-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń
-
- 19.07.2018 - Wincentego, Wodzisława, Alfreda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń /

SPOTKANIE „MAMA MOŻE WSZYSTKO – 2!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu przy współpracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował 28 lutego 2018 r. spotkanie informacyjne pt. „Mama może wszystko-2!” dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które nie pracują (są zarejestrowane lub nie w urzędzie pracy), bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, a które w najbliższym czasie zamierzają powrócić do pracy.

Przedstawione zostały dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, omówiliśmy zasady dofinansowania na żłobki lub nianie a także inne działania wspomagające w powrocie do pracy.

Zaprezentowano oferty Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, CANVI s.c., Powiatowego Urzędu Pracy. Zapoznano uczestniczki spotkania z zakresem usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania Mamy wykazywały się dużą aktywnością i na bieżąco otrzymywały odpowiedzi na poruszane tematy.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 Mam dzieci do lat 3, w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Golub-Dobrzyń, MOPS Golub-Dobrzyń, Starostwem Powiatowym Golub-Dobrzyń oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

PREZENTACJA DLA MAM

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-