-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI 2019
-
- 20.04.2019 - Agnieszki, Czesława, Amalii
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI 2019 /

ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT

 • data: 2019-04-19

III KONWENT BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 11 kwietnia 2019 r. na Zamku Golubskim odbył się III Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji 2018-2023. Jego organizacją zajął się Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski - członek Zarządu Konwentu Burmistrzów. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Franciszek Gutowski – Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Marek Ryłowicz -Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, Mirosław Kielnik – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Stefan Borkowicz- Przez Odziału PTTK. Podczas Konwentu głos zabrał Pan Piotr Kalamon z-ca Burmistrza Nakła przedstawiając propozycję stanowiska Konwentu Burmistrzów w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbestu. Kolejnym poruszonym tematem było przedstawienie stanowiska w sprawie inwestycji prowadzonych w pasie dróg wojewódzkich, o którym opowiedział Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawiając dodatkowo inwestycje, które Zarząd Dróg Wojewódzkich obecnie realizuje. Dyrektor ZDW przedstawił również zebranym problemy związane z realizacją modernizacji drogi relacji Golub-Dobrzyń - Kowalewo Pomorskie. Problemy
z realizacją inwestycji drogowych dotyczą także wielu innych inwestycji drogowych w województwie i kraju.

UWAGA

 • data: 2019-04-15

PKP MUSZĄ USUNĄĆ NIECZYNNY PRZEJAZD KOLEJOWY

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyła się kontrola utrzymania nieczynnego przejazdu kolejowego, znajdującego się przy ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. W kontroli udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Polskich Kolei Państwowych S.A (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku).

Po przeprowadzeniu kontroli Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ustalił, iż Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP zobowiązany jest do wykonania rozbiórki przejazdu do dnia 30 września 2019 r. Do końca kwietnia br. PKP uzupełnić mają braki w nawierzchni tego odcinka drogi i do czasu usunięcia na bieżąco monitorować stan przejazdu, a w razie pogorszenia jego nawierzchni dokonywać koniecznych napraw.

Poniżej skan pisma K-PWINB w Bydgoszczy:

 • data: 2019-04-15

KOLEJNY RAZ POSPRZĄTALIŚMY BRZEGI DRWĘCY

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. odbyła się V edycja wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Marcin Jodłowski i fundacja Life Promotion. Po raz kolejny do akcji włączyło się Miasto Golub-Dobrzyń.

Akcja prowadzona była w wielu sektorach zanieczyszczonego obszaru jednocześnie. Posprzątane zostały brzegi Drwęcy, która stanowi najdłuższy w Polsce rezerwat ichtiologiczny.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i wsparli proekologiczne działania, promowane przez nasz Samorząd.

 • data: 2019-04-15

UWAGA

UWAGA

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

UWAGA

INFORMACJA ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

.

GOLUB-DOBRZYŃ LIDEREM W OBNIŻANIU ZADŁUŻENIA

Czasopismo Wspólnota opublikowało Ranking zmian zadłużenia samorządów, jako procent dochodów budżetowych, w latach 2014 – 2017. Miasto Golub-Dobrzyń, zajmuje 1 miejsce pod względem spadku zadłużenia, wśród miast powiatowych w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Zadłużenie naszego miasta w latach 2014-2017 spadło aż o 21,38 procent. Dzięki takiemu wynikowi Golub-Dobrzyń uplasował się na 17 miejscu wśród wszystkich 267 miast powiatowych w Polsce. Liderem jesteśmy także w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

Jak informuje Wspólnota, przez wiele lat poziom zadłużenia samorządów dynamicznie wzrastał, jednak od pewnego czasu tendencja jest odwrotna. Od 2014 roku poziom zadłużenia miast maleje. W końcu 2017 roku dług samorządów spadł do poziomu najniższego od 2010 roku.

Przypomnijmy, iż na koniec 2014 roku stan zadłużenia Golubia-Dobrzynia wynosił niemal 63% dochodów. Wówczas Golub-Dobrzyń był jednym z najbardziej zadłużonych miast powiatowych w całym kraju. W kadencji samorządu 2014-2018 łączna wartość spłaty kapitału zobowiązań i odsetek wyniosła prawie 9,1 mln. zł.

Dzięki tak wysokim spłatom zobowiązań w minionej kadencji obecnie możemy realizować szereg miejskich inwestycji i planować realizację kolejnych, ważnych dla Mieszkańców zadań. 

LINK DO ARTYKUŁU

UWAGA

SPOTKANIE W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI

W dniu 4 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy Zespołu Szkół Miejskich, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum im. I. Działyńskiego, Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz kierownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu ds. Obsługi Oświaty.

Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji placówek oświatowych, związanej z możliwością wystąpienia ogólnopolskiego strajku zaplanowanego na dzień 8 kwietnia 2019 r.  

Dyrektorzy szkół poinformowali, iż większość nauczycieli zadeklarowała przystąpienie do protestu i że w związku z tym, możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w tym czasie będzie ograniczona. Powodów do obaw nie powinni mieć rodzice przedszkolaków, gdyż mimo popierania przez nauczycieli akcji protestacyjnej placówka w tym czasie będzie pełnić funkcje opiekuńcze. Podczas spotkania omówione zostało przeprowadzenie zbliżających się egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów. Dyrektor Gimnazjum poinformował, że pomimo możliwości wystąpienia strajku egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Odmienna sytuacja może wystąpić w przypadku egzaminów ósmoklasistów. Jeżeli zapowiadana akcja protestacyjna potrwa przynajmniej do 17 kwietnia przeprowadzenie egzaminu może być zagrożone. Podczas spotkania wypowiedzieli się również przedstawiciele instytucji kultury i OSiR. Zadeklarowali oni, iż w przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającej opieki nad dziećmi w szkołach zaoferują pomoc dyrektorom placówek oświatowych.

ROZBIÓRKA GOLUBSKIEGO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO - KONTROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W środę 3 kwietnia 2019 r., z inicjatywy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, odbyła się kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy na nieczynnym  przejeździe kolejowym przy ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.

