już za 21 dni.

Od czerwca TVP3Bydgoszcz nagrywa program promujący PSR2020 Spiszmy się jak na rolników przystało – program ma zasięg ogólnopolski – w każdym odcinku przedstawiana jest historia rolnika oraz odpowiedzi na pytania widzów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem o programie na stronie : https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo,382,1.html

 • GUS_PSR_2020_logo_kolor_pelne_RGB

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 • Retro-Traktor

Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

 

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

Z korzystnych zmian w przepisach mogą skorzystać osoby urodzone w 1953r. bez względu na płeć, które prawo do wcześniejszej emerytury mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed
1 stycznia 2013r. 

 

Kto nie musi składać wniosku

ZUS z urzędu dokona ponownego ustalenia wysokości emerytury osobom, którym wcześniej już ustalił wysokość emerytury powszechnej z pomniejszeniem o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Przeliczeniu z urzędu będą również podlegały renty rodzinne przyznane uprawnionym członkom rodziny po tych osobach. Oznacza to, że osoby te nie muszą składać żadnego wniosku, ZUS przeliczy świadczenia po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. po 11 stycznia 2021 r. Ewentualne złożenie wniosku nie przyspieszy załatwienia sprawy. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Nowa wysokość emerytury zostanie ustalona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Świadczenie w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym lub od dnia, od którego podjęta została wpłata zawieszonej emerytury. Jeśli ponownie ustalona wysokość świadczenia jest wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie.

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Natomiast osoby, które są na wcześniejszej emeryturze i nie składały jeszcze wniosku
o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953 muszą złożyć wniosek o emeryturę powszechną nie później niż do 11 stycznia 2021 r. Wówczas emerytura zostanie obliczona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

 

W piątek, 14 sierpnia sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 15 sierpnia.

 

Warto pamiętać, że ZUS jest zawsze dostępny poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mając konto na PUE ZUS możemy kontaktować się z ZUS-em elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Osoby zainteresowane bonem turystycznym nie muszą się martwić, 14 sierpnia dostępna będzie całodobowa infolinia pod nr. tel. 22 11 22 111. – dodaje rzeczniczka.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 • Torun_2020_FB

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

Wykształcenie gimnazjalne:

 • pomoc piekarza-Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie zawodowe:

 • fryzjer-Golub-Dobrzyń
 • sprzedawca-Golub-Dobrzyń
 • sprzedawca materiałów budowlanych - Golub-Dobrzyń
 • spawacz-Ostrowite
 • ślusarz-Ostrowite
 • pracownik auto-serwisu - Podzamek Golubski
 • pracownik budowlany – Młyniec, praca w delegacji
 • tokarz-Ostrowite

 

Wykształcenie średnie:

 • elektryk-automatyk-Ostrowite
 • doradca klienta-Frydrychowo

Wykształcenie wyższe:

 • nauczyciel j. hiszpańskiego - Ostrowite

niepełnosprawni

 • sprzątaczka – G-D

Staż:

 • blacharz budowlany - Golub-Dobrzyń
 • laborant chemiczny -Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-Golub-Dobrzyń
 • sprzedawca-Golub-Dobrzyń
 • mechanik pojazdów samochodowych - Golub-Dobrzyń
 • recepcjonistka -Golub-Dobrzyń

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

 

 

 

Oferty aktualne na dzień 11.08.2020

Wakacje z Chopinem

W ramach Wakacji z Chopinem realizowanych w formie online, w niedzielę, 16 sierpnia 2020 w Szafarni zagra Andrzej Jagodziński, wspaniały pianista jazzowy, kompozytor i aranżer, laureat Fryderyka w kategorii najlepsza płyta jazzowa za album „Chopin”. W jego wykonaniu, w jazzowej wersji, zabrzmią preludia, polonez, walce i mazurki Fryderyka Chopina.

Podczas koncertu będzie można wysłuchać wielu ciekawych fragmentów korespondencji F. Chopina z Szafarni. Listy kompozytora zaprezentuje znany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, Rafał Cieszyński, absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, związany z Teatrem Komedia i Teatrem Capitol w Warszawie.

