-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń /
 • -

LISTY REZERWOWE W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ”

 • -

LISTY RANKINGOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ"

 • -

LISTY RANKINGOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ"

 • -

LISTY RANKINGOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ"

 • -

LISTY RANKINGOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ"

 • data: 2018-08-16
 • -

PREZENTACJA ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

7 i 14 sierpnia 2018 odbyły się spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń" Poniżej prezentacja dotycząca projektu oraz poradnik dla osób chcących zatrudnić nianie.

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

 • -

ZMIANA W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH

Informujemy, że z dniem 16.08.2018r. zaktualizowano ZASADY REALIZACJI WSPARCIA  (REGULAMIN) W RAMACH PROJEKTU PT. „WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ” wraz z wzorem umowy (załącznik nr 8).

 • -

LISTY RANKINGOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE W MIEŚCIE GOLUB – DOBRZYŃ"

 • -
 • -
 • -

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE

8 lutego 2018 r. Miasto Golub - Dobrzyń podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń".

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez udzielenie im wsparcia finansowego przez okres 12 miesięcy. Projekt skierowany jest do 12 osób (10 kobiet i 2 mężczyzn), w tym:

4 osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym), 8 osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami pracującymi).

Projekt zakłada dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (vouchery), obejmujące:

- voucher na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku do wysokości 800 złotych miesięcznie przez okres 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.12.2019r;

- voucher na dofinansowanie wynagrodzenia niani do wysokości 800 złotych miesięcznie (w tym ZUS i podatek dochodowy) przez okres 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.12.2019r;

- voucher na dofinansowanie pobytu dziecka w klubie dziecięcym lub stanowiący równowartość wynagrodzenia opiekuna dziennego do wysokości 600 złotych miesięcznie przez okres 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.12.2019r.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 10K, 2M, 12O

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 7K, 1M, 8O

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 3K, 1M, 4O

 

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 - 31.12.2019

Wartość projektu: 138 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 117 300,00 zł (85%)

Wkład własny: 20 700,00 zł (15%)

SPOTKANIE „MAMA MOŻE WSZYSTKO – 2!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu przy współpracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował 28 lutego 2018 r. spotkanie informacyjne pt. „Mama może wszystko-2!” dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które nie pracują (są zarejestrowane lub nie w urzędzie pracy), bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, a które w najbliższym czasie zamierzają powrócić do pracy.

Przedstawione zostały dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, omówiliśmy zasady dofinansowania na żłobki lub nianie a także inne działania wspomagające w powrocie do pracy.

Zaprezentowano oferty Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, CANVI s.c., Powiatowego Urzędu Pracy. Zapoznano uczestniczki spotkania z zakresem usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania Mamy wykazywały się dużą aktywnością i na bieżąco otrzymywały odpowiedzi na poruszane tematy.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 Mam dzieci do lat 3, w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Golub-Dobrzyń, MOPS Golub-Dobrzyń, Starostwem Powiatowym Golub-Dobrzyń oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -
 • -
 • -
 • -

PREZENTACJA DLA MAM

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-