W kontroli udział wzięli przedstawiciele Inspektoratu, Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Podczas kontroli PKP S.A. zapewniły, iż w najbliższym czasie Spółka podpisze umowę z wykonawcą na usunięcie torowiska. Polskie Koleje Państwowe S.A. zostały zobowiązane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do naprawy torowiska do czasu jego rozbiórki. PKP, do momentu zlikwidowania przejazdu mają także odpowiadać za bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku. O ostatecznym terminie likwidacji torów, nałożonym przez Wojewódzkiego Inspektora na PKP S.A. zostaniemy pisemnie powiadomieni.

 • data: 2019-04-04

ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA POLAKA

W dniu 2 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.  Papież Polak  zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Jego pontyfikat był trwał 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jan Paweł II był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu, nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat był wyjątkowy m.in. ze względu na liczbę odbytych pielgrzymek oraz rychłą kanonizację.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się już miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011, a 27 kwietnia 2014 nasz Papież został świętym.

Przedstawiciele samorządów Miasta Golubia-Dobrzynia, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w rocznicę śmierci złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze przy tablicy pamiątkowej Jana Pawła II.

 • data: 2019-04-03

KOMUNIKAT TWÓJ e-PIT

Twój e-PIT za 2018 r. wyłącznie na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl

 

Przypominamy, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. – udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom lub zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KWIETNIU

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

Przedsiębiorców.

Osoby fizyczne.

Organizacje pozarządowe.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

9.04.2019 r. Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, godz. 8:30 – 11:00, sala nr S -5,

9.04.2019 r. Starostwo Powiatowe Brodnica, ul. Kamionka 18, godz. 12.00 – 14.30, sala nr 102.

17.04.2019 r. Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, godz. 8.30 – 11.00, sala nr 133,

17.04.2019 r. Starostwo Powiatowe Chełmno, ul. Harcerska 1, godz. 12.00 – 14.30, sala nr 2,

 

Spotkania skierowane są do mieszkańców odwiedzanych gmin i powiatów.

Organizator spotkań w Wąbrzeźnie, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Brodnicy:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu

ul. Waryńskiego 4

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 797 304 124, 56 62 15 820

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

ECHA INTERWENCJI BURMISTRZA

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego interweniował w sprawie rozbiórki przejazdu kolejowego w Golubiu-Dobrzyniu. Poniżej pismo Piotra Całbeckiego do PKP z prośbą o likwidację torów.

 • data: 2019-04-01

UWAGA

STRAJK NAUCZYCIELI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W piątek 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, działających na terenie miasta oraz z Kierownikiem Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty. Tematem spotkania był zapowiadany na terenie całego kraju strajk nauczycieli 2019.

W szkołach i przedszkolu miejskim zostały przeprowadzone referenda, które miały wskazać, jaka ilość pracowników placówek przystąpi do planowanego przez ZNP strajku. Ostateczne wyniki referendum strajkowego ZNP maiły być znane 25 marca, jednak Związek zdecydował się j przedłużyć głosowanie, gdyż chęć udziału w ogólnopolskim proteście wyraziły również szkoły, w których nie ma przedstawicieli ZNP. Najprawdopodobniej strajk rozpocznie się o w poniedziałek 8 kwietnia i będzie trwał do odwołania.

Podczas spotkania burmistrz oraz dyrektorzy wspólnie zadeklarowali, iż w czasie strajku wszelkie działania placówek będą podejmowane z korzyścią dla uczniów.  W czasie posiedzenia burmistrz Mariusz Piątkowski wyraził pogląd, iż pomimo protestu rodzice powinni mieć możliwość oddania swoich dzieci pod opiekę pracownikom publicznych jednostek.

Szczegółowe informacje na temat strajku nauczycieli w Golubiu-Dobrzyniu będą znane w przyszłym tygodniu.  O aktualnych wydarzeniach i planach dot. protestu na terenie miasta będziemy informować Mieszkańców na naszej stronie www.golub-dobrzyn.pl.

 • data: 2019-03-29

WSPARCIE UNIJNE DLA MŁODZIEŻY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż 19 marca 2019 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy organizuje bezpłatne Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Na spotkaniu opowiemy o zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy, a także o szkoleniach i kursach, międzynarodowych wyjazdach i zagranicznych stażach zawodowych.

Szczegółowy program spotkania oraz dane kontaktowe do rekrutacji znajdują się pod tym adresem: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=204

LGD "Dolina Drwęcy" SZUKA PRACOWNIKÓW

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniu 13 marca 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie, określające termin kontroli utrzymania nieczynnego przejazdu kolejowego w Golubiu-Dobrzyniu.  Zawiadomienie zostało skierowane do zarządcy przejazdu – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, w związku z naszym wnioskiem o wykonanie rozbiórki przejazdu.  Kontrola, w której uczestniczyć ma przedstawiciel PKP S.A.  rozpocznie się w dniu 3 kwietni br.

 • data: 2019-03-13

POLE DZIAŁANIA: PROJEKT DLA MŁODZIEŻY AKTYWNEJ SPOŁECZNIE

Szanowni Państwo,

Są młodzi, mają między 16 i 19 lat, działają na rzecz innych ludzi w swoim środowisku lub dopiero chcieliby zacząć. Wiemy, że na wsi jest wielu ambitnych młodych aktywistów, którzy chcą zmieniać swoje środowisko. Właśnie dla nich stworzyliśmy projekt #PoleDziałania.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród młodych osób. Do wiadomości dołączony jest plakat (link do pobrania plakatu). Zachęcamy do wydrukowania go i powieszenia w widocznym miejscu. Przesyłamy też link do posta promującego projekt na Facebooku Fundacji Wspomagania Wsi z prośbą o udostępnienie go na profilach Państwa organizacji.

Nasz plan jest prosty:

W trakcie wiosennych spotkań regionalnych zamierzamy dowiedzieć sie od młodych ludzi, z jakimi problemami stykają się w swoim środowisku i co chcieliby w nim zmienić.

Później wspólnie opracujemy program warsztatów jesiennych, które dostarczą uczestnikom takiej wiedzy i umiejętności dot. działań społecznych, jakich oczekują i jakie wynikają z ich potrzeb.

Stawiamy na dialog między nami a młodzieżą od samego początku do końca. Inicjatywy uczestników, które narodzą się w trakcie projektu lub po nim, będą mogły liczyć na wsparcie mentorskie z naszej strony.

Kogo szukamy?