Wakacje z Chopinem

W ramach Wakacji z Chopinem realizowanych w formie online, w niedzielę, 16 sierpnia 2020 w Szafarni zagra Andrzej Jagodziński, wspaniały pianista jazzowy, kompozytor i aranżer, laureat Fryderyka w kategorii najlepsza płyta jazzowa za album „Chopin”. W jego wykonaniu, w jazzowej wersji, zabrzmią preludia, polonez, walce i mazurki Fryderyka Chopina.

Podczas koncertu będzie można wysłuchać wielu ciekawych fragmentów korespondencji F. Chopina z Szafarni. Listy kompozytora zaprezentuje znany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, Rafał Cieszyński, absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, związany z Teatrem Komedia i Teatrem Capitol w Warszawie.

 • Andrzej-Jagodziński
 • Rafał-Cieszyński

Szanowni Państwo, przekazujemy informację ze strony ZKwP Oddział Toruń .

 • uwaga_psy

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

 

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

 

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania.

 

Trwa konkurs ZUS na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.  Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. To, w jakiej wysokości pracodawca otrzyma dofinansowanie uzależnione jest od liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu, nie więcej niż 140 tys. zł, a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc., maksymalnie do 210 tys. zł. Natomiast najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być kwota nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

D4QP1XOD5JxHhgYKPbVZ+wriVDp5MmTDeFUKJGqBuUkJhYREBEQERAREBEQERAR+BMjIJKqP3Hni00XERAREBEQERAREBH4eAiIpOrjYSnmJCIgIiAiICIgIiAi8CdG4P8D4+5vrkGpJ5cAAAAASUVORK5CYII=

 

Centrum Dofinansowania Płatników działające w bydgoskim oddziale ZUS zajmuje się wnioskami pracodawców z województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego
i łódzkiego. W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz innych, wymienionych w katalogu działań inwestycyjnych zamieszczonym na stronie ZUS – dodaje rzeczniczka.

 

 

 

Nie można mieć zaległości

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Wniosek papierowo i on-line tylko do 31 sierpnia

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl, a papierowo

w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Św. Trójcy 33 85-224 Bydgoszcz. Rozpatrywane będą tylko Wnioski złożone do 31 sierpnia.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl do 24 sierpnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU NADANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniu 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Uroczystego wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemkiem Kuczkowskim oraz Kierownikiem Oświaty Aleksandrą Orłowską.
W roku bieżącym awans zawodowy uzyskała: Wioletta Tykałowska, Agnieszka Zaporowicz, Marzena Okafor.
Życzymy zadowolenia z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W dniu 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Uroczystego wręczenia dokonał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Przemkiem Kuczkowskim oraz Kierownikiem Oświaty Aleksandrą Orłowską.
W roku bieżącym awans zawodowy uzyskała: Wioletta Tykałowska, Agnieszka Zaporowicz, Marzena Okafor.
Życzymy zadowolenia z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • 8
 • 9
 • 11
 • 2

W SETNĄ ROCZNICE BITWY BRODNICKIEJ WSPOMINAMY BURMISTRZA ARTURA REISKE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU.

 • ...

Blisko 40,4 tys. aktywnych bonów w kujawsko-pomorskim

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali blisko 40,4 tys. bonów turystycznych
z ponad 215,5 tys. przygotowanych dla regionu. Bon jest ważny do 31 marca 2022r., a jego realizacja odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Od 1 sierpnia osoby uprawnione mogą korzystać z bonu turystycznego. Świadczenie aktywowało do tej pory około 19 proc. uprawnionych w regionie. W całym kraju aktywnych jest ponad 721 tys. bonów na łączną kwotę niemal 618,5 mln zł. Uprawnieni wykonali 145tys. płatności bonami na kwotę ponad 100 mln złotych.

