-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Notatki z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 21.04.2019 - Anzelma, Bartosza, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Notatki z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia /

KOMISJA OŚWIATY 31.01.2018 R.

Dnia 31 stycznia 2018 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak, Główny Księgowy Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Magdalena Owsianikow, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3-ego Maja p. Marzena Peszyńska.

 

Tematami posiedzenia było:

1. Dyskusja na temat dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta

2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

3. Sprawy bieżące

4. Wizyta w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie. W pierwszym punkcie posiedzenia była kontynuacja  tematu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski odczytał posiadane informacje nadesłane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 p. Kingę Olejnik oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia p. Małgorzatę Piaskowską w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na fakt, iż Miasto nie ma obowiązku dowozu dzieci do placówek znajdujących się  poza miejscem zamieszkania.

Drugim punktem posiedzenie było organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją ferii zimowych przygotowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych. Następnie Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia drugiego kryterium postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej na terenie Gminy Miasto Golub -Dobrzyń. Uchwała zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski oddał głos Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Marzenie Peszyńskiej. Dyrektor Szkoły p. Marzena Peszyńska przedstawiła informację o zmianach wynikających z przepisów, które stanowią obligatoryjne zatrudnienie pomocy nauczyciela dla uczniów z niepełnosprawnością. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Szkoły p. Marzenę Peszyńską. Członkowie Komisji pozostawili kwestię do zaopiniowania na Komisji Budżetu oraz Burmistrzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia Komisja Oświaty udała się z wizytą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Komisji Budżetu p. Aleksander Wichrowski w imieniu Członków Komisji Oświaty złożył gratulacje objęcia funkcji Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotrowi Grzębskiemu. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski przedstawił plany związane z funkcjonowaniem OSiR- U na dłuższe lata. Nakłady wymagają zmian związanych  z infrastrukturą OSiR -U, które wiążą się także  nakładem finansowym. Komisja Oświaty również podjęła dyskusję na temat spraw bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

  • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-02-14

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-