Uczniów/uczennic oraz absolwentów/absolwentek szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców.

Do udziału w projekcie szczególnie zaproszone są osoby, które angażowały się wcześniej w inicjatywy społeczne, wolontarystyczne, kulturalne czy polityczne. Nie jest to jednak warunek konieczny. To nic, jeśli do tej pory uczestnicy nie będą mieli na swoim koncie pierwszych projektów czy współpracy z organizacjami społecznymi. Jeśli dokładnie opiszą nam problem społeczny w ich okolicy i zaproponują jego rozwiązanie, być może ich pierwszy projekt narodzi się podczas PolaDziałania!

Więcej informacji na temat projektu oraz szczegóły rejestracji znajdują się na stronie:www.fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/poledzialania/

Serdecznie zapraszamy do projektu!

Z poważaniem,

Jędrzej Godlewski

Koordynator projektu Pole Działania

PROGRAM POMOCY DZIECIOM

DZIEŃ AKTYWNYCH KOBIET

W niedzielę 10 marca Mieszkanki Golubia-Dobrzynia wzięły udział w Dniu Aktywnych Kobiet. W hali OSiR Panie mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych, podziwiać rękodzieło i zaczerpnąć specjalistycznych porad m.in. od fryzjerki, psycholożki i konsultantek kosmetycznych. Na zdrowy poczęstunek zaprosiły Panie z KGW w Sokołowie, a kącik zabaw dla dzieci przygotowały Nauczycielki z naszego Przedszkola.

Dziękujemy wszystkim Mieszkankom, które skorzystały z naszego pomysłu na marcową niedzielę oraz tym pracowitym Paniom, które przygotowały Dzień Aktywnych Kobiet w Golubiu-Dobrzyniu. Dziękujemy także mężczyznom, którzy towarzyszyli swoim koleżankom i pomogli w organizacji wydarzenia.

 • data: 2019-03-12

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU - BURMISTRZ PRZEKAZAŁ RADNYM KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. LIPNOWSKIEJ

W dniu 6 marca 2019 r. burmistrz Mariusz Piątkowski przekazał Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wstępną koncepcję projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki nr 140/1 w obrębie 7 w Mieście Golub-Dobrzyń – ul. Lipnowska II.

Głównym celem opracowania zmiany MPZP jest umożliwienie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Golubia-Dobrzynia, przyjętego Uchwałą Nr V/17/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2011 r. 

Dokument w najbliższym czasie będzie przedłożony do zaopiniowania miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej. 

 • data: 2019-03-11

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET

BIEG TROPEM WILCZYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W niedzielę 3 marca 2019 r. po raz siódmy w Polsce i  czwarty w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Ogólnopolski Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.W wydarzeniu udział wziął Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski.

Zawody w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował Zespół Szkół Miejskich.  Trasa Biegu Tropem Wilczym prowadziła ulicami miasta. Dystans biegu jest symboliczny i wynosi 1963 m. – 1963 jest to rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek.

Uczestnicy mieli możliwość wystartować w dwóch kategoriach – mundurowej (zamkniętej dla uczniów klas mundurowych z regionu) i rodzinnej oraz w kat. Otwartej. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy statuetki i dyplomy. Dziękujemy wszystkim zawodnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie Biegu. Więcej zdjęć wkrótce na naszej stronie. 

 • data: 2019-03-06

SPOTKANIE U WOJEWODY

W dniu 4 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda na spotkanie zaprosił nowo wybrane Prezydia Konwentów Starostów, Burmistrzów i Wójtów, celem zapoznania się z przedstawicielami Zarządów. Podczas posiedzenia włodarze powiatów, miast i gmin poznali rozwiązania, jakie proponuje Rząd w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) jest nowym mechanizmem dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych, którym dysponował będzie Wojewoda.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o możliwościach uzyskania dofinansowania z budżetu Państwa na realizację inwestycji na drogach lokalnych oraz określił kwotę, z jakiej  będą mogły skorzystać samorządy. Województwo kujawsko-pomorskie na rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej otrzyma z budżetu Państwa 250 mln złotych.

Ogłoszenie konkursu wniosków w ramach FDS planowane jest na marzec br. Wysokość dofinansowania inwestycji w gminach i powiatach ma być określona w regulaminie ogłoszonego konkursu. Podania mają być rozpatrzone jeszcze w 1. połowie 2019 r.

Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę na problemy, które mogą wystąpić w przypadku realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej. Wśród trudności, z jakimi mogą borykać się samorządy Wojewoda wymienił niedostateczną  liczbę potencjalnych wykonawców. Zdaniem władz województwa oraz samorządowców ograniczona ilość firm w tej branży może wpływać negatywnie na wysokość cen usług i skutkować brakiem możliwości sfinansowania ważnych inwestycji.

 • data: 2019-03-07

PRZEBUDOWA GOLUBSKIEGO SKRZYŻOWANIA – INWESTYCJA NA 2019 ROK

We wtorek 5 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Mirosławem Graczykiem oraz jego zastępcą Marzeną Baczyńską. W spotkaniu wziął również udział Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu była wspólna realizacja zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobryń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”.

Przypominamy, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Miasto Golub-Dobrzyń przekazało Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentację projektową dot. przebudowy skrzyżowania ulic Wodna – Hallera – Zamkowa. Koszt sporządzenia projektu wyniósł blisko 100 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Projekt budowlano-wykonawczy, przygotowany przez Miasto, przekazany został na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2018 r. z Urzędem Marszałkowskim. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów rozmawiali o wariantach współfinansowania inwestycji. Poza dokumentacją projektowo-kosztorysową Miasto ma przekazać zarządcy drogi wojewódzkiej także finansowy wkład własny do wspólnej inwestycji.  Podobnie, jak w przypadku przebudowy ul. Toruńskiej nasz samorząd ma udzielić pomocy finansowej  Województwu w formie dotacji celowej na realizację robót drogowych. 

W związku z przewidywanym, dużym utrudnieniem w ruchu samochodowym, plany dot. realizacji inwestycji zakładają wykonanie przebudowy w możliwie jak najkrótszym czasie. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta remont skrzyżowania powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inną, istotną kwestią komunikacyjną, która została omówiona podczas spotkania była budowa obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Po raz kolejny przedstawiciele Marszałka i włodarze samorządów zgodnie zadeklarowali, że obwodnica, której trasa  obejmowałaby miasto i gminę  byłaby najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Golubia-Dobrzynia.