 

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bonem można zapłacić już u niemal 15,8 tys. zarejestrowanych w całym kraju podmiotów turystycznych. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu).  Co ważne bonem można płacić wiele razy - aż do wyczerpania środków. Podmiot turystyczny nie ma dostępu do informacji o saldzie bonu. Jednak podczas transakcji kwota dostępna w ramach bonu będzie weryfikowana. Jeśli nie wystarczy na pokrycie kosztów usługi, pobierający opłatę otrzyma informację, że transakcja nie może być zrealizowana. Natomiast osoba uprawniona do bonu otrzyma sms-em wiadomość o odrzuceniu transakcji i saldzie bonu. W takiej sytuacji można jeszcze raz wprowadzić kwotę, która odpowiada wysokości dostępnych środków, a różnicę dopłacić gotówką lub przelewem. Posiadacz bonu może również na bieżąco sprawdzić saldo dostępnych środków na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Po pojęciem usługi hotelarskiej rozumiemy krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów, przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia, które stanowi integralną część usługi, to nadal jest to usługa hotelarska- wyjaśnia Krystyna Michałek

Bon można wykorzystać również w sytuacji, gdy ze względu na jego wiek dziecka nie trzeba za nie zapłacić. Ważne jest by dziecko korzystało z usługi hotelarskiej lub uczestniczyło w imprezie turystycznej. Nawet jeśli dopiero w 2021 r. urodzi się dziecko, a rodzic uzyska prawo do świadczenia wychowawczego, to również będzie mu przysługiwało świadczenie w formie bonu. Z kolei w sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, to każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 tys. osób na kwotę niemal 14 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł.

 

Dodatek solidarnościowy można było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień, jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeśli ktoś do tej pory nie złożył jeszcze wniosku, a zamierza ubiegać się o to świadczenie, to zostało niewiele czasu. Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia. Trzeba to zrobić elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – tłumaczy Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O świadczenie mogą się ubiegać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

 

W ramach dodatku solidarnościowego mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 14 mln zł. Oddział ZUS
w Bydgoszczy wypłacił dotychczas ponad 7 mln zł, natomiast oddział w Toruniu ok. 6,9 mln zł.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

„Budowa ulicy Miłej” – inwestycja zakończona

 

         Dnia 19.08.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia dokonał odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Budowa jezdni ulicy Miłej w Golubiu-Dobrzyniu – II etap”. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna. W ramach zadania  została wykonana  budowa jezdni, zjazdów oraz przebudowa kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 435 tys. zł, z czego 55% stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • 11
 • IMG_1609

XII ZLOT I WYSTAWA STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

W dniach 22-23 sierpnia br. odbędzie się XII Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Wojwewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Imprezę zorganizował Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Miasto Golub-Dobrzyń, w wysokości 6000 zł w ramach konkursu 2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Wystawa miała charakter ogólny, odbyła się na wolnym powietrzu na terenie Zamku Golubskiego.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • DJI_0649
 • IMG_9515
 • IMG_20200823_131908
 • IMG_20200822_153443
 • IMG_20200822_153432

Wakacje z Chopinem

Przed nami finałowy koncert cyklu Wakacje z Chopinem. W ostatnią niedzielę sierpnia z recitalem fortepianowym transmitowanym z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wystąpi Krzysztof Książek, laureat licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie koncertu znalazły się chopinowskie mazurki i nokturny, a także wirtuozowskie Rondo Es-dur op. 16, heroiczny Polonez fis-moll op. 44 oraz malownicza Barkarola Fis-dur op. 60.

Fragmenty korespondencji Fryderyka Chopina z Szafarni, dotyczącej uczestnictwa
w dożynkowym Okrężnym, odczyta aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Łukasz Ignasiński.

Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

Wakacje z Chopinem

Przed nami finałowy koncert cyklu Wakacje z Chopinem. W ostatnią niedzielę sierpnia z recitalem fortepianowym transmitowanym z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wystąpi Krzysztof Książek, laureat licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie koncertu znalazły się chopinowskie mazurki i nokturny, a także wirtuozowskie Rondo Es-dur op. 16, heroiczny Polonez fis-moll op. 44 oraz malownicza Barkarola Fis-dur op. 60.

