-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI 2018
-
- 20.01.2020 - Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI 2018 /

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 28.11.2018 r.

WO.MRM. 1.2018

 

                                                                               Mieszkańcy Miasta

 

 

              Zapraszam na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się dnia  7 grudnia 2018 roku  o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Stwierdzenie quorum.

  3.Ślubowanie radnych.

  4.Przemówienie  Burmistrza Miasta p. Mariusza Piątkowskiego.

  5. Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta p .Łukasza Pietrzaka

  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

     a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej                  

           Rady Miasta;

     b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na 

         funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta;

     c) przeprowadzenie głosowania;

     d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Młodzieżowej                 

           Rady Miasta.

  6. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.

      a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Młodzieżowej                 

           Rady Miasta;

     b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na 

         funkcję Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta;

     c) przeprowadzenie głosowania;

     d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących  Młodzieżowej Rady Miasta. 

  7. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

      a) zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej   Rady Miasta;

     b)powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania  na członków Komisji Rewizyjnej
Młodzieżowej Rady  Miasta

     c) przeprowadzenie głosowania;

     d) podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru  

Członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Golubia-Dobrzynia.

8. Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

 

 

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-