Kolejnym tematem spotkania była konieczności usunięcia nieczynnego przejazdu kolejowego ze skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. PTTK.  Szefowie Departamentu Infrastruktury i Transportu UM zadeklarowali, iż udzielą Miastu wsparcia w sprawie rozbiórki torów w Golubiu-Dobrzyniu.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim umocniło dobrą współpracę i partnerskie praktyki samorządowe, jakie od kilku lat funkcjonują pomiędzy Miastem Golub-Dobrzyń, Gminą Golub-Dobrzyń i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MARCU 2019

 

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

1. Przedsiębiorców

2. Osoby fizyczne

3. Organizacje pozarządowe

4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 12.03.2019 r. Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, godz. 8.30-11.00, sala nr S-5,
 • 12.03.2019 r. Starostwo Powiatowe Brodnica, ul. Kamionka 18, godz. 12.00-14.00, sala nr 102,
 • 20.03.2019 r. Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, godz. 8.30-11.00, sala nr 133,
 • 20.03.2019 r. Starostwo Powiatowe Chełmno, ul. Harcerska 1, godz. 12.00-14.30, sala nr 2.

Spotkania skierowane są do mieszkańców odwiedzanych gmin i powiatów.

Organizator spotkań w Wąbrzeźnie, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Brodnicy:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu

ul. Waryńskiego 4

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

tel. 797 304 124, 56 62 15 820

 

KONCERT TOMASZA STOCKINGERA – FOTO-RELACJA

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z koncertu Tomasza Stockingera, który odbył się w Golubiu-Dobrzyniu w minioną sobotę z okazji Dnia Kobiet. 

 • data: 2019-03-05

BURMISTRZ MARIUSZ PIĄTKOWSKI CZŁONKIEM ZARZĄDU KONWENTU BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 28 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w XI Posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji. Głównym zagadnieniem  omawianym podczas posiedzenia była tzw. uchwała antysmogowa.

Członkowie konwentu poparli część elementów projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  Po dyskusji nad dokumentem uczestnicy Konwentu wystosowali  wspólne stanowisko, dot. wniesienia zmian do projektu uchwały antysmogowej. Postulaty skierowane zostaną do Marszałka Województwa, który obecnie prowadzi konsultacje opracowanego projektu uchwały.

Przypominamy, iż burmistrz Mariusz Piątkowski podczas X Posiedzenia został wybrany członkiem Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego kadencji 2018-2023.

 

 • data: 2019-03-04

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest polskim świętem państwowym,  obchodzonym corocznie 1 marca. Dzień ten jest poświęcony upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 r. podjął uchwałę, którą  uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.

Pierwszy marca jest dniem symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwo IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

W piątek 1 marca br. przedstawiciele samorządów Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz uczniowie i członkowie stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć”, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, złożyli wiązanki
i zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem pamięci narodowej.

 • data: 2019-03-04

TOMASZ STOCKINGER WYSTĄPIŁ DLA MIESZKANEK GOLUBIA-DOBRZYNIA

W sobotę  2 marca 2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu odbył się koncert Tomasza Stockingera. Recital artysty został zorganizowany przez burmistrza miasta Mariusza Piątkowskiego z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.  Po występie każda Pani otrzymała kwiatek i mogła skosztować pysznego, słodkiego tortu.

Dziękujemy  Paniom, które przyjęły nasze zaproszenie i wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji święta wszystkich Kobiet.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce pojawi się foto-relacja z wydarzenia.

NOWY ZASTĘPCA BURMISTRZA

 • data: 2019-03-01

UWAGA! KONKURS

Z okazji 18 rocznicy przyjęcia wzorów Herbu, Flagi i Pieczęci naszego miasta przygotowaliśmy konkurs dla Mieszkańców.

10 pierwszych osób, które zadzwonią w dniu dzisiejszym (1.03.2019 r.) do sekretariatu Urzędu Miasta otrzyma od nas Flagę Golubia-Dobrzynia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 • data: 2019-03-01

ROCZNICA PRZYJĘCIA WZORÓW HERBU, FLAGI I PIECZĘCI GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • data: 2019-03-01

NOWY PREZES MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 • data: 2019-02-27

POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM

Drogi Turysto

Miasto Golub-Dobrzyń bierze udział w akcji pn. „POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”. W sobotę i niedzielę (2 i 3 marca) przewodnicy z regionu będą oprowadzać mieszkańców i turystów po najbardziej interesujących zakątkach Kujaw i Pomorza. Akcja bezpłatnego zwiedzania odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

W Golubiu-Dobrzyniu udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem będzie wieża kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Zapraszamy do odwiedzenia strony

http://www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?act=events&id_city=21&szuk_dataod=&id_cat=&searchp=%EE%A6%8E&crtoken=eb97fc66fec306fc371cd94f1d4eff1c

i dokonania zgłoszenia uczestnictwa w akcji.

 • data: 2019-02-27

INFORMACJA O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROJEKTU TZW. "UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ"

 • data: 2019-02-27

SPOTKANIE Z PREZESEM RTBS SP. Z O. O. W SPRAWIE BLOKU PRZY UL. TWARDOWSKIEGO

W  czwartek 21 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie budowy bloku TBS przy ul. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski na spotkanie zaprosił Lecha Szalkowskiego – Prezesa Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Rypinie.

W posiedzeniu udział wzięli również radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz pracownicy Urzędu. 

Podczas spotkania Prezes RTBS przedstawił informację z otwarcia ofert, złożonych w ramach IV przetargu dla zadania pn.  „Budowa budynku mieszkalnego 17 rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ks. J. Twardowskiego na działce nr ew. 81/10”.

RTBS opublikowało już zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Przyczyną unieważnienia, po raz kolejny, były zbyt wysokie ceny złożonych ofert, które znacznie przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyższa cena wybudowania bloku oznaczałaby podniesienie ceny za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego oraz podniesienie raty kredytowej zawartej w czynszu, co mogłoby spowodować rezygnację lokatorów z podpisywania umów.