Fragmenty korespondencji Fryderyka Chopina z Szafarni, dotyczącej uczestnictwa
w dożynkowym Okrężnym, odczyta aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Łukasz Ignasiński.

Transmisja koncertu rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia, o godzinie 12:15 na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu na Facebooku.

 • Krzysztof-Książek
 • Łukasz-Ignasiński

Budżet Obywatelski Miasta Golubia-Dobrzynia 2021

Dokumenty do pobrania: https://bip.golub-dobrzyn.pl/699,budzet-obywatelski

 • informacja o budżecie na stronę

Powszechny Spis Rolny!

Już jutro tj. 1 września 2020 r. rusza Powszechny Spis Rolny - zatem spiszmy się jak na rolników przystało!.

 • billboard2_intenet

Nowy Rok Szkolny 2020/2021 - życzenia

 • Plakat

81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dzisiaj - 1 września 2020 roku obchodzimy  81. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z  wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszkiem Gutowskim, sekretarzem powiatu Katarzyną Orłowską, Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem i delegacjami jednostek organizacyjnych Miasta Golubia-Dobrzynia, złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu na Placu 1000 – lecia w Golubiu-Dobrzyniu.

 • 3
 • 4
 • 2i
 • 10i

81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • plakat 81 rocznica

Rolniku❗️Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie gimnazjalne:

 • robotnik budowlany -Wrocki
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń
 • pracownik budowlany -Golub-Dobrzyń
 • monter stolarki budowlanej -Golub-Dobrzyń
 • kierowca CE-Białkowo

Wykształcenie zawodowe:

 • pracownik auto-serwisu - Podzamek Golubski
 • pracownik budowlany – Młyniec, praca w delegacji,

Wykształcenie średnie:

 • fakturzysta/pomoc księgowego- Kowalewo Pomorskie
 • sprzedawca-Kowalewo Pomorskie

 

Niepełnosprawni

 • sprzątaczka – G-D

Staż:

 • laborant chemiczny -Golub-Dobrzyń
 • sprzedawca-Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie
 • mechanik pojazdów samochodowych - Golub-Dobrzyń

 

Informacja starosty

 1. analityk materiałowy- Wielkie Rychnowo

Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

 

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak, gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze
w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której uczeń, student się uczy. Zwykle zaświadczenia ze szkoły czy uczelni są wydawane na rok szkolny albo na programowy czas nauki. Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 4-letniego, 3-letniego. W takim wypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

 

W pozostałych przypadkach chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas do końca września, a studenci do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. – tłumaczy Krystyna Michałek

 

Z kolei abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września,
a zaświadczenie, że jest studentem na początku października.- dodaje rzeczniczka

 

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

O Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gminny Punkt Spisowy

UWAGA! Dla Rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu na czas spisu został uruchomiony Gminny Punkt Spisowy.   Punkt znajduje się na I piętrze budynku (naprzeciwko Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych) w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.  ZAPRASZAMY!

 • gus jpg

Adam Palma w Szafarni/ koncert online

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwszy wrześniowy koncert online organizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.  6 września o godzinie 18.00 dzieła Fryderyka Chopina w aranżacjach na gitarę akustyczną wykona Adam Palma.

W 2019 r. artysta nagrał płytę Adam Palma Meets Chopin z gościnnym udziałem Leszka Możdżera,  która spotkała się z wielkim uznaniem krytyków i miłośników Chopina.  Utwory
z tej płyty zabrzmią podczas niedzielnego recitalu gitarowego online. Podczas transmisji koncertu będzie można usłyszeć m.in.  Etiudę c-moll op. 10 nr 12 nazywaną Rewolucyjną, preludia z opusu 28.,  Poloneza A-dur op. 40 nr 1, gitarowe opracowania pieśni Chopina,
a także słynnego Marsza żałobnego będącego III częścią Sonaty b-moll op. 35.

