-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń /
 • -
 • -
 • -

E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn.: „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”

Wartość projektu: 84 000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2019 – 15.11.2019

Umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/21/2019

 

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90%  uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 15.11.2019 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.

2. Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu.

3. Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK.

Opis projektu:

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasto Golub-Dobrzyń poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców 4 modułach tematycznych:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Kultura w sieci”

Projekt jest skonstruowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby poprzedzone analizami. W aspekcie organizacyjnym będzie wykorzystywał zasoby lokalne - szkolenia będą organizowane na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Grafiki szkoleniowe zostaną opracowane w sposób uwzględniający ograniczoną dyspozycyjność mieszkańców (m. in. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne). Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia.  W ramach projektu zakupionych zostanie również 10 laptopów, które zostaną przekazane do szkół. Informacje o projekcie i komunikacja zewnętrzna projektu będzie odbywać się poprzez regionalne kanały komunikacyjne.

Wartość projektu stanowi 100% dofinansowania. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkoleń.

Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11,                        87-400 Golub-Dobrzyń.

 

REKRUTACJA:

Pierwsze szkolenia już w miesiącu czerwcu. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

 • 15.06.2019 r. – 16.06.2019 r. – Rodzic w internecie (szkolenie 2-dniowe)
 • 24.06.2019 r. – 25.06.2019 r. - Rodzic w internecie (szkolenie 2-dniowe)
 • 27.06.2019 r. – 29.06.2019 r. – Kultura w sieci (szkolenie 3-dniowe)

 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

 1. Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy uzupełnić w formie elektronicznej - dostępny jest na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/
 2. Dokumenty wypełnione odręcznie, pismem czytelnym i przedłożone z czytelnym podpisem Kandydata:
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu,
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
 • Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu, tj. Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, I piętro, pokój nr 14, tel. 56 683 54 10 wew. 50.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione odręcznie, pismem czytelnym i przedłożone z czytelnym podpisem Kandydata.

 

 

 

 • -

Pierwsze szkolenia w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” już za nami

Pierwsze szkolenia w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” już za nami.

Przypominamy, iż Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kolejne szkolenia jeszcze w lipcu. W najbliższym czasie zostaną podane terminy i tematy planowanych szkoleń.

Zapraszamy!

 • -
 • -

Zapraszamy na kolejne szkolenia, które odbędą się w lipcu w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

Informujemy, iż w czerwcu szkolenie ukończyło 6 grup. Uczestnicy realizowali 2 bloki tematyczne: „Rodzic w Internecie” oraz „Kultura w sieci”.

Zapraszamy do zapisów na kolejne szkolenia. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

20.07.2019 r. – 21.07.2019 r. – "Moje finanse i transakcje w sieci" (szkolenie 2-dniowe, godz. 7:00 – 13:00)

20.07.2019 r. – 21.07.2019 r. – „Rodzic w Internecie” (szkolenie 2-dniowe, godz. 14:00 – 20:00)

Zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Przypominamy, że szkolenia są bezpłatne. Gwarantujemy również catering. Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z 10 laptopów zakupionych na powyższy cel, które po szkoleniach zostaną przekazane do szkoły

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 • -
 • -
 • -

"E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń"

Kolejne szkolenie komputerowe w ramach programu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zakończone". 
Zapisy na kolejne szkolenia przyjmowane są w Biurze Projektu, tj. Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, I piętro, pokój nr 14, tel. 56 683 54 10 wew. 50.

Zapraszamy!

 • -
 • -

Już we wrześniu kolejne szkolenia w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i okolic, którzy ukończyli 25 lat na bezpłatne szkolenie komputerowe.

Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

 • 05.09.2019 r. – 06.09.2019 r. – „Moje finanse i transakcje w sieci”

(szkolenie 2-dniowe, godz. 7:00 – 13:00)

 • 05.09.2019 r. – 05.09.2019 r. – „Kultura w sieci”

(szkolenie 2-dniowe, godz. 14:00 – 20:00)

O kolejnych wrześniowych szkoleniach będziemy Państwa informować.

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 • -

Kolejne szkolenia w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

Na początku września kolejne 2 grupy wzięły udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”. Do chwili obecnej przeszkoliliśmy już ponad 100 osób. Kolejne szkolenia jeszcze we wrześniu. Zapisy nadal trwają.  Przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, tj. Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, I piętro, pokój nr 14, tel. 56 683 54 10 wew. 50. Zapraszamy!

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 • -
 • -

Przed nami ostatnie szkolenia w ramach projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

Już wkrótce odbędą się ostatnie bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”.

Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

 • 28.09.2019 r. – 29.09.2019 r. – „Rodzic w Internecie” (szkolenie 2-dniowe, godz. 7:00 – 13:00)
 • 28.09.2019 r. – 29.09.2019 r. – „Rodzic w Internecie” (szkolenie 2-dniowe, godz. 14:00 – 20:00)
 • 30.09.2019 r. – 01.10.2019 r. – 07.10.2019 r. – „Moje finanse i transakcje w sieci” (szkolenie 3-dniowe, godz. 7:30 – 11:30)
 • 30.09.2019 r. – 01.10.2019 r. – 07.10.2019 r. – „Moje finanse i transakcje w sieci”  (szkolenie 3-dniowe, godz. 12:00 – 16:00)

Zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia.  Zapisy w Biurze Projektu, tj. Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, I piętro, pokój nr 14, tel. 56 683 54 10 wew. 50.

Przypominamy, iż Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

 • -
 • -

ZAKOŃCZONE SZKOLENIA KOMPUTEROWE, DARMOWE LAPTOPY PRZEKAZANE DO SZKOŁY

Z przyjemnością informujmy, iż dobiegła końca realizacja projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”. Dnia  07.10.2019 r. odbyło się ostatnie darmowe szkolenie komputerowe. Zgodnie z założeniami udało nam się przeszkolić 150 mieszkańców w następujących modułach tematycznych:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2.  „Moje finanse i transakcje w sieci”
 3. „Kultura w sieci”

W ramach projektu zakupionych zostało również 10 laptopów, które zostaną przekazane do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Mamy nadzieję, iż zapewnią one większy komfort nauki uczniom naszej szkoły. 

Jednocześnie podkreślam, iż wartość projektu stanowi 100% dofinansowania, co oznacza że nie ponieśliśmy żadnych kosztów dotyczących realizacji szkoleń oraz zakupionego sprzętu. Całkowita wartość projektu wyniosła 84 000 zł.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom miasta, którzy wzięli udział w organizowanych przez nas szkoleniach. Mamy nadzieję, że był to ciekawie spędzony czas.

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-