-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
-
- 16.12.2018 - Zdzisława, Adelajdy, Albiny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu /

INWESTYCJA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU DOBIEGA KOŃCA

W poniedziałek 15 października 2018 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w spotkaniu Rady Budowy na terenie inwestycji w miejskim Przedszkolu.

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” realizowane jest przez Miasto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Celem prowadzonej inwestycji jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i poprawienie komfortu dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Podczas poniedziałkowego spotkania, w obecności inspektorów nadzoru budowlanego i kierownika budowy wstępnie ustalono datę odbioru prac prowadzonych na zewnątrz budynku. Termin zakończenia inwestycji planuje się w przedostatnim tygodniu października. Przypominamy, że prace termomodernizacyjne wewnątrz budynku już się zakończyły i od września br. zajęcia odbywają się w wyremontowanych salach.

Wartość całej inwestycji wynosi 828 282,69 zł, z czego 704 040,28 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

  • data: 2018-10-16

DUŻE DOFINANSOWANIE NA MIEJSKĄ INWESTYCJĘ  - TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W środę 12 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu".  W ramach umowy Miasto otrzyma dofinansowanie do realizacji zadania w wys. 704 tys. 40 zł 28 gr. Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi: 828 tys. 282 zł 69 gr.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie, poprzez konieczną termomodernizację budynku użyteczności publicznej.

Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu jest częścią założeń i celów jakie miasto Golub-Dobrzyń uznaje za priorytetowe m.in. ochrona środowiska. Termomodernizacja obejmuje działania polegające na ograniczaniu emisji pyłów oraz zredukowaniu zużycia energii.

W ramach inwestycji przewidziano realizację następujących działań:

1. opracowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej,

2. roboty budowlane związane z termomodernizacją: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana włazu

szybu zrzutni, termomodernizacja dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz

instalacji grzewczej,

3. roboty uzupełniające (towarzyszące robotom dociepleniowym), m.in. wymiana parapetów okiennych zewnętrznych,

podmurowanie kominów, przemurowanie ogniomiotów, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż instalacji

odgromowych,

4. promocja projektu,

5. wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty wewnątrz budynku zostały już zakończenie, zaś prace zewnętrzne będą trwały  najpóźniej do 31 października 2018 r., w sposób nieutrudniający funkcjonowania placówki.

 

 

  • data: 2018-09-14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-