Adama Palma jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
w Katowicach. Artysta w 2017 r. obronił tytuł doktora sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie jest wykładowcą gitary brytyjskiego Uniwersytetu Salford
w Manchesterze. Współpracował z większością rodzimych wykonawców muzyki rozrywkowej: Ewą Bem, Edytą Górniak, Kubą Badachem, Krzesimirem Dębskim, Leszkiem Możdżerem oraz z czołowymi muzykami na świecie, takimi jak m.in.: Al Di Meola, Bireli Lagrene, Tommy Emmanuel, Martin Taylor, Joscho Stephan, Chris de Burgh, Snake Davis, Gary Potter, Jack Pearson (The Allman Brothers). Brał udział w International Guitar Festival w Wirral oraz wielokrotnie w Festivalu Fingerstyle w Nashville. Otworzył warsztaty gitarowe Tommy’ego Emmanuela, z którym występował podczas koncertów w USA, UK i Polsce.
W 2014 r. Adam Palma otrzymał tytuł Najlepszego Polskiego Gitarzysty Akustycznego podczas gali GUITAR AWARDS w Warszawie.

Transmisja koncertu rozpocznie się o godzinie 18.00 i będzie dostępna na stronie internetowej i Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 • palma

Przypominamy, że od 2 września 2020 roku do 16 września 2020 roku (włącznie) mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mogą składać projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021.
Wypełniony i podpisany formularz projektu wraz z listą poparcia oraz oświadczeniem (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/2020) mieszkaniec składa w sekretariacie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Pl. 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, w w/w terminie.
Zachęcamy do zgłaszania projektów.

Druki do pobrania: https://bip.golub-dobrzyn.pl/699,budzet-obywatelski

 • informacja o budżecie na stronę

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1466/20 z dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wśród projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i kwalifikują się do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II" o wartości ponad 108 tys. zł.

Przypominamy o uruchomionych dodatkowych numerach telefonów do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • zmieniony numer - dodatkowe numery telefonów

Informacja Turystyczna w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynna jeszcze przez dwa weekendy września.
Zapraszamy!

 • PLAKAT

Dnia 04.09.2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy.
W ramach zadania została wykonana jezdnia wraz z chodnikami, zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe. Wykonano również wyniesione skrzyżowanie z ul. T. Kościuszki, co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Dokonano także przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 801 706,66 zł, z czego 55% stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • 20200904_101801
 • IMG_1784
 • 20200904_100412

20 lipca 2020 roku minęło 100 lat, jak ówczesny proboszcz parafii Golub ksiądz Balcer sprowadził Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do Golubia. Dom, w którym siostry zamieszkały należał do miasta i mieścił się przy ulicy Dworcowej (obecnie PTTK). Siostrom powierzono między innymi: prowadzenie katechizacji, ochronki dla dzieci, pielęgnacje chorych w domach prywatnych i szpitalu oraz służbę kościelną.

Z okazji tak pięknego jubileuszu Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zebrało i przygotowało dokumentację fotograficzną, która zostanie zaprezentowana na wystawie. Materiały wykorzystane do przygotowania ekspozycji pochodzą z prywatnych zbiorów Mariana Wąsewicza.

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 6 września 2020 roku, w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, po mszy świętej, która zostanie odprawiona w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. o godzinie 11:00.

Zapraszamy!

 • PIERWSZA SIEDZIBA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK...

Dzisiaj tj. 5 września 2020 roku po meczu, który odbył się na boisku przy ulicy Żeromskiego, Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża przekazała młodym piłkarzom z drużyny GOL ŻEROMA piłki oraz wręczyła pamiątkowe medale zakupione ze środków finansowych Miasta Golubia-Dobrzynia.
Mecz został zorganizowany na zakończenie sezonu wakacyjnego. Warto nadmienić, że drużyna działa z inicjatywy rodziców dzieci, które lubią i chcą grać w piłkę nożną.
Miasto Golub-Dobrzyń wspiera działania, które wynikają z inicjatywy mieszkańców.