W związku z tym, iż RTBS, z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów, musiało unieważnić wszystkie postępowania Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zwrócił się do Prezesa Lecha Szlkowskiego o przedstawienie innych rozwiązań, na których mogłaby oprzeć się realizacja inwestycji w naszym mieście. 

Prezes Towarzystwa, tuż po spotkaniu, przekazał do Urzędu Miasta informację na temat innych form finansowania budowy bloku w formule TBS. Zdaniem uczestników spotkania Miasto powinno wykorzystać istniejący projekt, lecz pochylić się nad inną koncepcją dot. finansowania budowy bloku mieszkalnego.

Burmistrz wszystkie warianty, które zaproponował Prezes RTBS Sp. z o. o. przedłożył Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji i wypracowanie wspólnego, najbardziej korzystnego dla Mieszkańców stanowiska w sprawie.

 

 • data: 2019-02-27

ZIELONA ŁAWECZKA - WSPÓLNA INICJATYWA SĄSIEDZKA

Administracja Osiedla oraz Fundacja Banku Ochrony Środowiska zapraszają do wzięcia udziału w lokatorskiej inicjatywie społecznej. Celem jest modernizacja i rewitalizacja naszego osiedla. ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Więcej na stronie:  http://www.zielonalaweczka.pl/

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

WZÓR WNIOSKU

 • data: 2019-02-26

INFORMACJE URZĘDU MIASTA - LUTY 2019 R.

 • data: 2019-02-18

REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że po wyjaśnieniu sprawy dot. bilansu dzieci 6-cio letnich, dokument potwierdzający przeprowadzenie tego badania NIE JEST WYMAGANY. 

BURMISTRZ WSŁUCHUJE SIĘ W GŁOS MIESZKAŃCÓW

W środę 20 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami Golubia-Dobrzynia. Zebranie zostało zorganizowane z inicjatywy burmistrza Mariusza Piątkowskiego i miało na celu zebranie opinii i wniosków Mieszkańców  na temat przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miasta. Koordynatorem spotkania była kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka.

Spotkanie prowadził burmistrz Miasta, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Konsultacje przeprowadzone zostały na temat  parkowania na Golubskiej Starówce, estetyki golubskiego Rynku oraz podłączenia do sieci gazowej golubskiej części miasta.

Pierwsza część spotkania dotyczyła parkingów w obrębie Golubskiej Starówki. Możliwości wprowadzenia różnych rozwiązań w zakresie parkowania przedstawił referent Wydziału Infrastruktury Karol Kaślewicz. W rozmowie z Mieszkańcami  na temat parkowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rynku wypowiedział się komisarz Jarosław Wiśniewski z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Mieszkańcy podjęli dyskusję na temat płatnego parkowania. Głos osób uczestniczących w dialogu potwierdził stanowisko, jakie reprezentuje burmistrz, iż na terenie Starówki nie powinno być parkometrów, ani płatnych biletów za zajęcie miejsca postojowego.

Prowadzący spotkanie przypomnieli, iż mieszkańcy oraz turyści mogą bez przeszkód korzystać również z parkingu znajdującego się przy przystani „Zacisze”. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia podjął działania, mające na celu zmodernizowanie placu parkingowego przy ul. 17 stycznia. Zdaniem uczestników zebrania, dużym ułatwieniem w poruszaniu się pojazdami po Golubskiej Starówce byłoby udrożnienie ulicy, przy której znajduje się parking. Według opinii mieszkańców ulicą 17 stycznia powinien być poprowadzony ruch jednostronny dla wszystkich samochodów osobowych, tak, aby kierowca mógł wjechać w drogę z Rynku.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę również na pozostawiane na Rynku  na czas kilku godzin, szczególnie w dni robocze auta, których właścicielami nie są Mieszkańcy Starówki, ani przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w Golubiu.

Wspólnym stanowiskiem organizatorów spotkania oraz osób uczestniczących w konsultacjach jest pozostawienie na Starówce oznakowania „strefa zamieszkania”. Obecnie na Rynku pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h, zaś parkowanie pojazdu jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze „strefy zamieszkania” musi zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.

Drugim blokiem tematycznym spotkania konsultacyjnego była estetyka golubskiego Rynku. Prezentację dot. zagospodarowania na starówce przedstawiła referent Wydziału Infrastruktury Iwona Wrzesińska. Najważniejszymi postulatami uczestników spotkania były: zagospodarowanie przestrzeni  większą ilością zieleni, m. in. drzewek i kwiatów; przygotowanie zacienionych miejsc na Starówce. Miasto Golub-Dobrzyń, na kanwie środowego spotkania opracowuje koncepcję zagospodarowania Rynku, z uwzględnieniem nowych elementów małej architektury oraz zieleni miejskiej. 

Ostatnią część spotkania z mieszkańcami, dot. gazyfikacji golubskiej części miasta poprowadził zastępca kierownika Wydziału Infrastruktury Piotr Sipak. Pracownik Urzędu przekazał Mieszkańcom plany samorządu dotyczące przyłączenia instytucji publicznych, funkcjonujących w starej części miasta, do sieci gazowej. Miasto realizuje działania, dzięki którym zaopatrzone w ogrzewanie gazowe zostaną Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja (budynki przy ul. Zamkowej i ul. Brodnickiej) i Dom Kultury. Dzięki inwestycji, którą ma wykonać Miasto oraz Sąd Rejonowy, w golubskiej części miasta powstanie gazociąg, co umożliwi podłączenie się do sieci Mieszkańcom Starówki. Zaopatrzenie miejskich instytucji w gaz ma na celu obniżenie kosztów ogrzania budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Od kilku lat Miasto realizuje przedsięwzięcia proekologiczne, których efektem ma być ograniczenie niskiej emisji. W minionej kadencji Urząd współorganizował spotkania z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa dot. podłączenia posesji na terenie Golubia-Dobrzynia do gazociągu. Wnioski o zrealizowanie inwestycji właściciele nieruchomości mogą składać bezpośrednio do PSG.

Na wniosek Mieszkańców burmistrz Mariusz Piątkowski w 2018 roku zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia o zabezpieczenie środków w zeszłorocznym budżecie, na dofinansowanie do wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Poprzednia Rada odrzuciła projekt, jednak w roku bieżącym włodarz miasta powtórnie wnioskował o wyszczególnienie w miejskiej kasie środków na przekazanie dotacji dla Mieszkańców Golubia-Dobrzynia do wymiany domowych kotłów.

