-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
-
- 17.07.2019 - Anety, Bogdana, Jadwigi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny /

PONAD 5 MILIONÓW DOFINANSOWANIA DO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

W środę 24 października br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał  umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to ponad 5,3 mln zł. 

Celem projektu jest rozwój lokalnej infrastruktury, która ma tworzyć warunki i stymulować rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Golubia-Dobrzynia, poprzez kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);

2) budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m;

3) przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych;

4) przebudowę istniejących sieci energetycznych;

5) przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej;

6) budowę sieci oświetlenia drogowego;

7) budowę sieci kanalizacji deszczowej;

8) budowę kanału technologicznego;

9) budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej;

10) budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

11) budowę sieci wodociągowej.

Szacowana wartość całej inwestycji to 7 742 952,58 zł, w tym dofinansowanie to kwota w wys. 5 319 016,88 zł.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-