 • 118813946_3236151906434703_9016667356508796033_n
 • 118882601_3236152433101317_400600112298215155_n
 • 118884930_3236151796434714_9008030840361483243_n
 • 118886939_3236151686434725_4090481197572493318_n
 • 118889266_3236152536434640_3064839957763619370_n
 • 118907093_3236152019768025_2782665467398805072_n
 • 118935543_3236152169768010_6314270660828797526_n
 • 118948378_3236151449768082_8186633759433792983_n
 • 118951311_3236152623101298_7389249960909960405_n
 • 118976196_3236152319767995_89702525734054027_n
 • 118983957_3236151319768095_6756982249069129902_n
 • 118917791_3236152736434620_4739688648968731284_n

W tym roku mija 100 lat jak Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia N.M.P. posługują w Golubiu-Dobrzyniu.
W tej intencji dzisiaj 6 września 2020 r. została odprawiona msza święta, w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, w której uczestniczyła Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska. W ramach uroczystości została otwarta okolicznościowa wystawa ukazująca historię Zgromadzenia.
Podczas uroczystości Pani wiceburmistrz w imieniu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, na ręce siostry Krystyny Wierzbowskiej Przełożonej Domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Golubiu-Dobrzyniu, złożyła podziękowania za posługę zakonną i pielęgniarską.
Życzymy kolejnych jubileuszy!

 • 118892777_3781723578508856_7454303407533969482_n
 • 118820842_257148835326816_3305960643124440753_n
 • 119000670_2792863747664585_7476619879599811581_n
 • 118960083_351203255918069_9146686996542826716_n
 • 118932711_689347528327896_2866356282491089031_n
 • ulotka2

Szanowni Państwo,

W związku z oczekiwaniami mieszkańców Golubia-Dobrzynia i decyzją rady miasta, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zlecił wykonanie pojemnika - serca do zbiórki nakrętek plastikowych.

Pojemnik ze stali kwasoodpornej, w kształcie serca, z herbem Golubia-Dobrzynia, w miniony piątek, 4 września, został dostarczony przez wykonawcę.

Dziś, lub w najbliższych dniach serce na nakrętki zostanie zainstalowane i będzie można wrzucać nakrętki.

Wstępnie ustalono, że "serce" zostanie zlokalizowane na Placu 1000-lecia, bądź w najbliższym otoczeniu placu.

Jeżeli macie Państwo pomysł na konkretne miejsce na Placu 1000-lecia, lub też, być może na zupełnie inną lokalizację "serca", prosimy o informacje w tym zakresie.

 • 118915784_3240752805974613_6224824136026338969_o
 • 118926268_3240753322641228_8860080714532550712_o

Dzisiaj 7 września 2020 roku w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie miasta rozpoczęła się modernizacja oświetlenia drogowego, poprzez wymianę opraw oświetleniowych sodowych na LED-owe. Prace rozpoczęto od ulicy Lipnowskiej.

Docelowo modernizacja w ramach umowy obejmie łączenie 120 szt. opraw oświetleniowych na ulicach:

 1. ul. PTTK – 23 szt.
 2. ul. Generała Józefa Hallera – 8 szt.
 3. ul. Wodna – 9 szt. + dodatkowo wymiana słupów na stalowe ocynkowane – 9 szt.
 4. ul. Kilińskiego – 8 szt.
 5. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 16 szt.
 6. ul. Lipnowska – 32 szt.
 7. ul. Bohaterów Kosmosu – 6 szt.
 8. ul. Gagarina – 5 szt.
 9. ul. Polna – 13 szt.

Całość prac planowana jest do wykonania, do końca września br.  

 • 118982717_480536399592340_4272899325275800319_n
 • 119005998_648608599105515_7591377121275437816_n
 • 119025130_805627830240694_3422877266655841304_n
 • 119004019_624885975068868_5441871421372603100_n

Pierwsze nakrętki wrzucone!

