-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb ROK 2018
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BUDŻET OBYWATELSKI / ROK 2018 /

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKT ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NA ROK 2018

 • -

UWAGA

 • -
 • data: 2018-05-10
 • -

PREZENTACJA PROJEKTÓW ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

 • -
 • -

WYKAZ PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA

 • -
 • -

WYNIKI WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

 • -
 • -
 • -

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POSIADAJĄCA BRAKI FORMALNE

 • -
 • -

UWAGA

 • -

UWAGA

UWAGA

 • -

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

W czwartek 15 marca 2018 r. odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie informacyjne dla Mieszkańców, dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia. Podczas posiedzenia omówiono zasady współuczestniczenia w procesie realizacji BO w 2018 roku.

22 lutego 2018 r. Burmistrz Golubia-Dobrzynia wydał Zarządzenie, w którym określił tryb ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. Załącznikiem do Zarządzenia jest Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, który obejmuje zbiór zasad i reguluje działania, mające na celu zapewnienie udziału Mieszkańców Golubia-Dobrzynia w procesie współdecydowania o wydatkach z budżetu Miasta.

Prace nad budżetem obywatelskim Miasto rozpoczęło już w zeszłym roku. Projekt regulaminu został opracowany w Urzędzie Miasta w lutym 2017 roku. Wtedy to Rada Miasta Golubia-Dobrzynia jednogłośnie zatwierdziła zasady proponowane przez Burmistrza. Zadaniem Rady było wspólne określenie środków, jakie będzie można przeznaczyć na realizacje BO. 19 grudnia 2017 roku Rada Miasta uchwaliła budżet na 2018 r., w którym zaplanowana została kwota 30 tys. zł na wykonanie projektów złożonych przez Mieszkańców. 

Projekty do Budżetu Obywatelskiego  można zgłaszać do 21 marca br. Zostaną one poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Oceny szczegółowej dokona zespół, powołany przez Burmistrza do końca kwietnia 2018r. Projekty, które spełnią wszystkie kryteria zawarte w regulaminie zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat tegorocznej edycji BO naszego Miasta.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PREZENTACJA DOT. BO

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2018-03-16

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

 • -
 • data: 2018-03-06

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

 • -
 • data: 2018-02-22
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-