-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI 2019
-
- 19.03.2019 - Józefa, Bogdana, Nataszy
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI 2019 /

PRZEBUDOWA GOLUBSKIEGO SKRZYŻOWANIA – INWESTYCJA NA 2019 ROK

We wtorek 5 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Mirosławem Graczykiem oraz jego zastępcą Marzeną Baczyńską. W spotkaniu wziął również udział Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu była wspólna realizacja zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobryń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”.

Przypominamy, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Miasto Golub-Dobrzyń przekazało Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentację projektową dot. przebudowy skrzyżowania ulic Wodna – Hallera – Zamkowa. Koszt sporządzenia projektu wyniósł blisko 100 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Projekt budowlano-wykonawczy, przygotowany przez Miasto, przekazany został na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2018 r. z Urzędem Marszałkowskim. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów rozmawiali o wariantach współfinansowania inwestycji. Poza dokumentacją projektowo-kosztorysową Miasto ma przekazać zarządcy drogi wojewódzkiej także finansowy wkład własny do wspólnej inwestycji.  Podobnie, jak w przypadku przebudowy ul. Toruńskiej nasz samorząd ma udzielić pomocy finansowej  Województwu w formie dotacji celowej na realizację robót drogowych. 

W związku z przewidywanym, dużym utrudnieniem w ruchu samochodowym, plany dot. realizacji inwestycji zakładają wykonanie przebudowy w możliwie jak najkrótszym czasie. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta remont skrzyżowania powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inną, istotną kwestią komunikacyjną, która została omówiona podczas spotkania była budowa obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Po raz kolejny przedstawiciele Marszałka i włodarze samorządów zgodnie zadeklarowali, że obwodnica, której trasa  obejmowałaby miasto i gminę  byłaby najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Golubia-Dobrzynia.

Kolejnym tematem spotkania była konieczności usunięcia nieczynnego przejazdu kolejowego ze skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. PTTK.  Szefowie Departamentu Infrastruktury i Transportu UM zadeklarowali, iż udzielą Miastu wsparcia w sprawie rozbiórki torów w Golubiu-Dobrzyniu.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim umocniło dobrą współpracę i partnerskie praktyki samorządowe, jakie od kilku lat funkcjonują pomiędzy Miastem Golub-Dobrzyń, Gminą Golub-Dobrzyń i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-