Dzisiaj 8 września br. Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Panem Edwardem wrzucili do serduszka pierwsze plastikowe nakrętki, które zbierał wydział. Zachęcamy do zapełniania serduszka.
Pojemnik został ustawiony na Placu-1000 lecia zgodnie z sugestiami mieszkańców. Dziękujemy za pomysły.

 • 119058944_3244289488954278_5941596896459313209_o
 • 119062949_3244290348954192_3632188263639645944_n
 • 119067388_3244290008954226_7306070240458765386_n

SERDUSZKO SIĘ ZAPEŁNIA!

Nie minęła doba, a serce zostało wypełnione do połowy.
W imieniu inicjatorki pani Anny Wojciechowskiej i własnym dziękujemy wszystkim, którzy wrzucają nakrętki do metalowego serca, które wczoraj stanęło na Placu 1000 – lecia. Wypełniajac serce nakrętkami wypełniamy radością i nadzieją wiele serc, które oczekują wsparcia i pomocy.
Dziękujemy i prosimy o więcej.

 • 119041654_3247328171983743_2239409968220858174_n

VAG ROYAL 5

Już w najbliższą sobotę 12 września br. od godziny 10:00 na Zamku w Golubiu odbędzie się 5 edycja zlotu samochodów tuningowanych.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
Serdecznie zapraszamy!

 • 119162984_3247461138637113_452798179633869271_n

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe w Toruniu

8 września br. z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu, w Toruniu odbyło się VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe. Tematem przewodnim było trzydziestolecie samorządu terytorialnego. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego gościem spotkania był współtwórca reformy administracyjnej z 1990 roku prof. Jerzy Stępień.

Poniżej wyciąg z artykułu rzecznik prasowej Urzędu Marszałkowskiego

- To dla mnie wielka satysfakcja widzieć po trzydziestu latach, że to, nad czym pracowaliśmy, co zostało wówczas zbudowane, istnieje i się rozwija, mimo różnego rodzaju przeciwności. Nadaliśmy Polsce nowy kształt, kształt Polski lokalnej. Po raz pierwszy w naszej tysiącletniej historii udało się zbudować system administracyjny funkcjonujący według tego samego modelu w każdym zakątku kraju. Mówi się, że była to najlepsza reforma III Rzeczypospolitej – powiedział podczas poprzedzającego obrady spotkania z mediami prof. Stępień.

- Samorząd terytorialny i budowanie wpisanej w niego zasady zaufania społecznego, zaufania ludzi do ludzi, jest emanacją tego, co było kiedyś marzeniem Polaków skupionych wokół Solidarności. Jeśli chcemy budować solidarne, sprawiedliwe, odpowiedzialne społeczeństwo musimy powierzyć jak najwięcej kompetencji, dając oczywiście narzędzia wykonawcze, możliwie najniższym strukturom samorządu. Myślę, że największym sukcesem samorządu terytorialnego w Polsce jest to, że jest przełożeniem idei Solidarności na język praktyki. Dzięki temu wciąż Solidarność w naszym kraju żyje – stwierdził na tej samej minikonferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki.y według tego samego modelu w każdym zakątku kraju. Mówi się, że była to najlepsza reforma III Rzeczypospolitej – powiedział podczas poprzedzającego obrady spotkania z mediami prof. Stępień.

Obrady forum rozpoczęły wystąpienia prof. Stępnia i gospodarza województwa. Następnie swoimi refleksjami na temat funkcjonowaniu struktur samorządowych i dorobku samorządności podzielili się długoletni lokalni liderzy – wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała, wójt gminy Baruchowo Stanisław Sadowski, wójt gminy Osięciny Jerzy Izydorski, burmistrz miasta i gminy Janikowo Andrzej Brzeziński i starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

W części roboczej rozmawiano m.in. na temat wyzwań związanych z pandemią Covid-19.

Na zakończenie spotkania, które odbywa się w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, wszyscy obecni samorządowcy otrzymają z rąk marszałka Piotra Całbeckiego pamiątkowe grawertony oraz przygotowany pod patronatem samorządu województwa album „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego 1990-2023”.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
8 września 2020 r.