Informacji nt. możliwości otrzymania wsparcia np. do wymiany pieców z zewnętrznych programów prowadzonych m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu może udzielić działające w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Biuro Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości.

Spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Miasto przyniosło szereg wniosków i spostrzeżeń, których autorami byli najważniejsi uczestnicy – Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia. Burmistrz Miasta podkreśla, iż wynikiem spotkania będzie wprowadzenie gotowych koncepcji i rozwiązań, które posłużą obywatelom i pozwolą im korzystać z przestrzeni publicznej na zasadach, które sami skutecznie współtworzą. 

Kolejne spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni zostaną Mieszkańcy okręgów  wyborczych nr 3 i 4 zostanie zorganizowane w Urzędzie Miasta, w marcu br.

 • data: 2019-02-22

REKRUTACJA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZBIÓRKI PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniu 18 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła odpowiedź Polskich Kolei Państwowych S.A. na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie likwidacji nieczynnego przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej, przy ul. PTTK.

PKP S.A. poinformowały, iż została uruchomiona procedura przygotowująca do ogłoszenia przetargu na likwidację torów w Golubiu-Dobrzyniu. Z odpowiedzi PKP S.A. wynika, iż spółka jest na etapie poszukiwania kontrahentów zainteresowanych przeprowadzeniem rozbiórki przejazdu.

O kolejnych etapach przedsięwzięcia PKP. S.A. ma poinformować odrębnym pismem.

 • Skan pisma PKP S.A.
 • data: 2019-02-19

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE „Wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Szanowni Państwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na którym omówione zostaną założenia wsparcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w ramach instrumentów finansowych oraz aktualnych konkursów ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Będzie można pozyskać informacje na temat mechanizmu funkcjonowania instrumentów zwrotnych czyli niskooprocentowanych pożyczek unijnych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu.

Data i miejsce spotkania

26 lutego 2019 r., w godzinach od 11:00 do 14.00 w Grudziądzu - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B - 25.

Uczestnicy

Spotkanie skierowane jest do spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pomocą   formularza zgłoszeniowego  lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820 , 797 304 124 .

 Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w  Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 4

e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 56 62 15 820

797 304 124

Więcej informacji na stronie internetowej : http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=193  .

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o ponowny kontakt.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

86-300 Grudziądz
ul. Waryńskiego 4 
tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124

 

 

 • autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu
 • data: 2019-02-15

SZKOLENIE OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO

TO, CO MAMY NAJLEPSZE

W sobotę 9 lutego 2019 r. w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się wydarzenie mające na celu promowanie walorów kulturalnych i artystycznych, jakie proponują trzy samorządy – Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na widowni zasiedli samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz bliscy występujących dzieci.

Swoje talenty oraz pasje zaprezentowały dzieci i osoby dorosłe.

Koncert utworów muzyki ludowej, klasycznej i rozrywkowej  przygotowali uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.  Na scenie wystąpili instrumentaliści, oraz wokalistki, uczęszczające na zajęcia śpiewu.

W drugiej odsłonie Spotkania publiczność mogła zachwycić się spektaklem zatytułowanym „Początek”. Dzieło sceniczne, opowiadające o narodzinach Chrystusa przedstawiła Grupa Teatralna prowadzona w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury, której opiekunką jest Paulina Gralik.

Przysłowiową „wisienką na torcie” była degustacja potraw lokalnych, przygotowanych z wielkim sercem przez Koła Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego, Skępska i Macikowa.

Intencją  samorządów Miasta, Gminy i Powiatu jest poszerzenie współpracy w zakresie promocji wartości kulturalnych regionu oraz ochrony tradycji i lokalnego dziedzictwa.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zadeklarował chęć organizacji spotkań o podobnej formule w przyszłości, przy udziale samorządów pozostających w granicach naszego powiatu.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z pierwszego Golubsko-Dobrzyńskiego Spotkania Noworocznego.

 • data: 2019-02-13

ZAPROSZENIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ

 • data: 2019-02-13

UWAGA

 • data: 2019-02-12

SAMORZĄDY WALCZĄ ZE SMOGIEM

W dniu 5 lutego przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, organizowanym przez Urząd Marszałkowskim w Toruniu. Podczas spotkania wystąpił Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

Projekt uchwały antysmogowej, który został przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim  określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, piece domowe, a nawet kominki. Projekt  zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane oraz. Określa też okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Mając na celu dobro mieszkańców Golubia-Dobrzynia i poprawę jakości powietrza w naszym mieście Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przedstawi projekt uchwały antysmogowej Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. W celu ułatwienia mieszkańcom wymiany pieców, Burmistrz wystąpi z wnioskiem do Rady Miasta o zabezpieczenie środków finansowych, które będzie chciał przeznaczyć na dotacje do realizacji domowych inwestycji.

 

 • data: 2019-02-11

REKRUTACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

DOPŁATY DO WYMIANY PIECÓW

Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia, będący właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym  oraz osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego mogą ubiegać się o dofinansowanie m. in. do wymiany pieca, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dopłaty realizowane są  w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Wartość dotacji, w zależności od dochodu na jednego domownika, może sięgnąć nawet 90%. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. Jeśli koszt inwestycji  przekroczy tę wartość beneficjent programu będzie mógł dodatkowo skorzystać z pożyczki z WFOŚiGW.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371, e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl oraz na stronie www.portal.wfosigw.torun.pl.

 • data: 2019-02-08

TERMINY POBORU KRWI W 2019

TERMINY POBORU KRWI W 2018 ROKU

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, iż ambulans do poboru krwi od dawców honorowych w 2019 roku będzie stacjonował w Golubiu-Dobrzyniu w drugi i czwarty czwartek miesiąca, dniach:

24 stycznia

14,28 lutego

14, 28 marca

11, 25 kwietnia

9, 23 maja

13, 27 czerwca

11, 25 lipca

8, 22 sierpnia

12, 26 września

10, 24 października

14, 28 listopada

12 grudnia

Rejestracja dawców w godzinach 12.00- 16.30

KONSULTACJE

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw -  tzw. uchwały antysmogowej.

