-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu /
 • -

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU

Zakończyła się realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu". W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane związane z termomodernizacją:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- wymiana włazu szybu zrzutni,

- termomodernizacja dachu,

- wymiana okien stalowych,

- wymiana okien drewnianych,

- wymiana drzwi stalowych,

- wymiana drzwi drewnianych,

- wymiana stolarki PCV drzwiowej i okiennej na spełniającą wymogi warunków technicznych,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- modernizacja instalacji grzewczej.

Ponadto wykonano roboty uzupełniające (towarzyszące robotom dociepleniowym):

- demontaż starej instalacji odgromowej ze starego pokrycia,

- montaż nowej instalacji odgromowej,

- wklejenie styropianu i montaż kratek wentylacyjnych stropodachu (likwidacja wcięcia stropodachu),

- wymiana parapetów okiennych zewnętrznych, podmurowanie kominów,

- przemurowanie ogniomurów,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- sprawdzenie przewodów wentylacyjnych (ewentualne odgruzowanie).

Nad właściwą realizacją prac czuwali inspektorzy nadzoru inwestorskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest Przedszkole Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz nastąpi spadek emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

Podsumowując, celami szczegółowymi projektu są:

1. tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń poprzez budowę termomodernizację

budynku użyteczności publicznej;

2. zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie;

3. ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2019-01-04
 • -

INWESTYCJA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU DOBIEGA KOŃCA

W poniedziałek 15 października 2018 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w spotkaniu Rady Budowy na terenie inwestycji w miejskim Przedszkolu.

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” realizowane jest przez Miasto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Celem prowadzonej inwestycji jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i poprawienie komfortu dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Podczas poniedziałkowego spotkania, w obecności inspektorów nadzoru budowlanego i kierownika budowy wstępnie ustalono datę odbioru prac prowadzonych na zewnątrz budynku. Termin zakończenia inwestycji planuje się w przedostatnim tygodniu października. Przypominamy, że prace termomodernizacyjne wewnątrz budynku już się zakończyły i od września br. zajęcia odbywają się w wyremontowanych salach.

Wartość całej inwestycji wynosi 828 282,69 zł, z czego 704 040,28 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2018-10-16
 • -

DUŻE DOFINANSOWANIE NA MIEJSKĄ INWESTYCJĘ  - TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W środę 12 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu".  W ramach umowy Miasto otrzyma dofinansowanie do realizacji zadania w wys. 704 tys. 40 zł 28 gr. Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi: 828 tys. 282 zł 69 gr.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie, poprzez konieczną termomodernizację budynku użyteczności publicznej.

Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu jest częścią założeń i celów jakie miasto Golub-Dobrzyń uznaje za priorytetowe m.in. ochrona środowiska. Termomodernizacja obejmuje działania polegające na ograniczaniu emisji pyłów oraz zredukowaniu zużycia energii.

W ramach inwestycji przewidziano realizację następujących działań:

1. opracowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej,

2. roboty budowlane związane z termomodernizacją: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana włazu

szybu zrzutni, termomodernizacja dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz

instalacji grzewczej,

3. roboty uzupełniające (towarzyszące robotom dociepleniowym), m.in. wymiana parapetów okiennych zewnętrznych,

podmurowanie kominów, przemurowanie ogniomiotów, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż instalacji

odgromowych,

4. promocja projektu,

5. wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty wewnątrz budynku zostały już zakończenie, zaś prace zewnętrzne będą trwały  najpóźniej do 31 października 2018 r., w sposób nieutrudniający funkcjonowania placówki.

 

 

 • -
 • data: 2018-09-14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-