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 • 119123933_3249984118384815_7769297077435106480_o
 • 119161345_3249982665051627_1472204769977911871_o
 • 119118320_3250001881716372_7232224584717533649_o
 • 119065847_3249983281718232_1412503239375118290_o

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ ZAPRASZA ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

17 września 2020 roku odbędą się uroczyste obchody 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicy ufundowania pomnika Sybiraków. Uroczystości są organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka.

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Organizatorami uroczystych obchodów są: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.

 • baner

Pieniądze na Twój biznes

 • 119178476_3253290058054221_3774471480732463297_o

CAN-AM DAY

Zapraszamy na jedyne takie wydarzenie w Polsce, organizowane po raz pierwszy dla miłośników i szczęśliwych posiadaczy pojazdów marki Can-am. Zapraszamy rodziny, pary, singli, singielki, wszystkich, którzy chcą spędzić niezapomniany weekend z Can-am’em.Będzie przygotowane ok. 150 km trasy turystycznej z niespodziankami i zadaniami do wykonania podczas przejazdu. Trasa to drogi szutrowe, polne i leśne oraz zapomniane asfalty biegnące wzdłuż doliny rzeki Drwęcy, Pojezierza Brodnickiego łączące mało znane turystom atrakcje przyrodnicze, etnograficzne i historyczne ze szczególnym naciskiem na pozostałości po działających prężnie na tym terenie zakonnikach potocznie zwanych Krzyżakami.
Organizator Can-Am Day.
Zapisy i szczegółowy harmonogram na stronie: https://www.canam-day.pl/event/can-am-day-golub-2020/

 • 119459543_3523973320986239_2052599161265938745_o

Powszechny spis rolny!

Spis rolny odbywa się na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest metodami:
- samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie  https://spisrolny.gov.pl

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:
- samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

 • 119525903_3266863846696842_767185142090953987_n

JAKIE INWESTYCJE W GOLUBIU-DOBRZYNIU? Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie konkretnych projektów infrastrukturalnych, których szacowana wartość to min. 400 tys. zł.
W ramach funduszu można uzyskać 100% dofinansowania na zadania realizowane do 2022 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia złożył pismo do Rady Miasta wskazując propozycje inwestycji.
W załączeniu treść wystosowanego pisma.

 • 119556898_3269725226410704_8968427205401676865_o

Szanowni Państwo!

Przed nami obchody Światowego Dnia Sybiraka połączone z 75. rocznicą deportacji do ZSRR i 5. rocznicą odsłonięcia Pomnika Sybiraków.
Miasto Golub-Dobrzyń jest organizatorem uroczystości, które w dniu jutrzejszym będziemy mieli okazje przeżywać. W związku z powyższym dzień 17 września przedstawia się następująco:

około godziny 10:00, po przywitaniu gości, odbędzie się konferencja naukowa w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, podczas której wystąpią ze swoimi wykładami:
dr Jan Wiśniewski oraz prof. dr hab. Mirosław Golon.
ZAZNACZAMY, ŻE KONFERENCJA BĘDZIE ZAMKNIĘTA, A JEJ RETRANSMISJE BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ NA STRONIE URZĘDU MIASTA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!

około godziny 11:00 nastąpi złożenie kwiatów przez delegacje pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu, po czym o 11:30 odbędzie się Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu.
Zwieńczeniem obchodów będą uroczystości pod pomnikiem osób wywiezionych do ZSRR w Golubiu.

 • 119542079_3269775903072303_477362676214749060_o

Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu!

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka została przygotowana ekspozycja wystawowa dotycząca agresji ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17.09.1939 r.
Wystawa została udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Golub-Dobrzyń, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do oglądania wystawy.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

#sadziMY 2020

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek.

Mieszkańcy naszego miasta mogą odebrać sadzonki między innymi w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń Szkółka Leśna Przeszkoda, Mokry Las 3, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r. Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.

 • 119662106_3270900856293141_943976487177558002_n

Przerwy w dostawie prądu - informacja!

 • przerwa w dostawie prądu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-