Link do treści przedmiotowego projektu tzw. uchwały antysmogowej.

http://umwkp.rbip.mojregion.info/projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepu/

 Zakres zaproponowanych w uchwale rozwiązań jest następujący:

Ø  dot. paliwa:

     - od 1 września 2019 r. zakaz spalania: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i  flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, miału węglowego (do 3 mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności);

Ø  dot. kotłów na paliwa stałe:

- od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy);

- od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy lub kotłów spełniających wymagania ekoprojektu;

Ø  dot. ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, np. kominków:

 - od 1 stycznia 2026 r. zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, niespełniających wymagań ekoprojektu.

Projekt uchwały obecnie jest poddany konsultacjom społecznym (28 stycznia do 18 lutego br.), w ramach których odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu.

 • data: 2019-02-05

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZAPRASZA

 • data: 2019-02-05

1% DLA NASZEJ SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

 • data: 2019-01-29

 

Śp. Witold Olbrychowski 2 kwietnia 2019 r. skończyłby 95 lat.

Portal Ku pamięci walczących za wolną Polskę tak opisuje wspomnienia śp. Witolda Olbrychowskiego:

„W 1940 roku zostałem złapany w łapance w Radomsku” – wspomina Witold Olbrychowski. – „Niemcy wywieźli mnie wraz z kolegą na przymusowe roboty do Magdeburga. Tam pracowałem przy budowie łodzi podwodnych U-3 w charakterze ślusarza. Po dwóch latach wraz z przyjacielem postanowiliśmy uciec”.

W 1943r. przedostał się na Kresy Wschodnie. Tworzyły tam się grupy konspiracyjne i mniejsze i większe. "Wiktorowi " udało się dostać do tej największej - AK. Przez dobrą znajomość języka niemieckiego kupował od Niemców broń.

W konspiracji dokonywał takich akcji:

- wysadzał tory kolejowe
-
odbijał więźniów z aresztu w Lidzie.

W czasie jednej z akcji w listopadzie 1943 roku został ciężko ranny w nogę, co ciekawe, udanej operacji dokonał niemiecki lekarz.

„Wiktor” należał do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez cichociemnego Adolfa Pilcha ps. „Góra”, „Dolina”.

"Gdy tylko wybuchło powstanie w Warszawie wzięliśmy w nim udział. Mój oddział walczył na Żoliborzu oraz Powązkach. Biliśmy się na Placu Wilsona. Z okresu powstania pamiętam dobrze ślub mojego dowódcy. Znając język niemiecki zostałem wysłany na zakupy. Na wesele kupiłem świnię, którą wszyscy później zjedliśmy. Najcięższe walki stoczyliśmy na Powązkach w połowie sierpnia. Tam zginał mój kolega z Lidy. Razem pokonaliśmy kilkaset kilometrów”.

„Gdy tylko zostałem wyzwolony napisałem do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – opowiada Olbrychowski. – Szukałem swojego stryja Bolesława Olbrychowskiego. Okazało się, że służy w 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Tak nawiązałem z nim kontakt i trafiłem do pancerniaków. Wujek był szefem zaopatrzenia, a ja zostałem kierowcą i mechanikiem w 11 kompanii zaopatrywania".

Źródło informacji: facebook.com/ Portal ku pamięci walczących za wolną Polskę

 • data: 2019-01-24

156. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Dnia 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe - najdłużej trwający i najbardziej masowy ruch niepodległościowym XIX w., wymierzony przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Wśród bohaterów, którzy wzięli udział w powstaniu byli również Mieszkańcy Golubia i Dobrzynia. Golubianie i Dobrzynianie ginęli w walkach z Rosjanami oraz byli skazywani za uczestnictwo w działaniach powstańczych.

Mimo tego, iż  bilans powstania był tragiczny - dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników zrywu – przewrót umocnił polską świadomość narodową i wywarł ogromny wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków.

W dniu 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego delegacje samorządów Miasta Golubia-Dobrzynia, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Golub-Dobrzyń złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem, zbudowanym w hołdzie Bohaterom zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji 1863 – 1864.         Uroczystą wartę przy pomniku pełnili harcerze ZHP w Golubiu-Dobrzyniu, a o dziejach powstańców styczniowych opowiedział Komendant Hufca.

 • data: 2019-01-22

UWAGA

Szanowni Państwo

Informuję, iż w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia została wystawiona Księga Kondolencyjna poświęcona pamięci tragicznie zmarłego śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.
Księga znajduje się w holu budynku Urzędu Miasta (ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń). Księga dostępna będzie w dniu dzisiejszym tj. 18.01.2019r. w godz. od 17:00 do 19:00 oraz w sobotę 19.01.2019r. w godz. od 11:00 do 13:00. 

Burmistrz Miasta

Golubia-Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

NIEPODLEGŁY GOLUB – 99. ROCZNICA WYZWOLENIA GOLUBIA - 17 STYCZNIA 1920 R.

Dnia 17 stycznia 2019 roku minęła 99. rocznica wyzwolenia Golubia spod zaboru pruskiego i włączenia miasta do II Rzeczypospolitej. To wydarzenie jest szczególnie ważne w historii naszego Miasta  - na mocy Traktatu Wersalskiego, w którym Golub wymieniono z imienia, Golubiacy odzyskali niepodległość.

O wyzwoleniu swojego miasta pisał dawny Burmistrz Golubia Artur Reiske:

„Wreszcie spełniło się najgorętsze życzenie wszystkich. W dniu 17 stycznia wkroczyła do Golubia armia Hallera. Szał radości ogarnął ludność. W uniesieniu zasypywano kwiatami żołnierzy polskich i witano ich chlebem i solą. Ci, co przeżyli ten moment najwyższej ekstazy patriotycznej, te najpiękniejszą chwilę w tylowiekowych dziejach Golubia, nie mogą wyrazić ogromu przeżycia wewnętrznego”.

W 99. rocznicę wyzwolenia Golubia  przedstawiciele Samorządów: Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego złożyli pamiątkowe wiązanki i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem pamięci narodowej.

