-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb BIEG KONSTYTUCJI 2018
-
- 18.11.2018 - Karoliny, Romana, Ottona
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIEG KONSTYTUCJI 2018 /

BIEG KONSTYTUCJI - 3 MAJA 2018 R.

REGULAMIN

 

Link do zapisów: https://zapisy.sts-timing.pl/319/

Poniżej regulamin zawodów oraz mapka trasy.

BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA

KOBIET I MĘŻCZYZN

3 maja 2018 GOLUB-DOBRZYŃ

 

CELE

1. Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych,

2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia

3. Promowanie miasta Golubia-Dobrzynia i jego okolic jako atrakcji turystycznej i tras przełajowych.

 

I. Organizatorzy imprezy

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń

Kontakt tel. (0-56) 682-14-70

Tel.790220575

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Ognisko TKKF „Rytm” Golub-Dobrzyń

 

Sprawy związane z rejestracją, wpłatami oraz wynikami:

STS-Timing STS-2 s.c. ul. Szafranowa 6

87-100 Toruń

http://sts-timing.pl zapisy do 27-04-2018 r. do godziny 15.00

w dniu zawodów od godz. od 10.00- 13:00 ( ilość miejsc ograniczona ) w biurze zawodów

 

Komisja sędziowska : Jerzy Nadolski

Piotr Grzębski

 

 

II. Termin imprezy i miejsce

03.05.2018 r. godz. 15.00

Przewidywana ilość uczestników – 200 osób

Start /Meta :

Golub-Dobrzyń , ul. Sosnowa 2 A ( przy hali sportowej )

Parking , bufet i biuro zawodów:

Golub-Dobrzyń, ul. Ul. Sosnowa 2 A ( Przy hali sportowej )

 

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem BIEGU PRZEŁAJOWEGO KONSTYTUCJI 3 MAJA będzie osoba, która:

1. Dokona zapisu i opłaty startowej na stronie sts-timing.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową ( w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego , poprzez złożenie podpisu na formularzu organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

 

 

 

 

IV. Opłata startowa

10 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników do 28-04-2018 r.

20 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników po 28-04-2018 r. lub w dniu zawodów

 

V. Program zawodów

godz. 10.00 – 13.00 zapisy w biurze zawodów

godz. 13.00 –14.30 imprezy towarzyszące ( biegi dla dzieci i młodzieży )

godz. 14.55 ustawienie zawodników na starcie godz. 15.00 start biegu głownego

godz. 16.00 uroczysta dekoracja

 

VI. Dystans

- mężczyźni ok 9 km ( 3 pętle ) – start do biegu godz. 15.00

- kobiety ok 6 km (2 pętle) – start do biegu godz. 15.00

 

VII. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

1. Oznakowaną trasę biegu

2. Zabezpieczenie medyczne

3. Posiłek regeneracyjny po biegu oraz wodę , kawę, herbatę

4. Ubezpieczenie NW

5. Nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek

6. Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników.

 

VIII. Kategorie wiekowe

UWAGA!

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia

W biegu głównym biorą udział tylko osoby pełnoletnie.

Klasyfikacja w kategoriach

MĘŻCZYŹNI:

M1 18-19 M2 20-34 M3 powyżej 35 KOBIETY:

K1 18-19 K2 20-34 K3 powyżej 35

 

IX. Komisja sędziowska z organizatorem może zasądzić następujące kary:

- upomnienie

- dyskwalifikacja

 

X. Protesty

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

 

XI. Wycofanie się z biegu lub wypadki

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

W razie wypadku organizator prosi o kontakt z numerem alarmowym 600 055 664

W razie konieczności wycofania się z biegu zawodnik zobowiązany jest poinformować służbę techniczną telefonicznie na numer 570573527 w celu uniknięcia akcji poszukiwawczej. W przeciwnym wypadku zostanie on obarczony kosztami poszukiwań.

 

XII Biegi dla dzieci i młodzieży BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

03 MAJA 2018 GOLUB-DOBRZYŃ

Dystanse dla dzieci:

Do 7 lat – 200m

7-10 lat – 400 m

10-13lat – 1000 m

13-15 lat – 2000 m

15-18 lat – 3000 m

O przynależności do kategorii decyduje data urodzenia.

Start do biegów 13.00

Zapisy dla dzieci

- na stronie sts-timinig.pl

- w dniu zawodów od godz. od 10:00 - 13:00 nowa hala sportowa przy OSiR – ( tylko indywidualnie w wyjątkowych przypadkach )

- start dla dzieci bez opłat

 

NAGRODY:

W każdej kategorii za I-II-III miejsce –nagrody rzeczowe;

Kluby zgłaszają uczestników tylko w formie zapisu internetowego !

Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w biegu jest pisemna zgoda rodziców na formularzu organizatora !

  • data: 2018-04-18
  • data: 2018-04-18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-