 • data: 2019-01-18

DOM KULTURY W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMUJE

 • data: 2019-01-16

KONKURS "WYBIERAM WYBORY"

KONDOLENCJE

 • data: 2019-01-14

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 r.

W dniach od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowi stawienia się podlegają mężczyźni urodzeni w 2000 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa dla miasta Golubia-Dobrzynia, miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz gmin: Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Radomin i Zbójno przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu w budynku przy ul. Lipnowskiego 9, w okresie od 4 lutego do 19 lutego 2019 r. w godz. 7.00 do 16.00.

BIEG CHARYTATYWNY DLA WOŚP

W niedzielę 13 stycznia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu włączył się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 27 finału WOŚP został zorganizowany bieg ulicami golubskiej starówki, na dystansie 5 km.

Każdy z uczestników otrzymał upominek związany z WOŚP, a całe wpisowe zostało przekazane do puszek wolontariuszy.

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, data: 2019-01-14

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w 2019 roku

            Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie kontynuować realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, której zakres został poszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc.

            Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1200 do 1600.

            Drugi punkt prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert i  funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

            W związku z powyższym Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 14 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.   

            W wyniku przeprowadzonego konkursu spośród trzech ofert Zarząd Powiatu dokonał ostatecznego wyboru jednej oferty, która spełniała zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne. Realizatorem zadania zostało Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 1400-1800 – radca prawny

Wtorek 830-1230 - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej(świadcząca usługę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

Czwartek 1400-1800  - radca prawny

Środa 1500-1900– radca prawny

Piątek 830-1230 - osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (świadcząca usługę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467 i 2212) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815

DOM KULTURY OGŁASZA ZIMOWY KONKURS

 • data: 2019-01-08

AKTUALNE OFERT PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

 

wykształcenie gimnazjalne:

 1. kelner/barman-G-D
 2. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej-K-wo
 3. mechanik samochodów osobowych –K-wo
 4. operator linii produkcyjnej - K-wo
 5. robotnik budowlany-K-wo

 

wykształcenie  zawodowe:

 1. fryzjer-G-D
 2. sprzedawca –G-D

wyższe

 1. nauczyciel biologii i przyrody –G-D

Doposażenie

 1. stolarz-C-cin
 2. brukarz- gm. G-D

Inf. Starosty:

 1. pomocniczy robotnik budowlany-G-D
 2. sprzątaczka-K-wo
 3. tartacznik-K-wo

 

BLIŻSZE INFORMACJE NA TEMAT OFERT U DORADCÓW KLIENTA

 

 

oferty aktualne na dzień 08.01.2019

 • data: 2019-01-08

III GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia 2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu po raz trzeci odbył się Orszak Trzech Króli. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu świątecznego pochodu. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wydarzenia.

 • data: 2019-01-08

WSPÓLNIE PRZYWITALIŚMY 2019 ROK

Szanowni Mieszkańcy

Po raz kolejny trzy samorządy -  Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie zorganizowały sylwestrowe spotkanie dla Mieszkańców.  Dziękujemy, że wspólnie z nami przywitaliście Nowy Rok. Życzymy Państwu, aby w 2019  roku spełniły się wszystkie marzenia i by dopisywało Państwo zdrowie i wszelka pomyślność.

 • data: 2019-01-07

KIEROWNIK OSiR INFORMUJE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO

Konsultacje społeczne projektu

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony

Termin: 9 stycznia 2019 r.

Miejsce: Rypiński Dom Kultury (ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin)

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

 

W związku z rozpoczętymi w dniu 17 grudnia 2018 r. konsultacjami społecznymi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie kujawsko-pomorskim, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w Rypińskim Domu Kultury,
ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Spotkanie to jest organizowane przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Rypina.

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak
i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.

W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach. Konferencje regionalne będą stanowiły dla przedstawicieli samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu w Rypinie oraz całym procesie konsultacyjnym, dzięki czemu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r., jak też ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania uwag oraz swojego uczestnictwa w spotkaniu dostępne są pod adresem: www.miir.gov.pl/ksrr

Licząc na Państwa zainteresowanie oraz zaangażowanie w proces konsultacji, liczymy na aktywny udział w spotkaniu.

MOBILNI NA RYNKU PRACY - program aktywizacji zawodowej - STAŻ NA MALCIE

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Bydgoszcz realizuje projekt unijny Mobilni na rynku pracy 2. W ramach projektu organizujemy 2-miesięczne zagraniczne staże zawodowe. Obecnie prowadzimy nabór do grupy, która w marcu wyjedzie na Maltę.

 09.01.2019 r. - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla kandydatów do projektu. Spotkanie odbędzie się w godz. 11.00 -14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Pl. 1000-lecia 25, w sali nr 6.

Spotkanie organizowane jest wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (Urząd Marszałkowski) w Grudziądzu.

Podczas spotkania będzie można wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne u naszego przedstawiciela.

 Rekrutacja Malta termin: 07.01.2019 – 01.02.2019.

 Wnioski do wypełnienia  są na stronie PTE (www.pte.bydgoszcz.pl, zakładka Projekty, Mobilni 2, dokumenty do pobrania)

 Wylot – połowa marca 2019

 A oto opis naszego projektu, wraz ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji.

 Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie. 

Tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych. 

Dla kogo?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.

 Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym wyjazd na zagraniczny staż zawodowy.

 Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio Pik, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ ) 

 a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny – 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju.

 KRAJ

PRZYKŁADOWE BRANŻE

Malta

Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja , IT

 c) Wsparcie po powrocie do kraju –staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna w kraju, w którym organizowany jest staż.

 Jak przystąpić do projektu?

 REKRUTACJA :

ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

-                    formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zawierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata

-                    nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy).

-                    oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

 Dokumenty można otrzymać:

-                    na stronie internetowej  www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność

-                    w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

 

Dokumenty można składać:

-                    na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

-                    w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz

-                    pocztą, telefonicznie ( dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adresmobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)

 

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

 ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.

Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

 ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.

 Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

 Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

a)                  w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),

b)                 komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,

c)                  w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywienia i transportu lokalnego

 

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

- na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

- w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl, tel. (52) 322 90 62, od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00.

- na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEET lub  na Instagramie  https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52 322 90 62, 511 140 223

piasecka@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

 

 

 • data: 2019-01-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-